Zbekiston respublikasida aholi turmush darajasi va faravonligining rivojlanishi tahlili


Download 1.98 Mb.
Pdf ko'rish
Sana04.05.2020
Hajmi1.98 Mb.
#103295
Bog'liq
tur-dar-17uz1
5-amaliy mashg'ulot, КМ мустакил ишлар 210-16 учун 2b99572ecbeaf299db48db9445ea1c5e, 8-9 амалиёт, Васильева, geologik qism, Bosh kiyim kurs ishi, Fuqarolik jamiyati va uning asosiy tamoyillari, Imlo muammolari, KTE mustaqil ish, Task 18 page 31(1), Task 22 page 50(1), Task 13,14 page 46, Oraliq nazorat. Asadov O, Planshet 5

 

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI TURMUSH DARAJASI 

VA FARAVONLIGINING RIVOJLANISHI TAHLILI 

 

I.  Aholi turmush darajasini o`rganishning uslubiy jihatlari 

 

O`zbekiston  Respublikasi  aholisining  turmush  darajasi  va  farovonligini 

o`rganish maqsadida, davlat statistika organlari tomonidan har yili uy xo`jaliklarida 

tanlama usulda kuzatuvlar o`tkaziladi. 

       O`z  navbatida,  uy  xo`jaliklarida  kuzatuv 

o`tkazish uslubiyoti Jahon Banki va Birlashgan 

Millatlar 

Tashkiloti 

Yevropa 

Iqtisodiy 

Komissiyasining 

tavsiyalariga 

asoslangan 

bo`lib,  O`zbekiston  Respublikasining  barcha 

hududlarida  o`tkaziladi.  Bir  yil  davomida 

respublika  bo’yicha  10 000  dan  ortiq  uy 

xo’jaliklarida,  jumladan  Qoraqalpog’iston  Respublikasi  bo’yicha  588  ta,  Andijon 

780  ta,  Buxoro  -  648  ta,  Jizzax  -  492  ta,  Qashqadaryo  -  828  ta,  Navoiy  -  516  ta, 

Namangan  -  756  ta,  Samarqand  -  936  ta,  Surxondaryo  -  720  ta,  Sirdaryo  -  432  ta, 

Toshkent - 840 ta, Farg’ona - 936 ta, Xorazm - 624 ta va Toshkent shahrida 912 ta 

uy xo’jaliklarida kuzatuv o’tkaziladi. 

 

2017  yilda  o`tkazilgan  uy  xo`jaliklari  tanlama  kuzatuvlarida  53  mingdan ortiq  aholi  qamrab  olingan  bo`lib,  o`rtacha  bir  uy  xo`jaligiga  5,1  kishidan  to`g`ri 

kelganini ko`rsatdi.  

Jami kuzatilgan aholidan 50,4 % ni erkaklar va 49,6 % ni ayollar tashkil etdi. 

 

                     Erkaklar                                                                      Ayollar 

 

 

 Shuningdek, 16 yoshgacha bo`lgan bolalarning ulushi 29,9 % ni, 16 yosh va undan  kattalarning  ulushi  70,1  %  ni  tashkil  etib,  respublika  bo`yicha  mehnatga 

layoqatli aholining ulushi jami aholiga nisbatan 59,7 % ni tashkil etdi. 

 

49,6 

50,4 


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1-jadval 

O`zbekiston Respublikasida uy xo`jaliklarining a`zolari soni bo`yicha tarkibi 

(uy xo`jaliklari tanlama kuzatuvlari ma`lumotlariga asosan) 

  

  

 

  

 

  

 

  %   

 

2005 y. 2010 y. 

2015 y. 


2017 y. 

Uy xo`jaliklari soni – jami 

100,0 

100,0 


100,0 

100,0 


shu jumladan, uy xo`jaligi a`zolari 

soni bo`yicha:    

  

    

  

1 kishi 4,3 

2,9 


2,2 

2,0 


2 kishi 

7,5 


5,8 

5,5 


5,4 

3 kishi 


10,1 

9,4 


9,9 

9,5 


4 kishi 

17,6 


18,3 

19,1 


20,0 

5 va undan ortiq kishi 

60,5 

63,3 


63,3 

63,1 


 

II. Respublikada aholi daromadlari va xarajatlarining o`zgarishi 

tendensiyalari 

"Aholi  turmush  darajasi"  tushunchasi  juda  murakkab  va  ko'p  qirrali  bo'lib, 

uni  tavsiflash  uchun    biror  indikatorni  tanlash  qiyin,  shuning  uchun  bu  atamaning 

turli  jihatlarini  tavsiflaydigan  bir  qator  statistik  ko'rsatkichlar  hisoblab  chiqiladi. 

Bugungi  kunda  aholining  turli  guruhlari  manfaatlari  hisobga  olinmoqda,  ish  bilan 

bandlikning  samarali  tizimi  va  ish  haqi  to’lash  tizimi,  aholini  ijtimoiy  muhofaza 

qilish bo'yicha chora-tadbirlarni ko’rish orqali har bir insonga munosib hayot bilan 

ta’minlanmoqda. 

So`nggi  yillarda  hukumatimiz  tomonidan  aholi  daromadlari  va  turmush 

darajasini  yanada  oshirish,  fuqarolarni  ijtimoiy  qo`llab-quvvatlash  maqsadida 

amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar natijasida aholi jon boshiga to`g`ri keladigan 

daromadlar,  ish  haqi  va  pensiyalar  izchil  ravishda  o`sib  borgani  yaqqol  namoyon 

bo`lmoqda. 

Quyida  keltirilgan  ma`lumotlarga  ko`ra,  2000-2017  yillarda  aholi  jon 

boshiga  daromadlar,  ish  haqi  va  pensiyalarning  yildan  yilga  o`sib  borish 

tendensiyalarini  kuzatish  mumkin.  Ammo  so`nggi  yillarda  daromadlarning 

tarkibidagi  asosiy  manbalaridan  hisoblangan  ish  haqi  hamda  pensiyalarning  o`sish 

sur`atlari  pasaygan  bo`lib,  bu  holat  aholining  umumiy  daromadlariga  ham  o`z 

ta`sirini ko`rsatgan. 

 


 

  

2-jadval 

2000-2017 yillarda respublika aholisi daromadlari, ish haqi va 

pensiyalar to`g`risida ma`lumot 

1

 

Ko’rsatkichlar nomi 

2000 y.  2005 y.  2010 y.  2017 y. 

I. Aholi jon boshiga umumiy daromadlar, ming 

so`mda 

96,4 

371,8 

1765,8 

5649,6 

o`tgan yilning mos davriga nisbatan real o`sishi, %   124,7 

117,4 


120,1 

108,4 


II. Yillik o`rtacha nominal hisoblangan ish haqi, 

ming so`mda 

13,5 

81,5 

504,8 

1457,8 

o`tgan yilning mos davriga nisbatan, %  

146,0 


138,7 

129,4 


112,7 

III. Belgilangan o`rtacha pensiya miqdori (yil 

oxiriga), ming so`mda 

7,4 

31,7 

171,9 

556,8 

o`tgan yilning mos davriga nisbatan, %  

152,0 


143,5 

125,9 


112,7 

 

O`tgan  davr  mobaynida  aholi  jon  boshiga  daromadlar  muntazam  ravishda oshib borgan va 2017 yil ma`lumotlari bo`yicha daromadlar 2000 yildagi darajasiga 

nisbatan  13,2  marta  real  oshgan.  Shuningdek,  ushbu  davr  oralig`ida  o`rtacha  ish 

haqi  hamda  pensiyalar  miqdori  mos  ravishda  24,3  va  18,6  marta  ortgani  kuzatildi 

(1-rasm).

 

1-rasm 

O`zbekiston Respublikasida 2000 yilga nisbatan aholi jon boshiga daromadlar, 

ish haqi va pensiyalarning o`sishi dinamikasi, marta 

 

Yillar                                                             

1

 2010 yildan aniqlik kiritilgan ma`lumotlar 2005 

2010 

2017 

2,0 

6,6 

13,2 

Real daromadlar 2005 

2010 

2017 

3,1 

13,4 

24,3 

O'rtacha ish haqi 2005 

2010 

2017 

2,4 

9,2 

18,6 

O'rtacha pensiya  

  

O`z  navbatida,  daromadlar  tarkibida  mehnat  faoliyatidan  olingan 

daromadlarning  ulushi  68,5%  ni  (2010  yilda  71,6  %),  transfert  shaklida  olingan 

daromadlarning  ulushi  25,2  %  ni  (2010  yilda  24,3  %),  mol-mulkdan  olingan 

daromadlarning ulushi  4,1 %  ni (2010  yilda 2,3 %), shaxsiy  iste`mol uchun o`zida 

ishlab  chiqarilgan  xizmatlardan  olingan  daromadlarning  ulushi  esa  2,2  %  ni  

(2010 yilda 1,8 %) tashkil etgan.  

Mehnat  faoliyatidan  olingan  daromadlar  ulushi  ko`payishining  asosiy  omili 

bo`lib  yangi  ish  o`rinlarini  yaratish  orqali  aholi  bandligini  oshirishga  qaratilgan 

maqsadli  chora-tadbirlarni  amalga  oshirilishi  natijasida  yuzaga  kelganligidir  

(2-rasm). 

2-rasm 

O`zbekiston Respublikasida 2010-2017 yillarda aholi umumiy 

daromadlarining tarkibi, % 

 

 

Kichik  biznes  va  tadbirkorlik  sub`ektlarini  qo`llab-quvvatlashga  qaratilgan maqsadli  chora-tadbirlarni  amalga  oshirilishi  natijasida  aholining  kichik 

tadbirkorlikdan  olingan  daromadlarning  ulushi  2017  yilda  55,7  %  ni  tashkil  etdi  

(3-rasm). 

 

 

71,6 

74,4 


74,3 

68,5 


28,4 

25,6 


25,7 

31,5 


0,0 

20,0 

40,0 

60,0 

80,0 

100,0 

2010 y. 

2015 y. 

2016 y. 

2017 y. 

Y

 i

 l

 l

 a 

Mehnat faoliyatidan olingan daromadlar 

Transfertlardan, mol-mulkdan va boshqa manbalardan olingan daromadlar 


 

  

3-rasm 

O`zbekiston Respublikasida aholi umumiy daromadlari tarkibida, kichik 

tadbirkorlikdan olingan daromadlar ulushi, %  

 

2017  yilda  aholi  jon  boshiga  umumiy  daromadlarning  o’rtacha  respublika 

darajasidan  yuqori  ko’rsatkichlari  Toshkent  shahrida  -  12,7,  Navoiy  -  9,0,  

Buxoro  -  6,6,  Toshkent  viloyatlarida  -  6,0  mln.so’m  qayd  etilganligi  kuzatildi  

(4-rasm). 

 

4-rasm 2017 yilda O’zbekiston Respublikasi hududlari bo’yicha aholi jon boshiga 

umumiy daromadlarining hajmi va real o’sish sur’atlari 

 

50,0 52,1 

52,6 

53,6 

54,9 

55,7 

57,1 

55,7 

46,0 

48,0 

50,0 

52,0 

54,0 

56,0 

58,0 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

Y i l l a r 

1

2

6

4

6

,2

 

9

0

3

6

,3

 

6

6

3

1

,6

 

6

0

4

9

,8

 

5

4

4

0

,9

 

5

2

6

8

,7

 

5

0

9

5

,9

 

4

8

0

8

,1

 

4

6

9

3

,5

 

4

5

2

0

,2

 

4

4

8

8

,4

 

4

2

7

3

,8

 

4

1

8

5

,9

 

4

1

6

9

,3

 

109,6% 

104,5% 

108,2% 

106,1% 

116,0% 

111,7% 

91,3% 

108,2% 

107,7% 

104,3% 

109,6% 

113,5% 

112,6% 

106,9% 

0,0% 


20,0% 

40,0% 


60,0% 

80,0% 


100,0% 

120,0% 


140,0% 

0,0 


2000,0 

4000,0 


6000,0 

8000,0 


10000,0 

12000,0 


14000,0 

Aholi jon boshiga umumiy daromadlari, ming so'm 

O'sish sur'ati, % 


 

  

Aholi  jon  boshiga  umumiy  daromadlarning  eng  yuqori  real  o’sish  sur’ati 

Xorazm  viloyatiga  (16,0 %)  to`g`ri  keladi.  Shuningdek,  Namangan  viloyati 

(13,5 %),    Qoraqalpog’iston  Respublikasi  (12,6 %),  Andijon  viloyati  (11,7%), 

Toshkent  shahri  va  Surxondaryo  viloyatlarida  (9,6%)  aholi  jon  boshiga  umumiy 

daromad  ko’rsatkichlarining  real  o’sish  sur’atlari  respublika  darajasidan  yuqorini 

tashkil etgan. 

  

Daromadlar  konsentratsiyasi  Djini  koeffitsienti  (KG) mamlakat 

aholisi 


daromadlarining 

taqsimlanishini 

ko'rsatadi. 

O`rganilayotgan 

davrda 

daromadlarning taqsimlanishida ham ijobiy o`zgarishlar kuzatilmoqda. 

Aholi  guruhlari  o`rtasida  daromadlarning  teng 

taqsimlanishini  aks  ettiruvchi  Djini  koeffitsienti 

respublikasida  2000  yildagi  0,39  dan  2017  yilda  0,26 

gacha  kamaydi.  Bu  esa  o`z  navbatida  jon  boshiga  to`g`ri 

keladigan  daromadlar  bo`yicha  aholining  tabaqalanishini  sezilarli  darajada 

kamayishidan darak beradi. 

Bu  o`zgarishlarni  yana  boshqa  ba`zi  ko`rsatkichlar  yordamida,  ya`ni  aholini 

daromadlari bo`yicha detsil hamda kvintil guruhlari kesimida ham ko`rish mumkin. 

Jumladan, 

2000-2017 

yillarda 

detsil 

koeffitsientining 21,1 

barobardan  

6,2  barobargacha,  kvintil  koeffitsientining  esa  9,9  barobardan  4,1  barobargacha 

kamayish tendensiyasini keltirish mumkin (5-rasm). 5-rasm 

Respublikada fondlar koeffitsientining o`zgarishi tendensiyasi, barobar 

 

 

Aholining detsil (10%) guruhlari  bo’yicha 

Aholining kvintil (20%) guruhlari  

bo’yicha 

 

              

       


                                         2000 y.                              2017 y.               

 

21,1 6,2 

9,9 

4,1 

 

  

Aholi daromadlarini oshib borishi bilan bir vaqtda mamlakatimizda iste`mol 

tovarlarining  mahalliylashtirilishi  hamda  ularni  ishlab  chiqarish  hajmini  oshirish, 

aholiga  xizmat  ko`rsatish  turlarini  kengaytirish  hisobidan  ushbu  daromadlardan 

samarali foydalanish uchun sharoitlar yaratib kelinmoqda. 

Shuningdek, aholining iste`mol xarajatlari tarkibi yildan yilga optimallashib, 

oziq-ovqat  mahsulotlari  uchun  xarajatlar  barqarorlashib,  nooziq-ovqat  va 

xizmatlarga  qilinayotgan  xarajatlar  ulushi  ortib  bormoqda.  Buni  quyida  keltirilgan 

grafikda ham ko`rish mumkin. 

2017  yilda 2000  yilga  nisbatan  aholining  iste`mol xarajatlari  tarkibida oziq-

ovqat  mahsulotlarining  ulushi  14,2  birlikka  kamaygan  bo`lsa,  nooziq-ovqat 

mahsulotlarini sotib olishga qilingan xarajatlar 7,0 birlikka va xizmatlarga qilingan 

xarajatlarning ulushi 7,2 birlikka oshgan (6-rasm)

 

 6-rasm O`zbekiston Respublikasida 2000-2017 yillarda aholi iste`mol  

xarajatlarining tarkibiy o`zgarishi, % 

 

 

Quyidagi  grafikda  (7-rasm)    iste`mol  xarajatlari  tarkibini  yanada  kengroq talqin etish orqali, aholi tomonidan eng ko`p oziq-ovqat mahsulotlarini sotib olishga 

(44,3%),  boshqa  nooziq-ovqat  mahsulotlariga  (21,2%),  kiyim  kechak  va  oyoq 

kiyimlarga 

(10,7%), 

kommunal 

xizmatlarga 

(6,9%) 

xarajatlar amalga 

oshirilayotganligini ko`rish mumkin. 2000 

2005 

2010 

2017 

Y i l l a r 

61,4 

58,2 

53,2 

47,2 

25,8 

25,7 

26,9 

32,8 

12,8 

16,1 

19,9 

20,0 

Oziq-ovqat mahsulotlari  

Nooziq-ovqat mahsulotlari   

Xizmatlar 

 

  

7-rasm 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  Aholi tomonidan oziq-ovqat mahsulotlarining iste`mol qilinishi 

Respublika doimiy aholi o`rtacha soni 2000-2017 yillarda 31,4 % oshganiga 

qaramay,  oxirgi  17  yil  davomida  aholi  daromadlarining  muntazam  o`sishi 

moliyaviy  imkoniyatlarning  mustahkamlanishini  va  aholi  tomonidan  asosiy  oziq-

ovqat  mahsulotlarini  iste`mol  qilish  hajmining  oshishini  ta`minladi.  Jumladan,  

2017  yil  yakunlari  bo`yicha  sabzavotlar  –  2770  kg,  mevalar  –  145,2  kg,  tuxum  – 

215  dona,  go`sht  va  go`sht  mahsulotlari  –  43,2  kg,  sut  va  sut  mahsulotlari  –  

270,0 l. ni, kartoshka – 55,2 kg, shakar – 31,0 kg, o`simlik yog`i – 24,0 l.ni tashkil 

etdi. 

 

 

 

2017 yilda iste`mol xarajatlari tarkibi 

 

   

Oziq-ovqat 

 mahsulotlarini  

sotib olishga

 

       

44,3 %

 

   

 

Uydan tashqarida  

ovqatlanishga

 

     

2,4 %

 

 

 

   Alkogol 

 ichimliklar

 

     0,5 %

 

 

   Kiyim kechak 

va oyoq kiyimlarga

 

  

10,7%

 

 

 

Maishiy texnika  

va elektronika

      

   0

,9 %

 

 

Boshqa nooziq-ovqat 

mahsulotlariga 21,2 %

 

 

Kommunal  

xizmatlarga  

6,9 % 

 

 

                  

Ta'lim olish                       

                    xizmatlariga

 

                        2,5 % 

 

      

Sog`liqni saqlash 

   xizmatlariga

 

        1,4 % 

 

                          

Aloqa va   

                   transport xizmatlariga

  

                                 5,9% 

     

 

Boshqa xizmatlarga - 3,3 %  

 

 


10 

 

  

162,0 

187,6 

239,0 

270,0 

0,0 


50,0 

100,0 


150,0 

200,0 


250,0 

300,0 


Sut va sut mahsulotlari, l 

2000 y.            2005 y            2010 y.               2017 y. 12,0 

12,5 

13,0 

24,0 

0,0 


5,0 

10,0 


15,0 

20,0 


25,0 

30,0 


O`simlik yog`i 

2000 y.            2005 y            2010 y.               2017 y 16,0 

16,0 

17,0 

31,0 

0,0 


10,0 

20,0 


30,0 

40,0 


Shakar, konditer mahsulotlarini 

qo`shgan holda 

2000 y.            2005 y            2010 y.               2017 y 

   

 

8-rasm 2000-2017 yillarda aholi jon boshiga oziq-ovqat mahsulotlari iste`moli, kg 

 

 

 

  

 

  

 

34,0  35,2  

38,0  

43,2 

0,0 


10,0 

20,0 


30,0 

40,0 


50,0 

Go`sht va go`sht mahsulotlari 

2000 y.            2005 y            2010 y.               2017 y. 47,0 

84,0 

138,0 

215 

0,0 


50,0 

100,0 


150,0 

200,0 


250,0 

Tuxum, dona 

  2000 y.            2005 y            2010 y.               2017 y. 128,0 

179,2 

238,0 

277,0 

0,0 


50,0 

100,0 


150,0 

200,0 


250,0 

300,0 


Sabzavot va poliz ekinlari 

2000 y.         2005 y.             2010 y.               2017 y. 36,0 

38,2 

45,0 

55,2 

0,0 


10,0 

20,0 


30,0 

40,0 


50,0 

60,0 


Kartoshka 

2000 y.            2005 y            2010 y.               2017 y 42,0 

66,1 

83,0 

145,2 

0,0 


50,0 

100,0 


150,0 

200,0 


Meva va rezavorlar 

2000 y.            2005 y            2010 y.               2017 y 11 

 

  

Shuni  alohida  ta`kidlash  lozimki,  mustaqilligimizning  dastlabki  yillarida 

iste`mol  uchun  zarur  bo`lgan  g`alla,  go`sht,  go`sht-  va  sut  mahsulotlari,  kartoshka 

va  boshqa  mahsulotlar  chetdan  keltirilgan  bo`lsa,  bugungi  kunga  kelib  ushbu 

mahsulotlarni  ishlab  chiqarilishining  jadal  rivojlanishi  natijasida  xalqimiz 

ehtiyojlarini to`liq ta`minlabgina qolmay ko`plab chet mamlakatlariga eksport qilib 

kelinmoqda. 

2000-2017 yillarda aholi jon boshiga to`g`ri keladigan iste`mol hajmi, asosiy 

oziq-ovqat  mahsulotlaridan  go`sht  va  go`sht  mahsulotlari  -  1,3  marta,  sut    va  sut 

mahsulotlari  -  1,7,  tuxum  -  4,6,  sabzavot  va  poliz  ekinlari  -  2,2,  kartoshka  -  1,5, 

shakar va qandolat mahsulotlari - 2,0, meva va rezavorlar - 3,5, o`simlik yog`i esa - 

2 martaga oshgan. IV.  Respublika aholisining uzoq muddat foydalaniladigan tovarlar bilan 

ta`minlanganligining o`zgarishi tendensiyalari 

2000-2017  yillar  mobaynida  aholining  uzoq  muddat  foydalaniladigan 

tovarlar  bilan  ta`minlanganlik  darajasi va tarkibida ham sifat jihatidan o`zgarishlar 

kuzatilmoqda,  eng  muhim  jihati  shundaki,  bu  kabi  xalq  iste`moli  tovarlarining 

aksariyati bugungi kunda respublikamizda ishlab chiqarilmoqda. 

Jumladan,  aholining  shaxsiy  yengil  avtomobillar  bilan  ta`minlanganlik 

darajasi  2017  yil  yakunlariga  kelib  har  100  xonadonga  44  taga  yetdi.  Shuningdek, 

har  bir  100  xonadonga  to`g`ri  kelgan  televizorlar  soni  154  tani  tashkil  etib, 

2000 yilga nisbatan 1,8 marta oshgan (9-rasm). 

 9-rasm 

 

Yengil avtomobillar va televizorlar bilan ta`minlanganligi,  

100 ta uy xo`jaligiga  

 

 

  

         

  

 20 

22 


27 

44 


20 


40 

60 


2000 y. 

2005 y. 


2010 y. 

2017 y. 


Yengil avtomobillar 

88 


109 

132 


154 

50 100 

150 


200 

2000 y. 


2005 y. 

2010 y. 


2017 y. 

Televizorlar 

12 

 

  

11 


14 

19 


34 

10 20 

30 


40 

Konditsionerlar 

2017 y. 


  

 

2010 y.  

  

2005 y.  

  

2000 y.  

Shuningdek,  sovutgich  va  muzlatgichlar  –  101  dona  (o`sish  1,2  barobar), 

konditsionerlar  –  34  dona  (o`sish  3,1  barobar),  elektr  changyutgichlar  –  54  dona 

(o`sish  1,8  barobar),  kir  yuvish  mashinalari  –  80  dona  (o`sish  1,2  barobar)  tashkil 

etdi (10-rasm). 

10-rasm 

 

Sovutgich va muzlatgichlar, konditsionerlar, elektr changyutgichlar, kir yuvish 

mashinalari bilan ta`minlanganligi, 100 ta uy xo`jaligiga 

 

Bundan  tashqari,  shaxsiy  kompyuterlar,  ya`ni  stolga  qo`yiladigan,  ko`chma kompyuterlar (noutbuklar, netbuklar), planshetlar hamda uyali aloqa telefonlarining 

aholi  hayotiga  shiddat  bilan  kirib  kelishi  va  bu  vositalarning  imkoniyatlari  kundan 

kunga kengayib borishi, aholi uchun aloqa qilish, axborot almashish va dunyodagi 

yangiliklardan  tezkor  ravishda  xabardor  bo`lish  bilan  bir  qatorda  ijtimoiy  hayotda 

faol ishtirok etish imkoniyatini yaratib berdi. 

2017  yil  yakuniy  ma`lumotlariga  ko`ra,  100  ta  uy  xo`jaligiga  to`g`ri  kelgan 

shaxsiy  kompyuterlar  50  donani  (2000  yilda  esa  bu  ko`rsatkich  0,2  donani  tashkil 

86 


91 

99 


101 

70 


80 

90 


100 

110 


Sovutgich va muzlatgichlar 

2017 y. 


  

 

2010 y.  

  

2005 y.  

  

2000 y.  

69 


71 

75 


80 

60 


65 

70 


75 

80 


85 

Kir yuvish mashinalari 

2017 y. 


  

 

2010 y.  

  

2005 y.  

  

2000 y.  

30 


33 

37 


54 

20 40 

60 


Elektr changyutgichlar 

2017 y. 


  

 

2010 y.  

  

2005 y.  

  

2000 y.  

 


13 

 

  

18 


79 

145 


257 

100 200 

300 


Моbil telefonlar 

2017 y. 


  

 

2010 y.  

  

2005 y.  

  

2000 y.  

qilgan edi) tashkil etgan bo`lsa, 2000-2017 yillar mobaynida uyali aloqa telefonlari 

bilan  ta`minlanganligi  deyarli  14,3  barobarga  oshib,  2017  yil  yakuniga  kelib  har 

100 xonadonga 257 tadan, ya`ni har bir xonadonga 2,6 tadan uyali aloqa telefonlari 

to`g`ri keldi (11-rasm). 

11-rasm 

Shaxsiy kompyuterlar va mobil telefonlar bilan ta`minlanganligi,  

100 ta uy xo`jaligiga  

 

 Olingan  ma`lumotlarga  ko`ra,  aholining  ta`minlanganlik  darajasidan  kelib 

chiqib  shuni  xulosa  qilish  mumkinki,  bugungi  kunda  aholining  kundalik  hayotida 

zarur  bo`lgan  tovarlar  qatorida  elektr  changyutgichlar,  kir  yuvish  mashinalari, 

kompyuterlar hamda konditsionerlarga hali hamon ehtiyoj mavjudligini bildiradi. 

O`z  navbatida  ma`lumotlar  respublikamizda  bu  kabi  tovarlarni  ishlab 

chiqaruvchi  korxonalar  hamda  xorijiy  davlatlardan  tovarlarni  import  qiluvchi 

tashkilotlar  uchun  egallanmagan  katta  qismdagi  iste`mol  bozorining  mavjud 

ekanligidan dalolat beradi. V. 

Aholi turmush darajasini tavsiflovchi boshqa  

ko'rsatkichlarning tendensiyasi 

Aholi turmush darajasini baholashda jon boshiga to`g`ri keladigan daromad, 

xarajatlarning tarkibiy  o`zgarishi, asosiy  oziq-ovqat  mahsulotlari iste`moli va uzoq 

muddat  foydalaniladigan  tovarlar  bilan  ta`minlanganligi  bilan  bir  qatorda  uy-joy 

sharoitlari,  aholining  obod  va  zamonaviy  uy-joylar  bilan  ta`minlanganligi,  aholi 

istiqomat  qiladigan  muhitni  rivojlantirish  hamda  obodonlashtirish,  zarur 

infratuzilmaning  mavjudligi  va  uning  samarasi,  zamonaviy  talablar  asosida  ta`lim 

olish  hamda  sog`liqni  saqlash  tizimidan  qoniqish  kabi  muhim  ko`rsatkichlardan 

foydalaniladi. 

0,2 


12 


50 

20 40 

60 


Shaxsiy kompyuterlar 

2017  y. 

  

 

2010  y.  

  

2005  y.  

  

2000  y.  

14 

 

  

2017  yil  kuzatuv  ma'lumotlariga  ko'ra  respublikamiz  aholisining  97,9% 

shaxsiy  hovli  yoki  kvartiraga  ega.  Bu  ko'rsatkich  qishloq  joylarida  istiqomat 

qiluvchi  aholi  bo'yicha  99,3%  ni  tashkil  etmoqda.  Ushbu  ko'rsatkichlar  2000  yilda 

mos ravishda 93,7 va 95,4% ni tashkil etgan edi.  

Undan tashqari, 2000 yilda bir oila a'zosiga 20 kv.m va undan ko'p turar-joy 

maydoni  to'g'ri  keladigan  uy  xo'jaliklarining  ulushi  jami  o'rganilgan  uy 

xo'jaliklariga  nisbatan  17,1%  ni  tashkil  etgan  bo'lsa,  2017  yil  yakunlari  bo'yicha 

ushbu ko'rsatkich 28,6% ni tashkil etdi.  

Bu  ko'rsatkichlarni  aholini  uy-joy 

bilan ta'minlash, bevosita kam ta'minlangan 

va  yosh  oilalarni  qo'llab-quvvatlashga 

qaratilgan 

chora-tadbirlarning 

samarali 

natijasi sifatida ko'rishimiz mumkin. 

So'nggi 

yillarda 

Hukumatimiz 

tomonidan  ijtimoiy  himoyaga  muxtoj,  ko'p 

bolali  hamda  yosh  oilalarni  qo'llab-

quvvatlash  maqsadida  ularni  arzon  uy-joy 

bilan  ta'minlash  bo'yicha  qator  ishlar 

amalga  oshirilmoqda,  shuningdek,  birgina  2018  yilning  o'zida  bunday  uylarni 

qurish hajmi 1,5-2 barobarga oshirilishi rejalashtirilmoqda.  

O'zbekiston  iqtisodiyotining  bugungi  rivojlanish  bosqichida  aholi  turmush 

darajasining muammolari va uning dinamikasini belgilovchi omillar juda muhim va 

dolzarb  bo'lib  bormoqda.  Mamlakatni  yanada  isloh  qilish  va  oqibatda,  jamiyatda 

siyosiy,  binobarin,  iqtisodiy  barqarorlik  yo'nalishi  va  sur'ati  asosan  ularning  hal 

qilinishiga bog'liq. 

Ushbu muammolarni hal etish davlat tomonidan 

ishlab chiqilgan muayyan siyosatni talab qiladi, uning 

asosiy markazida inson, uning farovonligi, jismoniy va 

ijtimoiy  salomatligi  turadi.  Aynan  shuning  uchun 

hayot  tarzining  o'zgarishiga  olib  keladigan  barcha 

o'zgarishlar,  aholining  turli  qatlamlari  orasida  katta 

qiziqish  uyg'otadi.  Shu  jumladan,  uy  xo'jaliklari 

tanlama  kuzatuvi  ma’lumotlariga  ko'ra,  O'zbekistonda  25  yosh  va  undan  katta 

aholining savodxonlik darajasi 2012 yildan buyon 100 foizga yetdi. 

So’nggi  yillarda  ta'lim  darajasida  o'zgarishlar  kuzatildi.  Jumladan,  oliy 

ma'lumotli  aholining  ulushi  barqaror  o'sib  bormoqda,  natijada  ta'lim  tizimining 

faoliyati  asta-sekin  mehnat  bozorining  yangi  talablariga  muvofiq  kelmoqda  hamda 

O'zbekiston oliy ma'lumotli malakali mutaxassislar bilan ta'minlanmoqda. 

 


15 

 

  

3-jadval 

O'zbekiston Respublikasida 2005-2017 yillarda 25 yosh va undan  katta 

aholining ta'lim darajasi, %  

tegishli guruhlarga nisbatan, %

 

Yillar Savodli 

Shu jumladan:  

ma’lumoti oliy va undan 

yuqori  

2005  

99,3 


10,8 

2010 

99,8 


13,5 

2017 

100,0 


16,2 

 

2005  yilda  oliy  ma'lumotli  aholining  ulushi  10,8%  ni  tashkil  etgan  bo'lsa, 2017 yilda bu ko'rsatkich 5,4% punktga o'sib, 16,2% ni tashkil etdi. 

2017  yilning  iyun  oyida  O'zbekiston 

Respublikasi  Prezidentining  «Jismoniy  tarbiya  va 

ommaviy  sportni  yanada  rivojlantirish  bo'yicha 

chora-tadbirlar 

to'g'risida»gi 

Qarori 

ishlab 


chiqilgan  bo’lib,  ushbu  Qarorning  asosiy  maqsadi 

O'zbekiston  Respublikasi  mintaqalarida  jismoniy 

tarbiya  va  ommaviy  sportni  yanada  rivojlantirish, 

aholining  barcha  qatlamlarini,  ayniqsa,  yoshlarni 

muntazam  jismoniy  tarbiya  va  sport  bilan  shug'ullanishga  jalb  etishga  qaratilgan. 

Shuningdek,  O'zbekistonda  2017-2021  yillarga  mo'ljallangan  jismoniy  tarbiya  va 

ommaviy  sportni  rivojlantirish  bo'yicha  dastur  ishlab  chiqilgan.  Aholining  sog'lig'i 

asosan  ma'lum  bir  shaxsning  turmush  tarzi  bilan  belgilanadi,  shuning  uchun 

sog'liqni saqlash va mustahkamlashda fuqarolarning faol ishtirokini talab etadi. 

Ushbu  dasturni  amalga  oshirish  doirasida  Uy  xo'jaliklari  kuzatuvi 

savolnomasiga  ularning  jismoniy  faolliklarini  -  mashg’ulotlar,  yugurish,  sport 

yurishi,  sakrash,  og’ir  narsalarni  ko'tarish,  suzish,  sheyping,  fitnes,  gimnastika, 

yengil  va  og’ir  atletika,  harakatlanish  va  sport  o’yinlari  (futbol,  mini  futbol, 

basketbol,  voleybol,  tennis,  stol  tennisi,  badminton  o’yinlari),  sport  turizmi  bilan 

shug’ullanishlarini  aks  ettiruvchi  savollar  kiritildi.  2017  yilda  o’tkazilgan  uy 

xo'jaliklari tanlama kuzatuvlari natijasida quyidagi  ma'lumotlar olindi: 

 

 


16 

 

  

                4-jadval 

O'zbekiston Respublikasida jismoniy mashg’ulotlar bilan 

shug'ullanadigan shaxslar (uy xo'jaliklari a'zolari) ulushi  

tegishli guruhlarga nisbatan, %

 

 

2017 y. 

Jami 

62,4 

shu jumladan jinsi bo’yicha: 

 

     erkaklar 69,4 

     ayollar 

55,4 

    shu jumladan joylashishi bo’yicha: 

 

     shahar  65,3 

     qishloq  

59,7 

 

Uy  xo'jaliklari  tanlama  kuzatuvi  natijalariga  ko'ra,  2017  yilda  O'zbekiston Respublikasida jismoniy mashg’ulotlar bilan shug’ullanuvchi aholi ulushi 62,4% ni 

tashkil  etdi:  erkaklar  -  69,4%;  ayollar  -  55,4%.  Agar  jismoniy  mashqlar  bilan 

shug'ullanadigan  aholini  joylashishi  bo'yicha  tahlil  qiladigan  bo’lsak,  yuqori 

ko'rsatkich  shaharlarda  qayd  etildi  -  65,3%,  qishloq  joylarida  esa  59,7%  ni  tashkil 

etadi. 

O'zbekistonda zamonaviy 

axborot-


kommunikatsiya  texnologiyalarini  rivojlantirish 

bo'yicha  chora-tadbirlar  amalga  oshirilmoqda. 

Mamlakatimizda 

axborot-kommunikatsiya 

texnologiyalarini keng joriy etish va rivojlantirish 

dasturi 


Internetning 

milliy 


segmentini 

rivojlantirish  uchun  nazarda  tutilgan  davlat  va 

jamiyat  qurilishi  sohasida  zamonaviy  AKTdan 

keng foydalanishni ta'minlashga qaratilgan 

Milliy  dasturiy  ta'minot  ishlab  chiquvchilarini  va  ushbu  sohadagi  yuqori 

malakali  mutaxassislarni  rag'batlantirish  bo'yicha  chora-tadbirlar  amalga  oshirilib 

kelinmoqda. 

Shu  munosabat  bilan,  uy  xo'jaliklari 

kuzatuvi  savolnomasiga  AKT  vositalaridan 

foydalanish imkoniyatiga oid savollar, jumladan 17 

 

  

Internetga  ulanish  turlari,  foydalanish  imkoniyat  mavjud  emasligining  hamda 

teleradioeshittirishlarni qabul qilish kabilar kiritilgan.  

Bundan  tashqari,  Internet  tarmog'iga  ulanish  turlari:  simli,  simsiz,  sun'iy 

yo'ldosh  yoki  mobil  aloqa  tarmog'i  orqali  ulanish  kabi  ko’rsatkichlar  ham  aks 

ettirilgan.  Bundan  tashqari,  uy  xo'jaliklari  a'zolarining  AKT  vositalaridan 

foydalanish  imkoniyati  hamda  ko’lamini  o’rganish  maqsadida  10  yosh  va  undan 

katta  uy  xo’jaligi  a’zolarining  AKT  vositalaridan,    xususan,  mobil  telefonlar, 

kompyuterlar  foydalanishi,    Internetdan  foydalanish  joylari,  maqsadlari  kabi 

savollar kiritilgan.                5-jadval 

2017 yilda Internetdan foydalanuvchi 10 yosh va undan katta  

shaxslarning ulushi, %

 

 

(uy xo’jaliklari tanlama kuzatuvi ma’lumotlariga asosan) 

 

 

Jami Shu jumladan: 

erkaklar 

ayollar 

O’zbekiston Respublikasi 

48,7 


54,4 

43,4 


2017  yil  uy  xo’jaliklari  kuzatuvi  natijalariga  ko'ra,  Internet  tarmog'iga 

ulanish imkoniyati mavjud uy xo'jaliklarining ulushi 79,9% ni tashkil etdi. 

Bundan  tashqari,  Internetdan  foydalanuvchi  10  yosh  va  undan  katta 

shaxslarning  ulushi  48,7%  ni,  ulardan  erkaklar  54,4%ni,    ayollar  esa  43,4%  ni tashkil etdi. 

 

Download 1.98 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling