Yog‘ochga ishlov texnologiyasi (30 soat)


Download 113.5 Kb.
Sana25.03.2020
Hajmi113.5 Kb.

VII-sinf
t/r

O`tiladigan mavzular

Soati

Sana

Bilim

Ko`nikma

Malaka
Yog‘ochga ishlov texnologiyasi (30 soat)

1-mavzu

Yog‘ochning kimyoviy va texnologik xossalari. Yog‘ochni quritish va saqlash qoidalari.

1Yog‘ochni quritish va saqlash qoidalari

Yog‘ochni quritish va saqlash qoidalari

Yog‘ochning kimyoviy va texnologik xossalari

2-mavzu

Yog‘ochlar va ularga ishlov berish materillarini turlarga ajratish va hususiyatlarini aniqlash.
1Asbob-uskunalar, moslamalar va ulardan foydalanish (8soat)

3-mavzu

Yog‘ochga ishlov berishda qo‘l asboblaridan foydalanish texnologiyasi.

2Yog‘ochga ishlov berishda qo‘l asboblaridan foydalanish texnologiyasi. Iskana asbobidan foydalanish.

Yog‘ochga ishlov berishda qo‘l asboblaridan foydalanish texnologiyasi. Iskana asbobidan foydalanish.

Yog‘ochga ishlov berishda qo‘l asboblaridan foydalanish texnologiyasi. Iskana asbobidan foydalanish.

4-mavzu

Iskana asbobidan foydalanish.

5-mavzuYog‘ochga ishlov berishda qo`l asboblaridan foydlanish texnologiyasi

2Tortma g`aladon tayyorlashni bilish

Tortma g`aladon tayyorlashni bilish

Tortma g`aladon tayyorlay olish

6-mavzu

Yog‘ochdan uy-ro‘zg‘or buyumlari yasash.


2Eskiz chizish, texnologik xaritasini tayyorlash

Eskiz chizish, texnologik xaritasini tayyorlash

Eskiz chizish, texnologik xaritasini tayyorlash

7-mavzu

1-Nazorat ishi.

2Yog‘ochdan uy-ro‘zg‘or buyumlari yasash

Yog‘ochdan uy-ro‘zg‘or buyumlari yasash

Yog‘ochdan uy-ro‘zg‘or buyumlari yasash

8-mavzu

Yog‘ochdan uy-ro‘zg‘or buyumlari yasash.


2Kichik ko‘rinishdagi mebel to‘plami: shkaf yasash

Kichik ko‘rinishdagi mebel to‘plami: shkaf yasash

Kichik ko‘rinishdagi mebel to‘plami: shkaf yasash

Mashina, mexanizm, stanoklar va ulardan foydalanish (6 soat)

9-mavzu

Tokarlik, parmalash stanoklarining vazifasi, tuzilishi va ular bilan ishlash qoidalari

2Tokarlik, parmalash stanoklarining vazifasi, tuzilishi va ular bilan ishlash qoidalari

Tokarlik, parmalash stanoklarining vazifasi, tuzilishi va ular bilan ishlash qoidalari

Tokarlik, parmalash stanoklarining vazifasi, tuzilishi va ular bilan ishlash qoidalari

10-mavzu

Tokarlik stanoklarining tuzilishi va ular bilan ishlash qoidalari

2Tokarlik, parmalash stanoklarining vazifasi, tuzilishi va ular bilan ishlash qoidalari

Tokarlik, parmalash stanoklarining vazifasi, tuzilishi va ular bilan ishlash qoidalari

Tokarlik, parmalash stanoklarining vazifasi, tuzilishi va ular bilan ishlash qoidalari

11-mavzu

Yog‘ochga ishlov berishda parmalash stanogida operatsiyalarni bajarish.

2Yog‘ochga ishlov berishda parmalash stanogida operatsiyalarni bajarish.

Yog‘ochga ishlov berishda parmalash stanogida operatsiyalarni bajarish.

Yog‘ochga ishlov berishda parmalash stanogida operatsiyalarni bajarish.

Mahsulotlar ishlab chiqarish texnologiyasi (14 soat)

12-mavzu

Yog‘ochga ishlov berishda parmalash stanogida operatsiyalarni bajarish.

2Eskizlar asosida buyumlar tayyorlash.

Eskizlar asosida buyumlar tayyorlash.

Eskizlar asosida buyumlar tayyorlash.

13-mavzu

Metalga ishlov berish

2Shakli silindrsimon, konussimon va fasonli, burchakli sathlar birikuvidan hosil qilingan detallar.

Shakli silindrsimon, konussimon va fasonli, burchakli sathlar birikuvidan hosil qilingan detallar.

Shakli silindrsimon, konussimon va fasonli, burchakli sathlar birikuvidan hosil qilingan detallar.

14-mavzu

Rangli metallar va ularning qotishmalarining mexanik xossalari

2xalq hunarmandchiligi turlari bo‘yicha ish usullari.

xalq hunarmandchiligi turlari bo‘yicha ish usullari.

xalq hunarmandchiligi turlari bo‘yicha ish usullari.

15-mavzu

Nazorat ishi

2Konussimon va fason burchak sathli detallarni, ularning eskizlarini chizish va chizmalarini tayyorlash.

Konussimon va fason burchak sathli detallarni, ularning eskizlarini chizish va chizmalarini tayyorlash.

Konussimon va fason burchak sathli detallarni, ularning eskizlarini chizish va chizmalarini tayyorlash.

16-mavzu

Duradgorlik ishlarida islimiy va girih usulidagi naqshlardan foydalanish

2texnologik xarita tuzish.

texnologik xarita tuzish.

texnologik xarita tuzish.

17

Kauchuk to`g`risida ma`lumotlar

2buyumlar tayyorlash

buyumlar tayyorlash

buyumlar tayyorlash

18-mavzu

Polimerlar va metallarning birikmalari2xalq hunarmand-chiligi turlari bo‘yicha ish usullari

xalq hunarmand-chiligi turlari bo‘yicha ish usullari

xalq hunarmand-chiligi turlari bo‘yicha ish usullari

19-mavzu

Rangli metallar va ular qotishmalarining mexanik xossalari

2xalq hunarmand-chiligi turlari

xalq hunarmand-chiligi turlari

xalq hunarmand-chiligi turlari

20-mavzu

Tunuka va simlarni qirqish,bukish va to`g`irlash asboblaridan foydlanish


2buyumlar tayyorlash

buyumlar tayyorlash

buyumlar tayyorlash


Polimer materiallarga ishlov berish texnologiyasi (6 soat)


21-mavzu

Mashina mexanizm stanoklar va ulardan foydlanish

2Kauchiklar to`g`risida ma’lumot.

Kauchiklar to`g`risida ma’lumot.

Kauchiklar to`g`risida ma’lumot.

22-mavzu

Frezarlash,tokarlik,parmalsh stanoklarining vazifasi,tuzilishi va ishlov berish texnologiyasi

2Polimerlar va metall birikmalarni bilish

Kauchoklardan buyumlar tayyorlash texnologiyasi.

Kauchoklardan buyumlar tayyorlash texnologiyasi.

23-mavzu

Kauchuk to`g`risidagi ma`lumotlar

2Polimerlar va metall birikmalardan buyumlar tayyorlash.

Polimerlar va metall birikmalardan buyumlar tayyorlash.

Polimerlar va metall birikmalardan buyumlar tayyorlash.

Metallga ishlov berish texnologiyasi (14 soat)


24-mavzu

kauchukdan buyumlar texnologiyasi

2Yupqa tunukalar, simlar, metallarga chilangarlik, tokarlik ishlov berish turlari va usullari

Rangli metallar va ularning qotishmalarining mexanik xossalari

Rangli metallar va ularning qotishmalarining mexanik xossalari

Asbob-uskunalar, moslamalar va ulardan foydalanish(6soat)

25-mavzu

Polimer va metal birikmalarda buyumlar tayyorlash

2Sterjen, tunuka va simlarni qirqish, bukish va to‘g‘rilash asboblaridan foydalanish.

Sterjen, tunuka va simlarni qirqish, bukish va to‘g‘rilash asboblaridan foydalanish.

Sterjen, tunuka va simlarni qirqish, bukish va to‘g‘rilash asboblaridan foydalanish.


26-mavzu

Nazorat ishi

2Shtangensirkul, nutromer, shablonlar, mikrometrning tuzilishi va o‘lchash usullari.

Shtangensirkul, nutromer, shablonlar, mikrometrning tuzilishi va o‘lchash usullari.

Shtangensirkul, nutromer, shablonlar, mikrometrning tuzilishi va o‘lchash usullari.

27-mavzu

Rangli metallar va ularning qotishmalaridan mexanik xossalari

2O`lchamlar olishni o`rganish.

O`lchamlar olishni bilish.

O`lchamlar olish.

28-mavzu

O‘lchash asboblari yordamida aniqlik sinflarini tekshirish.

2O‘lchash asboblari yordamida aniqlik sinflarini tekshirish.

O‘lchash asboblari yordamida aniqlik sinflarini tekshirish.

O‘lchash asboblari yordamida aniqlik sinflarini tekshirish.

Mashina, mexanizm, stanoklar va ulardan foydalanish (2soat)

29 -mavzu

Mashina mexaniz stanoklar va ulardan foydalanish

2Frezalash, charxlash stanoklarining vazifasi, tuzilishi va ishlov berish texnologiyasi

Frezalash, charxlash stanoklarining vazifasi, tuzilishi va ishlov berish texnologiyasi

Frezalash, charxlash stanoklarining vazifasi, tuzilishi va ishlov berish texnologiyasi

Elektrotexnika ishlari (12 soat)

30-mavzu

Frezalash, charxlash stanoklarining vazifasi

2Elektr isitgich asboblaridan xavfsiz foydalanish

Elektr isitgich asboblaridan xavfsiz foydalanish

Elektr isitgich asboblaridan xavfsiz foydalanish

31-mavzu

Tokralik keskichlar va ularni charxlash

2Xonadon (oshxona, zal) elektr tarmog‘ini montaj qilish.

Xonadon (oshxona, zal) elektr tarmog‘ini montaj qilish.

Xonadon (oshxona, zal) elektr tarmog‘ini montaj qilish.

32-mavzu

Nazorat ishi

2Elektr qo‘ng‘iroqning tuzilishi va ishlash prinsipi.

Elektr qo‘ng‘iroqning tuzilishi va ishlash prinsipi.

Elektr qo‘ng‘iroqning tuzilishi va ishlash prinsipi.

33-mavzu

Mahsulotlar ishlab chiqarish texnologiyasi


2Elektrodvigateldan foydalanib, elektromobil yasash.

Elektrodvigateldan foydalanib, elektromobil yasash.

Elektrodvigateldan foydalanib, elektromobil yasash.

Ro‘zg‘orshunoslik asoslari (6 soat)

34-mavzu

Metallardan tayorlanadigan detallarga ishlov berish. Konstruksiyalash elementlari

2suv, gaz, elektr energiyasi va issiqlik ta’minoti tizimi sxematik tasvirini tayyorlash.

suv, gaz, elektr energiyasi va issiqlik ta’minoti tizimi sxematik tasvirini tayyorlash.

suv, gaz, elektr energiyasi va issiqlik ta’minoti tizimi sxematik tasvirini tayyorlash.

35-mavzu

Uy ro`zg`or turmush va maktab uchun metall materiallaridan buyumlar tayyorlash

2Uy va xonadonlarni ta’mirlashda qo‘llaniladigan asosiy ish asboblari

Uy va xonadonlarni ta’mirlashda qo‘llaniladigan asosiy ish asboblari

Uy va xonadonlarni ta’mirlashda qo‘llaniladigan asosiy ish asboblari

36-mavzu

Elektrotexnika ishlari

2suv, gaz, elektr energiyasi va issiqlik ta’minoti tizimi sxematik tasvirini tayyorlash.

suv, gaz, elektr energiyasi va issiqlik ta’minoti tizimi sxematik tasvirini tayyorlash.

suv, gaz, elektr energiyasi va issiqlik ta’minoti tizimi sxematik tasvirini tayyorlash.

37-mavzu

Uy ro`’zgor asboblarining tuzilishi39-mavzu

Elektr isitish asboblaridan xavsiz foydalanish qoidalari40-mavzu

Issiqlik relesining tuzilishi va ishlash prinsipi41-mavzu

Nazorat ishi42-mavzu

Elektr qo`ng`roqlar tuzilishi va ishlash prinsipi43-mavzu

Elektrotexnika bilan bog`liq kasb hunar turlari44-mavzu

Xonadon oshxona zal elektr tarmoqlarini nmontaj qilish45-mavzu

Elektromagnitlar va ularning qo`llanilishi.46-mavzu

Elektromagnit rele47-mavzu

Uy-ro`zg`o buyumlarini tayyorlash48-mavzu

Shahar qishloq uylarida suv,gaz elektr energiyasi va issiqlik tuzilishi va undan foydlanishDownload 113.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling