Zasto su rubini crvene


Download 102.47 Kb.
Pdf ko'rish
Sana25.02.2017
Hajmi102.47 Kb.

 

 

Zasto su rubini crvene boje?

Predavanje 4 

 

Al2

O

3 – aluminij oksid

• korundum (corundum)

→ sanskrit “kurivinda” (rubin)

→ hindu “kurand”

→ tamil “kuruntam”

 

கரநநதமந• bijeli ili bezbojni safir

 

 

Al2

O

3 = kompleksni ion = 

ion koji sadrzi sredisnji 

metalni kation vezan s 

jednim ili vise iona ili 

molekula 

Al

2O

3

 – aluminij oksid• korundum (corundum)

→ sanskrit “kurivinda” (rubin)

→ hindu “kurand”

→ tamil “kuruntam”

• bijeli ili bezbojni safir


 

 

Al2

O

3 – aluminij oksid

• korundum (corundum)

→ sanskrit “kurivinda” (rubin)

→ hindu “kurand”

→ tamil “kuruntam”

• bijeli ili bezbojni safir 

 


 

 

¿ ¿ ¿ 

 

¿ ¿ ¿• svi elektroni su spareni

• potpuno popunjene ili

prazne ljuske


 

 


 

 

¿ ¿ ¿• svi elektroni su spareni

• potpuno popunjene ili

prazne ljuske

• bezbojan (za vidljivi dio

spektra)


 

 

Kisik• R

ion


 = 2.8Å

• heksagonalno slozeni 

slojevi

Aluminij


• R

ion


 = 1.1Å

• izmedu slojeva kisika

• na svaka 2 od 3 

mjesta


 

 

Kisik• R

ion


 = 2.8Å

• heksagonalno slozeni 

slojevi

Aluminij


• R

ion


 = 1.1Å

• izmedu slojeva kisika

• na svaka 2 od 3 

mjesta


d

g

dd

• d


g

 < d


.d

• h


g

 > h


d

 (50% Al)

• h

g

 < hd

 (50% Al)

h

g

hd

 

 

“Ionic point of view”Aproksimacija:

kristalno polje → ion 

Al

3+ u elektrostatskom 

polju iona O

2-

simetrijajakost 

el. polja 

 

“General point of view”

Aproksimacija:polje liganada → 

elektricni naboji + 

osobine vezanja

simetrija

jakost 

polja 


liganada

ioni O


2-

 = ligandi = ioni ili 

molekule koji okruzuju 

metalni ion u kompleksnom 

ionu


 

 

Teorija molekularnihorbitala

Teorija polja

liganada

Teorija kristalnog

polja


 

 

Rubin → lat. ruber = 

“crveno”

• korundum 

+ Cr umjesto Al (svaki 

stoti Al)

• 1% Cr

2

O3

• Al


2

O

3:1%Cr ili 

99Al


2

O

3∙1Cr

2

O3

 ili 


Al

1.98


Cr

0.02


O

3

 ili Al

2

O3

:1%Cr


2

O

3R

Cr

3+ = 1.2Å ≥ R

Al

3+ 

 

CrCr

3+

Elektronska konfiguracija osnovnog stanja atoma i iona kromajezgra Cr: 24+

1

23

4

..

.

..

.

ljuskeorbitale

1s

2s2p

3s

3p3d

4s

4pHundovo 

pravilo 


multipliciteta

 

 

CrElektronska konfiguracija osnovnog stanja atoma i iona kroma

jezgra Cr: 24+

1

2

34

.

..

ljuske


orbitale

1s

2s2p

3s

3p3d

4s

4p 

 


 

 

• e – e medudjelovanje liganada i d-orbitala

• jace odbijanje → veca 

energija


 

 

• e – e medudjelovanje liganada i d-orbitala

• jace odbijanje → veca 

energija

t-orbitali

e-orbitali


 

 

• e – e medudjelovanje liganada i d-orbitala

• jace odbijanje → veca 

energija

e-orbitali

t-orbitali

• E


e-orbitala

 > E


t-orbitala

• pojavljuje se 

rascjep u energijskim 

nivoima, Δ

o

 = rascjep polja liganada

 

 

rascjep polja liganada, Δo

(ligand field splitting)

Δ

o

 ovisi o:• simetriji kompleksnog 

iona


• jakosti polja liganada

 

 

Energijski nivoi Cr

3+

 u trigonalno 

pomaknutom 

oktaedarskom 

okruzenju 

 

Energijski nivoi Cr

3+

 u trigonalno 

pomaknutom 

oktaedarskom 

okruzenju

Prijelazi 

izmedu 


energijskih 

nivoa u 


rubinu

 

 

Energijski nivoi Cr

3+

 u trigonalno 

pomaknutom 

oktaedarskom 

okruzenju

Prijelazi 

izmedu 


energijskih 

nivoa u 


rubinu

Absorpcijski 

spektar i 

fluorescencija 

u rubinu


 

 

Energijski nivoi Cr

3+

 u trigonalno 

pomaknutom 

oktaedarskom 

okruzenju

Prijelazi 

izmedu 


energijskih 

nivoa u 


rubinu

Absorpcijski 

spektar i 

fluorescencija 

u rubinu

Absorpcije u rubinu:

• 

4

A2

 → 


4

T

2   2.2 eV (zuto-

zelena)


• 

4

A2

 → 


4

T

1   3.0 eV 

(ljubicasta)

• nemala u plavom dijelu 

spektra


• 

nula u crvenom dijelu 

nula u crvenom dijelu 

spektra

spektra

• utjecaj vibracija → 

spektralne vrpce


 

 

Energijski nivoi Cr

3+

 u trigonalno 

pomaknutom 

oktaedarskom 

okruzenju

Prijelazi 

izmedu 


energijskih 

nivoa u 


rubinu

Absorpcijski 

spektar i 

fluorescencija 

u rubinu

Absorpcije u rubinu:

• 

4

A2

 → 


4

T

2   2.2 eV (zuto-

zelena)


• 

4

A2

 → 


4

T

1   3.0 eV 

(ljubicasta)

• nemala u plavom dijelu 

spektra


• 

nula u crvenom dijelu 

nula u crvenom dijelu 

spektra

spektra

• utjecaj vibracija → 

spektralne vrpce


 

 

Elektroni ne mogu dugo ostati 

u pobudenim 

stanjima

Emisije u rubinu

Nedozvoljene 

(zasto?):

• 

4

T1

 → 


4

A

2• 

4

T2

 → 


4

A

2Dozvoljene:

• 

4T

1

 → 2

E   1.2 eV

• 

4

T2

 → 


2

E   0.4 eV

toplina


 

 

Elektroni ne mogu dugo ostati 

u pobudenim 

stanjima

Emisije u rubinu

Nedozvoljene 

(zasto?):

• 

4

T1

 → 


4

A

2• 

4

T2

 → 


4

A

2Dozvoljene:

• 

4T

1

 → 2

E   1.2 eV

• 

4

T2

 → 


2

E   0.4 eV

• 

2

E → osn. stanje  1.79 eV

toplina


fluorescencija

 

 

Fluorescencija u rubinu• R

1

 linija → 693.5 nm• R

2

 linija → 692.3 nm 

 

Fluorescencija u rubinu• R

1

 linija → 693.5 nm• R

2

 linija → 692.3 nm 

 

Fluorescencija u rubinu• R

1

 linija → 693.5 nm• R

2

 linija → 692.3 nm 

 

Fluorescencija u rubinu• R

1

 linija → 693.5 nm• R

2

 linija → 692.3 nm“bottleneck”

 

 

Fluorescencija u rubinu• R

1

 linija → 693.5 nm• R

2

 linija → 692.3 nm• Fe necistoce → 

suzbijanje fluorescencije

• apsorpcijski 

spektar


• fluorescencija

cr

vena

 b

ojaS

lu

cajn

os

t! 

 


 

 


 

 

“pleokroizam” (visebojnost)

 

 

Luminiscencija u rubinuuzrok

posljedica

visible 

light


fluorescen-

cija


katoden-

strahlen


katodolumini-

scencija


meccanico 

disfacimento

tribolumi-

niscencija

wēndù 

termolumi-niscencija

видимый 


светлый

fosfore-


scencija

 

 

smaragd (emerald) – gr. 

σμάραγδος (smaragdos; 

"green gem")  

 

smaragd (emerald) – gr. 

σμάραγδος (smaragdos; 

"green gem")

• necistoca → Cr

3+

• okolina → trigonalno pomaknuti oktaedri

• Cr


3+

 zamjenjuje Al

3+


 

 

smaragd (emerald) – gr. 

σμάραγδος (smaragdos; 

"green gem")

• necistoca → Cr

3+

• okolina → trigonalno pomaknuti oktaedri

• Cr


3+

 zamjenjuje Al

3+

beril = smaragd bez 

necistoca (“goshenite”)

• “beryllium aluminum 

silicate”

• 3BeO∙Al

2

O3

∙6SiO


2

 ili


Be

3

Al2

Si

6O

18


 

 


 

 

krizoberil 

 – gr. χρυσός 

chrysos i βήρυλλος beryllos 

= "a gold-white spar“

“beryllium aluminate” = 

BeO∙Al

2

O3

 ili BeAl

2

O

4 

 

krizoberil 

 – gr. χρυσός 

chrysos i βήρυλλος beryllos 

= "a gold-white spar"

krizoberil + necistoca Cr

3+

 → 


aleksandrit

rubin


aleksandrit

smaragd


2.23

2.17


2.05

polje liganada (eV) 

 

rubinaleksandrit

smaragd


2.23

2.17


2.05

polje liganada (eV)efekt aleksandrita → 

nije pleokroizam, nego 

psihofizioloski fenomen

krizoberil

 

 – gr. χρυσός 

chrysos i βήρυλλος beryllos 

= "a gold-white spar"

krizoberil + necistoca Cr

3+

 → 


aleksandrit

 

 

Dolina Umba, Usambara, TanzanijaA. Halvorsen, B. B. Jensen, Journal of Gemmology

(London), 25(5), 325-330 (1997) 

 

turmalin → sinhalezanski 

turamali ili toramali =

 

“different gemstones found in Sri Lanka”

• kompleksna borosilikatna grupa 

(barem 13 razlicitih minerala)

• XY


3

Z

6(T

6

O18

)(BO


3

)

3V

3

W, gdje su:• X = Ca, Na, K, praznina

• Y = Li, Mg, Fe

2+

, Mn


2+

, Zn, Al, Cr

3+

V3+

, Fe


3+

, Ti


4+

, praznina

• Z = Mg, Al, Fe

3+

Cr3+

V3+

• T = Si, Al, B

• B = B, praznina

• V = OH, O

• W = OH, F, O

Photo Copyright © Mario Pauwels

 


 

 

Photo Copyright © Mario Pauwels 

2 – 4 mm


zuto-zelena

8 mmzuta8 – 10 mm → narandzasta

12 mm


crvena


 

 

Photo Copyright © Mario Pauwels 

Efekti:


• usambara efekt – ne vidi se 

pod svjetlima u kojima nema 

crvenih valnih duljina

• pleokroizam

• aleksandrit efekt


 

 

LiteraturaKurt Nassau, “The Physics and Chemistry of Color: The Fifteen Causes of 

Color”, 2nd ed., John Wiley & Sons, Inc., New York (2001)

Raymond Chang, “Chemistry” 2nd ed., Random House, Inc., New York (1984)

http://www.mindat.orghttp://www.webexhibits.org

http://www.chem1.com/acad/webtext/chembond/cb09.htmlhttp://www.webelements.com

http://www.docstoc.com/docs/22046079/CHEM-160-General-Chemistry-II-Lecture-Presentation-Coordination

L. W. Xu, R. Z. Che, C. Q. Jin, Chin. Phys. Lett. 17, 555 (2000)http://www.jjkent.com/articles/precious-stones-guide-vol7/index.htm

http://www.gemselect.com/other-info/paste-gems.phpC.-S. Zha, Ho-k. Mao, R. J. Hemley, PNAS 97, 13494 (2000)

http://www.nordskip.com/usambara.html 

 

Refleksijski i fluorescencijski spektar rubinaSnimljeno: 30.10.2015.

Document Outline

 • Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • Slide 5
 • Slide 6
 • Slide 7
 • Slide 8
 • Slide 9
 • Slide 10
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14
 • Slide 15
 • Slide 16
 • Slide 17
 • Slide 18
 • Slide 19
 • Slide 20
 • Slide 21
 • Slide 22
 • Slide 23
 • Slide 24
 • Slide 25
 • Slide 26
 • Slide 27
 • Slide 28
 • Slide 29
 • Slide 30
 • Slide 31
 • Slide 32
 • Slide 33
 • Slide 34
 • Slide 35
 • Slide 36
 • Slide 37
 • Slide 38
 • Slide 39
 • Slide 40
 • Slide 41
 • Slide 42
 • Slide 43
 • Slide 44
 • Slide 45
 • Slide 46
 • Slide 47
 • Slide 48
 • Slide 49
 • Slide 50
 • Slide 51


Download 102.47 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling