Yoriy hujjat rus tilida tasdiqlangan. Me’yoriy hujjat matni o’zbek tiliga «Asaka» bank


Download 326.89 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/3
Sana09.02.2017
Hajmi326.89 Kb.
  1   2   3

 

Mazkur  me

yoriy  hujjat  rus  tilida  tasdiqlangan. 

Me’yoriy  hujjat  matni  o’zbek  tiliga  «Asaka»  bank 

(OAJ)  xodimlari  tomonidan  tarjima  qilindi  va  faqat 

axborot  xususiyatiga  ega.  Tushunmovchiliklar 

yuzaga  kelganda 

me’yoriy 

hujjatning  rus  tilida 

tasdiqlangan nusxasiga murojaat etilsin. 

 

«Asaka» bank (OAJ) mijozlarning topshiriqlarini bajarganlik uchun olinadigan xizmat haqlarini belgilovchi tariflar 

Umumiy qoidalar 

 

Tariflar  stavkasi  “Asaka”  bank  (OAJ)  tomonidan  bajariladigan  faqat  standart amaliyotlarga nisbata

n qo’llaniladi. Haqlar har bir bank amaliyotidan olinadi.

 

Bank  tomonidan  kreditlar,  faktoring,  moliyaviy  lizing,  qimmatli  qog’ozlar  sotish, sotib  olish  va  ularni  saqlash,  hisobini  yuritish  va  boshqa  turdagi  xizmatlar  ko’rsatish, 

shuningdek ular bo’yicha fo

izlar va tarif stavkalarini belgilash alohida shartnomalar bilan 

rasmiylashtiriladi. 

Mijozlarning mablag’larini muddatli va jamg’arma depozitlarga joylashtirish alohida 

shartnomalar bilan rasmiylashtiriladi. 

  

“Asaka” banki (OAJ) mijozlar topshiriqlarini bajarish chog’ida qo’shimcha ish hajmi talab  qilinsa  yoki  nostandart  sharoitlarda  amalga  oshirilsa,  ikki  tomonlama  kelishuv 

asosida maxsus va qo’shimcha haq undirish huquqini o’zida qoldiradi.

 

Tariflar  mijoz  bilan  kelishilmagan  holda  o’zgartirilishi  yoki  ularga  qo’shimcha kiritilishi  mumkin.  Tariflarning  o’zgarganligi  to’g’risida  mijoz  (bir  oy  oldin)  xabardor 

qilinadi. 

  

“Asaka”  bank  (OAJ),  mijozlar  tomonidan  noaniq,  to’liq  bo’lmagan  yoki  noto’g’ri topshiriqlar berish oqibatida, shuningdek boshqa banklarning 

xatolari yoki noto’g’ri hatti

-

harakatlari  natijasida,  mijozlar  topshiriqlarini  o’z  vaqtida  bajarilmasligiga  yoki  noto’g’ri bajarilishiga javobgar hisoblanmaydi. 

Tariflarda  ko’zda  tutilmagan  soliqlar,  to’lovlar,  boshqa  har  xil  yig’inlar, 

telekommunikasiya 

va pochta harajatlari, korrespondentlarning haqlari va boshqa ko’zda 

tutilmagan  harajatlar,  ular  bo’lgan  taqdirda  o’rnatilgan  tariflardan  tashqari  qo’shimcha 

ravishda undiriladi. 

O’rnatilgan  tariflarda  ko’zda  tutilgan  xizmat  haqlari,  korrespondentlarning 

q

o’shimcha  haqlari,  shuningdek  telekommunikasiya,  pochta  va  boshqa  harajatlar O’zbekiston  Respublikasining  amaldagi  qonunchiligida  ko’zda  tutilgan  valyutada 

to’lanadi.

 

 

“Asaka”  bank  (OAJ)  hukumat  va  budjet  hisob  raqamlari,  budjetdan  tashqari fondlar va mabl

ag’lar bo’yicha tariflarda ko’zda tutilgan xizmat haqlarini undirmaydi.

 

Aktivlar va passivlarni boshqarish Qo’mitasi yuzaga keladigan ayrim sharoitlardan kelib  chiqib,  alohida  hollarda  to’lov  amaliyotlari  bo’yicha  o’rnatilgan  xizmat  haqlarini 

o’zgartirishi

  yoki bekor qilishi  yoki  xizmat haqlarini undirishni  maxsus tartibini joriy qilish 

huquqiga ega.  

Mijozlarning  hisob  raqamlari  orqali  so’mdagi  debet  aylanmalari  uchun  tariflar Bux

galteriya  hisobi  va  moliyaviy  nazorat  departamentining  To’lov  Markazi  tomonida

markazlashtirilgan holda o’rnatiladi. 

Xizmat haqlari, agar bank hisobini yuritish shartnomasida boshqacha tartib ko’zda 

tutilgan bo’lmasa, minimal stavkada undiriladi.

 

Filiallar,  Buxgalteriya  hisobi  va  moliyaviy  nazorat  departamentini  yozma  ravishda xabardor  qilgan  holda,  yuqori  tarif  stavkasida  mijozlarga  bank  hisob  raqamiga  xizmat 

ko’rsatish  shartnomasini  tuzishga  haqlidir.  Bunda  debet  aylanma  uchun  belgilanadigan 

eng yuqori tarif stavka o’tkazilayotgan mablag’ning 1 foizidan oshmasligi zarur.

 

 1.XORIJIY VALUTALARDAGI AMALIYOTLAR 

 

INKASSO va O’TKAZMALAR

 

1.1.


 

 

Import inkassosi bo’yicha to’lov 

 

Mablag’ning 0,2 foizi, kamida 50 AQSH dollarieng ko’pi 2 000 AQSH dollari 

   


1.2. 

Hujjatli import inkassosini qabul qilish 

va xabar berish 

 

30 AQSh dollari  1.3. 

Mijoz tomonidan to’lanmagan 

inkassoga qo’yilgan hujjatlarni 

korrespondent bankga jo’natish yoki 

qaytarish 

 

 30 AQSh dollari  

1.4. 


Hujjatli eksport inkassoga taaluqli 

bo’lgan hujjatlarni qabul qilish, 

tekshirish va jo’natish

 

 30 AQSh dollari  

1.5. 


Inkasso topshiriqnomasi shartlarini 

o’zgartirish yoki uni bekor qilish

 

 

20 AQSh dollari  1.6. 

O’zbekiston Respublikasidan 

tashqariga o’tkazmalar:

  

- oddiy (standart muddati - o’tkazmaga 

ariza berilgan sanadan boshlab 2 kun 

ichida)   

 

  

yuridik shaxslar uchun 

 

Mablag’ning 0,15 foizi, kamida 30 AQSh 

dollari, eng ko’pi 2 000 AQSH dollari 

 

 

 jismoniy shaxslar uchun 

 

Mablag’ning 0,15 foizi, kamida 10 AQSh dollari 

 

- tezkor  

 

 yuridik shaxslar uchun 

 

Mablag’ning 0,2 foizi, kamida 40 AQSh dollarieng ko’pi 5 000 AQ

Sh dollari  

 

 

jismoniy shaxslar uchun  

Mablag’ning 0,2 foizi, kamida 20 AQSh dollari 

 

 

1.7. Jo’natuvchi hisobidan o’rtadagi 

banklarning komissiyalarini qoplash 

ko’rsatilganda o’tkazma uchun 

olinadigan qo’shimcha haq (OUR 

opsiyasi) 

 

 40 AQSh dollari  

1.8. 


O’rtadagi banklarning komissiyalarini 

qoplash ko’rsatilganda o’tkazma uchun 

 

30 AQSh dollari   

olinadigan qo’shimcha haq (SHA opsiyasi) 

1.9. 


Benefisiar mablag’i hisobidan haq 

to’lanishi ko’rsatilganda (BEN)

 

 

Bepul   1.10.

 

 O’zbekiston Respublikasi 

hududidagi 

o’tkazmalar

 

  

Mablag’ning 0,05 foizi, kamida 20 AQSh dollari

 

 

 “Asaka” bank (OAJ) tizimida 

mablag’larni bir mijoz hisob raqamidan 

boshqa mijoz hisob raqamiga 

o’tkazganda

 

 5 AQSh dollari   

 “Asaka” bank (OAJ) tizimida 

mablag’larni mijozning bir h

isob 

raqamidan boshqa hisob raqamiga o’tkazganda

 

  

bepul   


1.11 

O’tkazma shartlarini to’lov amalga 

oshirilgandan keyin o’zgartirish

 

 35 AQSh dollari  

1.12. 


Amalga oshirilgan o’tkazmani 

qaytarish, bekor qilish (haq mablag’ 

qaytarilgandan keyin undiriladi) 

 

40 AQSh dollari   

H

UJJATLI AKKREDITIVLAR BO’YICHA AMALIYOTLAR:

 

Import1.13.  Akkreditiv haqida dastlabki xabar 

berish   

 

25 AQSh dollari  1.14. 

 

Akkreditiv ochish, miqdorini oshirish va tugaydigan muddatini uzaytirish 

 

Yillik 1,5 foiz, kamida 40 AQSh dollari (akkreditiv ochilganda bir marta, amal qilish 

muddati uchun undiriladi) 

 

1.15. 


Chorak davomida qoplanadigan 

shartlardagi akkreditivlarga xizmat 

ko’rsatish (to’liq, to’liq bo’lmagan) 

 

  

bepul   


1.16. 

Chorak davomida qoplanmaydigan 

shartlardagi hukumat kafolatlari 

asosida ochilgan akkreditivlarga xizmat 

ko’rsatish (to’liq, to’liq bo’lmagan)

 

 Yillik 0,4 foiz  

 

1.17. Chorak davomida qoplanmaydigan 

shartlardagi boshqa akkreditivlarga 

xizmat ko’rsatish (to’liq, to’liq 

bo’lmagan)

 

 

Yillik 6 foiz  

1.18. 


 

Mijo


zning vaqtinchalik mablag’i 

bo’lmagan holda akkreditivlar bo’yicha 

to’lovlarni amalga oshirishda bankning 

o’z mablag’laridan foydalanganiligi 

uchun haq (Xorijiy bank 

komissiyasidan tashqari) 

 

 

Yillik 12 foiz  

1.19. 


 

Akkreditivni bekor qilish  

 

50 AQSh dollari   

1.20. 


 

Akkreditiv shartlaridagi farqlar bilan 

taqdim qilingan hujjatlarni to’lashda 

undiriladigan haq 

 

 

25 AQSh dollari har bir farq uchun 1.21. 

Akkreditivni banklar o’rtasidagi qoplab 

berish shartlari qanday bo’lishidan 

qat’iy nazar amalga oshiri

sh 

 

Mablag’ning 0,15 foizi, kamida 30 AQSh dollari, eng ko’pi 2 000 AQSh dollari 

 

 1.22. 

Akkreditivlar bo’yicha yuklash 

hujjatlarini tekshirish, yuk hujjatlari 

 

  

to’plami miqdori, ekvivalentda   

 

1 mln. AQSh dollarigacha bo’lgan mablag’ uchun  

  

 Har bir 

hujjat to’plami uchun mablag’ning 0,1 

foizi miqdorida, kamida 50 AQSh dollari, eng 

ko’pi 1000 AQSh dollari

 

 

1 mln. AQSh dollaridan ko’p bo’lgan mablag’ uchun  

 

 2000 AQSh dollari  

 

1.23.  

Akkreditiv shartlarini o’zgartirish

  

 

Har bir o’zgartirish uchun 50 AQSh dollari 

 

a)  Eksport 

1.24. 

Akkreditiv haqida dastlabki xabar berish 

 

30 AQSh dollari   

1.25. 


Qabul qilish, tekshirish va xabar berish 

 

100 AQSh dollari   

1.26. 


O’zgarishlar haqida habar berish

akkreditivni bekor qilish 

 

50 AQSh dollari  1.27. 

Akkreditivni tasdiqlash:   

 

 

 - qoplanadigan shartlardagi 

 

Yillik 1 foiz  

 

- qoplanmaydigan shartlardagi  

Yillik 5 foiz 

 

1.28.


 

 

Akkreditivlar bo’yicha yuklash hujjatlarni qabul qilish va tekshirish

 

  

 

 yuklash hujjatlari to’plami miqdori, 

ekvivalentda: 

 

 

  

1 mln. AQSh dollarigacha bo’lgan mablag’ uchun

 

 Har bir hujjat to’plami uchun mablag’ning 0,1 

foizi miqdorida, kamida 30 AQSh dollari 

 

 

 1 mln. AQSh dollaridan ko’p bo’lgan 

mablag’ uchun

   


 

Har bir hujjat to’plami uchun mablag’ning 0,05 

foizi miqdorida

, eng ko’pi 1 500 AQSh dollari 

 

 

1.29. 

 

Akkreditiv hujjatlarini negosiasiya qilish  

Yillik 10 foiz 

 

1.30. 


Boshqa banklar tomonidan qo’yilgan, 

yoki akkreditiv bo’yicha mablag’larni 

qaytarish haqlarini to’lash (benefisiar 

tomonidan undiriladi)    

 

 

Mablag’ning 0,15 foizi, kamida 30 AQSh 

dollari, eng ko’pi 2 000 AQSh dollari 

 

 

  

KAFOLATLAR, ZAXIRALI AKKREDITIVLAR, KAFILLIKLAR 

1.31.


 

 

“Asaka” banki (OAJ) tomonidan majburiyat olmagan holda kafolatlar 

berish va xabardor qilish 

 

50 AQSh dollari   

1.32. 


Kafolatla

r berish, oy (to’liq yoki to’liq 

bo’lmagan) davomida qoplash sharti 

bilan ularning miqdori va amal qilish 

muddatini oshirish, ekvivalentda  

 

  

- 1 mln. AQSh dollarigacha 

 

0,1 foiz    

- 1 mln. AQSh dollaridan 10 mln. 

AQSh dollarigacha 

 

0,035 foiz  

 

- 10 mln. AQSh dollaridan ko’p bo’lgan 

mablag’ uchun

   

 

0,02 foiz   

1.33. 


Kafolatlar berish, oy (to’liq yoki to’liq 

bo’lmagan) davomida qoplab 

bermaslik sharti bilan ularning miqdori 

va amal qilish muddatini oshirish, 

ekvivalentda  

 

  

 

- 1 mln. AQSh dollarigacha  

0,15 foiz 

 


 

 - 1 mln. AQSh dollaridan 10 mln. 

AQSh dollarigacha 

 

0,05 foiz  

 10 mln. AQSh dollaridan ko’p bo’lgan 

mablag’ uchun

   

 

0,03 foiz  

 

Kafolatlash holati sodir bo’lgandagi to’lov

 

 Yillik 9 foiz 

 

  

Tavakkallik uchun haq   

 

Yillik 1 foiz  

 

1.34. 

 

Kafolat hujjatlarini qabul qilish,tekshirish va jo’natish

 

  

0,1 foiz, kamida 40 AQSh dollari har bir hujjat 

to’plami uchun

   


1.35.

 

 Kafolatlar miqdori va muddati bilan 

bog’liq bo’lmagan o’zgarishlar

 

 

25 AQSh dollari har bir o’zgarish uchun   

1.36.


 

 

“Asaka” banki (OAJ) tomonidan majburiyat olmagan holda 

kafolatlardagi o’zgarishlar to’g’risida 

xabardor qilish   

 

20 AQSh dollari   

MIJOZLARNING VALUTA HISOB RAQAMLARINI YURITISH 

 

1.37. Hisob raqamni ochish bo’yicha 

hujjatlarni rasmiylashtirish: 

 

 

 - jismoniy shaxslarga     

 

bepul    

- yuridik shaxslarga 

 

 

bepul   1.38.

 

 Mijoz so’roviga binoan hisob raqam 

ko’chirmasidan dublikat berish

   

 

2 AQSh dollari 1 dona ko’chirma dublikat uchun (to’lov kunidagi O’zR MB ning kursi bo’yicha 

so’mda)


 

 

1.39. Aloqa xizmatlari uchun haqlar (SWIFT, 

teleks va boshqalar): 

 

 

  

- yuridik shaxslarga 

 

 

20 AQSh dollari aloqa kanallaridan foydalangan holda har bir xabar uchun 

 

 - jismoniy shaxslarga   

 

10 AQSh dollari aloqa kanallaridan foydalangan holda har bir xabar uchun  

 

 NAQD XORIJIY VALUTA VA CHEKLAR BILAN AMALIYOTLAR 

1.40. 


Mijozning hisob raqamiga naqd xorijiy 

valutani kirim qilish (O’zR 

qonunchiligida ko’zda tutilgan hollarda)

 

 bepul   

1.41. 


Mijozning hisob raqamidan naqd xorijiy 

valutani berish: 

 

 

 - yuridik shaxslarga 

 

 1 foiz   

 

- Xorijiy va diplomatik vakolatxonalarga tegishli hujjatlar taqdim qilinganda 

 

1 foiz    

- jismoniy shaxslarga :   

 

 


 

 a) rezidentlarga: 

 

  

- naqd shaklda topshirilganda 

 

Haq undirilmaydi  

 

- naqdsiz shaklda kelib tushganda  

1 foiz, kamida 2 AQSh dollari 

 

b) norezidentlarga 

 

 

1 foiz, kamida 2 AQSh dollari     

v) jamg’arma omonatlar bo’yicha rezident va norezidentlarga 

 

 

bepul   1.42.

 

 Xorijiy davlat pul birligini  o’sha davlat 

pul birligiga almashtirish (maydalash 

yoki yiriklash)    

 

1 foiz, kamida 1 AQSh dollari    1.43.

 

 Haqiqiyligi shubha tug’dirgan xorijiy 

davlat pul birligi va yo’l cheklarini 

ekspertizaga qabul qilish   

 

2 foiz    1.44. 

X

orijdan kelgan mablag’ni talab qilib olguncha hisob raqamdan naqd xorijiy 

valyutada berish 

 

 

2 foiz, kamida 2 AQSh dollari    1.45.

 

 Jismoniy shaxslarga, omonat hisob 

raqamlardan olingan xorijiy valyutani 

chetga olib chiqish uchun ruhsatnoma 

berish 


 

1 foiz, kamida 5 AQSh dollari    

1.46. 

Shikastlangan xorijiy davlat pul birligini  o’sha davlat shikastlanmaga

n pul 


birligiga almashtirish   

 

(“Asaka” banki (OAJ) Boshqaruvi tomonidan 13 oktyabr 2003 yild 35-sonli bayon bilan 

tasdiqlangan “”Asaka” banki (OAJ) tizimida pul 

birliklari va to’lov cheklarining to’lovga 

yaroqliligini aniqlash Tartibi”ga muvofiq pul 

birl

iklari va to’lov cheklarining yaroqlilik darajasiga qarab komission haq undiriladi): 

 

- 1 band (b, v, g,d,e)  

3 foiz pul birliklari va to’lov cheklari nominal 

qiymatidan (1 punkt (d) haq undirilmaydi, 

agarda pul birligi haqiqiyligi muhr bilan 

tasdiqlangan 

bo’lsa)


 

 

 - 1 band (j), 2,3 

 

10 foiz pul birliklari va to’lov cheklari nominal qiymatidan 

1.47.


 

 

Yo’l cheklarini milliy valutada sotib olish 

 

bepul   1.48.

 

 Yo’l cheklarini sotish

 

  

2 foiz, kamida 2 AQSh dollari    

1.49. 

Yo’l va boshqa cheklar bilan to’langan 

mablag’larni joriy va omonat hisob 

 

bepul   


 

raqamlarga kirim qilish   1.50. 

 

 Naqd xorijiy valuta va yo’l cheklarini 

inkassoga yo’naltirish uchun qabul 

qilish 

 

3 foiz, kamida 5 AQSh   1.51. 

 

 Yo’l cheklarini 

xorijiy valutaga 

almashtirish 

 

2 foiz, kamida 2 AQSh dollari    KONVERSION AMALIYOTLAR 

1.52. 


O’zbekiston Respublikasi valuta 

birjasidan xorijiy valuta sotib olish 

bitimlari bo’yicha undiriladigan haq 

 

  

Kelishilgan holda, 1 foizdan 2 foizgacha  

1.53. 

Mijozlarning xorijiy valutadagi majburiyatlari

ni O’zbekiston 

Respublikasi milliy valutasida 

so’ndirilishi 

 

 

 Majburiyat summasining 15 foizi miqdorida   

1.54.


 

 

“Asaka” bank (OAJ) o’z mablag’lari hisobidan mijozlarning xizmat safari 

harajatlari uchun xorijiy valuta sotib 

olish bitimlari bo’yicha undir

iladigan 

haq (mazkur xizmat bankning ixtiyoriga 

ko`ra taqdim etiladi) 

 

 Mablag’ning 5 foizi miqdorida

 

  

1.55. 


“Asaka” bank (OAJ) o’z mablag’lari 

hisobidan mijozlarning xorijiy valutasini 

sotish bitimlari bo’yicha undiriladigan 

haq 


 

 

Bepul   1.56. 

O’zbekis


ton Respublikasi valuta 

birjasida xorijiy valutani sotish bitimlari 

bo’yicha undiriladigan haq

 

 Bepul   

1.57. 


Mijozning 

so’mdagi mablag’ini 

erkin ayirboshlanadigan valutaga 

almashtirish 

uchun hujjatlar to’plamini 

tayyorlash  

 

20 AQSh dollari 1.58. 

Jismoniy shaxlar uchun bir turdagi 

xorijiy valutani boshqa turdagi xorijiy 

valutaga almashtirish 

 

 

1 foiz, kamida 2 AQSh dollari    1.59. 

SVOP operatsiyalarini amalga oshirish 

(xorijiy valutani sotish-milliy valutani 

sotib olish) 

 

Oyiga 1 foiz (to`liq yoki to`liq bo`lmagan)  

 

EKSPORT - IMPORT VA BARTER KONTRAKTLARINI RO’YHATGA OLISH VA HISOBINI YURITISH

 

 

1.60.


 

 

Eksport - import va barter shartnomalarini ro’yhatga olish 

(shartnoma summasidan qat’iy nazar)

 

 

30 AQSh dollari  

1.61. “Asaka” bank (OAJ) tizimidagi 

fili


allardan o’tgan eksport

-import va 

barter shartnomalarini ro’yhatga olish

 

 bepul    

1.62.


 

 

Import shartnomasini yoki unga qo`shimcha kelishuvni qayta ro’yhatga 

olish  


 

15 AQSh dollari 

1.63.

 

 Shartnomalarga qo’shimcha kelishuv 

va ilovalarni ro’yhatga olish 

 

 

 10 AQSh dollari  

1.64. 


Shartnomalarni ro’yhatdan chiqarish 

 

 bepul   

1.65. 


Bajarilmagan shartnomalarni 

ro’yhatdan chiqarish

 

 

  

boshqa bankka o’tkazilishi munosabati bilan 

 

25 AQSh dollari   

“Asaka” bank (OAJ) tizimidagi filiallardan biriga o’tkaz

ish munosabati 

bilan 

 

bepul   1.66. 

Import shartnomasi asl nushasi 

yo’qolganda import shartnomasiga yoki  

unga qo`shimcha kelishuvga 

identifikatsion raqam berilganligi 

to`g`risidagi ma’lumotnoma nusxasini 

berish    

 

15 AQSh dollari   

1.67.


 

 

Shartnomalar (shartnoma loyihalari) va unga qo’shimcha kelishuvlarni, 

kamchiliklar yozma ravishda 

rasmiylashtirilgan holda ko’rib chiqish

 

 50 AQSh dollari  

 

1.68. EEIBO tizimida hisob-kitoblar 

to`g`risida 

 

3 AQSh dollari   1.69. 

SWIFT xabarlari uchun qo`shimcha 

haq 

 

8 AQSh dollari  

 Download 326.89 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling