Zbekiston respublikasi ichki ishlar vazirligi a k a d e m I y a


Download 2.55 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/15
Sana15.02.2020
Hajmi2.55 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI 
 
A K A D E M I Y A  
 
 
 
 
 
 
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING 
JINOYAT HUQUQI
 
 
Maxsus qism 
 
 
CHIZMALAR ALBOMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toshkent – 2014 

O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasining 
Tahririyat-noshirlik hay’atida ma’qullangan 
 
Tuzuvchi-mualliflar: 
 
yuridik fanlar doktori, professor R.K. Kabulov;  
yuridik fanlar nomzodlari, dotsentlar A.A. Otajonov, I.A. Sottiyev, B.U. Tadjixanov; 
yuridik fanlar nomzodi M.M. Qalandarov;  
A.A. Pardiyev, D.Yu. Payziyev,  A.A. Rasulev, I.B. Axmedov, U.T. Toshkanboyev, Sh.F. Mamajonov,  
B.A. Abduxamidov, M.M. Xaydarov, E.S. Abduraxmanov, Z.M. Yusubov. 
 
Taqrizchilar: 
Toshkent davlat yuridik universiteti jinoyat huquqi va kriminologiya kafedrasi mudiri,  
yuridik fanlar doktori, professor Q.R. Abdurasulova; 
O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi Jinoyatlarni oldini olish kafedrasi boshlig‘i,  
yuridik fanlar doktori, professor I. Ismailov 
Toshkent shahar IIBB Tergov boshqarmasi boshlig‘ining birinchi o‘rinbosari,  
yuridik fanlar nomzodi, dotsent A.Sh. Umarxanov 
 
O‘zbekiston  Respublikasining  jinoyat  huquqi.  Maxsus  qism.  Chizmalar  albomi.  –  T.:  O‘zbekiston 
Respublikasi IIV Akademiyasi, 2014. – 282 b. 
BBK 67.99(5U)8 
 
Chizmalar  albomi  O‘zbekiston  Respublikasining  Jinoyat  kodeksi  asosida  tuzilgan.  Undagi  ko‘pchilik 
chizmalar jinoyat tarkiblarining jadval tasvirlarini aks ettirib, jinoyat qonuni normasi dispozitsiyasi mazmunini 
so‘zma-so‘z yoritadi. 
 
 
© O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2014 y. 

 3 
SO‘Z  BOSHI 
 
Ushbu  chizmalar  albomi  Davlat  ta’lim  standarti  (DTS)  bilan  tasdiqlangan      
«Yurisprudentsiya»  yo‘nalishi  bo‘yicha  zaruriy  fanlarning  tarkibiga  kiruvchi  jinoyat  huquqi     
fanining  yakunlov  qismi  hisoblanadi.  Albomga  1994-yilning  22-sentyabrida  qabul  qilingan  va 
1995-yilning 1-aprelidan kuchga kirgan O

zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tizimi asos 
qilib olingan.  Unda jinoyatlarning turlari amaldagi jinoyat qonun hujjatlarining 2014-yil 1-aprel 
kunidagi holati bo‘yicha tahlil qilingan. 
Mualliflar jamoasi mazkur qo‘llanmani yaratishda o‘z oldiga quyidagi maqsadlarni qo‘ydi: 1) 
Jinoyat  kodeksi  Maxsus  qismining  amaldagi  tizimini  nazariy  darajada  ochib  berish;  2)  jamiyat 
rivojlanishining  hozirgi  bosqichidan  kelib  chiqib,  tinglovchilarning  alohida  jinoyat  tarkiblarini 
o‘rganishlari  uchun  ularga  zarur  bilimlar  berish;  3)  tinglovchilarga  amaliyotda  jinoyat  qonunini 
mustaqil qo‘llashni o‘rgatish. 
Chizmalar  albomidan  ma’ruzalar  va  amaliy  mashg‘ulotlarda,  shuningdek,  jinoyat  huquqiga 
doir  namunaviy  dasturda  ifodalangan  maqsad  va  vazifalarni  bajarish  yuzasidan  tinglovchi  va 
talabalarning mustaqil ishlarini tashkil qilishda ham foydalanish mumkin. 
 

 4 
Jinoyat  huquqi  bo‘yicha  zukko,  professional  huquqshunoslarni  tayyorlashning  zaruriy  sharti 
ilm  toliblariga  davlat  huquqi  va  nazariyasi,  fuqaroviy  va  ma’muriy  huquq,  mehnat  huquqi  va 
huquqning  boshqa  sohalariga  oid  institutlar  va  asosiy  tushunchalar  to‘g‘risida  mustahkam  bilim 
berishdan  iborat.  Shu  bois  jinoyat  huquqining  Maxsus  qismi  doimo  huquqning  boshqa  sohalari 
bilan birga o‘rganilishi lozim. 
IIV  Akademiyasining  tinglovchi  va  kursantlariga,  katta  ilmiy  xodimlar-izlanuvchilar  va 
mustaqil tadqiqotchilarga, professor-o‘qituvchilarga, yuridik oliy ta’lim o‘quv yurtlari talabalariga 
shuningdek, jinoyat huquqi muammolari bilan qiziquvchi amaliyot xodimlariga mo‘ljallangan. 
 
  
 
 

 5 
«JINOYAT HUQUQINING MAXSUS QISMI» TUSHUNCHASI,  
 TIZIMI VA AHAMIYATI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jinoyat huquqining Maxsus qismi – bu qanday ijtimoiy xavfli qilmishlar jinoyatekanligini aniqlab beruvchi, ularni 
sodir etgan shaxslarga qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan jazo turi va miqdorini belgilovchi, rag‘batlantiruvchi va atama-
larning huquqiy ma’nolarini sharhlovchi normalar tizimining yig‘indisidir. 
Jinoyat huquqining Maxsus qismining vazifalari 
qo‘riqlovchi 
tartibga soluvchi 
 
tarbiyalovchi 
Jinoyat huquqining Maxsus qismining tuzilish printsplari 
O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida mustahkamlangan  
qadriyatlar printspiga asoslanganligi shaxs-jamiyat-davlat 
Maxsus qismining bo‘limlarini tuzishda turdosh obektning yagonaligi 
printspi 
Maxsus qismining bo‘limlari ichida boblarni joylashtirishda bevosita 
obektning muhimligi printspi 
Maxsus qismining boblariga moddalarni joylashtirishda  
jinoyatlarning «og‘iridan engiliga qarab» joylashtirish printspi 
Jinoyat huquqining Maxsus qismini 
o‘rganish metodlari 
umumiy 
maxsus 
dialektik 
sotsiologik 
ctatistik 
tizimli 
yuridik 
tarixiy 
qiyosiy-huquqiy 
ishontirish 
majburlash 

 6 
 
 
XII bob. Iqtisodiyot asoslariga qarshi jinoyatlar 
 
Birinchi bo‘lim. Shaxsga qarshi jinoyatlar 
I bob. Hayotga qarshi jinoyatlar 
 
III bob. Hayot yoki sog‘liq uchun xavfli jinoyatlar 
 
V bob. Oilaga, yoshlarga va axloqqa qarshi jinoyatlar 
 
IV bob. Jinsiy erkinlikka qarshi jinoyatlar 
VI bob. Shaxsning ozodligi, sha’ni va qadr-qimmatiga qarshi  
jinoyatlar 
VII bob. Fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklariga qarshi 
jinoyatlar 
Ikkinchi bo‘lim. Tinchlik va xavfsizlikka qarshi jinoyatlar 
IX bob. O‘zbekiston Respublikasiga qarshi jinoyatlar 
 
VIII bob. Tinchlik va insoniyatning xavfsizligiga qarshi jinoyatlar 
 
Uchinchi bo‘lim. Iqtisodiyot sohasidagi jinoyatlar 
XIII bob. Xo‘jalik faoliyati sohasidagi jinoyatlar 
 
XI bob. O‘zgalar mulkini talon-toroj qilish bilan bog‘liq bo‘lmagan  
jinoyatlar 
X bob. O‘zgalar mulkini talon-toroj qilish 
 
To‘rtinchi bo‘lim. Ekologiya sohasidagi jinoyatlar 
XIV bob. Atrof muhitni muhofaza qilish va tabiatdan foydalanish  
sohasidagi jinoyatlar 
 
JINOYAT HUQUQINING MAXSUS QISMINING TIZIMI 
 
XV bob. Boshqaruv tartibiga qarshi jinoyatlar 
 
 
Oltinchi bo‘lim. Jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga qarshi  
jinoyatlar 
 
 
XVIII bob. Transport harakati va undan foydalanish xavfsizligiga qarshi 
jinoyatlar 
 
 
XVI bob. Odil sudlovga qarshi jinoyatlar 
 
XVII bob. Jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar 
 
XIX bob. Giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalar bilan qonunga 
xilof ravshda muomala qilishdan iborat jinoyatlar 
 
XX bob. Jamoat tartibiga qarshi jinoyatlar 
 
Beshinchi bo‘lim. Hokimiyat, boshqaruv va jamoat birlashmalari 
organlarining faoliyat tartibiga qarshi jinoyatlar 
 
XX

bob. Axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar 
 
 
Ettinchi bo‘lim. Harbiy xizmatni o‘tash tartibiga qarshi jinoyatlar 
 
XXII bob. Harbiy xizmatni o‘tash tartibiga qarshi jinoyatlar 
 
XXI bob. Bo‘ysunish va harbiy sha’nga rioya etish tartibiga qarshi  
jinoyatlar 
XXIII bob. Harbiy mulkni saqlash yoki undan foydalanish tartibiga qarshi 
jinoyatlar 
 
XXIV bob. Harbiy mansabdorlik jinoyatlar 
 
Sakkizinchi bo‘lim. Atamalarning huquqiy ma’nosi 
 
II bob. Sog‘liqqa qarshi jinoyatlar 
 

 7 
JINOYATLARNI KVALIFIKATSIYA QILISHNING NAZARIY ASOSLARI 
 
 
 
 
 
 
 
Jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish quyidagi bosqichlarga bo‘linadi 
1-bosqich. Sodir etil-
gan qilmishning 
umumiy belgilarini 
aniqlash (huquqbuzar-
lik turini aniqlash) 
2-bosqich. Sodir  
etilgan qilmishning 
turdosh belgilarini 
aniqlash 
 
3-bosqich. 
Kvalifikatsiya  qilina-
yotgan qilmish belgilarini jinoyat 
qonuni Maxsus qismi normalarida 
nazarda tutilgan aniq jinoyat tarkibi 
belgilariga mosligini aniqlash
 
Jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishning qoidalari 
 
umumiy 
 
xususiy 
 
yagona 

 8 
Birinchi bo‘lim.   SHAXSGA QARSHI JINOYATLAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shaxsga qarshi jinoyatlar – bu O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksida          
belgilangan, shaxsning huquq va erkinliklarini muhofaza qilish sohasidagi ijtimoiy 
munosabatlarga tajovuz qiluvchi ijtimoiy xavfli qilmishlardir 
Turlari: 
Hayotga qarshi jinoyatlar 
(JK I bob. 97–103-m.m.) 
Sog‘liqqa qarshi jinoyatlar 
(JK II bob. 104–111-m.m.) 
Hayot yoki sog‘liq uchun xavfli jinoyatlar 
(JK III bob. 112–117-m.m.) 
Jinsiy erkinlikka qarshi jinoyatlar 
(JK IV bob. 118–121-m.m.) 
Oilaga, yoshlarga va axloqqa qarshi      
jinoyatlar (JK V bob. 122–134-m.m.) 
Shaxsning ozodligi, sha’ni va qadr-
qimmatiga qarshi jinoyatlar 
(JK VI bob. 135–140-m.m.) 
Fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklariga qarshi 
jinoyatlar (JK VII bob. 141–149-m.m.) 

 9 
I bob
. Hayotga qarshi jinoyatlar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hayotga qarshi jinoyatlar – bu O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksida                
belgilangan, odam o‘ldirish, o‘limni keltirish yoki o‘zini o‘zi o‘ldirish darajasiga yetkazishda 
namoyon bo‘luvchi ijtimoiy xavfli qilmishlardir 
Turlari: 
Qasddan odam o‘ldirish 
(JK 97-m.) 
Kuchli ruhiy hayajonlanish holatida qasddan 
odam o‘ldirish (JK 98-m.) 
Onaning o‘z chaqalog‘ini qasddan o‘ldirishi 
(JK 99-m.) 
Zaruriy mudofaat chegarasidan chetga 
chiqib, qasddan odam o‘ldirish 
(JK 100-m.) 
Ijtimoiy xavfli qilmish sodir etgan shaxsni 
ushlashning zarur choralari       chegarasidan 
chetga chiqib, qasddan odam o‘ldirish  (JK 
101-m.) 
Ehtiyotsizlik orqasida odam o‘ldirish 
(JK 102-m.) 
O‘zini o‘zi o‘ldirish darajasiga         
yetkazish (JK 103-m.) 
(st. 103 UK) 

 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odam o‘ldirish – bu huquqqa xilof ravishda, qasddan boshqa shaxsning hayotidan mahrum 
qilishdir 
Turlari: 
Аsоsiy tarkib  
(JK 97-m. 1-q.) 
Og‘irlashtiruvchi holatlarda 
qasddan odam o‘ldirish  
(JK 97-m. 2-q.) 
Еngillashtiruvchi holatlarda qasddan odam o‘ldirish:  
Kuchli ruhiy hayajonlanish holatida qasddan odam 
o‘ldirish (JK 98-m.) 
Onaning o‘z chaqalog‘ini qasddan o‘ldirishi 
(JK 99-m.) 
Zaruriy mudofaa chegarasidan chetga chiqib qasddan 
odam o‘ldirish (JK 100-m.) 
Ijtimoiy xavfli qilmish sodir etgan shaxsni  ushlashning 
zarur choralari chegarasidan chetga chiqib, qasddan 
odam o‘ldirish 
(JK 101-m.) 
Turlari: 

 
11 
QASDDAN ODAM O‘LDIRISH (JK 97-m. 1-q.) 
 
(Asosiy tarkib) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boshqa insonning 
hayoti 
Huquqqa xilof ravishda 
boshqa insonni hayotidan 
mahrum qilish 
14 yoshga to‘lgan 
shaxs 
 
Qasd 
Obyekt 
Subyekt 
Obyektiv 
tomoni 
Subyektiv 
tomoni 

 
12 
JAVOBGARLIKNI OG‘IRLASHTIRADIGAN HOLATLARDA QASDDAN ODAM 
O‘LDIRISH (JK  97-m. 2-q.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ikki yoki undan ortiq shaxsni 
(«a» b.) 
homiladorligi aybdorga ayon 
bo‘lgan  ayolni («b» b.) 
aybdorga ayon bo‘lgan ojiz 
ahvoldagi shaxsni («v» b.) 
o‘z xizmat yoki fuqarolik        
burchini bajarishi munosabati bilan 
shaxsni yoki uning yaqin 
qarindoshlarini («g» b.) 
13 yoshga to‘lgan shaxs 
bir guruh shaxslar yoki       
uyushgan guruh a’zosi          
tomonidan yoxud o‘sha guruh 
manfaatlarini ko‘zlagan holda 
(«p» b.) 
 
takroran yoki xavfli retsidivist 
tomonidan («r» b.) 
 
o‘ta xavfli retsidivist       
tomonidan («s» b.) 
 
boshqa shaxslarning hayoti 
uchun xavfli bo‘lgan      
usulda («d» b.) 
ommaviy tartibsizliklar 
jarayonida («e» b.) 
o‘ta shafqatsizlik bilan («j» b.)  
nomusga tegish yoki jinsiy ehtiyojni 
zo‘rlik ishlatib g‘ayritabiiy usulda 
qondirish bilan bog‘liq holda («z» b.) 
tamagirlik niyatida («i» b.) 
milliy yoki irqiy adovat    
zamirida («k» b.) 
 
bezorilik oqibatida («l» b.) 
 
diniy taassublar zamirida  
(«m» b.) 
 
boshqa biror jinoyatni yashirish yoki 
uning sodir etilishini osonlashtirish 
maqsadida («o» b.) 
 
kishi a’zolarini kesib olib boshqa 
kishiga ko‘chirish           (transplantat)  
yoki murdaning qismlaridan 
foydalanish maqsadida («n» b.) 
 
Obyekt 
Subyekt 
Obyektiv 
tomoni 
Subyektiv 
tomoni 

 
13 
KUCHLI RUHIY HAYAJONLANISH HOLATIDA QASDDAN ODAM O‘LDIRISH 
(JK 98-m.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 yoshga to‘lgan 
shaxs 
Boshqa             
insonning hayoti 
jabrlanuvchi 
g‘ayriqonuniy zo‘rlik 
og‘ir haqorat 
boshqa g‘ayriqonuniy 
harakatlari tufayli 
jabrlanuvchi 
tomonidan yuz 
bergan 
affekt holatidagi  
qasd 
 
kuchli ruhiy 
hayajonlanish 
holatida yuz 
bergan 
 
Odam o‘ldirish 
Obyekt 
Subyekt 
Obyektiv 
tomoni 
Subyektiv 
tomoni 

 
14 
ONANING O‘Z CHAQALOG‘INI QASDDAN O‘LDIRISHI (JK 99-m.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 yoshga to‘lgan, 
chaqaloqning onasi 
 
Qasd 
Yangi tug‘ilgan 
chaqaloqning 
hayoti 
jabrlanuvchi 
yangi tug‘ilgan chaqaloq 
Odam o‘ldirish 
vaqti 
 
tug‘ish 
vaqtida 
bevosita 
tug‘ilishi 
hamon 
Obyekt 
Subyekt 
Obyektiv 
tomoni 
Subyektiv 
tomoni 
yoki 

 
15 
ZARURIY MUDOFAA CHEGARASIDAN CHETGA CHIQIB, QASDDAN ODAM 
O‘LDIRISH (JK 100-m.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 yoshga to‘lgan 
shaxs 
 
Qasd 
boshqa insonning 
hayoti 
jabrlanuvchi 
hujum qiluvchiga 
Zaruriy mudofaa 
chegarasidan chetga 
chiqib, odam o‘ldirish 
Obyekt 
Subyekt 
Obyektiv 
tomoni 
Subyektiv 
tomoni 

 
16 
IJTIMOIY XAVFLI QILMISH SODIR ETGAN SHAXSNI USHLASHNING ZARUR 
CHORALARI CHEGARASIDAN CHETGA CHIQIB, QASDDAN ODAM O‘LDIRISH 
(JK 101-m.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 yoshga to‘lgan 
shaxs 
 
Qasd 
Boshqa insonning 
hayoti 
Jabrlanuvchi 
Ushlanilayotgan 
Ijtimoiy xavfli qilmish sodir 
etgan shaxsni      ushlashning 
zarur choralari         
chegarasidan chetga chiqib
odam o‘ldirish 
Obyekt 
Subyekt 
Obyektiv 
tomoni 
Subyektiv 
tomoni 

 
17 
EHTIYOTSIZLIK ORQASIDA ODAM O‘LDIRISH (JK 102-m.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 yoshga to‘lgan 
shaxs 
 
Ehtiyotsizlik 
Boshqa insonning 
hayoti 
Odam 
o‘ldirish 
bir shaxsni 
(1-q.) 
ikki yoki 
undan     
ortiq    
shaxsni  
(2-q.) 
Obyekt 
Subyekt 
Obyektiv 
tomoni 
Subyektiv 
tomoni 

 
18 
O‘ZINI O‘ZI O‘LDIRISH DARAJASIGA YETKAZISH (JK 103-m.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 yoshga to‘lgan 
shaxs 
Egri qasd yoki 
ehtiyotsizlik 
Boshqa 
insonning 
hayoti 
jabrlan
uvchi 
 
shaxs 
moddiy tomondan yoki 
boshqa jihatlardan  aybdorga 
qaram  bo‘lmagan (1-q.) 
moddiy tomondan yoki 
boshqa jihatlardan  aybdorga 
qaram  bo‘lgan (2-q.) 
O‘zini o‘zi 
yoki 
yoki 
 
o‘ldi-
rish 
o‘ldirishga 
suiqasd 
qilish 
darajasiga 
yetkazish 
usul 
yo‘li bilan 
rahmsiz 
muomala 
qilish 
shaxsning 
sha’ni, qadr-
qimmatini 
muttasil 
ravishda 
kamsitish 
Obyekt 
Obyektiv 
tomoni 
Subyekt 
Subyektiv 
tomoni 
yoki 
yok
shi 

 
19 
II bob

SOG‘LIQQA QARSHI JINOYATLAR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Badanga shikast yetkazish deganda, inson organlari yoki organizmi to‘qimalari anatomik 
butunligi yoki ular fiziologik funktsiyasining tashqi ta’sir oqibatida buzilishi tushuniladi
 
Turlari: 
Qasddan badanga og‘ir shikast yetkazish 
(JK 104-m.) 
Qasddan badanga o‘rtacha og‘ir shikast yetkazish 
(JK 105-m.) 
 
Kuchli ruhiy hayajonlanish holatida qasddan 
badanga og‘ir yoki o‘rtacha og‘ir shikast yetkazish 
(JK 106-m.) 
Zaruriy mudofaa chegarasidan chetga chiqib, 
qasddan badanga og‘ir shikast yetkazish 
(JK 107-m.) 
Ijtimoiy xavfli qilmish sodir etgan 
shaxsni ushlashning zarur choralari           
chegarasidan chetga chiqib, badanga qasddan 
og‘ir shikast yetkazish (JK 108-m.) 
Qasddan badanga yengil shikast yetkazish 
(JK 109-m.) 
Qiynash (JK 110-m.) 
Ehtiyotsizlik orqasida badanga o‘rtacha og‘ir 
yoki og‘ir shikast yetkazish 
(JK 111-m.) 

 
20 
QASDDAN BADANGA OG‘IR SHIKAST YETKAZISH (JK 104-m. 1-q.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 yoshga to‘lgan 
shaxs 
 
Qasd 
Boshqa shaxsning 
sog‘ligi 
Badanga og‘ir shikast yetkazish 
sodir etilayotgan paytda hayot uchun xavfli 
bo‘lsa 
ko‘rish, so‘zlash, eshitish qobiliyatini yo‘qolishiga 
sabab bo‘lsa 
ruhiy kasalga chalinishiga sabab bo‘lsa 
umumiy mehnat qobiliyatining o‘ttiz uch 
foizidan kam bo‘lgan qismining doimiy 
yo‘qolishiga sabab bo‘lsa 
homilaning tushishiga sabab bo‘lsa 
badanning tuzalmaydigan darajada                
xunuklashishiga sabab bo‘lsa 
Оb`ekt 
Sub`ekt 
Оb`ektiv 
tоmоni 
Sub`ektiv 
tоmоni 
Obyekt 
Subyekt 
Obyektiv 
tomoni 
Subyektiv 
tomoni 
biron a’zoning ishdan chiqishi yoki uning faoliyati 
tamoman yo‘qolishiga sabab bo‘lsa
 

 
21 
QASDDAN BADANGA OG‘IR SHIKAST YETKAZISH (JK 104-m. 2–3-q.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оb`ekt 
Sub`ekt 
Оb`ektiv 
tоmоni 
Sub`ektiv 
tоmоni 
homiladorligi aybdorga ayon bo‘lgan 
ayolga nisbatan (2-q. «a» b.) 
o‘z xizmat yoki fuqarolik burchini 
bajarishi munosabati bilan 
shaxsga yoki uning yaqin   
qarindoshlariga nisbatan (2-q. «b» b.) 
ikki yoki undan ortiq shaxsga 
nisbatan (3-q. «a» b.) 
o‘ta shafqatsizlik 
bilan (2-q. «v» b.) 
ommaviy tartib-
sizliklar jarayonida 
(2-q. «g» b.) 
jabrlanuvchining 
o‘lishiga sabab bo‘lsa 
(3-q. «d» b.) 

Download 2.55 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling