Zahiriddin muhammad bobur nomidagi andijon davlat universiteti fizika-matematika fakulteti


§6. Trigonometrik funksiyalar ko’paytmasini yig’indiga va aksincha


Download 0.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet4/6
Sana07.10.2020
Hajmi0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6
§6. Trigonometrik funksiyalar ko’paytmasini yig’indiga va aksincha 

almashtirish formulalari 

Trigonometrik  ifodalarni  soddalashtirishda,  ba’zi  bir  burchaklardagi 

trigonometrik 

funksiyalar 

qiymatlarini 

hisoblashda 

va 

trigonometrik tenglamalarni  yechishda  ko’pincha  trigonometrik  funksiyalar  ko’paytmasini 

yig’indiga  almashtirish  formulalaridan  foydalanish  qulay  bo’ladi.  Bu 

formulalarni ikki burchak yig’indisi va ayirmasining trigonometrik fukntsiyalari 

uchun yozilgan formulalardan osongina keltirib chiqariladi. Masalan, 

 va 

 

formulalarni hadma-had qo’shib, so’ngra 2 ga bo’lib  1

2

cos1

2

cos1

+

+α

α1

2

cos1

2

cos1

+

+α

α1

cos


2

sin


2

2

2+

=

αα

=

=+

=

αα

2

2cos

1

1tg

α

00

10

cos3

10

sin1

00

10

cos3

10

sin1

==0

0

00

10

cos10

sin


10

sin


3

10

cos=0

0

00

10

cos10

sin


)

10

sin2

3

10cos

2

1(

2

=

=0

0

00

0

010

cos


10

sin


2

2

1)

10

sin30

cos


10

cos


30

(sin


2

4

20sin

20

sin4

20

sin)

10

30sin(

4

00

0

00

=

=12

cos36

cos


12

sin


36

sin


0

0

00

==

00

0

012

cos


36

cos


12

sin


36

sin


=00

0

00

0

12cos

12

sin12

sin


36

cos


12

cos


36

sin


=0

00

0

12cos

12

sin2

2

1)

12

36sin(

2

24sin

24

sin2

0

0=

2

1=

α

tg

α

3

44

3

14

1

12

1

21

2

2=

===

α

αα

tg

tg

tg

β

αβ

α

βα

sin


cos

cos


sin

)

sin(+=

+

βα

β

αβ

α

sincos

cos


sin

)

sin(

=- 27 - 

 

 formulani hosil qilamiz.  

Xuddi  shu  kabi 

 va

lar  uchun  yozilgan  formulalardan ,    

  

formulalarni keltirib chiqaramiz. Ba’zi 

hollarda 

 

formulalardan ham foydalaniladi. Misollar: 

1. cos


2

5+cos


2

1-cos6 cos4 ni hisoblang. 

Yechish:  cos6

cos4


 ekanligini 

e’tiborga olamiz.  

cos

2

5+cos2

1

 =

 

=Javob: 1 

2. sin

4

105cos


4

75

0 ni hisoblang. 

Yechish: sin

4

105


0

cos


4

75

0=(sin105

0

cos750

)

4=

 

=Javob:


 

3. 


 ni hisoblang. 

2

)sin(

)

sin(cos

sin


β

α

βα

β

α+

+=

)cos(

β

α+

)

cos(β

α2

)

cos()

cos(


cos

cos


β

α

βα

β

α+

+=

2)

cos(


)

cos(


sin

sin


β

α

βα

β

α+=

βα

β

αβ

α

ctgctg

tg

tg

tg

tg

+

+=

βα

β

αβ

α

tgtg

ctg

ctg

ctg

ctg

+

+=2

1sin

1

cos5

sin


5

cos


2

2

cos10

cos


2

2

22

+=

+=

=+2

1

sin1

cos


5

sin


5

cos


2

2

22

=

+++

2

1sin

1

cos5

sin


5

cos


1

cos


2

5

cos2

2

22

2

22

=

++

+

21

sin


5

sin


1

cos


5

cos


2

2

22

1

21

1

21

sin


1

cos


5

sin


5

cos


2

2

22

=

+=

+

++=

+4

0

02

30

sin180

sin


256

1

41

2

21

4

4=

=

2561

8

9cos

8

7sin

8

22

π

π

- 28 - 

 

Yechish:  

Javob:  1 4. cos92

0

cos20

+0,5sin4


0

+1 ni hisoblang. 

Yechish: cos92

0

cos20

+0,5sin4


0

+1=


sin4

0

+1= sin4

0

+1=1. Javob: 1 

Trigonometrik  ifodalarni  soddalashtirishda,  ba’zi  bir  burchaklardagi 

trigonometrik 

funksiyalarni 

qiymatlarini 

hisoblashda, 

trigonometrik 

tenglamalarni  va  tengsizliklarni  yechishda  bir  xil  nomdagi  trigonometrik 

funksiyalar  yig’indisi  va  ayirmasini  ko’paytmaga  almashtirish  formulalaridan 

foydalanish qulay bo’ladi. 

Bu formulalar bundan oldingi paragrafdagi formulalardan osongina keltirib 

chiqariladi. Masalan: 

 yoki 

 formuladagi  ni x bilan 

 ni y bilan 

almashtiramiz. So’ngra 

 va 


  larni  x  va y lar o rqali  ifodalaymiz.   Buning 

uchun 


 sistemani   dastlab   hadma-had   qo’shib,  so’ngra  hadma-had 

ayrib 


 va

larni hosil qilamiz. 

 va 

 larning bu ifodalarini  ga qo’yamiz: Natijada: 

 formulani hosil qilamiz. Xuddi, shu kabi 

,  


8

9

cos8

7

sin8

2

2π

π=

=)

8

9cos

8

7(sin

8

ππ

=2

24

sin


2

sin


8

π

π1

2

12

4

)2

1

0(

8

2=

==21

2

90cos

94

cos0

0

++

2

12

0

4sin

0

++

=2

)

sin()

sin(


cos

sin


β

α

βα

β

α+

+=

βα

β

αβ

α

cossin

2

)sin(

)

sin(=+

+

βα

+

βα

αβ==

+

yx

β

αβ

α

2y

x

+

=α

2

yx

=β

α

ββ

α

βα

β

αcos

sin


2

)

sin()

sin(


=+

+

2cos

2

sin2

sin


sin

y

x

y

x

y

x+

=

+2

cos


2

sin


2

sin


sin

y

x

y

x

y

x

+=2

cos


2

cos


2

cos


cos

y

x

y

x

y

x+

=

+- 29 - 

 

 formulalarni hosil qilamiz.   

   

   

  

  

  formulalarni  esa  tg

 va  ctg


 

lar o’rniga ularni sin

 va cos

 lar orqali ifodalarini qo’yib keltirib chiqariladi. Ba’zi  hollarda  asin

+bcos


=r  sin(

+

)  formuladan  foydalanish  qulay bo’ladi. Bu yerda  

Misollar: 

1. sin10

0

+sin500

-cos20


0

 ni hisoblang. 

Yechish: sin10

0

+sin500

-cos20


0

=

-cos200

=2sin300

cos20


0

-cos20


0

=2

cos200

-cos20


0

=cos20


0

-cos20


0

=0. 


Javob: 0 

2. 


 ni hisoblang. 

Yechish: 

 Javob:   3. 

 ni hisoblang. 

2

sin


2

sin


2

cos


cos

β

αβ

α+=yx

β

αβ

α

βα

cos


cos

)

sin(+

=tg

tg

,

2(

π

πα

k

+)

2

ππ

β

k

+βα

β

αβ

α

coscos

)

sin(=− tg

tg

,

2(

π

πα

k

+)

2

ππ

β

k

+βα

β

αβ

α

sinsin

)

sin(+

=сtg

сtg

,

(π

α

k

)

πβ

k

βα

β

αβ

α

sinsin

)

sin(=− сtg

сtg

,

(π

α

k

)

πβ

k

αα

α

αα

α

αβ

2

2b

a

r

+

=2

2

cosb

a

a

+

=ϕ

2

2sin

b

a

b

+

=α

2

5010

cos


2

50

10sin

2

00

0

0+21 •

0

00

5

cos2

65

cos35

sin


+

0

00

5

cos2

65

cos35

sin


+

=

+=

0

00

5

cos2

65

cos55

cos


=+

0

00

0

05

cos


2

2

6555

cos


2

65

55cos

2

==

=0

0

00

60

cos5

cos


2

5

cos60

cos


2

2

12

1

20

0

050

sin


20

sin


100

sin


+

- 30 - 

 

Yechish:  

=

3. Javob: 3 

4. 


 ni soddalashtiring. 

Yechish: 

 

tgJavob: tg

 

5. tg150

-ctg15


0

 ni hisoblang. 

Yechish: tg15

0

-ctg150

=tg15


0

-tg75


0

=

  Javob: 


 

6. ctg2


-ctg

 ni soddalashtiring. 

Yechish: ctg2

-ctg


Javob: 


 

 

 

 

2

00

0

50sin

20

sin100

sin


+

=+

=2

0

00

0

050

sin


2

20

100cos

2

20100

sin


2

=



2

0

00

50

sin40

cos


60

sin


2

=

=22

0

0)

3

(50

sin


50

sin


2

3

2α

α

αα

α

α3

cos


2

cos


cos

1

2cos

sin


2

2

sin+

+

++

αα

α

αα

α

3cos

2

coscos

1

2cos

sin


2

2

sin+

+

++

=+

+

++=

α

αα

α

αα

α

3cos

cos


2

cos


1

2

cossin

2

cossin

2

=+

+=

α

αα

α

αα

cos


2

cos


2

cos


2

)

2cos

(cos


sin

2

2=

+

+)

2

cos(cos

cos


2

)

2cos

(cos


sin

2

αα

α

αα

α

αα

=0

00

0

75cos

15

cos)

75

15sin(

=

+)

60cos

90

(cos2

1

60sin

0

00

==

+=

2

13

)

21

0

(2

1

23

3

23

2α

αα

α

===α

α

αα

α

αα

sin


2

sin


sin

sin


2

sin


)

2

sin(α

2

sin1

α2

sin


1- 31 - 

 

§7. Yarim burchak va butun burchak trigonometrik funksiyalari orasidagi bog’lanish. Trigonometrik funksiyalarni birini qolganlari orqali 

ifodalash 

Ko’p hollarda 

 burchakning trigonometrik funksiyalarini bilgan holda 

 

burchakning  trigonometrik    funksiyalarini  aniqlashga  to’g’ri  keladi.  Bunda quyidagi  formulalardan  foydalaniladi: ;   

;   


;   

Bulardan  dastlabki  ikkitasi  cos2=1-2sin

2

 va  cos2=2cos

2

-1 formulalardan  keltirib  chiqariladi.  Keyingi  ikkitasi  esa  tangens  va 

kotangenslarni sinus va kosinuslar orqali ifodalaridan keltirib chiqariladi. 

Oxirgi formulalarni keltirib chiqaramiz: 

;  


 

Dastlabki  to’rtta  formulalardagi 

 ishoralardan  qaysi  birini  olinishi   

 

burchakni qaysi chorakda yotishiga bog’liq bo’ladi. Misollar: 

1. 


 ni hisoblang. 

Yechish: 

 

=α

2

α2

cos


1

2

sinα

α±

=

2cos

1

2cos

α

α+

±

=α

α

αcos

1

cos1

2

+±

=tg

α

αα

cos


1

cos


1

2+

±

=ctg

α

αα

cos


1

sin


2

+

=tg

α

αα

sin


cos

1

2=

tg

α

α

αα

==

=

2cos

2

2cos

2

sin2

2

cos2

sin


2

2

αα

α

αα

α

tg

α

α

cos1

sin


+

==

=2

cos


2

sin


2

2

cos2

sin


2

2

cos2

sin


2

α

αα

α

αα

α

tg

α

α

αα

sin


cos

1

sin2

sin


2

2=

±

2α

12

5sin

π

==2

12

52

cos


1

12

5sin

π

π==

2)

6

cos(1

2

65

cos


1

π

ππ

=

+=

+

=+

4

32

2

23

1

26

cos


1

π

32

2

1+

- 32 - 

 

Javob:  

2. cos2227

0

 30


1

 ni hisoblang. 

Yechish: cos2227

0

 301

=cos(6 360

0

+67


0

30

1)=cos67

0

301

=

 Javob: 


 

3. sin


4

15

0+cos

4

150

 ni hisoblang. 

Yechish: sin

4

150

+cos


4

15

0=

 

=Javob:   

4. 

 ni soddalashtiring. Yechish: 

 

tgJavob: tg

 

Trigonometrik  ifodalarni  soddalashtirishda,  trigonometrik  funksiyalarni qiymatlarini hisoblashda, trigonometrik tenglamalar va tengsizliklarni yechishda 

3

22

1

+=

+2

135


cos

1

0=

=+

+

=2

45

sin1

2

)45

90

cos(1

0

00

==

42

2

22

2

12

2

21

22

2

1=+

+

4

0

40

2

30cos

1

230

cos


1

=

 +


+

 −

2

02

0

230

cos


1

2

30cos

1

=+

+2

2

22

3

12

2

31

= +

+ −

2

24

3

24

3

2=

=

++

+

+=

++

=16

14

163

3

44

3

34

4

16)

3

2(

)

32

(

22

8

78

7

2cos

2

sin2

α

αα

+

tg

=

+

=+

2

cos2

sin


cos

sin


2

cos


2

sin


2

2

αα

α

αα

α

αtg

=+

=+

α

αα

α

αα

α

αα

cos


2

cos


2

)

cos1

(

sin2

cos


2

cos


cos

sin


sin

2

2=

==

αα

α

αα

α

cossin

cos


2

cos


2

2

cos2

sin


2

2

αα

- 33 - 

 

ko’pincha  sin,  cos

,  tg


 va  ctg

larni 


 orqali  ifodalaridan,  ya’ni 

quyidagi formulalardan foydalanish qulay bo’ladi: 

Bu  formulalarni  keltirib  chiqarishda  ikkilangan  burchak  trigonometrik 

funksiyalari uchun hosil qilingan formulalardan foydalaniladi. 

Masalan, Agar  yuqoridagi  formulalarda  ni  2

 bilan  almashtirsak,  quyidagi 

formulalar  hosil  bo’ladi:    . 


Misollar: 

1. Agar tg

=0,2 bo’lsa, 

 ning qiymatini toping. 

Yechish:  cos2

 ni  tg


 orqali  ifodalash  formulasidan  foydalanamiz. 

;   


Javob: 


 

2. Agar 


 bo’lsa, 

ni hisoblang. 

α

α

αα

2

αtg

2

12

2

sin2

α

αα

tg

tg

+

=2

1

21

cos


2

2

αα

α

tgtg

+=

2

12

2

2α

α

αtg

tg

tg

=2

2

21

2

αα

α

tgtg

ctg

==

+=

=

2cos

2

sin2

cos


2

sin


2

1

sinsin

2

2α

α

αα

α

α2

1

22

2

αα

tg

tg

+

=+

==

2

cos2

sin


2

sin


2

cos


1

cos


cos

2

22

2

αα

α

αα

α

21

2

12

2

αα

tg

tg

+α

α

αα

α

21

2

2sin

tg

tg

+

=α

α

α2

2

11

2

costg

tg

+=

α

αα

2

12

2

tgtg

tg

=α

α

αtg

tg

ctg

2

12

2=

α

α2

cos


4

3

2+

α

α=

+=

+=

04

,0

1

04,

0

11

1

2cos

2

2α

α

αtg

tg

13

12104

96

04,

1

96,

0

==

=

+=

+=

+

1348

3

213

12

43

2

2cos

4

32

α

8726

13

4839

2

=+

87

263

=

αctg

α

α4

4

cossin

9

+- 34 - 

 

Yechish: sin4

+cos


4

=(sin


2

+cos


2

)

2-2sin

2

cos2

=1- sin


2

2

.  .    sin2

ni  tg


 orqali  ifodasidan  foydalanamiz  va  sin2

 

ni qiymatini topamiz. 14,4. 


Javob: 14,4 

Ko’p  hollarda  trigonometrik  Funksiyalardan  birini  qolganlari  orqali 

ifodalash  formulalaridan  foydalaniladi.  Bu  formulalarni  asosiy  trigonometrik 

ayniyatlardan keltirib chiqariladi. Masalan, sin 

 ni cos

 orqali va cos ni sin

 orqali  ifodasi  sin

2

+cos


2

=1  dan  keltirib  chiqariladi.  Ya’ni, 

 va sin ni    tg

 orqali  ifodasi 

 ni  sin

 ga  nisbatan 

yechib keltirib chiqariladi. Ularni barchasini quyidagi jadvalda keltiramiz: 

Ifodalanishi kerak 

bo’lgan funksiya 

 

Funksiya sin

 

cos 

tg

 ctg

 

sin 

sin


 

 

  

cos


 

 

cos 

 

 tg

 

  

tg

  

ctg


 

 

  

ctg


 

α

αα

α

α •α

2

1α

3

11

=

=α

α

ctgtg

α

αα

=

+=

+=

2

2)

3

1(

1

31

2

12

2

sinα

α

αtg

tg

2

33

2

33

4

63

1

13

2

==

=

+=

=+

α

αα

2

sin2

1

19

cos


sin

9

24

4

==

==5

72

85

9

83

1

94

3

21

1

9α

α

αα

α

αα

α

2cos

1

sin±

=α

α

2sin

1

cos±

=α

α

αα

α

αα

2

sin1

sin


cos

sin


±

==

tg

α

αα

α

αα

α

α2

cos


1 −

±

αα

2

1tg

tg

+

±α

2

11

ctg

+

±α

α

2sin

1 −


±

α

α2

1

1tg

+

±α

α

21

ctg

ctg

+

±α

α

α2

sin


1

sin


±

αα

cos


cos

1

2±

αα

ctg

1

αα

α

sinsin

1

2±

αα

2

cos1

cos


±

αtg

1

α- 35 - 

 

 Misollar: 

1. Agar ctg

=2 bo’lsa, 

ni qiymatini toping. 

Yechish: sin

 va cos


 ning stg

 orqali ifodasidan foydalanamiz. 

 

=Javob: -0,7 

2. Agar 


 va tg

=2 bo’lsa, cos

 ni hisoblang. 

Yechish:  cos

ni  1-chorakda  musbatligini  e’tiborga  olamiz  va  uni  tg

 

orqali ifodasidan foydalanamiz. Javob: 


 

3. Agar 


 va 

 bo’lsa, sin

-cos

 ning qiymatini toping. Yechish: sin

 va cos


 larni tg

 orqali ifodalaridan foydalanamiz hamda 

sin

 ni  2-chorakda  musbat  va  cos ni  manfiy  bo’lishini  hisobga  olamiz. 

.     sin

-cos


=-0,6+0,8=0,2= . 

Javob:   

α

α

αα

α

α2

2

2cos

cos


sin

3

cos2

sin


+α

α

α=

+

++

+++

=+α

α

αα

α

αα

α

αα

α

αα

2

22

2

22

2

22

2

11

1

13

1

21

1

coscos

sin


3

cos


2

sin


ctg

ctg

ctg

ctg

ctg

ctg

ctg

ctg

=

+α

αα

2

23

2

1ctg

ctg

ctg

7

,0

10

74

2

38

1=

=+2

0

πα

<

<

α

αα

α

55

5

14

1

11

1

cos2

=

=+

=

+±

=

αα

tg

5

54

3=

α

tg

π

α

π<

<

2

αα

α

αα

α

α=

=+

=+

=

45

4

316

9

14

3

1sin

2

αα

α

tgtg

6

,0

5

3==

=+

=+

=4

5

116

9

11

1

1cos

2

αα

tg

8

,0

5

4=α

α

51

5

1- 36 - 

 

II. BOB. TRIGONOMETRIK FUNKSIYALARNING XOSSALARI 


Download 0.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling