Zoologiya. 1-variant


Download 216.2 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/2
Sana06.11.2017
Hajmi216.2 Kb.
  1   2

Zoologiya. 

1-VARIANT. 

1.Oraliq fomalarni aniqlang.  

a-arxeopteriks b-teropsid c-opossum d-ixtiosega e-gatteriya 

A a,b,d;    B c,e;    C a,b,c;   D d,e; 

2.Oddiy amyobada soxta oyoqlar qanday vazifa(lar)ni bajaradi? 

A faqat harakatlanish     

B jinssiz ko'payish  

C oziqlanish    

 

D harakatlanish va oziqlanish 3.Bo’shliqichlilarning  eng  qadimgi  hayvon  ekanligini  ko’rsatuvchi 

xususiyatlarni belgilang. 

1)tana hujayralarining 2 qavat bo’lib joylashganligi 

2)tanasidagi hujayralarining kuchsiz ixtisoslashganligi   

3)oziqni qamrab olib hazm qiluvchi hujayralarning uchrashligi  

4) kuchli regeneratsiya qilish xususyati  

5) tanasining organlarga bo’linmaganligi 

A 1,2          B 2,3,4,5        C 2,4,5           D 2,4 

4.Dastlab  to’garak(a)  va  halqali(b)  chuvalchanglarda  paydo  bo’lgan 

belgilar. 

1)tana bo’shlig’I  2) tana bo’shlig’I devori 3)anal teshigi 4)halqumusti 

va  halqumosti  nerv  tugunlari  va  qorin  nerv  zanjiri  5)ichakning 

ixtisoslashishi 6)voronkasimon naychalar  7)qon aylanishi 

A a-1,2,3,5; b-4,6,7;      B a-1,3,5; b-2,4,6,7;  

D a-1,2,3,4,5; b-6,7;      D a-1,3,4,5; b-2,6,7;  

5.Baliqlarning  urug’donida  to’plangan  «sut»  suyuqligining    tarkibida 

nima bo’ladi? 

A oqish rangdagi oziq moddalari to’plagan hujayralar, spermatozoidlar      

B qisman urug’langan tuxum hujayralar va urug’ hujayralar   

C  urug’langan  tuxum  hujayra,  spermatozoid,  o’zida  oziq  jamg’argan 

yondosh hujayralar 

D faqat spermatozoidlar  

6.Baliqlarning turi bilan nasliga g`amxo`rlik qilishini juftlab yozing  

1.tilyapiya  2.tikan  baliq  3.Amerika  som  balig`I  4.  dengiz  otchasi 

5.treska  

a.erkagi  uya  yasaydi  b.erkagi  tuxumlarni  qorniga  yopishtirib  oladi 

c.g`amxo`rlik  qilmaydi  d.erkagi  tuxumlarni  xaltasida  olib  yuradi 

e.erkagi tuxumlarni og`zida olib yuradi  

A 1-e, 2-a, 3-b, 4-d, 5-c;     B 1-e, 2-a, 3-d, 4-d, 5-c; 

C 1-a, 2-e, 3-b, 4-d, 5-c;     D 1-a, 2-e, 3-d, 4-d, 5-c; 

7.Faqat chuchuk suvlarda yashovchi baliqlarni  belgilang. 

1)mo’ylov  baliq  2)gulmoy  3)qora  baliq  4)moybaliq  5)oqcha    6)tikan 

baliq 

A  2,3,6    B 1,2,4,5   C 1,3,4,6    D 1,2,3,6 8.Ostritsa va askaridani yuqtirmaslik uchun nimalar qilish lozim? 

A shaxsiy gigiyena qoidalariga qat’iy rioya qilish 

B  sabzavot va poliz ekinlarini yaxshilab yuvish 

C yaxshi pishirilmagan go'shtni iste'mol qilmaslik 

D A va B 

9.Gelmintlarga  qarshi  kurash  choralarini  ishlab  chiqishda  qatnashgan 

olimni aniqlang 

A. K.I.Skryabin      

B. L.M.Isayev     

C. P.F.Borovskiy        

D J.A.Azimova 

10.Jigar  qurti(1),  exinokok(2),  qoramol  tasmasimoni(3),  askarida(4) 

odamga qanday yuqadi? 

A 1-sista 2-tuxum 3-finna 4-tuxum; 

B 1-tuxum 2-tuxum 3-finna 4-tuxum; 

C 1-sista 2-lichinka 3-finna 4-tuxum; 

D 1-lichinka 2-tuxum 3-finna 4-tuxum; 

11.Daryo qisqichbaqasining kalta mo’ylovlari asosida joylashmagan -   

A eshitish hujayralari    

B muvozanat saqlash hujayralari 

C hid bilish va ta’m bilish hujayralari   D A va B 

12.Dafniya va siklop uchun umumiy bo'lgan xususiyatlarni belgilang. 

1)baliqchilik  xo'jaliklarida  va  akvariumlarda  baliq  boqish  uchun 

maxsus  ko'paytiriladi  2)chuchuk  suvda  uchraydi  3)dengizda  uchraydi 

4)plankton organizmlar 5)go`shti uchun ovlanadi  

A 2,4   B 1,2,4   C 1,3,4   D 3,4 

13.Chayon(1),  falanga(2),  butli  o`rgimchak(3)ning  ko`zlari  to`g`ri 

joylashtirilgan qatorni belgilang. 

A 1-ikkita murakkab, o’nta mayda; 2-ikkita oddiy 3-sakkizta oddiy 

B  1-ikkita  yirik  murakkab,  o’nta  mayda;  2-ikkita  oddiy  3-sakkizta 

oddiy 

C 1-ikkita yirik, o’nta mayda; 2-ikkita oddiy 3-sakkizta oddiy D 1-ikkita yirik, o’nta mayda; 2-sakkizta oddiy 3- ikkita oddiy 

14.Tasqaraga xos bo`lmagan xususiyatlarni belgilang. 

 1.hasharot,  baqa,  kemiruvchi  va  boshqa  qushlar  bilan  oziqlanadi 

2.faqat  o`laksalar  bilan  oziqlanadi  3.tirnoqlari  kuchli  rivojlangan 

4.yerda 

erkin 


harakatlanadi 

5.tumshug`I 

kuchli 

rivojlangan 6.uchganida  qanotidagi  patlari  panjasimon  yoyiladi  7.tanasining 

uzunligi 1,5 m ga yetadi 8.qanotlarini yozganida 3m gacha yetadi  

A 1,3,4    B 2,5,6,7,8   C 2,3,6,7,8   D 1,4,5 

15.Go’ngqarg’a  va  chittak  o’rtasidagi  o’xshashlik(a)  va  farqlar(b)ni 

belgilang. 

1) chumchuqsimonlar turkumi vakili 2) kosasimon uya quradi   

3) yil fasllariga qarab joyini o’zgartirib turadi 4)jufti faqat bir mavsum 

saqlanadi  

5) zog’chalar bilan katta gala hosil qiladi 

A a-1; b-2,3,4,5;       B a-1,3; b-2,4,5; 

C a-1,4; b-2,3,5;       D a-1,3,4; b-2,5; 

16.Oq laylakning qishlov joylari  

1)Shimoliy  Afrika  2)Osiyoning  janubi  3)Markaziy  Amerika 

4)O’lkamiz  janubidagi  suv  havzalar  5)Yevropa  6)Janubi-Sharqiy 

Osiyo 7)Markaziy va Janubiy Afrika hududlar 8)O'rta Osiyo 

A 1,2,3,4   B 1,5,6,8    C 2,3,7    D 1,2,7 

17.Tuxumlarini  tuproqdagi  chuqurchalarga  qo'ymaydigan  qush(lar)ni 

belgilang. 

1.tuyaqush 2.vahmaqush 3.ko`rgalak 4.tuvaloq 5.qizilto`sh  

A 1,4       B 2,3          C 4     D 2,3,5 

18.Qushlarning  ko’krak  muskullarining  bir  uchi(a)  qaysi  suyakka, 

ikkinchi uchi(b)qaysi suyakka birikadi? 

A a-to’sh toji; b-ko’krak          B a-yelka; b-to’sh toji 

C a-o’mrov; b-ko’krak            D a-yelka; b-o’mrov 

19.Quyidagi qaysi qushning tuxumidan jish bola chiqmaydi? 

A ko'rgalak   B musicha    C karqur   D vahmaqush 

20.Baliq(1) va baqada(2) qaysi organlar tovushni kuchaytirib beradi? 

A 1-kulrang(kumushrang) pufakcha; 2-o'rta quloq; 

B1-kulrang(kumushrang) 

pufakcha; 

2-kulrang 

(kumushrang) 

pufakcha; 

1-kulrang(kumushrang) pufakcha; 

2-o’rta 


quloq, 

kulrang 


(kumushrang) pufakcha; 

D 1- kulrang(kumushrang) pufakcha; 2-ichki quloq; 

21.Zaharsiz ilonlarni belgilang. 

A qum bo`g`ma iloni, chipor ilon, suv ilon 

B ko'lvor ilon va suv ilon     C suv ilon va charx ilon 

D qum bo`g`ma iloni va  chipor ilon 

22.Qovurg’alariga  tayangan  holda  harakatlanmaydigan  hayvonlarni 

belgilang 

1)kapcha      2)sariq  ilon      3)qalqontumshuq    4)bo’gma  ilon    5)gekkon  

6)urchuqsimon kaltakesak 7)chipor ilon  8)echkiemar  

A 1,3         B 5,8       C 1,2,4,6,7    D 2,5,6,8 

23.Uchinchi  pirpiraydigan  qovoqqa  ega  bo’lmagan  organizmlarni 

belgilang. 

 1)triton  2)salamandra  3)povituxa  4)sariq  ilon  5)echkiemar  6)agama 

7)bo’gma ilon 8)gatteriya 

A 4,5,6,8    B 1,2,3,7     C 1,2,4,5,6,7    D 3,8 

24.Qaysi hayvonning oshqozoni 4 kamerali emas? 

1) karkidon 2)suv ayg’iri  3)g’izol  4)zubr   5)qulon  6)bug’u 

A 2,4,6       B 3,4,6   

C 1,2,5   

D 1,3,5 

25.Qaysi hayvonlar dumi va oldingi suzgichlari yordamida suzadi? 

1)tulen  2)delfin    3)morj  4)kasatka    5)dengiz  mushugi  6)pingving 

7)kashalot 8)ko’k kit  

A 2,4,7,8    B 1,3,5,6    C 2,4     D 2,3,4,5,7,8 

26.Kapalaklarning  lichinkasiga  xos  bo’lgan  xususiyatlar  to’g’ri 

keltirilgan javobni aniqlang 

1)tanasi  bo’g’imlarga  bo’lingan,  og’iz  apparati  kemiruvchi  2)  tanasi 

bo’g’imlarga  bo’linmagan,  og’iz  apparati  so’ruvchi  3)ko’krak 

bo’limida 6 ta haqiqiy oyoqlari bo’ladi 4) qorin bo’limida 5juft soxta 

oyoqlari  bo’ladi    5)  qorin  bo’limida  6  ta  haqiqiy  oyoqlari  bo’ladi 

ko’krak  bo’limida  5juft  soxta  oyoqlari  bo’ladi    6)soxta  oyoqlari 

yo’g’on 7)haqiqiy oyoqlari bo’g’imlarga bo’lingan 8)soxta oyoqlarida 

bo’rtmachalar mavjud 

A 1,3,4,6       B 1,3,4,6,7     C 1,5,6,8   D 1,5,6,7,8 

27.Qaysi 

bo`g`imoyoqlilarda 

qon 


aylanish 

sistemasi 

juda 

soddalashgan? A trixogramma; iskabtopar, qandala, ninachi, burga  

B siklop, dafniya, falanga, biy, qoraqurt 

C temirchak, qandala, eshakqurt, langust 

D falanga, kana,eshakqurt, qoraqurt 

28.Qaysi hayvonlarda ayirish mahsuloti kristallanmaydi? 

1)zorka      2)baqa      3)olma  mevaxo’ri    4)dengiz  tulkisi    5)xonqizi  

6)lansetnik  

A 1,2,4      B 1,3,5      C 3,5,6     D 2,4,6 

29.Donli  o'simliklarga  zarar  yetkazuvchi  va  to'la  o`zgarish  bilan 

rivojlanadigan organizm(lar)ni belgilang. 

A  xasva va chigirtka     B Osiyo chigirtkasi     C mita 

D mita, xasva, Osiyo chigirtkasi    

30.Kana(1)  va  uy  pashshalari(2)  keltirib  chiqaradigan  kasalliklarni 

belgilang. 

A  1-tulyaremiya,  ensefalit,  terlama;  2-ichburug`,  qorin  tifi,  vabo,  sil, 

bo`g`ma, sarg`ayma  

B  1-tulyaremiya,  ensefalit,  terlama;  2-ichburug`,  qorin  tifi,  vabo,  sil, 

bo`g`ma, o'lat; 

C  1-tulyaremiya,ensefalit,terlama;  2-vabo,sil,  bo`g`ma,  ichburug`, 

terlama, sarg`ayma  

D t.j.y 


31.Qaysi hayvonlarga ichki urug’lanish xos emas? 

 1)akula 2)yashil baqa 3)timsoh 4)manta 5)okun 6)pavituxa 7)qurbaqa 

8)dengiz tulkisi 9)toshbaqa 10)triton 

A 1,3,4,8,9    B 2,5,6,7,10     C 1,3,6,8,9   D 2,4,5,7,10  

32.Qulog’I  ichki,  tashqi  va  o’rta  bo’limlaridan  iborat  bo’lmagan 

hayvonlarni belgilang. 

1)salamandra  2)pavituxa  3)qashqaldoq 4)nutriya   5)suvsar   6)triton   

7)dengiz tulkisi  8)korsak 

A 1,2,6,7    B 2,3,7,8    C 5,6,7,8       D 3,4,5,8 

33.Hazm vakuolasi bo’lmaydigan hayonlarni belgilang. 

1)ichburug’  amyobasi  2)nozema  3)bezgak  paraziti  4)infuzoriya 

5)aktiniya 6)gidra 

A 1,4,5,6    B 2,3   C t.j.y    D 5,6 

34.4 juft yurish oyoqlariga ega bo’lgan organizmlarni belgilang. 

 1)krevetka  2)iskabtopar  3)suvarak  4)biy    5)temirchak  6)chayon 

7)qoraqurt 8)eshakqurt  

A 1,4,6,7  B 2,3,5,8  C 1,4,6,7,8   D 2,3,5 

35.Baliqchilik sanoatiga zarar yetkazuvchi organizmlarni belgilang. 

1)dengiz  likopchasi  2)suv  shillig’I  3)dreysena  4)baqachanoq  5)manta 

6)kit akulasi 7)qilquyruq 8)baqa lichinkasi 

A 1,4,5,6,7   B 1,2,3,4,5,6,7,8   C 4,5,6,8  D 4,5,6,7    

36.Baliqlarda  har  bir  jabra  ravog'ining  oldingi(a)  va  keyingi(b) 

tomonida nima joylashgan bo'ladi? 

1)jabra qilchalari 2)jabra varaqlari 3)jabra yoylari 

A a-1; b-2;   B a-2; b-1; C a-3; b-1;   D a-2; b-3; 

 

Zoologiya. 

2-VARIANT. 

1.Quyidagi 

hayvonlarni 

tuzilishini 

murakkablashish 

tartibida 

joylashtiring. 

1)ichak  bilan  nafas  oluvchilar  2)qobiqlilar  3)jag’sizlar  4)ignaterililar 

5)tog’ayli baliqlar 6)bosh qutisizlar 

A 1,2,3,4,6,5        B 2,1,4,6,3,5    

C 4,1,2,6,3,5 

D 4,2,1,6,3,5 

2.To’qima organlari rivojlanmagan ko’p hujayralilarni belgilang. 

A oq planariya, nematoda      B nozema,tripanosoma 

C aktiniya, dengiz likopchasi   D dengiz tulkisi, qizil polip 

3.Noqulay sharoit tug'ilganda evglenada qanday holat kuzatiladi? 

A xivshini tushib ketadi, tanasi qisqarib yumaloqlanadi va qalin qobiq 

bilan o'ralib spora hosil qiladi 

B nobud bo'ladi 

C tanasi qisqarib yumaloqlanadi va qalin qobiq bilan o'ralib sista hosil 

qiladi 

D xivshini tushib ketadi, tanasi qisqarib yumaloqlanadi va qalin qobiq bilan o'ralib sista hosil qiladi 

4.Kam  tukli  va  ko’p  tukli  chuvalchanglarning  o’xshashlik  belgilarini 

aniqlang 

A tanasi halqalardan iborat, qon aylanish sistemasi yopiq  

B  tanasi  halqalardan  iborat,  qon  aylanish  sistemasi  yopiq,ayirish 

sistemasi voronkasimon naychalardan iborat 

C  tanasi  halqalardan  iborat,  qon  aylanish  sistemasi  yopiq,  dengiz, 

chuchuk suv va tuproqda uchraydi 

D  o'zgarishsiz  rivojlanadi,  tuxumlarini  pilla  ichiga  qo'yadi,tanasi 

halqalardan iborat, qon aylanish sistemasi yopiq  

5.Tikanli(1), gigant(2) va kit(3) akulasining uzunligini toping 

a)180sm b)15m c)40-45sm d)18m e)0,4-0,45m  

f)18-20m 

A 1-c; 2-b; 3-f;   B 1-c;e; 2-b; 3-a;d;   

C 1-e; 2-b; 3-a;       D1-c;e; 2-b; 3-d; 

6.Qaysi  hayvonlar  reaktiv  harakat  qiladi? 

1)kalmar       2)auriliya       3)manta       4)tikanli  akula    5)gigant  

akula 


A 4,5             B 1,2              C 2                D 3,4,5 

7.Keltirilgan baliqlarning qaysi birlarida  mo’ylovlar bo'ladi? 

 1)laqqa 2)treska 3)qilquyruq 4)zog’ora baliq 5)cho’rtan 

A 1,2,4       B 2,3,4     C 1,2,3,4,5          D 1,2,4,5 

8.Qaysi  sistematik  birlikka  mansub  chuvalchanglar  odam  va  hayvon 

organizmida hamda o’simlik to’qimalarida parazitlik qiladi? 

A yassi chuvalchanglar tipi    B so'rgichlilar sinfi 

C to’garak chuvalchanglar tipi  

D tasmasimon chuvalchanglar 

9.Qaysi olim(lar) faqat o’simlik gelmintlarini o’rgangan? 

1) To’laganov    2)Sultonov  3)Azimov  4)Ergashev 

5)Skryabin  

A 1         B 1,2,3,4      C 5       D 1,5 

10.Suv  shillig`i  tanasida  jigar  qurtining  qaysi  rivojlanish  bosqichi 

bo`ladi? 

A kiprikli lichinka   B dumsiz lichinka   

C kipriksiz lichinka   D urug'langan tuxumlari 

11.Qaysi  hayvonlarning  yuragiga  qon  tana  bo`shlig`iga  yurak 

devoridagi teshikchalar orqali o`tadi? 

A krevetka, langust, eshakqurt,chuchuk suv shillig’i 

B qoraqurt, chayon,krevetka, langust, eshakqurt 

C omar,krab, krevetka,biy,kalmar,temirchak 

D hammasi 

12.Daryo qisqichbaqasining qaysi organlari soni 2(a), 4(b), 6(c), 8(d), 

10(e)ta bo`ladi? 

A  a-qisqichlar;  b-dum  suzgichlari;  c-jag`lar,  jag`oyoqlar;  d-yurish 

oyoqlari; e-qorin oyoqlar 

B  a-qisqichlar;  b-dum  suzgichlari;  c-jag`lar,  jag`oyoqlar;  d-yurish 

oyoqlari; e-ikki shoxli qorin oyoqlar 

C  a-qisqichlar;  b-dum  suzgichlari;  c-jag`lar,  jag`oyoqlar;  d-yurish 

oyoqlari; e-bunday sonli organi mavjud emas 

D a-qisqichlar,dum suzgichlari; b-bunday sonli  organi mavjud emas; 

c-jag`lar, jag`oyoqlar; d-yurish oyoqlari; e-ikki shoxli qorin oyoqlar 

13.Eshakqurt va falanga uchun umumiy bo’lgan belgilarni belgilang. 

1)tana  tuzilishi  2)tanasining  o’lchami  3)oziqlanish  4)yashash  muhiti 

5)oyoqlarining 

tuzilishi 

6)qon 


aylanish 

sistemasi 

ochiq 

7)bo’g’imoyoqlilar tipiga 

mansub 


8)oyoqpaypaslagichlarining 

tuzilishi 

A 1,2,3,8    B 4,5,6,7    C 1,4,6,7     D 2,3,5,8 

14.Kaptarga xos bo’lmagan xususiyatlarni belgilang. 

 1)o’ljani  havoda  tutadi  2)jish  ochuvchi  3)baland  binolarning 

chordoqlariga in quradi 4)kosasimon uya quradi 5)qarg'a va zog’chalar 

bilan gala hosil qiladi 6)o’troq qush 7)ko’chmanchi qush 

A 1,5,7        B 2,3,4,6       C 1,2,3,4,6   D 5,7 

15. Ikki oylik jo'jalari 1,6kg (a) va 2,6 kg (b) va undan ortiq keladigan 

zotlarni belgilang. 

 1)Nyugempshir  2)Lekgorn  3)Pervomaysk  4)Plimutrok    5)Moskva 

6)Ukraina 7)Kornuel 8)Pekin  

A a-4,7; b-5,6,8     B a-1,3; b-5,6,8     C a-5,6,8; b-4,7;  

D a-1,3,4,7; b-5,6,8      

16.Keltirilgan qushlarni qishlash joyi bilan juftlang. 

1)Yevropa  laylagi    2)oq  laylak    3)bulbul    4)O`rta  Osiyo  laylagi 

5)qaldirg`och    

a)Janubiy-Sharqiy  tropik  Afrika  b)Janubiy  Osiyo        c)Markaziy 

Amerika  d)Markaziy va Janubiy Afrika  e)tropik Afrika   f)Shimoliy 

Hindiston   h)Afrika va Hindiston   

A 1-a; 2-b,c,d; 3-e; 4-f; 5-h; 

B 1-a; 2-b,c,d; 3-h; 4-f; 5-e; 

C 1-f; 2-b,c,d; 3-e; 4-a; 5-h; 

D 1-a; 2-a,c,d; 3-e; 4-f; 5-h; 

17.Qushlarning dum suyagi vazifasini nima(lar)dan iborat?  

A burilish patlari uchun asos bo`ladi B qush tanasini muvozanatga solib turadi  

C qush harakatlari yo'nalishini boshqaradi  

D A va B 

18.Faqat janubiy yarimsharda tarqalgan qushni belgilang. 

A oq laylak    B g'oz     C o'rdak     D pingving 

19.Murakkab uya quradigan qushlarni belgilang. 

 1)ko’rgalak  2)vahmaqush  3)g’oz  4)bedana  5)qizilto’sh  6)o’rdak 

7)qaldirg’och 8)qirg’ovul  

A 1,2,5,7   B 3,4,6,8   C 1,2,4,5    D 3,6,7,8 

20.Baqa umurtqa pog`onasining baliqnikidan farq qiladigan jihatlarini 

belgilang. 

1)boshi  umurtqa  pog`onasiga  harakatsiz  qo`shilgan    2)1  ta  bo`yin 

umurtqasi  bor    3)qovurg`alar  rivojlanmagan    4)dum  umurtqalari 

birlashib 1 ta uzun dum suyagini hosil qiladi  5)qovurg`alar faqat dum 

umurtqalarida bo`lmaydi    

A 2,3,4    B 1,3,4     C 2,4,5     D 3,4 

21.  Chuchuk  suvda  yashovchi  toshbaqaning  dengizda  yashovchi 

toshbaqadan farqi- 

A oyoqlari eshkakka aylangan 

B tuxumlarini quruqlikka qo'yadi 

C o't-o'simliklar bilan oziqlanadi 

D barmoqlari o’rtasida suzgich parda mavjud 

22.Eshitish  qobiliyati  yaxshi  rivojlanmagan(a)  va  yaxshi  rivojlangan 

organizmlarni juftlang. 

1)  sariq  ilon    2)gulmoy    3)kapcha  ilon    4)bo’g’ma  ilon    5)gekkon  

6)urchuqsimon kaltakesak  7)chipor ilon  8)qalqontumshuq ilon 

A a-1,3,4,8 b-2,5,6,7        B a-1,3,4,7  b-2,5,6,8;  

C a-3,4,7,8; b-1,2,5,6;        D a-1,2,7,8; b-3,4,5,6; 

23.Qashqaldoqqa xos bo`lmagan xususiyatlarni belgilang. 

  1."Qizil  kitob"ga  kiritilgan  2.Inlarini  jarliklar  va  tepaliklar 

yonbag`riga  quradi  3.koloniya  bo`lib  inlarda  yashaydi  4.Tog` 

o`rmonlari,  to`qay  va  dashtlarda  yashaydi  5.o`latni  tarqatadi 

6.hasharotlar,  kemiruvchilar,  to`kilgan  meva  va  o`simliklarni  yer  osti 

tugunaklari bilan oziqlanadi  

A 1,3,5    B 2,4,6     C 3,4,6      D 1,2,5 

24.Tanasi yoriqlarga kirishga moslashgan hayvonlarni belgilang. 

 1.ondatra 2.nutriya 3.sug`ur 4.norka 5.qunduz 6.qashqaldoq  

A 4,5,6    B 1,2,3    C 5,6     D 1,2,3,4 

25.Morj va to’ng’iz uchun umumiy bo’lgan xususiyatni belgilang. 

A kurak tishlari kuchli rivojlanmagan  

B qoziq tishlari kuchli rivojlangan     C bo'yni kalta 

D B va C 

26.Qaysi xususiyatlar oq kapalakka xos emas? 

1)turp,sholg’om,  karam  achambiti,  bargi  bilan  oziqlanadi  2)lichinkasi 

tuproqda g’umbakka aylanadi 3)qanotlari tanasi yonida taxlanib turadi 

4)tuxumdan  chiqan  qurtlar  avval  sariq,  keyin  ko’k-yashil  rangli 

bo’ladi  5)tuxumlarini  o’simlik  barglari  ustiga  qo’yadi  6)tuxumlarini 

o’simlik barglari ostiga qo’yadi  

A 2,3,5    B 2,4,5    C 2,3,6    D 3,4,5 

27.Ninachi falangadan qaysi belgilari bo’yicha farq qiladi?  

1)ochiq qon aylanish sistemasi 2)tanasi bosh, ko’krak, qorindan iborat 

3)yuragining  tuzilishi  4)yirtqich  5)rivojlanish  6)ko’zlari  soni 

7)oyoqlar soni 8)ko’rish mozaikli 9)malpigi naylari mavjud 

A 3,5,7,8,9   B 3,4,5,6,9  C 1,2,4,6   D 1,2,7,8 

28.Qaysi hayvonlarning bosh miyasi bo’limlarga ajralmagan? 

1)sterlyad 2)beluga  3)asalari  4)chumoli  5)falanga  

A 1,2,5      B 3,4,5      C 1,2      D 2,3 

29.Qaysi  hasharotlarning  rivojlanish  jarayonida  “tinim  davri” 

kuzatiladi? 

A chivin, bo`ka, yaydoqchi, so`na, iskabtopar 

B ninachi, qandala, temirchak, chirildoq, suvarak 

C yaydoqchi, so`na, chivin, temirchak, chirildoq 

D bit, burga, qandala, suv qo'ng'iz, yaydoqchi   

30.Issiqqonlilarga kirmaydigan hayvonlarni aniqlang. 

1)sesarka  2)beluga 3)exidna  4)triton   5)kalamush 6)agama 

A 2,4,6     B 1,3,5    C 1,2,4    D 3,5,6 

31.Barmoqlari orasida parda tortilgan hayvonlarni belgilang. 

1.laylak 2.yexidna 3.pingvin 4.churrak 5.gaga 6.suqsun 7.o`rdakburun 

8.gavial 9.jayra  

A 4,5,6,7,8     B 1,3,4,5,6   C 4,5,6,8     D 2,3,4,5,6,7,8 

32.O’rta  Osiyo  hududida  uchraydigan(1)  va  uchramaydigan(2) 

hayvonlarni belgilang. 

 a)soxta  kurrakburun  b)salamandra  c)ko’ksug’ur  d)triton  e)ingichka 

barmoqli qo’shayoq  

A  1-a,e; 2-b,c,d;   B 1-a,b,c,e; 2-d;   C t.j.y 

D 1-a,c,e; 2-b,d; 

33.Ayirish  organi  tasmasimon    shaklli  bo’lmagan  organizmlarni 

belgilang. 

 1)taroqcha 2)o’troq dengiz chuvalchangi 3)ko’k kit 4)baqa 5)dreysena 

6)triton 7)tillako’z 8)nereida 9)delfin 10)omar 11)bitiniya 

A 1,4,5,6,11  B 2,3,7,8,9,10 C 1,5,7,11 D 2,3,4,6,8,9,10       

34.Qovoqsiz organizmlarni belgilang. 

1)triton    2)sariq  ilon    3)salamandra    4)dengiz  tulkisi    5)qilquyruq  

6)gekkon  7)charx ilon  8)beluga  9)echkiemar 10)chipor ilon  

A 1,2,4,5,9    B 4,5,7,8,10    C 3,6,7,8,10    D 1,2,3,6,9 

35.Bir(a), ikki(b), to'rt(c), ko’p(d) xivchinli hujayralarni juftlang. 

1)funariya  spermatozoidi  2)gidra  spematozoidi  3)evglena  4)qirqquloq 

spermatozoidi 5)volvoks  6)ulotriks gametasi 7)gidraning hazm qilish 

hujayrasi 8)ulotriks zoosporasi  

A a-2,3, b-1,5,6,7; c-8; d-4;  

B a-3,7, b-1,5,6; c-8; d-2,4; 

C a-2,3, b-1,5,8,7; c-6; d-4; 

D a-3, b-1,2,5,6,7; c-8; d-4; 

36. Juftlab yozing 

 Hidni  yaxshi  sezmaydi(1),  hidni  yaxshi  sezadi(2),  yaxshi  eshitadi(3), 

yaxshi eshitmaydi(4)  

a)qora  ilon  b)kakku    c)  yaguar  d)korsak  e)delfin  f)salamandra 

g)gekkon j)daryo qisqichbaqasi i) botqoq toshbaqasi k)qarqara l)arslon 

m)sariq  ilon  n)agama  o)ko’lvor  ilon  p)tulki  q)tasqara  r)O’rta  Osiyo 

toshbaqasi  s)kana t)so’na  u)maxaon 

A 1-b;c;e;k;l;q; 2- d;j;i;p;r;s;t;u; 3-b;k;q;c;l;g;m;n; 4-a;o; 

B 1-b;c;e;k;l;q; 2- d;p;s;t;u; 3-b;k;q;c;l; 4-a;o; 

C 1-b;c;e;k;l;q;i;r; 2- d;j;p;s;t;u;g;m;n; 3-b;k;q;c;l;g;m;n; 4-a;o; 

D t.j.y 


Zoologiya. 

3-VARIANT. 

1.Stellerov sigiriga xos bo`lmagan xususiyatlarni belgilang.  

a.dengiz  hayvoni    b.tog`da  yashovchi  hayvon  c.cho`l  va  dashtda 

yashovchi hayvon  d.yo`q bo`lib ketgan e."Qizil kitob"ga kiritilgan  

A b,c,e    B a,d     C b,c,d   D a,e 

2.Koloniya  tarkibidagi(volvoks)  hujayralar  o’zaro  nima  orqali 

bog’lanadi? 

A har bir hujayraning ichki bo’shlig’I    

B sitoplazmatik ipcha  C hammasi 

D hujayra qobig’idan hosil bo’lgan bo’rtma va ipchalar 

3.Gidra va sodda hayvonlarning qaysi xususiyati umumiy? 

A oziq hujayra ichida hazm bo’lishi        B A va D 

C noqulay sharoitda sista hosil qilishi 

D faqat suvli muhitda yashay olish qobiliyati 

4.Germofrodit organizmlarni aniqlang 

A bitiniya,exinokok, jigar qurti,qizil chuvalchang 

B yomg'ir chuvalchangi, jigar qurti, midiya,nerida 

C planariya,qoramol tasmasimoni,nerida,midiya 

D qizil chuvalchang,suv shillig'i,gijja, bitiniya 

5.Yomg’ir  chuvalchangi(I)  va  lansetnik(II)da  qon  orqa  qon  tomiri 

bo’ylab(1)…, qorin qon tomiri bo’ylab(2)… harakatlanadi. 

a)orqaga         b)oldinga 

A I 1-a;2-b; II1-a;2-b;          B I 1-a;2-b; II 1-b;2-a; 

C I 1-b;2-a; II 1-a;2-b;         D I 1-b;2-a; II 1-b;2-a;  

6.Keta va gorbusha uchun xos bo’lmagan xususiyatlarni belgilang. 

1.tana  skeleti  faqat  tog`aydan  iborat  2.  orqa  suzgichi  2ta  3.ko`payish 

davrida  dengizdan  daryoga  o`tadi  4.ko`payish  davrida  daryodan 

dengizga o`tadi  

A  1,4    B 2,3         C  1,3           D 2,4 

7.O`q skeleti suyaklanmagan baliqlarni belgilang. 

1.oq amur  2.sterlyad  3.oqcha  4.beluga  5. laqqa  6.qilquyruq    

A 1,3,5   B 2,4,6      C 1,3,4      D 2,5,6 

8.Oq planariya xos bo'lmagan xususiyatni belilang. 

A o'ljansini tanasi bilan qoplab olib so'radi  

B ozig'i ichagida hazm bo'ladi  

C halqumi tanasidan tashqarida bo’ladi 

D  oziqning  hazm  bo'lmagan  qismi  ikki  tomonida  joylashgan  yirik 

naylar orqali chiqarilib yuboriladi 9.Qaysi  chuvalchanglar  tashqi  tomondan  qalin  po’st  kutikula  bilan 

qoplangan? 

1)  oq  planariya  2)jigar  qurti  3)qoramol  tasmasimon  chuvalchangi 

4)askarida 5)gijja  

A 1,2,3,4,5    B 2,4,5       C 2,4        D 2,3,4,5 

10.Finna hosil qilmaydigan organizmlarni belgilang. 

1)oq  planariya  2)qoramol  tasmasimoni  3)jigar  qurti  4)exinokokk  

5)bolalar gijjasi 

A 1,3,5     B 1,3,4,5    C 2    D 2,4 

11.Oyoq  muskullarini  to`lqinsimon  qisqarishi  tufayli  sirpanib  harakat 

qiladigan molluskalarni belgilang. 

A yalang`och shilliq, kichik shilliq,bitiniya 

B perlovitsa, midiya, taroqcha 

C kalmar, karakatitsa, osminog 

D tirik tug’ar shilliq, midiya, tok shillig’i 

12.Eshakqurt uchun xos bo'lgan xususiyatlarni belgilang. 

1)quruqlikda  yashashga  moslashgan  2)cho'l  mintaqasida  keng 

tarqalgan 3)tuproqda in quradi 4)toshlar osti, daraxtlar ildizi ostiga in 

quradi  5)o'simlik  qoldiqlari  bilan  oziqlanadi  6)chirindi  bilan 

oziqlanadi 7)tuproqni yumshatib unumdorligini oshiradi 

A 1,2,3,5,7   B 1,2,3,6,7   C 1,2,4,5,7    D 1,2,4,6,7 

13.Kana  va  eshakqurt  uchun  umumiy  bo’lgan(a)  va  bo’lmagan(b) 

xususiyatlarni belgilang. 

1)tanasining  shakli  ovalsimon  2)bo’g’imoyoqlilar  tipiga  mansub 

3)og’iz  apparatining  tuzilishi  4)yuragining  tuzilishi    5)oziqlanishi  

6)hayot tarzi 

A a-2,6; b-1,3,4,5;    B a-1,2; b-3,4,5,6;  

C a-1,2,4; b-3,5,6;     D a-2,4; b-1,3,5,6;  

14.Laylaklarga xos bo`lmagan xususiyatlarni belgilang. 

 1.jufti  uzoq  yillar  saqlanadi    2.erta  kuzda  uchib  ketadi    3.kosasimon 

uya  quradi    4.qishlash  uchun  G`arbiy  Osiyo,  Janubiy  Amerika, 

Shimoliy  Afrikaga  uchib  ketadi    5.jish  bola  ochadi    6.  kech  kuzda 

uchib ketadi  7.yaxshi suzadi va sho`ng`iydi  8.ter bezlari rivojlangan 

A  4,6,7,8   B 1,2,3,5     C 1,2,3,6,8   D 4,5,7 

15.Chug’urchuqqa  xos  bo’lgan(a)  va  xos  bo’lmagan(b)  belgilarni 

belgilang. 

1)tez yuguradi 2)hasharot kaltakesak mayda kemiruvchilar  va yerosti 

tugunaklari  bilan  oziqlanadi  3)"Qizil  kitob"ga  kiritilgan  4)dushmanni 

sezganda  shovqin  soladi  5)jufti  bir  yillik  6)pishiqchilik  davrida 

donlarni va rezavor meva, donlarni yeb zarar keltiradi 

A a-4,5,6; b-1,2,3    B a-1,4,6; b-2,3,5     

C a-2,4,5,6; b-1,3    D a-4,6; b-1,2,3,5       

16.Qaysi suyak(lar) faqat  qushlarga xos? 

A to'sh toji     B ilik     C panja     D A va B 

17.Ilik suyagiga xos bo`lmagan xususiyat(lar)ni belgilang. 

A mayda suyaklarning birikishidan hosil bo'lgan 

B faqat qushlar uchun xos 

C naysimon suyaklar qatoriga kiradi   

D hammasi ilik suyagi uchun xos 

18.Qushlarning  chanoq  suyaklari  umurtqa  pog`onasining  qaysi 

qismlari bilan harakatsiz birikkan? 

 1.bo`yin  2.ko`krak  3.bel  4.dumg`aza  5.barcha  dum  umurtqalari 

6.oldingi dum umurtqalari  

A 3,4,6     B 2,3,4    C 3,4,5    D 4,6 

19.Yovvoyi  o’rdak  erkagining  boshi…  bo’yni…  urgochisining 

tumshug’i…dumi qanday rangda bo'ladi? 

A to’q-yashil; oq;  qizg’ish; oqish; 

B to’q-yashil; oqish; qizg’ish; oq;   

C qora; oqish; qizg’ish; oq;   

D oqish; to’q-yashil; oq; qizg’ish; 

20.Baqaning burniga xos bo’lmagan xususiyat(lar)ni belgilang. 

A hid bilish va havo o'tkazish vazifasini bajaradi 

B burun bo’shlig’I og’iz bo’shlig’I bilan tutashmagan 

C boshining ustki qismida joylashgan  

D maxsus klapanlarga ega  

21.Ilonlarni uchrash hududi bilan juftlang. 

a)qalqontumshuq ilon b)charx ilon c)qum bo’g’ma iloni d)ko’lvor ilon  

1)  Qizilqum,  Ustyurt  Amudaryo  qumloqlarida  2)Janubiy  hududning 

tog’lari va tog’ etaklarida 3)Toshkent, Samarqand viloyati tog’ etaklari 

4)Mirzacho’l  va  Xorazm  cho’llarida  5)O’zbekistonning  janubidagi 

cho’l va tog’ etaklarida  

A a-3,4; b-5; c-1; d-2;        B a-4; b-2,5; c-3; d-1; 

C a-4,5; b-2; c-3; d-1;        D a-5; b-2; c-1; d-3,4; 

22.Pastki va yuqori jag`lari paylar yordamida harakatchan birikmagan 

hayvonlarni belgilang. 

 1.kapcha  ilon    2.sariq  ilon  3.qalqontumshuq    4.qum  bo`g`ma  iloni 

5.gekkon  6.urchuqsimon kaltakesak  7.chipor ilon  8.echkiemar   

A 2,5,6,8    B 1,3,4,7    C 1,2,3,4,6,7    D 5,8 

23.Kavsh qaytarmaydigan juft tuyoqlilarga xos bo’lgan xususiyatlarni 

belgilang. 

1)bo’yni  kalta  2)qoziq  tishi  kuchli  rivojlangan  3)kurak  tishi  kuchli 

rivojlangan  4)oshqozoni  bo’lmalarga  bo’lingan  5)dumi  uzun 

6)oshqozoni bir kamerali 

A 3,4,5      B 1,2,6    C 3,5,6    D 1,2,4 

24.Qoziq tishlari kuchli rivojlangan hayvonlar? 

a)ondatra    b)nutriya    c)suvsar    d)begemot  e)to’ng’iz  f)tovushqon  

j)korsak   h)yumronqoziq 

A c,d,e,j;      B a,b,f,h;       C a,b,c,d;       D e,f,j,h; 

25.Qashqaldoq qaysi turkumga mansub? 

A yirtqichlar           B suvsarsimonlar 

C kemiruvchilar     D mushuksimonlar 

26.Hayvonlarning  murdasi  va  tezagi  bilan  oziqlanuvchi  hasharotlarni 

aniqlang 

1)o’laksaxo’r qo’ng’iz  2)go’ngxo’r qo’ng’iz 3)pashshalarning qurtlari 

4)kanalarning lichinkasi 5)go’rso’xta qo’ng’iz 6)mo’ylovdor qo’ng’iz 

A 1,2,3,4,5,6    B 1,2,3    C 1,3,5    D 1,2,3,5 

27.Oq  kapalak  lichinkasini  kolorado  qo`ng`izi  lichinkalariga 

o`xshashlik(a) va farq qiluvchi xususiyatlari(b)ni belgilang.  

1)barg ostiga qo`yilgan tuxumlardan rivojlanadi 2)daraxt yoki devorga 

chiqib  g`umbakka  aylanadi  3)o`simlik  bargi  bilan  oziqlanadi  4)og`iz 

apparati kemiruvchi  5) soxta oyoqlarga ega  

A a-1; b-2,3,4,5;   B a-1,3; b-2,4,5;   C a-1,4; b-2,3,5; 

D a-1,3,4; b-2,5;       

28.Bronza  qo`ng`izining  qaysi  organlari  soni  1(a),  2(b),  4(c),  6(d)  ta 

bo`ladi? 

A    a-yuqori  lab,pastki  lab;  b-yuqori  jag’,  pastki  jag`;  c-

paypaslagichlar; d-yurish oyoqlari; 

B a-yuqori lab,pastki lab,yuqori jag’; b-pastki jag`; c-paypaslagichlar; 

d-yurish oyoqlari; 

C a-yuqori lab,pastki lab,pastki jag`; b-yuqori jag’; c-paypaslagichlar; 

d-yurish oyoqlari; 

D  a-yuqori  lab,pastki  lab;  b-yuqori  jag’,  pastki  jag`  paypaslagichlar;  

d-yurish oyoqlari; 

29.Mozaik ko`rish xos -  

A chayon, falanga, biy, qoraqurt 

B temirchak, qandala, eshakqurt, langust 

C siklop, dafniya, falanga, biy, qoraqurt 

D falanga, kana,eshakqurt, qoraqurt 

30.Oldingi va orqa oyoqlari bir xil bo’lgan hayvonlar 

1)temirchak  2)gekkon  3)kaltakesak  4)baqa  5)kenguru  6)echkiemar 

A 1,2,3     B 4,5,6     C 2,3,6     D 1,4,5 

31.Ichagi kloakaga ochiladigan hayvonlarni belgilang. 

1.triton  2.kuyka  3.kashalot  4.korsak  5.gavial  6.sterlyad  7.exidna 

8.kojan 9.suvsar 10.gekkon   

A 1,2,5,7,10    B 3,4,6,8,9     C 1,5,6,7,10     D 2,3,4,8,9 

32.Baliq(1),  uy  pashshasi(2)  va  yashil  bronza  qo’ng’izining(3)  ta’m 

bilish hujayralari qayerda joylashgan? 

a)oldingi  oyoqlari  panjasidagi  tukchalarda  b)og’iz  bo’shlig’ida 

c)paypaslagichlarda  d)halqumda  e)tana  yuzasida  f)mo’ylovida 

j)yostiqchasimon  xartumchasida  g)  orqa  oyoqlari  panjasidagi 

tukchalarda 

A 2-b;d;e 2-a; 3-c;       B 1-b;d;e 2-a; 3-f;  

C1-b;d;e 2-a;g; 3-c;     D t.j.y 

33.Ayirish  sistemasi  uchi  berk(a)  va  ochiq(b)  naychalardan  tuzilgan 

organizmlarni belgilang. 

1)oq  planariya  2)odam  askaridasi    3)qizil  chuvalchang  4)nereida 

5)dengiz ko’p tulkisi 6)ko’p tukli chuvalchang lichinkasi 

A a-1,2,6; b-3,4,5;    B a-1,2; b-3,4,5,6;    

C a-1,2,5,6; b-3,4;      D a-1,2,4,5; b-3,6;  

34.Qornida xaltachalari bo’lgan hayvonlarni belgilang. 

1)tilyapiya    2)dengiz  otchasining  erkagi  3)koala  4)o’rdakburun 

5)yexidna 6)kojan  7) dengiz otchasining urg’ochisi 

A 1,4,6,7    B 2,3,4     C 2,3,5     D 1,2,5,7 


35.Afrika 

dashtlarida 

to'da(a) 

va 


gala(b) 

bo’lib 


yashovchi 

organizmlarni belgilang. 

1)tuyaqush 2)ilvirs 3)silovsin 4)arslon 5)yo’lbars 

A a-4; b-1;     B a-5; b-1;    C a-1; b-4   D a-1,2,3; b-4,5; 

36.Baliqda yurak bo'lmasiga(a), yurak qorinchasiga(b) qaysi qon tomir 

qon olib keladi(ketadi)? 

1)orqa aorta 2)qorin aorta 3)vena qon tomiri 

A a-1; b-2;   B a-2; b-1; C a-3; b-1;   D a-3; b-2;  

Zoologiya. 


Download 216.2 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling