Yil Fransiyada harbiy sud kimni umrbod surgun jazosiga hukm qildi?


Download 119 Kb.
Sana18.09.2020
Hajmi119 Kb.

1. 1894-yil Fransiyada harbiy sud kimni umrbod surgun jazosiga hukm qildi?

A) Emil Zolya B) F. For S) Estergazi D) A. Dreyfus

2. Dreyfus ishida haqiqiy josus Estergaze kim bo`lgan?

A) Bosh shtab kapitani, graf B) Vengr avanturisti, bosh shtab litenanti

S) bosh shtab mayori, Vengr avanturisti, graf D) bosh shtab mayori, Vengr avanturisti, gersog

3. XIX asr oxirida Fransiyada reaksiya kuchlari qaysi voqeadan demokratoyaga qarshi tashviqotni kuchaytirish, shovinistik

kayfiyat avj oldirish uchun foydalandi?

A) S. Karno o`ldirilishi B) Emil Zolya maktubi S) Dreyfus ishi D) Fashoda inqirozi

4. Emil Zolya maktubi matbuotda e`lon qilingan yil ….

A) F. For prezidentlik lavozimini egalladi B) A. Dreyfus to`la oqlandi S) Fransiya Madakasgarni bosib oldi

D) Dizel yonilg`i siqilganda o`z – o`zidan alangalanib ketadigan yangi dvigatelni yaratdi

5. Quyidagi qaysi Fransiya prezidenti mo`tadil respublikachi bo`lgan?

A) K. Pere B) F. For S) E. Lube D) J. Grevi

6. Fransiya XX asr boshida temir rudasi i/ch bo`yicha qaysi davlatlarni orqada qoldirdi?

A) Rossiya, Germaniya B) Germaniya, Angliya S) Angliya, AQSH D) AQSH, Germaniya

7. Fransiyaning 1909-yildagi ekportida tovarni qimmatligi jihatidan 1-va 4- o`rinni egallagan mahsulotlar?

A) jun b-n vino B) ip va shoyi gazlama S) jun va ip gazlama D) shoyi gazlama va vino

8. Fransiya 1914-yilga kelganda qaysi davlatlarga 6 mlrd. Frank kapital chiqargan?

A)Rossiya B) Angliya S) AQSH D) Janubiy Amerika

9. Fransiyad mehnat qonunlari kodeksiga ko`ra ….

A) haftada 2 kun dam olish kuni B) pensa yoshi 70 yosh

S) mehna birjalari tuzilmadi D) ish vaqtida olgan jarohat uchun to`lov to`lnaadigan bo`ldi

10. XIX asr 70-yillarida qaysi davlatning kontinental yevropadagi yetakchi davlat mavqeyi barham topdi?

A)Rossiya B) Angliya S) Germaniya D) Fransiya

11. Rahbar sifatida faqat alohida shaxsning xohish-irodsinigina tan olib, har qanday hokimiyat va davlat tuzumini rad etuvchi

ta’limot bu…. A) Monarxiya B) Anarxizm S)Reaksiya D) Sindikalizm

12. Fransiya 1891-yil …. bo`ysundirdi, 1893-yil … protektorat o`rnatdi.

A) Vyetnam, Senegal B) Xitoy, Marokash S) Gvineya, Laos D) Tambukta, Madagaskar

13. 1914-yilda qaysi davlatda 100 ming farnsuz jangchisi bor edi?

A) Vyetnam, B) Marokash S) Gvineya, D) Madagaskar

14. 1871-yil 18-yanvarda Germaniya ikkinchi marta imperiya deb e`lon qilinganda shimoliy german ittifoqiga kirgan

davlatlarga yana nechta janubiy german davlati qo`shildi? A) 3 B) 5 S) 6 D) 4

15. 1871-yil tashkil topgan German imperiyasida “maxsus imperiya viloyatini” kim idora etgan?

A) Landtag B) Kansler S) shtatgalter D) imperatorni o`zi

16. 1871-yil German kons.yasiga ko`ra reyxstakga nechta deputat saylangan? A) 58 B) 320 S) 220 D) 397

17. Tomson tomonidan fosfor olish jarayonini soddalashtirishi qaysi davlat sanoati rivojlanishiga imkon yaratdi?

A)Rossiya B) Angliya S) Germaniya D) Fransiya

18. Germaniya XIX asr oxirida qaysi sanoat bo`yida jahonda birinchi o`ringa chiqib oldi?

A) temir, po`lat ishlab chiqarish B) cho`yan qazib olish S) ko`mir qazib chiqarish D) kimyo

19. XX asr boshlarida Germaniyada qaysi sanoat sohalari asosan 4 ta monopoliya qo`liga o`tdi?

1. temir ishlab chiqarish 2. cho`yan eritish 3. ko`mir qazib chiqarish 4. po`lat eritish 5. temir yo`l qurish

A) 1,3,5 B) 2,3, 4 S) 1,2, 5 D) 2,4,5

20. XIX asr oxirida qaysi davlatlarning Germaniyaga o`tgan hududida prusslashtirish siyosati yuritildi?

A) Avstriya, Polsha B) Vengriya, Fransiya S) Fransiya, Polsha D) Prussiya, Polsha

21. Germaniyada 1872-yil qabul qilingan maxsus qonuga ko`ra fuqarolik holati qayd etish ishlari ….

A) davlat qo`liga oldi B) ruhoniylar qo`liga o`tdi S) dunyoviy idoralar qo`liga o`tdi D) cherkovga qoldirildi

22. Germaniyada 1877-yilgi parlament saylovida qaysi partiya 12 ta o`ringa ega bo`ldi?

A) GSDP B) GKP S) GXSP D)GXDP

23. Biskmark kimlarni jamoat tartibini buzuvchilar deb hisoblardi?

A) ruhoniylar B) sotsialistlar S) demokratlar D) kommunistlar

24. Biskmark qaysi holatni o`z shaniga o`ta haqorat deb qabul qildi va 1890-yil istefoga chiqdi?

A) Vilgelim II ni yakka hukmronligi B) sotsialistlaga qarshi qununni reyxstak va imperator tomonidan qo`llab-

quvvatlanmaganligi S) Kaprivini kansler bo`lishi D) Germaiyaing Fransiyadan mag`lubiyati

25. Germaniyada 1891-yildan boshlab necha yoshdan kichik bo`lgan bolalarga mehnati taqiqlandi?

A) 9 yoshdan B) 11 yosh S) 12 yosh D) 13 yosh

26. Germaniyada 1891-yil xotin-qizlar necha soatlik ish kuni joriy qilindi? 1900-yildachi, 1914-yildachi?

A) 11, 11-12, 13 soat B) 10, 11, 9 soat S) 11, 11-12, 9,5 soat D) 10-11, 12, 9,5 soat

27. Kim uch imperator shartnomasini yangidan vududga kelagan Fransuz armiyasidan qasos oluvchi armiya deb hisobladi?

A) Vilgelim I B) Vilgelim II S) Fridrix III D) Biskmark

28. Germaniyada qaysi qonun 2,5 yil muddatga qabul qilingan bo`lsa-da, u 12 yil davmida amal qildi?

A) cherkovga qarshi B) imperatorga qarshi S) sotsialistlarga qarshi D) monopollarga qarshi

29. 1891-yil tuzilgan German ittifoqi qanday tashkilot edi?

A) Baynalmilal B) respublikachilar S) shovinistik D) irqchilik

30. Biskmark qaysi davlatni o`z siyosiy rejalarini amalgam oshirish yo`lidagi asosiy g`ov deb bilardi?

A)Rossiya B) Angliya S) Italiya D) Fransiya

31. Kim Germaniya hukmron doiralari bosqinchilik siyosati «jarchisi» bo`lib chiqdi?

A) Vilgelim I B) Vilgelim II S) Fridrix III D) Biskmark

32. 1884-yil aprelda Germaniya qaysi hududni o`z protektorati deb e`lon qildi?

A) Angra-peken buxtasi B) Gvineya shimoli S) Zanzibar D) Marokash

33. XIX asr oxirida ochilgan Kil kanali qaysi dengizlarni bog`lagan?

A) Qora va Qizil den B) O`rta yer va Boltiq S) Shimoliy dengiz va Boltiq D) Arab va Boltiq den

34. XIX asr oxirida qaysi holat Germaniya b-n Angliya munosabatini yanada yomonlashtirdi? A) Tinch okeanidagi

hududlar B) Yaqin Sharqdagi hududlar S) harbiy flot qurish dasturi D) Xitoydagi milliy ozodlik harakati

35. Afrikadan quruq qolgan german hukron doiralari qo`ldan ketganlarni qaysi hududdan to`ldirmoqchi bo`ldi?

A) Tinch okeani hududidan B) Yaqin Sharqdan S) Osiyo hududidan D) Janubiy Amerika

36. Kimning tashabbusi b-n Berlinni Fors qo`ltig`i b-n ulovchi temir yo`l qurish rejasi tuzildi?

A) Sanoatchi Krupp B) Nemis bankiri Siemens S) Biskmark D) Vilgelim II

37. Qaysi atama lotincha bo`lib, harbiy –siyosiy ittifoqni anglatadi?

A) klerikalizm B) karantin S) kaolitsiya D) kontinental

38. Vilgelim II Iso qabrini ziyorat qilish bahonasida Falastinga borgan yil …

A) Yaponiya konstitutsiyasi qabul qilingan B) Uch imperator ittifoqi tiklandi

S) uchlar ittifoqi tuzildi D) Birinchi Marokash janjali boshlandi

39. «Kaolitsiyalar dahshati tinchimni buzayapti» ushbu fikr kimga tegishli?

A) Gladiston B) F. Ferdinant S) Biskmark D) Vilgelim II

40. 2-Marokash janjali qachon boshlandi? A) 1905 y B) 1907 y S) 1911 y D) 1912 y

41. Qaysi mamlakatda kuchli ikki partiyaviy tizim qaror topgan?

A) Rossiya, Germaniya B) Germaniya, Angliya S) Angliya, AQSH D) AQSH, Germaniya

42. Angliya qaysi partiyaning asosiy tayanch yirik zamindorlar va anglikan cherkovi edi?

A) Leyboristlar B) sotsialistlar S) liberallar D) konservatorlar

43. Angliyada qaysi partiya zamon ruhiga mos islohotlar o`tkazish ruhi b-n ajralib turgan?

A) Leyboristlar B) sotsialistlar S) liberallar D) konservatorlar

44. Angliyada ikki partiya manfaatlari mushtakligi asosini nima tashkil etgan?

A) O`zaro ichki kurash B) anglikan cherkovi ustida turish

S) tashqi siyosatni boshqarish D) mustamlaka imperiyani yanada kengaytirish

45. Angliyada 1875-yildan boshlab necha yoshdan kichik bo`lgan bolalarni ishga qabul qilish taqiqlandi?

A) 10 yoshdan B) 11 yosh S) 12 yosh D) 13 yosh

46. XIX asr oxiri XX asr boshida sanoat ishlab chiqarish hajmi bo`yicha Angliya nechanchi o`ringa tushib qoldi?

A) 5 o`rin B) 4 o`rin S) 3 o`rin D) 2 o`rin

47. XIX asr oxiri XX asr boshlarida jahon moliya markazi qayer edi? A) London B) Parij S) Berlin D) Moskva

48. Angliya burjuaziyasi mustamlaka imperiyasi sababli qaysi sohalarni uzoq vaqt o`z qo`lida saqlab turdi?

1. Jahon vositachilik savdosi 2. sug`urta 3. temir yo`l 4. kemasozlik 5. kimyo

A) 1,2,3 B) 3,4,5 S) 1,2,4 D) 1,3,4,

49. 1-jahon urushi arafasida Angliyada 12 ta bank barcha bank kapitalini necha foizini o`z qo`liga oldi?

A) 60 % B) 90 % S) 70 % D) 85 %

50. Angliyada 60-yillarning oxirida qaysi muammo siyosiy inqirozga aylandi?

A) mehnatkashlar hayoti B) irlandiya masalasi S) sanoat mahsulotlari i/ch D) mustamlaka masalasi

51. XIX asr 70-yillarida ijaraning mustahkam bo`lishi, ijara haqini insof b-n olshi kabi agrar islohotni amalga oshirishni talab

qilgan hamjamiyatni o`z atrofiga birlashtirgan kim?

A) Griffit B) Gladiston S) Parnel D) V. Adler

52. Irlandiyada taqiqlangan yer ligasi o`rniga qanday tashkilot tuzildi?

A) Oq o`g`lonlar B) Yengilmas botirlar S) Xotin-qizlar yer ligasi D) Biz o`zimiz partiyasi

53. Angliya hukumati Parnel bilan bitim tuzgan yil …. A) Yer –suv ligasi tuzildi B) Gladston Yer-suv aktini

taklif qildi S) shinfeyn partiyasi tuzildi D) Dublinda stats -sekretar va Irland lord hokimi o`ldirildi

54. Finchilar rahbari bo`lgan A. Griffit qanday tashviqot olib borgan ? A) Angliya burjuaziyasi b-n birlashish

B) Gomrulni bekor qilish S) Irlandiya parlamentini tuzish D) Irlandiya respublikasi tuzish

55. Qaysi yillar hukumat tomonidan parlamentga gomrul haqidagi qonun taqdim etildi?

A) 1875-1881-1914 y B) 1882-1886-1912 y S) 1875-1886-1912 D) 1882-1912-1924 y

56. 1911-yil Angliya Parlament islohoti to`g`risidagi qonunga ko`ra ?

A) Lordalar palatasida veto huquqi saqlandi B) Lordlar palatasi moliya masalasini hal qiladigan bo`ldi

S) Parlament vakolati 7 yil qilib belgilandi D) Deputatlarga maosh joriy qilindi?

57. Angliyada qaysi partiya parlament yo`li b-n ishchilar manfaatini himoya qilishni o`z maqsadi deb e`lon qildi?

A) Leyboristlar B) sotsialistlar S) liberallar D) konservatorlar

58. Angliyda eng yirik ish tashlash (1911) qancha vaqt davom etgan va kimlar ishtirok etgan?

A) 1 oy, konchilar B) 2 hafta, temir yo`lchilar S) 6 hafta, ko`mir qazuzchiar D) 6 hafta, vino tayyorlovchilar

59. Angliyani yagi mustamlakalar bosib olishni kuchaytirishga undagan sabab?

A) ilg`or sanoat mamlakat sifatidagi mavqeyi pasayishi B) tashqi raqiblar zaifligi

S) yirik harbiy qurolga egaligi D) Rossiyaning qo`llab –quvvatlashi

60. Kimning taklifi b-n qirolicha Viktoriya Hindiston imperatori deb e`lon qilinadi?

A) Gladston B) Dizraeli S) L. Jorj D) Askvit

61. Angliya kimni davrida Osiyoda Belujistonni bosib oldi? A) Gladston B) Dizraeli S) L. Jorj D) Askvit

62. Gandamak shartnomasini Angliya qaysi davlat b-n tuzgan? A) Fransiya B ) Eron S) Afg`oniston D) Misr

63. Angliya 1901-yil Panama kanali masalasida qaysi davlatga yon berdi?

A) Kolumbiya B) Fransiya S) AQSH D) Meksika

64. Antanta nomini olgan shartnoma qaysi davlatlar o`rtasida tuzilgan?

A) Rossiya, Angliya B) Angliya, Fransiya S) Angliya, AQSH D) AQSH, Germaniya

65. Angliya qachon AQSH-Kanada masalasini hal qidi? A) 1901 y B) 1902 y S) 1904 y D) 1907 y

66. 1908-yil Angliyada hokimiytni egallagan Askvit qaysi partiya vakili edi?

A) Leyboristlar B) sotsialistlar S) liberallar D) konservatorlar

67. Angliya Yangi Zellandiyaga dominion huquqini bergan yil …

A) Hi.tonda yig`ilishlar va matbuotga qarshi qonunlar qabul qilindi B) Angliya-Rossiya bitimi imzolandi

S) A. Vilm samolyot uchun duraluminiyni kashf qildi D) Hammasi

68. AQSHda fuqarolar urushidan keyin mamlakat iqtisodiy taraqqiyotini tezlashishiga sabab bo`lgan omillarni belgilang?

1. yagona ichki bozor v.k 2. qulchilikni tugatilishi 3. temir yo`llar qurilishi 4. Immigratsiya jarayoni

5. Amerika zalqini tadbirkorligi A) 1,2,3 B) 3,4,5 S) 1,2,5 D) 1,3,4,

69. Qachon AQSHning sanoat mahsuloti Buyuk Britaniyaning mahsulotidan ikki barobar oshiq edi?

A) 1860 y B) 1880 y S) 1890 y D)1894 y

70. AQSH sanoati o`sishida Yevropa davlatlari qachon 2 mlrd. kapital kiritgan? A) 1860 B) 1880 y S) 1890 D)1894 y

71. AQSH sanoat mahsuloti qiymati 1909-yilda Buyuk Britaniya sanoat mahsuloti qiymatidan qanvcha ortiq edi?

A) 2 barovar B) 3 barovar S) 7,5 barovar D) 2,5 barovar

72. 1-jahon urushi davrida AQSHda qazilgan ko`mir, ishlabchiqrilgan cho`yan va po`lat miqdori qaysi davlatlar erishgan

jamiki miqdorga teng edi? A) Rossiya, Angliya, Germaniya

B) Angliya, Fransiya, Germaniya S) Angliya, Rossiya, Fransiya D) Fransiya, Germaniya, Italiya

73. AQSHdagi «Standart oil» tresti neftdan so`ng qaysi zavodlarni bo`ysundirishga kirishdi?

1. gaz 2. temir yo`l 3. kemasozlik 4. elektr 5. rux-qo`rg`oshin

A) 1,2,3 B) 3,4,5 S) 1,2,5 D) 1,4,5

74. JAnubda fuqrolar urushidan keyin federal hukumat topshirig`iga ko`rabu yerga kelgan shimollik respublikachi amaldorlar

b-n ozod negrlar bloki qanday ish larni amalga oshirmagan? A) keksalar, yetim-yesirlar uchun xayrija

jamg`armalari tashkil qildi B) davlat maktab tizimlarini vujudga keltirildi

S) «Ku-kluks-klan» taskilotini tuzdi D) adolatli soliq tizimini joriy qildi

75. Qaysi voqea plantatorlarning eski tartiblari tiklash uchun kurash olib borishga majbur qildi?

A) Konggres janubdagi isyonchilarga umumiy avf berish to`g`risidagi qonun qabul qilishi

B) qullarning ozodlikka chiqishi S) Negrlarni hukumatni chiqishi

D) isyon boshliqlaridan 300 ga yaqin kishini davlat ishlariga ishlashi taqiqlandi

76. Janubiy shtatlarda president saylovi oldidan radikal respublikachilar qo`lida qolgan ikki janubiy shtatni ko`rsating?

A) Shimoliy Karolina, Luiziana B) Janubiy Karolina, Luiziana S) Texas, Nyu York D) Las Vegas, Yuta

77. AQSHdagi qaysi partiya janub burjuaziyasi va shimol va shimol sanoatchilari moliyachilar manfaatini himoya qiluvchi

partiya bo`lib qoldi? A) Leyboristlar B) Respublikachilar S) Demokratlar D) konservatorlar

78. AQSHda ishchilar harakatining asosiy maqsadi … A) ish haqini oshirish

B) dam olish kuni joriy etish S) 8 soatlik ish kuni joriy etish D) saylov huquqini qo`lga kiritish

79. Senno maydoni qaysi shaharda joylashgan? A) Texas B) Nyu York S) Dallas D) Chikago

80. 1887-yil sud qaroriga ko`ra dorga osilgan to`rt kishini ko`rsating? A ) Fisher, Engen, Shpis, Sapata

B) Parsons, SHpis, Joze, Patrosino S) Parsons, SHpis, Joze, Engen D) Fisher, Engen, Shpis, Parsons

81. AQSHda sentabrning birinchi dushanbasi qanday bayram? A) Mustaqillik bayrami

B) Tinchlik kuni S) mehnat kuni D) sanoatchilar kuni

82. 1914-yil bahorda qaysi shtatda harbiy holat e`lon qilingan? A) Karolina B) Luiziana S)Kaliforniya D) Kolorado

83. Qaysi atama bo`lib, bo`lish yani irqiy guruhlarga majburan bo`lish degan manoni bildiradi?

A) Semitizm B) Shovinizm S) Rezervatsiya D) Segregatsiya

84. Kubada qulchilik bekor qilingan yil … A) T. Ruzvelt tug`uldi

B) AMF tashkil topdi S) Kongres trestlarga qarshi qonun chiqardi D) hindular Rezervatsiyalarga surib chiqarildi

85. T. Ruzveltning monopoliyarga qarshi kurash yo`li qanday nom oldi?

A) Taraqqiyparvar yo`l B) Adolatli yo`l S) Amerikacha yo`l D) Buyuk jamiyat

86. AQSHda monopoliyalarga qarshi kurash tarafdorlari qqnday nom oldi?

A) Taraqqiyparvarlar B) Adolatchilar S) Amerikachilar D) Buyuk jamiyatshunoslar

87. T. Ruzvelt hukumati sud qarori b-n qaysi trest nazoratidagi temir yo`l kompaniyasini ikkiga bo`ldi?

A) Morgan B) Mellan S) Kornegi D) Rokfeller

88. Bochxona tariflari to`g`risidagi yangi qonun qaysi president davrida qabul qilingan?

A) T. Ruzvelt B) Vilson S) Taft D) Xeys

89. XIX asr ikkinchi yarmida AQSHning etibor qaysi hududdagi davlatlarga qaratildi? A) Osiyo va Karib havzasi

B) Alyaska b-n Tinch okeani S) Karib havzasi, Tinch okeani D) Janubiy Amerika

90. 1880 –yillarda Venesuella b-n Britaniya Gvineyasi o`rtasida nizo kuchayganda AQSH qaysi talimotga tayangan holda

janjalni bartaraf etishni Angliyaga ma`lum qildi?

A) Monro ta`limoti B) Trumen ta`limoti S) Dollar diplomatiyasi D) Xey ta`limoti



Tuzuvchi: DTM raisi Boboqulov Boymurod

Yozuvchi: Rustamov Zohid, kasb – hunar kolleji talabasi.

1. Qaysi davlatda XIX asr 70-80-yillarda zaxmatkash qulni nazoratchi tomonidan qamchilab ishlatish odatiy xol bo`lgan?

A) Kuba B) Meksika S) Braziliya D) Argentina

2. Qaysi qo`zg`alonchi XIX asr oxirida Natal shahriga yurish boshlaydi?

A) Joze B) Andres Rebusaz S) Bonifatsio D) Pedru II

3. Braziliyada qulchilikni ozod qilish tashkilotchilaridan biri bo`lgan muhandis kim ?

A) Joze B) Andres Rebusaz S) Bonifatsio D) Pedru II

4. 1883-yil “ozodlik manifestini” yozgan shaxslar kimlar?

1. Joze 2. Andres Rebusaz 3. Bonifatsio 4. Pedru II 5. Patrosino 6. A. Predo

A) 1,3,5 B) 2,4,6 S) 1,2,5 D) 4,5,6

5. Braziliyada “oltin qonun” qabul qilingan paytda mamlakatda qancha qul bo`lgan?

A) 100 ming B) 450 ming S) 200 ming D) 750 ming

6. 1889 –yil 19-noyabr imperator Pedru II qaysi davlat kemasida Portugaliyaga jo`nab ketdi?

A) ingliz B) nemis S) fransuz D) amerika

7. Qaysi shaxs saroy vaziri bo`lgach qullikni ozod qilish taklifni kiritdi?

A) Antonio Predo B) Andres Rebusaz S) Bonifatsio D) Pedru II

8. Qaysi davlatda 1910-yil chet el capital quyilmasi 3 mlrd dollarga yetdi?

A) Kuba B) Meksika S) Braziliya D) Argentina

9. 1870-yil mart Argentinaning qaysi davlat b-n urushi tugadi?

A) Kuba B) Urugvay S) Venesuela D) Paragvay

10. Argentinada Sarmyento hukumati davrida …. A) Buenos-Ayresda xalq banki ochildi

B) Buenos-Ayresda harbiy dengiz maktabi ochildi S) Argentinadan 300 ming kishi ko`chib ketdi D) A va B

11. Argentina qachon bug`doy eksport qilish bo`yicha dunyoda eng yirik davlatga aylandi?

A) XX asr boshida B) XIX asr 80-yillarida S) 1-Jahon urushi yillarida D) XIX asr 90-yillarida

12. XIX asr oxirida Argentinada erkak fuqarolarga saylov yoshi necha yosh? A) 21 yosh B) 25 S) 23 D) 18 yosh

13. 1895-yil Argentina sotsialistik partiyasi qanday talablar uchun kurash olib bormadi?

A) diniy ta`limni bekor qilish, yagona soliq joriy qilish B) yerlarni dehqonlarga berish

S) kasaba uyushmalariga birlashish D) namoyishlarga ruxsat berish

14. 1-Jahon urushi yillarida Argentinadan Yevropaga qanday mahsulot yetkarib berilardi?

A) choy va kakao B) sement va oyna S) kema va gazlama D) go`sht va go`sht mahsulotlari

15. 1-Jahon urushi yillarida Argentina …. A) Germaniya tomonidan urushga kirgan

B) Antanta tomonidan urushga kirgan S) betaraflikka rioya qilgan D) Italiya hududiga qo`shin kiritgan

16. XIX asr oxirida Markaziy Amerikada Rufuno Barrios qaysi davlat mustaqil yashashiga asos soldi?

A) Kosta-Rika B) Gvatemala S) Salvador D) Nikaragua

17. 1895-96 –yillarda Markaziy Amerikada qaysi davlatlar uch davlat ittifoqiga birlashdi?

A) Kosta-Rika, Nikaragua, Ganduras B) Gvatemala, Nikaragua, Ganduras

S) Salvador, Nikaragua, Ganduras D) Nikaragua, Ganduras, Venesuela

18. Uch davlat ittifoqiga rahbarlik qilgan diktator Selaya qaysi davlat rahbari bo`lgan?

A) Kosta-Rika B) Gvatemala S) Salvador D) Nikaragua

19. XIX asr oxirida AQSh monopoliyachilari kimlarga tayanib Buyuk Mrkaziy Amerika respublikasini (Uch davlat ittifoqini)

tarqatib yubordilar? A) Abolitsionistlarga tayanib B) federalistlarga

S) klerikal-feodal guruxlarga tayanib D) Nikaragua harbiy kuchlariga tayanib

20. Rossiyada XIX asr oxirida aholining necha foizi qishloqda yashagan? A) 70 % B) 65 % S) 85 % D) 60 %

21. Rossiay 1898-1901 yillar orasida qaysi soha bo`yicha AQSh ni ortda qoldirdi?

A) Po`lat quyish B) Ko`mir qazib olish S) neft qazib chiqarish D) metall eritish

22. Rossiyada mis prokati sindikati va med jamiya nechanchi yilda tuzilgan?

A) 1903, 1909 yil B) 1907, 1909 yil S) 1903, 1907 yil D) 1901, 1907 yil

23. XIX asr oxirida Rossiya kapitalini chetka chiqarishdan ko`ra chetdan kiritish ustunlik qiladi. Bu nima b-n izohlanadi?

A) Mustamlaka bozorlari mavjudligi b-n B) Rossiya banklari davlatga bo`ysundirilgani b-n

S) Rus kapitalizmi zaifligi va arzon ishchi kuchi mavjudligi D) Hammasi

24. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Rossiya sanoat ishlab chiqarish hajmi bo`yicha dunyoda nechanchi o`rinda bo`lgan?

A) 7-o`rin B) 4-o`rin S) 5-o`rin D) 3-o`rin

25. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Rossiya aholi jon boshiga hisoblaganda AQSh va Germaniyaga nisbatan qancha kam

sanoat mahsuloti ishlab chiqargan? A) 13, 14 marta B) 14, 21,5 marta S) 13, 21,5 marta D) 15, 22 marta

26. Rossiya qaysi yillarda 444 mln. pud g`alla eksport qilgan?

A) 1866-70 yy B) 1886-90 yy S) 1876-80 yy D) 1886-1900 yy

27. Chorizm rus podshosining cheklamagan hokimiyatiga asoslangan davlat tuzumi yana qaysi davlatda bo`lgan?

A) Angliya B) Ruminiya S) Bolgariya D) Vengriya

28. 1905-yildagi inqilobdan hukmron tabaqalar tegishli xulosalar chiqardi. Uning asosiysi …

A) qishloqda kapitalizmning taraqqiy etishiga yo`l ochish B) jamoa yer egaligini bekor qilish

S) dehqonlarni inqilobiy harakatdan chetlatish D) dehqonlarni Sibir va Uzoq sharqga ko`cherish

29. 1905-yildagi inqilobdan hukmron tabaqalar tegishli xulosalar chiqardi. Uning ikkinchisi …

A) qishloqda kapitalizmning taraqqiy etishiga yo`l ochish

B) qishloqlarda podsho hokimiyatini kuchli ijtimoiy tayanchini vujudga keltirish

S) dehqonlarni inqilobiy harakatdan chetlatish D) dehqonlarni Sibir va Uzoq sharqga ko`cherish

30. 1877-yil 24-aprel rus-turk urushi boshlandi. Unga qaysi Bolqon davlatlari ishtirok etdi?

A) Bolgariya, Serbiya B) Bosniya, Gersogovina S) Chenagoriya, Serbiya D) Ruminiya, Bolgariya

31. 1876-yil Rossiya Turkiyga ultimatum topshirdi. Qaysi davlatni halokatdan saqlab qoldi?

A) Bolgariya B) Bosniya S) Serbiya D) Ruminiya

32. 1878-yil yanvar …

A) Usmon podsho Plevna yonida 43 ming qo`shin b-n taslim bo`ldi B) Angliya Marmar dengiziga kemalarini kiritdi

S) Skobelov armiyasi Adrianopolni ishg`ol qildi D) Berlin kongresi ochildi

33. 1877-yil oxiri …

A) Usmon podsho Plevna yonida 43 ming qo`shin b-n taslim bo`ldi B) Angliya Marmar dengiziga kemalarini kiritdi

S) Skobelov armiyasi Adrianopolni ishg`ol qildi D) Berlin kongresi ochildi

34. San-Stefano shartnomasini qayta ko`rib chiqish talabiga Angliyaga qaysi davlatlar qo`shildi?

A) Turkiya va Fransiya B) Italiya, Fransiya S) Germaniya, Avstriya-Vengriya D) Germaniya, Fransiya

35. Berlin kongresiga ko`ra Rossiyaga ….

A) Turkiya 1mlrd. 410mln rubl tovon to`ladi B) Kipr oroli berildi

S) Kavkazning Botumi, Kars, Ardagan hududlari berildi D) Bosniya va Serbiya inom etildi

36. Berlin kongresiga ko`ra Bolgariya …

A) Mutaqil deb e`lon qilindi B) Avstriya-Vengriyaga inom etildi

S) Rossiya Angliya Madatiga aylandi D) Ikkiga bo`lib yuborildi

37. Rossiya sovdo sanoat doiralari qaysi hududni qo`lga kiritilishidan manfaatdor edilar?

A) Uzoq sharq B) O`rta Osiyo S) Kurill orollari D) Hindiston

38. XIX asr oxirida Rossiya bosib olgan Amur bo`yi va Primorye o`lkasi qaysi dalat hududiga kirardi?

A) O`rta Osiyo B) Yaponiya S) Xitoy D) Korea

39. XIX asr oxirida Rossiya bosib olgan Amur bo`yi va Primorye o`lkalarini mudofaa qilishda qaysi hudud muhim ahamiyat

kasb etgan? A) Kurill orollari B) Saxalin S) Tayvan D) Shandun

40. 70-yillarda rus-ingliz hukumati o`rtasida O`rta Osiyodagi ta`sir doiralarini aniqlash muzokaralari 1873-yil bitim imzolash

b-n yakunlandi? Unga ko`ra Rossiya qaysi davlatni o`z tasiridan tashqari deb tan oldi?

A) Xitoy B) Avfg`oniston S) Tibet D) Hindiston

41. 1891-yil Rossiya tasarrufidagi O`rta Osiyo hududi va Avfg`oniston o`rtasidagi chegara qayerdan o`tkazildi?

A) Koped dog` B) Panj tumani S) Pomir tog`i D) Tibet

42. 1856-yil boshlab Toshkentda yashab kelayotgan Abrurahmon kimning jiyani bo`lgan ?

A) Ayubxon B) Afzalxon S) Sheralixon D) Habibulloxon

43. 1904-yil Port-Arturda Yaponiya tomonidan cho`ktirilgan Rossiya kemalarining nomi?

A) Koreyets, Varyag B) Varyag, Vanjer S) Gabun, Libava D) Mokoxo, Koreyets

44. 1905-yl 15-may rus floti qayerda mag`lub qilindi? A) Pusan yonida B) Veyxayda S) Susima orolida D) Port-Arturda

45. “Qonli yakshanba” qaysi shaharda bo`lgan? A) Peterburg B) Moskva S) Leningrad D) Boku

46. XIX asr oxirida kim ishchilar sinfini inqilobiy kuch deb hisoblagan?

A) Ye. Pugachov B) Lenin S) Plexanov D) Stolipen

47. Rossiya tarixida 1-inqilob boshlanishiga nima sabab bo`ldi? A) Podsho hukumati qarzlari ko`payganligi

B) dehqonlardan yerni tortib olish S) mehnatkashlarning og`ir turmushi rus-yapon urushdan keyin yanada

yomonlashuvi D) Peterburg ishchilarining ish tashlashi

48. 1-rus inqilobida ishchilar qanday talablarni ilgari surganlar? 1. saylov huquqini berish 2. 8 soatlik ish kuni

joriy qilish 3. ish haqini o`n %ga oshirish 4. ta`sis majlisini chaqirish 5 . demokratik erkinlik berish

A) 1,2,3 B) 3,4,5 S) 2,4,5 D) 1,3,5

49. 1906-yil 1-davlat dumasida nechta deputat qatnashgan? A) 412 ta B) 442 S) 543 ta D) 448 ta

50. 1907-yil 3-iyunda qabul qilingan yangi saylov qonuniga ko`ra bitta pomeshchikni ovozi qancha ishchi ovoziga teng?

A) 412 ta B) 442 S) 543 ta D) 448 ta

51. 1907-yil 3-iyunda qabul qilingan yangi saylov qonuniga ko`ra bitta pomeshchikni ovozi qancha dehqon ovoziga teng?

A) 202 ta B) 240 S) 565 ta D) 260 ta

52. Qachon 1-rus inqilobi mag`lubiyatga uchradi? A) 1905-yil 17-oktabr

B) 1906-yil 27-aprel S) 1907-yil 3-iyun D) 1906-yil 9-iyun

53. Parlament deputatlarining biror siyosiy partiyaga mansub guruxi nima deyiladi?

A) Duma B) trudovik S) Fraksiya D) delegat

54. “Qonli yakshanba” ga javoban qaysi shaharda ish tashlash ro`y berdi? 1. Riga 2. Boku 3. Vilnyus 4. Oslo

5. Tbilisi 6. Moskva 7. Varshava A) 1,3,5,7 B) 2,3,4,6 S) 1,2,6,7 D) 2,5,6,7

55. Avstriya-Vengriyada gabskburglar sulolasi nechanchi yillarda hukmronlik qilgan?

A) 1867-1917 yy B) 1866-1916 y S) 1867-1918 y D) 1876-1914 y

56. XIX asr oxirida Avstriyada imperator hokimiyati nima b-n cheklangan?

A) Seym B) Bundestak S) Reyxstak D) Reyxsrat

57. Avstriya-Vengriya imperiyasining yangi konstitutsiyasi qabul qilingan yil …. A) Nils Bor tavallud topdi

B) Maykl Faradey tavallud topdi S) Mariya Kyuri tavallud topdi D) Enshteyn tavallud topdi

58. Avstriya-Vengriya birlashgandan so`ng Vengriyaning asosiy sanoat tarmog`i nima bo`lib qoldi?

A) oziq-ovqat B) ko`mir S) metal eritish D) neft qazib chiqarish

59. Avstriya-Vengriya imperiyasiga qaysi davlatlar banklari zayom berish orqali Avstriyani capital b-n to`ldirib yubordilar?

A) Germaniya, Angliya, Fransiya B) Germaniya, Fra nsiya, AQSh

S) Germaniya, Belgiya, Fransiya D) Germaniya, Angliya, Italiya

60. 1889-yil Gaynfildda Avstriya SDP kim tomonida tuzilgan?

A) E. Taaffe B) Pal Engelman S) V. Adler D) Kerber

61. 1907-yil qabul qilingan yangi saylov qonuniga ko`ra erkaklarga saylash va saylanish yoshi necha yosh?

A) 21 yosh B) 25 yosh S) 24 yosh D) 20 yosh

62. 1890-yil dekabrda Vengriya SDP tuzishda kim muhim rol o`ynagan?

A) E. Taaffe B) Pal Engelman S) V. Adler D) Kerber

63. Prinsiplar deklaratsiyasi nomli dastur qaysi partiya tomonidan qabul qilingan?

A) Harbiy partiya B) Xristian SP S) Avstriya SDP D) Vengriya SDP

64. Avstriya-Vengriya imperiyasida ko`proq avsriyalik katoliklardan iborat bo`lgan partiya bu?

A) Harbiy partiya B) Xristian SP S) Avstriya SDP D) Pangerman

65. Qaysi partiya arboblari barcha ijtimoiy janjallarni “inoqlik va muhabbat” ruhida hal qilishga davat etdilar?

A) Harbiy partiya B) Xristian SP S) Avstriya SDP D) Pangerman

66. 1880-yil qaysi davlatda sud va ma`muriy ishlar uchun ikki til joriy qilindi?

A) Galitsiya B) Xorvatiya S) Chexiya D) Zakarpatye

67. XIX asrning so`nggi 10-yillarida qaysi hududdagi Ukrain aholisi vengirlashtirildi?

A) Galitsiya B) Xorvatiya S) Chexiya D) Zakarpatye

68.Berlin kongressiga ko’ra Avstriya-Vengriya talabi bilan qaysi davlatda rus qo’shinlari turishi muddati 2yildan 9 oyga

kamaytirildi? A) Bolgariya B) Bosniya S) Serbiya D) Ruminiya

69. Berlin kongressiga ko’ra, qaysi davlatning dengiz sohili nazorati Avstriya-Vengriya qo’liga o’tdi?

A) Bolgariya B) Bosniya S) Serbiya D) Chernogoriya

70.Kimlarning hukumati davrida Avstriya-Vengriyaning tashqi siyosati agressiv (tajovuskorona) tus oldi?

A) E. Taaffe,Ferdinand B) Pal Engelman,Kerber S) V. Adler,Gauch D) Kerber,Gauch

71. Avstriya-Vengriyaning taxt vorisi F.Ferdinand qaysi partiyaga rahbarlik qilgan?

A) Harbiy partiya B) Xristian SP S) Avstriya SDP D) Pangerman

72. . Avstriya-Vengriyada Reyxstag qachon tarqatib yuborildi?

A) 1913 yil may B) 1910-yil aprel S) 1914 -yil mart D) 1906-yil iyun

73. Fransiyaning Prussiyadan yengilishi qaysi davlatni to’la birlashtirish yo’lidagi oxirgi to’siqni bartaraf etish imkonini

berdi? A) Italiya B) Polsha S) Shvetsiya D) Chexiya

74. XIX asr oxrida qaysi davlatning ichki va tashqi qarzi 8mlrd. 300 mln lira bo’lgan?

A) Italiya B) Xitoy S) Hindiston D) Fransiya

75. XIX asr oxrida Italiyada mulk senzi joriy qilingan b-b, unga ko’ra necha kishi saylov huquqiga ega bo’ldi?

A) 1mln B) 6000 mng S) 3mln D) 567 ming



76. Italiyada qacho Cherkov va davlat munosabatini tartibga soluvchi qonun qabulqilindi?

A) 1870 yil B) 1871 yil S) 1929 yil D) 1970 yil
Download 119 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling