Yo’nalish-«Biologiya» Fan «Biofizika» Kurs 3 Semestr-6


Download 53.59 Kb.
Sana04.10.2022
Hajmi53.59 Kb.
#830359
Bog'liq
Biofizika fanidan oraliq bilet
Refarat IAKT, Мактаблар далолатнома, Muso al-xorazmiyning dunyo faniga qo’shgan hissasi, mustaqil ish, Теглар руйхати ва color, Doc2

Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-1
1. Biofizikaning predmeti , vazifalari va bo’limlari 2.Biologik membranalarning asosiy funksiyalari va strukturasi 3. Laboratoriya tadqiqotlarining umumiy qonuniyatlari
Tuzuvchi: М. Djumaniyozova Kafedra mudiri: dots.Z.Tajiyev
_______________________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-2
1. Biologik jarayonlar termodinamikasi 2.Yadroviy magnitli rezonans (YaMR) 3. laboratoriyaviy asbob qurilmalaridan foydalanish.
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots. Z.Tajiyev
_______________________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-3
1. Biologik jarayonlar kinetikasi 2. Biologik membranalar orqali moddalarning o’tkazilishi. 3.Ochiq sistema barqaror statsional holatining entropiyasi
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots. Z.Tajiyev
____________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-4
1. Molekulyar biofizika asoslari 2.Kvant biofizikasi elementlar.
3. Teorel modelida aniqlash.
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots. Z.Tajiyev
__________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet -5
1.Kvant biofizikasi elementlari 2.Elektrokardiografiya usulini tushuntiring 3.Biologik suyuqliklarning sirt tarangligini o’lchash.
Tuzuvchi: Djumaniyozova M Kafedra mudiri: dots. Z. Tajiyev
____________________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-6
1. Biologik membranalarning tuzulishi va funksiyasi.
2.Entropiya va entalpiya tushunchalarining o’zaro munosabatini tushuntiring.
3. Sirt aktiv moddalar eritmalarida mitsella hosil bo’lishining kritik konsetratsiyasini aniqlash.

Tuzuvchi: Djumaniyozova M


Kafedra mudiri: dots. Z. Tajiyev
_______________________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-7
1. Moddalarni membrane orqali tashilishini tushintiring 2.Van-der-Vaals o’zaro ta’sirni tushintiring 3. Biologik suyuqliklarning osmotik bosimi
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots. Z. Tajiyev
____________________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-8
1. Moddalarni membrana orqali tashilishi. 2.Elektron paramagnitli rezonans (EPR) 3. Eritmalar va to’qima suyuqliklarining osmotik bosimlarini aniqlash.
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots. Z. Tajiyev

Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6


Bilet-9
1. Elektr o’tkazuvchanlik 2.Organizmning tashqi elektr maydoni 3. Biologik jarayonlar kinetikasiga havo harorati tasiri
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots. Z. Tajiyev
____________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-10
1. Biologik membranalarning funksiyalari
2.Ochiq sistemalarda termodinamikaning ikkinchi qonunini mohiyati nimadan iborat
3. Model sistemasining potensilallar farqi. Potensial, kuchlanish va elektr potensiallar farqi. Diffizion potensilallar.

Tuzuvchi: Djumaniyozova M


Kafedra mudiri: dots. Z. Tajiyev
____________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-11

  1. Suyuq-mozaika modelining asosiy mohiyati nimadan iborat .

  2. Tirik organizmga elektr tokining na’siri

  3. Membranalarda potensiallar farqi hosil bo’lishining sababini tushintiring

Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots. Z. Tajiyev
____________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-12
1. Biopotensiallar va ularni o’lchash 2. Olma po’sti yoki aloe bargida yuzaga keladigan potensiallar farqini o’lchash. 3.Energiyaning uzatilishi va migratsiyalanish mexanizmlari.
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri dots. Z. Tajiyev
_______________________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-13
1. Biologiyada tebranma jarayonlar 2.Nerv impulsining qo’zg’algan tola bo’ylab tarqalishi 3. Baqa yuragi misolida harorat koffisentini va aktivlanish energiyasini Shtraubi usukinda hisoblab topish.
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots. Z. Tajiyev
____________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-14
1.Membranalar dinamikasi.Membranalarda fosfolipid molekulalarning harakati 2.Biologik tiggerlar 3.Eritmalar va to’qima suyuqliklarining osmotik bosimlarini aniqlash
Tuzuvchi: Djumaniyozova M Kafedra mudiri dots. Z. Tajiyev ___________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-15
1.Stoks-Eynshteyn tenglamasi nimani ifodalaydi
2.Termodinamikaning birinchi va ikkinchi qonunlari
3. Biologik suyuqliklarning sirt tarangligini o’lchash.
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots. Z. Tajiyev
___________________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet- 16
1 .Suyuqliklarda elektr toki 2.Biopotensiallarni o’lchash (EKG)usullari 3. Biologik suyuqliklarning sirt tarangligini o’lchash.
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots. Z. Tajiyev
______________________________________________________________________________________________________-
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet- 17
1. Yorug’likning tabiati va uning tarqalish qonunlari 2. Moddalarni membrane orqali tashilishi 3. Sirt aktiv moddalar eritmalarida mitsella hosil bo’lishining kritik konsetratsiyasini aniqlash.
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots. Z. Tajiyev
____________________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-18
1. Ionlarning aktiv va passiv transporti
2. Biofizikaning metodlari, O’zbekistonda biofizik tadqiqotlarning rivojlanishi. 3. Eritmalar va to’qima suyuqliklarining osmotik bosimlarini aniqlash
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots. Z. Tajiyev
_______________________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-19
1. Ion kanallari va ionoforlar 2. Hujayra va to’qimalar elеktr o’tkazuvchanligi. Hujayra inpedansi 3. Oddiy va engillashtirilgan diffuziya
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots.Z.Tajiyev
_______________________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-20
1 Oddiy va engillashtirilgan diffuziya 2. Mеmbrana potеntsialini tasvirlovchi Goldman-Xodjkin tеnglamasi. 3. Ochiq sistema barqaror statsional holatining entropiyasi. Teorel modelida aniqlash.
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots. Z.Tajiyev
_______________________________________________________________________________________________________

Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6


Bilet-21
1. . Nerv impulsining mielinsiz va mielinli tolalar orqali tashilishi. Sinopslar va sinoptik jarayonlar 2.Kimyoviy potensial noelektrolitlar transporti(Uniport,Simport,Antiport) 3. Olma po’sti yoki aloe bargida yuzaga keladigan potensiallar farqini o’lchash
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots. Z.Tajiyev
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-22
1. Biopolimerlarning tuzilishi va funksiyasi
2. Fermentativ reaksiyalar kinetikasi
3. Xlorid kislota eritmalari aro yuzaga keladigan potensiallar farqini o’lchash va hisoblash.

Tuzuvchi: Djumaniyozova M


Kafedra mudiri: dots. Z.Tajiyev
____________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-23
1. Biofizikaning predmeti , vazifalari va bo’limlari 2. Biologik membranalarning asosiy funksiyalari va strukturasi 3. Laboratoriya tadqiqotlarining umumiy qonuniyatlari
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots.Z.Tajiyev
_______________________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-24
1. Biologik jarayonlar termodinamikasi 2.Yadroviy magnitli rezonans (YaMR) 3. laboratoriyaviy asbob qurilmalaridan foydalanish.
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots. Z.Tajiyev
_______________________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-25
1. Biologik jarayonlar kinetikasi 2. Biologik membranalar orqali moddalarning o’tkazilishi 3. Ochiq sistema barqaror statsional holatining entropiyasi
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots. Z.Tajiyev
____________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-26
1. Molekulyar biofizika asoslari 2. Membranada tinch va ta’sir holatlar potensiallari 3. Teorel modelida aniqlash.
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots. Z.Tajiyev
__________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet -27
1.Kvant biofizikasi elementlari 2.Elektrokardiografiya usulini tushuntiring 3.Biologik suyuqliklarning sirt tarangligini o’lchash.
Tuzuvchi: Djumaniyozova M Kafedra mudiri: dots. Z. Tajiyev __________________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-28
1. Biologik membranalarning tuzulishi va funksiyasi.
2.Entropiya va entalpiya tushunchalarining o’zaro munosabatini tushuntiring. 3. Sirt aktiv moddalar eritmalarida mitsella hosil bo’lishining kritik konsetratsiyasini aniqlash.

Tuzuvchi: Djumaniyozova M


Kafedra mudiri: dots. Z. Tajiyev
_______________________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-29
1. Moddalarni membrane orqali tashilishini tushintiring 2.Van-der-Vaals o’zaro ta’sirni tushintiring 3. Biologik suyuqliklarning osmotik bosimi
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots. Z. Tajiyev
____________________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-30
1. Bioelektrogenez. 2.Elektron paramagnitli rezonans (EPR) 3. Eritmalar va to’qima suyuqliklarining osmotik bosimlarini aniqlash.
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots. Z. Tajiyev

Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6


Bilet-31
1. Elektr o’tkazuvchanlik 2.Organizmning tashqi elektr maydoni 3. Biologik jarayonlar kinetikasiga havo harorati tasiri
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots. Z. Tajiyev
____________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-32
1. Elektr o’tkazuvchanlik
2.Ochiq sistemalarda termodinamikaning ikkinchi qonunini mohiyati nimadan iborat
3. Model sistemasining potensilallar farqi. Potensial, kuchlanish va elektr potensiallar farqi. Diffizion potensilallar.

Tuzuvchi: Djumaniyozova M


Kafedra mudiri: dots. Z. Tajiyev
____________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-33
1.Suyuq-mozaika modelining asosiy mohiyati nimadan iborat .
2.Tirik organizmga elektr tokining na’siri
3.Membranalarda potensiallar farqi hosil bo’lishining sababini tushintiring
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots. Z. Tajiyev
____________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-34
1. Biopotensiallar va ularni o’lchash 2. Olma po’sti yoki aloe bargida yuzaga keladigan potensiallar farqini o’lchash. 3.Energiyaning uzatilishi va migratsiyalanish mexanizmlari.
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri dots. Z. Tajiyev _______________________________________________________________________________________________________

Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6


Bilet-35
1. Biologiyada tebranma jarayonlar 2.Nerv impulsining qo’zg’algan tola bo’ylab tarqalishi 3. Baqa yuragi misolida harorat koffisentini va aktivlanish energiyasini Shtraubi usukinda hisoblab topish.
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots. Z. Tajiyev
____________________________________________________________________________________________

Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6


Bilet-36
1. Membranalar dinamikasi.Membranalarda fosfolipid molekulalarning harakati
2. Biologik trigger nima 3. Eritmalar va to’qima suyuqliklarining osmotik bosimlarini aniqlash
Tuzuvchi: Djumaniyozova M Kafedra mudiri dots. Z. Tajiyev ___________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-37
1.Stoks-Eynshteyn tenglamasi nimani ifodalaydi
2.Termodinamikaning birinchi va ikkinchi qonunlari
3. Biologik suyuqliklarning sirt tarangligini o’lchash.
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots. Z. Tajiyev
___________________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet- 38
1 .Suyuqliklarda elektr toki 2.Biopotensiallarni o’lchash (EKG)usullari 3. Biologik suyuqliklarning sirt tarangligini o’lchash.
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots. Z. Tajiyev
______________________________________________________________________________________________________-
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet- 39
1. Yorug’likning tabiati va uning tarqalish qonunlari 2. Moddalarni membrane orqali tashilishi 3. Sirt aktiv moddalar eritmalarida mitsella hosil bo’lishining kritik konsetratsiyasini aniqlash.
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots. Z. Tajiyev
_____________________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-40
1. Elektr o’tkazuvchanlik 2. Biofizikaning metodlari, O’zbekistonda biofizik tadqiqotlarning rivojlanishi. 3. Eritmalar va to’qima suyuqliklarining osmotik bosimlarini aniqlash
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots. Z. Tajiyev
_______________________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-41
1. Ion kanallari va ionoforlar 2. Hujayra va to’qimalar elеktro’tkazuvchanligi. Hujayra inpedansi 3. Biologik suyuqliklarning sirt tarangligini o’lchash.
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots.Z.Tajiyev ____________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-42
1 Oddiy va engillashtirilgan diffuziya 2. Mеmbrana potеntsialini tasvirlovchi Goldman-Xodjkin tеnglamasi. 3. Ochiq sistema barqaror statsional holatining entropiyasi. Teorel modelida aniqlash.
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots. Z.Tajiyev
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-43 1. Nerv impulsining mielinsiz va mielinli tolalar orqali tashilishi. Sinopslar va sinoptik jarayonlar
2.Kimyoviy potensial noelektrolitlar transporti(Uniport,Simport,Antiport) 3. Olma po’sti yoki aloe bargida yuzaga keladigan potensiallar farqini o’lchash
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots. Z.Tajiyev
____________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-44
1. Biopolimerlarning tuzilishi va funksiyasi
2. Fermentativ reaksiyalar kinetikasi
3. Xlorid kislota eritmalari aro yuzaga keladigan potensiallar farqini o’lchash va hisoblash.

Tuzuvchi: Djumaniyozova M


Kafedra mudiri: dots. Z.Tajiyev
____________________________________________________________________________________________

Bilet-45
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6


1. Flip-flop va membranalarda fosfolipid molekulalarning harakati.
2. Biofizikaning bo'limlariga ta’rif bering 3. Xlorid kislota eritmalari aro yuzaga keladigan potensiallar farqini o’lchash va hisoblash.
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots. Z.Tajiyev
____________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-46
1. Biofizikaning predmeti , vazifalari va bo’limlari 2. Biologik membranalarning asosiy funksiyalari va strukturasi 3. Laboratoriya tadqiqotlarining umumiy qonuniyatlari
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots.Z.Tajiyev
_______________________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-47
1. Biologik jarayonlar termodinamikasi 2.Yadroviy magnitli rezonans (YaMR) 3. laboratoriyaviy asbob qurilmalaridan foydalanish.
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots. Z.Tajiyev
_______________________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-48
1. Biologik jarayonlar kinetikasi 2. Biologik membranalar orqali moddalarning o’tkazilishi 3. Ochiq sistema barqaror statsional holatining entropiyasi
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots. Z.Tajiyev ____________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-49
1. Molekulyar biofizika asoslari 2. Membranada tinch va ta’sir holatlar potensiallari 3. Teorel modelida aniqlash.
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots. Z.Tajiyev
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet -50
1.Kvant biofizikasi elementlari 2.Elektrokardiografiya usulini tushuntiring 3.Biologik suyuqliklarning sirt tarangligini o’lchash.
Tuzuvchi: Djumaniyozova M Kafedra mudiri: dots. Z. Tajiyev __________________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-51
1. Biologik membranalarning tuzulishi va funksiyasi.
2.Entropiya va entalpiya tushunchalarining o’zaro munosabatini tushuntiring.
3. Sirt aktiv moddalar eritmalarida mitsella hosil bo’lishining kritik konsetratsiyasini aniqlash.

Tuzuvchi: Djumaniyozova M


Kafedra mudiri: dots. Z. Tajiyev
_______________________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-52
1. Moddalarni membrane orqali tashilishini tushintiring 2.Van-der-Vaals o’zaro ta’sirni tushintiring 3. Biologik suyuqliklarning osmotik bosimi
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots. Z. Tajiyev
____________________________________________________________________________________________________

Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6


Bilet-53
1. Bioelektrogenez. 2.Elektron paramagnitli rezonans (EPR) 3. Eritmalar va to’qima suyuqliklarining osmotik bosimlarini aniqlash.
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots. Z. Tajiyev
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-54
1. Elektr o’tkazuvchanlik 2.Organizmning tashqi elektr maydoni 3. Biologik jarayonlar kinetikasiga havo harorati tasiri
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots. Z. Tajiyev
____________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-55
1. Elektr o’tkazuvchanlik
2.Ochiq sistemalarda termodinamikaning ikkinchi qonunini mohiyati nimadan iborat
3. Model sistemasining potensilallar farqi. Potensial, kuchlanish va elektr potensiallar farqi. Diffizion potensilallar.

Tuzuvchi: Djumaniyozova M


Kafedra mudiri: dots. Z. Tajiyev _______________________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-56
1.Suyuq-mozaika modelining asosiy mohiyati nimadan iborat .
2.Tirik organizmga elektr tokining na’siri
3.Membranalarda potensiallar farqi hosil bo’lishining sababini tushintiring
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots. Z. Tajiyev
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-57
1. Biopotensiallar va ularni o’lchash 2. Olma po’sti yoki aloe bargida yuzaga keladigan potensiallar farqini o’lchash. 3.Energiyaning uzatilishi va migratsiyalanish mexanizmlari.
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri dots. Z. Tajiyev
_______________________________________________________________________________________________________

Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6


Bilet-58
1. Biologiyada tebranma jarayonlar 2.Nerv impulsining qo’zg’algan tola bo’ylab tarqalishi 3. Baqa yuragi misolida harorat koffisentini va aktivlanish energiyasini Shtraubi usukinda hisoblab topish.
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots. Z. Tajiyev
____________________________________________________________________________________________

Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6


Bilet-59
1.Membranalar dinamikasi.Membranalarda fosfolipid molekulalarning harakati 2.Biologik tiggerlar 3. Eritmalar va to’qima suyuqliklarining osmotik bosimlarini aniqlash
Tuzuvchi: Djumaniyozova M Kafedra mudiri dots. Z. Tajiyev ___________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-60
1.Stoks-Eynshteyn tenglamasi nimani ifodalaydi
2.Termodinamikaning birinchi va ikkinchi qonunlari
3. Biologik suyuqliklarning sirt tarangligini o’lchash.
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots. Z. Tajiyev
___________________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet- 61
1 .Suyuqliklarda elektr toki 2.Biopotensiallarni o’lchash (EKG)usullari 3. Biologik suyuqliklarning sirt tarangligini o’lchash.
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots. Z. Tajiyev
______________________________________________________________________________________________________-
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet- 62
1. Yorug’likning tabiati va uning tarqalish qonunlari 2. Moddalarni membrane orqali tashilishi 3. Sirt aktiv moddalar eritmalarida mitsella hosil bo’lishining kritik konsetratsiyasini aniqlash.
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots. Z. Tajiyev _______________________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-63
1. Elektr o’tkazuvchanlik 2. Biofizikaning metodlari, O’zbekistonda biofizik tadqiqotlarning rivojlanishi. 3. Eritmalar va to’qima suyuqliklarining osmotik bosimlarini aniqlash
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots. Z. Tajiyev
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-64
1. Ion kanallari va ionoforlar 2. Hujayra va to’qimalar elеktro’tkazuvchanligi. Hujayra inpedansi 3. Sirt aktiv moddalar eritmalarida mitsella hosil bo’lishining kritik konsetratsiyasini aniqlash. Sirt aktiv moddalar eritmalarida mitsella hosil bo’lishining kritik konsetratsiyasini aniqlash.
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots.Z.Tajiyev
_______________________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-65
1 Oddiy va engillashtirilgan diffuziya 2. Mеmbrana potеntsialini tasvirlovchi Goldman-Xodjkin tеnglamasi. 3. Ochiq sistema barqaror statsional holatining entropiyasi. Teorel modelida aniqlash.
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots. Z.Tajiyev
_______________________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-66
1. . Nerv impulsining mielinsiz va mielinli tolalar orqali tashilishi. Sinopslar va sinoptik jarayonlar 2.Kimyoviy potensial noelektrolitlar transporti(Uniport,Simport,Antiport) 3. Olma po’sti yoki aloe bargida yuzaga keladigan potensiallar farqini o’lchash
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots. Z.Tajiyev
____________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-67
1. Biopolimerlarning tuzilishi va funksiyasi
2. Fermentativ reaksiyalar kinetikasi
3. Xlorid kislota eritmalari aro yuzaga keladigan potensiallar farqini o’lchash va hisoblash.

Tuzuvchi: Djumaniyozova M


Kafedra mudiri: dots. Z.Tajiyev
____________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-68
1. Biofizikaning predmeti , vazifalari va bo’limlari 2. Biologik membranalarning asosiy funksiyalari va strukturasi 3. Laboratoriya tadqiqotlarining umumiy qonuniyatlari
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots.Z.Tajiyev
____________________________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-69 1. Ion kanallari va ionoforlar 2. Hujayra va to’qimalar elеktro’tkazuvchanligi. Hujayra inpedansi 3. Laboratoriya tadqiqotlarining umumiy qonuniyatlari (membranaviy periparatlar va to’qimalar ustida ishlash.) laboratoriyaviy asbob qurilmalaridan foydalanish
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots.Z.Tajiyev
______________________________________________________________________________________
Yo’nalish-«Biologiya » Fan – «Biofizika» Kurs – 3 Semestr–6
Bilet-70 1 Oddiy va engillashtirilgan diffuziya 2. Mеmbrana potеntsialini tasvirlovchi Goldman-Xodjkin tеnglamasi. 3. Ochiq sistema barqaror statsional holatining entropiyasi. Teorel modelida aniqlash
Tuzuvchi: Djumaniyozova M
Kafedra mudiri: dots.Z.Tajiyev
Download 53.59 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling