Yazı İşleri Müdürü/Editorial Director Huzeyfe Süleyman arslan yürütücü Editör/Executive Editor Alper mumyakmaz


Download 214.56 Kb.
Pdf ko'rish
bet21/21
Sana01.12.2017
Hajmi214.56 Kb.
TuriYazı
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Şe
ki
l 1:
 H
EC
E S
O
N
U
 Ğ

->
-v
-

->

-

->
-u
-

->
-l-
      
  -
ğ-
>

-    

->
-ḫ
-   
    
    
  -
ğ-
>

-+
-i-
     
    
    
    

-> 
M
et
at
ez 

-k
-

-> Ø
       
    

->
-y
-

->
-z
-

->
-n
-     
 -ğ
->
-h
-  
    

-> 
M
et
at
ez 


-         
   
   

-> 
M
et
at
ez 

-g
-

Ebru Güvenen
164
Şekil 2: 
T
EK H
ECELİ SÖZCÜ
K
LERDE Ğ
21
 
 
Şe
ki
l 2
: TEK
 H
EC
ELİ
 S
Ö
ZC
Ü
K
LER
D

Ğ
-ğ 

-v
         
    
    
    
-ğ 

-h
   
    
    
    
-ğ 

-ñ 
    
    
  -
ğ 

-g
     
    
   

 >
 -ğ
        
    
-

 >
 Ø
      
    
   
-ğ 

-l     
    
    
   
-ğ>
 -y
         
    
  -
ğ 
>-
k

Derleme Sözlüğü’nde Görülen /Ğ/ Eksenli Ses Olayları
165
Şekil 3: H
ECE BAŞI
N
D
A Ğ
22
 
 
Şe
ki
l 3:
 H
EC
E B
A
ŞI
N
D
A
 Ğ

-> Ø
       
  -
ğ-
>
-v
-     
    

->

-   
   

->
-ng
-  
    
  -
ğ-
>
-h
-     
  -
ğ-
>
-g
-

->

-    
    
  -
ğ-
>-
y-
     
  -
ğ-

g-
     
  -
ğ-
>-
f-

-> 
M
et
at
ez+
-g
-

->
-n
-

167
 Akademik Hassasiyetler (The Academic Elegance) 
Sosyal Bilimler alanında yılda iki kez 
(Bahar ve Güz) yayın yapan 
Ulusal Hakemli bir dergidir.
YAYIN KURALLARI
1- Akademik Hassasiyetler, sosyal bilimlerin tüm alanları ile ilgili deneysel, nicel 
ve nitel araştırmalara yer veren bir dergidir.
2- Dergiye gönderilen makaleler özgün bir çalışma olmalı ve daha önce yayınl-
anmamış olmalıdır. Şayet makaleler ulusal veya uluslararası bir sempozyum veya 
kongrede  sunulmuş  ise  ya  da  yüksek  lisans  veya  doktora  tezinden  yararlanılarak 
hazırlanmış ise bu durum ayrıca belirtilmeli ve makale formatına uygun hale get-
irilmelidir.  
3- Makalelerle ilgili her türlü yasal sorumluluk yazara ya da yazarlara aittir.
4- Makaleler için herhangi bir telif ücreti ödenmez. 
5- Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. 
6- Akademik Hassasiyetler’e gönderilen yazıların metin, dipnotlar/sonnotlar, kay-
naklar ve tablolar/şekiller de dahil olmak üzere 35 sayfayı geçmemelidir.
7-  Makalede  sıra  ile  özet,  giriş,  ana  metin,  sonuç,  kaynakça  ve  varsa  ekler  bu-
lunmalıdır. Bu bölümler başlıklarla belirtilmelidir. Makalelerde yer alacak alt ana 
başlıklar sola yanaşık, 1 cm. içeriden ve koyu şekilde;
(1. TÜRKİYE’DE SOSYAL … ), 
onun altında yer alacak ara başlıklar ise koyu, sola yanaşık, 1 cm. içeriden ve sa-
dece ilk harfleri büyük olacak şekilde;
(A. Ekonomik Faktörler), 
diğer alt başlıklarda koyu, sola yanaşık ve 1 cm. içeriden ancak ilk kelimenin baş 
harfi büyük diğerleri ise küçük olacak şekilde;
(a. Ticari yapı) yerleştirilmelidir.
8- Yazarın ünvanı, çalıştığı kurumu ve e-mail adresi (altı çizgisiz ve siyah renkte) 
yazılmalıdır. Örneğin, 
 ---------------------
Prof. Dr., Gazi Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,
gokcedilara@gmail.com
 ---------------------
9- Makaleler Microsoft Word veya “doc” uzantılı şekilde sisteme yüklenmelidir. 
10- Yazılar; Times New Roman karakterinde, 12 punto (dipnotlarda ise 10 punto) 
büyüklüğünde olmalıdır. Sayfa yapısı A4 ebadında, kenar boşlukları sağdan, soldan, 
üstten ve alttan 3 cm olmak üzere, 1 satır aralığıyla, iki yandan hizalanmış ve paragraf 
arası boşluğu, öncesi ve sonrası “3 nk” olacak şekilde ayarlanmalı ve sayfa numarası 

168
verilmelidir.  Paragraf başları 1 cm içeriden olmalı ve “TAB” tuşu kullanılmalıdır.
11- Özet 200-250 kelime arasında olmalı ve herhangi bir atıf içermemelidir. Her 
özet altında da çalışmayı açıklayan 3-5 anahtar kelime bulunmalıdır. 
12- Çalışmalar başlıklar, özet ve kaynakça dahil olmak üzere 8000-11000 kelime 
arasında olmalıdır.
13- Dergiye gönderilen makaleler dergi editörü tarafından bilimsel yeterliliğinin 
denetlenmesi amacıyla iki hakeme gönderilir. Makaleler, değerlendirme sonucunda 
hakemden gelecek olumlu raporlar doğrultusunda, dergi yayın kurulu tarafından uy-
gun görülen bir sayıda yayınlanır. Raporların olumsuz olması nedeniyle makalenin 
yayınlanmaması durumunda yazar, her hangi bir hak talebinde bulunamaz.
14- Makalenin basıldığı dergi sayısından yazara iki kopya gönderilir. 
15-  Akademik  Hassasiyetler’e  gönderilecek  makalelerin  hazırlanmasında  APA 
yazım  kuralları  kullanılmalıdır.  Tüm  metin  yazımında  ve  kaynakçanın  hazırlan-
masında da bu sisteme uyulması gerekmektedir. APA sistemi hakkında daha fazla 
bilgi için, lütfen http://www.apastyle.org/ adresini ziyaret ediniz.
Makale Gönderme: www.academicelegance.com
İletişim Adresi: academicelegance@gmail.com

169
The Academic Elegance (Akademik Hassasiyetler) 
is a refereed national journal in Social Sciences, 
published twice a year (in Spring and Autumn)
AUTHOR GUIDELINES
1. The Academic Elegance welcomes studies of all types in social sciences, including 
experimental, quantitative and qualitative work.
2. Manuscripts submitted to the journal must be original and must be previously 
unpublished. If the articles have been presented at a national or an international sym-
posium or congress or given as the master’s or doctoral thesis, this should be specified 
and must be transformed into article format.
3. Any legal liability related to the manuscript belongs to the author or authors.
4. There is no royalty payment for the manuscripts.
5. The languages of the journal are English and Turkish.
6. Manuscripts submitted for review at The Academic Elegance should be no longer 
than 35 pages, including all text, footnotes/endnotes, references, and tables/figures.
7. All manuscripts must have introduction, main text, conclusion, and references. 
These should be indicated with titles and subtitles. Sub-titles in the manuscripts must 
be centered and boldfaced as in
(1. TURKISH SOCIAL …), 
other titles should be left justified and boldfaced as in 
(A. Economic Factors)
8. The author’s title, institution and e-mail address must be written as a footnote 
as in the following example.
 ---------------------
Prof. Dr., Gazi Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 
gokcedilara@gmail.com
 ---------------------
9. Manuscripts should be submitted as Microsoft Word or with a “doc” extension.
10. Manuscripts should be written in Times New Roman, font size 12 pt (footnote 
10 pt). The paper should be typed on A4 size paper. 3 cm margins on left and right and 
top and bottom, single line spacing, flush-right alignment. To adjust spacing before or 
after paragraphs, authors should leave “3 nk” and in addition to the page number. For 
the paragraph indentation, “TAB” key must be used.
11. An abstract is required for all submitted manuscripts. The abstract should be a 
single paragraph of 200-250 words or less that briefly describes the research question 
addressed, the analytical approach, and the major findings of the manuscript. Ref-
erences and citations to other work should not be included in the abstract. Following 

170
each abstract there should be 3-5 keywords describing the study. 
12. Manuscripts should be between 8000-11000 words, including the titles, abstract, 
appendix and references. 
13. Manuscripts submitted to the journal are sent to three referees by journal edi-
tors. Manuscripts receiving positive response from the referees are published In case of 
a negative/reject report by the referees, the manuscript is not published, for which the 
author or authors have not rights to claim.
14. Two copy of the journal is sent to the author whose article appears in that spe-
cific issue.
15. The Academic Elegance follows the APA style of formatting. All in-text cita-
tions and references section at the end need to be formatted accordingly. For further 
information about APA formatting, please visit: http://www.apastyle.org/ 
Article Submission: www.academicelegance.com
Contact: academicelegance@gmail.com
   


Download 214.56 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling