Yil Mavzu: Doiraviy dagrammalar qurish mavzusiga doir masalalar yechish. Hajmni o’lchash


Download 4.86 Mb.
Sana08.03.2020
Hajmi4.86 Mb.

30.04.2013 yil

 • Mavzu: Doiraviy dagrammalar qurish mavzusiga doir masalalar yechish.

Hajmni o’lchash

 • Y
 • I
 • L
 • M
 • U
 • SH
 • T
 • U
 • O
 • B
 • O
 • -
 • Y
 • I
 • 2
 • 0
 • 1
 • I
 • R
 • D
 • L
 • 3
 • a
 • b
 • c
 • Jism hajmini o’lchash degani bu jism nechta birlik kubdan iborat ekanligini aniqlash degani .
 • Berildan parellelepipidda, nechta birlik kub bor?
 • Agar siz zehnli bo’lsangiz va diqqat bilan kuzatgan bo’lsangiz sizning javobingiu 72 soniga teng bo’ladi.
 • “Obodlik ko’ngildan boshlanadi”.

Darsning shiori: “Obod yurtning baxtli bolalarimiz”.

 • Qizloqda choyxonasi.
 • Maishiy xizmat uyi.

Uyga vazifani tekshirish

 • 10-masala. Fermer xo’jaligining 22,4 ga maydondagi issiqxonasida ekinlar ekinlar qanday maydonda ekilganligi doiraviy diagrammada ko’rsatilgan. Har bir ekin ekilgan maydon kattaliklarini gektarlarda aniqlang.
 • Yechish. 100%-(16%+27%+45%+12%)=12% qalampur.
 • Umumiy yer maydonini 22,4 ga ni 16%,27%,45%,12%ni topamiz. Buning uchun:
 • 1) 22,4·0,16=3,584 ga maydonda bodiring,
 • 2) 22,4·0,27= 6,048 ga maydonga baqalajon,
 • 3) 22,4·0,45=10,8 ga maydonga pamidor,
 • 4) 22,4 ·0,12=2,688 ga maydonga qalampur

Uyga vazifani tekshirish

 • 11-masala. Quyidagi berilgan jadvalning bo’sh kataklarini to’ldiring va undan foydalanib butin yer yuzi aholisining doiraviy diagrammasini tuzing.
 • Qit'alar
 • Aholi soni (mln kishi)
 • Osiyo
 • 3800
 • 214,7330749
 • Amerika
 • 886
 • 50,06671166
 • Afrika
 • 922
 • 52,10102501
 • Antarktida
 • 0,1
 • 0,00565087
 • Yevropa
 • 710
 • 40,12117978
 • Avstraliya
 • 52,6
 • 2,972357826
 • Jami
 • 6370,7
 • 360°
 • Yechish.
 • 360°:6370,7= 0,056508704°
 • 0,056508704° · 3800= 214,7330749
 • 0,056508704° · 886= 50,06671166
 • 0,056508704° · 922= 52,10102501
 • 0,056508704° · 0,1=0,00565087
 • 0,056508704° · 710= 40,12117978
 • 0,056508704° · 52,6= 2,972357826

1. Yoyiq burchak to’g’ri burchakdan uch marta katta.

 • 1. Yoyiq burchak to’g’ri burchakdan uch marta katta.
 • 2. Agar М=90,1° , u holda <М – o’tmas burchak.
 • А
 • О
 • В
 • А
 • С
 • Е
 • М

4. Chizmada berilgan °

 • 4. Chizmada berilgan °
 • 3. Agar soat strelkasi
 • Soat 15 dan 30 daqiqa o’tganini ko’rsatsa, u holda strelkalar to’g’ri burchakni hosil qiladi.
 • O
 • A
 • B
 • 80°
 • 40°
 • Burchakni o’lchash birligi __________.
 • Ammo uning kichik birliklari ham bor. Masalan, ______________.
 • 1° : 60 = (1/60) ° = 1‘ - daqiqa. Demak 1°=_________‘ .
 • 1‘ : 60 = (1/60) ‘ = 1‘‘ – soniya. Demak 1‘ = _________‘‘.
 • Gapni tugating:

Doiraviy diagrammalar

 • Bilag’on: Diagramma
 • (grekcha so’zdan olingan bo’lib. tasvir, rasm, chizma) biror bir miqdoriy kattaliklarning o’zaro grafik tasvirdagi bog’lanishi yoki ko’rinishi.
 • Bilmasvoy: Sen avval diagramma nima ekanligini tushuntir.

Doiraviy diagrammalar

 • Men tushundim! Demak diagramma sonli qiymatlarning rasmdagi yoki chizmadagi ko’rinishi ekan. Bunga ko’ra u yoki bu miqdorni taqqoslash mumkin ekan. Ammo uni chizish uchun nima qilish kerak?
 • Doiraviy diagramma chizish uchun:
 • Sirkul yordamida doira chizish
 • Foizlar miqdorini aniqlash
 • Ularni gradusga o’tkazish
 • Transportir yordamida burchaklarni yasash
 • Hosil bo’lgan burchaklarni har xil ranglarga buyash

Doiraviy diagrammalar

 • Doiraviy diagrammaning jadvaldan qanday ustunlik jihatlari bor.
 • Doiraviy diagrammalarni qanday kamchiligi bor?
 • Ustunlik tomoni miqdorlarni aniq taqqoslash mumkin va katta axborotlarni ko’rsatib berish mumkin.
 • Kattaliklarning qiymatlari taqribiy bo’lishidir.

Doiraviy diagrammalar

 • Masalan: Magnitli temir bo’lagi 70% toza temirdan qolgan qismi arlashmadan iborat.Buni yaqqol tassavur etish uchun doiraviy diagramma chizib ,uning yuzasini 70%ni bo’yab olamiz ,30% esa ochiq qoladi.
 • Yechish: Aylananing gradus o’lchovi 360° teng. Biz 360°dan 30% ni ajratib chizish uchun, 360 ni 100 ga bo’lamiz va 30 ga ko’paytiramiz.Natija : 360 : 100 * 30 = 108. Demak 108° burchak chizib uni bo’yab olamiz.
 • Hosil bo’lgan chizma doiraviy diagrammadir.

Doiraviy diagrammalar

 • Yo’q.Doiradagi bo’laklar,qismlar soni masalaga shartiga bog’liq bo’ladi.
 • Ayrim hollarda doiraviy diagrammani juda ko’p bo’laklarga bo’lish mumkin.
 • Demak doira har doim ikki bo’lakka bo’linar ekanda?

Doiraviy diagrammalar

 • Masala.Okeanlar yuzasini doiraviy diagrammada ko’rsatish .
 • Tinch okean 180 mln km teng yuzaga ega,
 • Atlantika okeanining yuzasi — 92 mln km2,
 • Hind okeani — 75 mln km2
 • Shimoliy muz okeanining yuzasi — 13 mln km2.

Doiraviy diagrammalar

 • Sinfda 30 ta o’quvchi bo’lib ulardan 12 tasi o’g’il va 18 tasi qiz.O’quvchilarning umumiy soniga mos doira chizamiz.
 • 360⁰ : 30 =12⁰ burchak 1ta o’quvchiga mos keladi.
 • 12⁰ * 12 = 144⁰ li burchak sinfdagi o’g’il bolalar soniga mos keladi.
 • 360⁰ - 144⁰ =216⁰ li burchak qiz bolalar soniga mos keladi.
 • 144⁰
 • 216⁰
 • Qizlar
 • O’g’il bolalar

Doiraviy diagrammalar

 • Masalani yechamiz:
 • Yer yuzidagi maydonlar qo’yidagicha taqsimlangan:
 • Yaylovlar va vodiylar- 21%, o’rmonlar – 30%,
 • Ekin maydonlari – 11%,
 • Boshqa yer maydonlari– 38%.
 • Yechilishi:
 • 100% - 360⁰ (doira)
 • 1% - 3,6⁰
 • 21% - 21*3,6⁰= 75,6⁰
 • 30% - 30*3,6⁰= 108⁰
 • 11% - 11*3,6⁰= 39,6⁰
 • 38% - 38*3,6⁰= 136,8⁰

Doiraviy diagrammalar

 • Yaylovlar va vodiylar- 75,6⁰
 • O’rmonlar - 108⁰
 • Ekin maydonlari - 39,6⁰
 • Boshqa yer maydonlari - 136,8⁰
 • O’rmonlar 108⁰
 • Yaylovlar va vodiylar 75,6⁰
 • Ekin maydonlari
 • 39,6⁰

6-masala.

 • Quruqlik turlari
 • Egallagan maydoni (mln km^2)
 • Mos burchak gradusi
 • O'rmonlar
 • 57
 • 136,8
 • Cho'llar
 • 24
 • 57,6
 • Sahrolar va botqoqliklar
 • 54
 • 129,6
 • Haydaladigan yerlar
 • 15
 • 36
 • JAMI
 • 150
 • 360⁰
 • 1) 1 mln km^2 yerimizga
 • 360⁰:150=2,4⁰ to’gri keladi.
 • 57*2,4=136,8⁰
 • 24*2,4=57,6⁰
 • 54*2,4=129,6⁰
 • 15*2,4=36⁰
 • 5,834684

7-masala.

 • Davlatlar
 • Aholi soni (mln kishi)
 • Mos burchak gradusi
 • O'zbekiston
 • 28,1
 • 163,9546191
 • Qozog'iston
 • 16,2
 • 94,52188006
 • Tojikiston
 • 6,9
 • 40,25931929
 • Qirg'iziston
 • 5,1
 • 29,75688817
 • Turkmaniston
 • 5,4
 • 31,50729335
 • Jami
 • 61,7
 • 360
 • 1) 360⁰:61,7=5,834684

Uyga vazifa.

 • 227-bet.
 • 12-13- misollar.


Download 4.86 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling