1. Favqulotda vaziyatlar kulami buyicha qanaqa guruhlanadi? Ishlab chiqarish sanitariyasi nima?


Download 129.11 Kb.
Sana22.01.2023
Hajmi129.11 Kb.
#1109026
Bog'liq
hayot faoliyati


1.Favqulotda vaziyatlar kulami buyicha qanaqa guruhlanadi?

2.Ishlab chiqarish sanitariyasi nima?

3.Davlat yong’inni nazorat qilish organi kim tomonidan amalga oshiriladi?

4.suniy yoritish qullaniladigan lampalar necha turga bulinadi?

5.Favqulotda vaziyatlarda aholini kuchirish turlari?

6.Nur qaytarish koefsenti (ravshanlik) nimani bildiradi?

7.Botulizm qanday infesion kasallik turiga kiradi

8.epifitotik vaziyat nima?

9.radioktiv nurlar

11.arterial qon ketishni qanday tuxtatiladi

12.
#2
13.37-modda14.normal eshitadigan odamning qulogi15. Mehnat kodeksiga asosasan 15-16 yosh bolalar haftasiga
#24soat
16. Ҳавонинг ҳаракат тезлиги қайси асбоб ёрдамида аниқланади?
# анемометр, катотермометр
17. Микроиқлим параметрларини узлуксиз ўлчаб бориш учун қанақа асбоблар ишлатилади?
# термометр, барометр, психрометр, анемометр
18.Меҳнат қонунчилиги бўйича бир йиллик ортиқча иш вақти ҳар бир ходим учун неча соатдан ошмаслиги керак?
#120soat
19. Табиий ёритиш манбаларига нималар киради?
# қуёш, ой, юлдуз
20. Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодексида меҳнат ҳафтасининг давомийлиги неча соат қилиб белгиланган?
#40 soat
21. Корханаларда учрайдиган бахтсиз ходиса, касб касалликларининг сабаблари нечта турга бўлинади?
#4
22. Радиактив нурлар қайси асбоб-ускуна билан аниқланади?
# дозиметрик асбоби
23. Ердаги вулқонлар фаолиятига қараб неча турга бўлинади?
# 3 турга – фаол (ҳаракатсиз), фаолиятсиз (йўқолиб кетган); фаоллашаётган (содир бўлаётган)
24. . Қуйидагилардан қайсин бири, терроризмга қарши кураш бўйича давлат органлари қаторига кирмайди?
# Меҳнат вазирлиги, Адлия вазирлиги
25. Радиоактив ва бошқа хавфли ҳамда экологик жиҳатдан зарарли моддалардан фойдаланиш ёки уларни сақлаш билан боғлиқ авариялар фавқулодда вазият қайси турига киради
# техноген
27. Ёруғлик кучининг ўлчов бирлиги нима
#kandella
28. Потенциал хавф реал хавфга айланиши учун нималар юзага келиши лозим?
# сабаб ва оқибатлар
29. Ишлаб чиқаришдаги бахтсиз ҳодисани текшириш тўғрисидаги далолатнома неча нусхада тузилади?
#4
30. Геологик табиий офатлар тўғри кўрсатилган жавобни белгиланг?
# зилзила, ер кўчкилари, ўпирилиш, вулқон отилиши
31. Терининг металланиши бу –
# электр ёйи таъсирида эриган металл майда заррачалари териниг устки қатламига кириб қолиши
32. Транспорт авариялари ва ҳалокатлари, кимёвий хавфли объектлардаги авариялар фавқулодда вазият қайси турига мансуб?
# техноген
33. “Аҳолини ва ҳудудларни табиий ҳамда техноген хусусиятли фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш тўғрисида”ги қонун қачон қабул қилинган?
# 1999 йил 20 августда
34. Фавқулодда эпидемиологик, эпизоотик ва эпифитотик вазиятлар қайси ФВ турига киради?
# табиий
35. Ер сурилиши хавфи олдидан кузатиладиган белгилар нималардан иборат?
# барча жавоблар тўғри
36. Кечиктириб бўлмайдиган биринчи ёрдам кўрсатиш нималардан иборат?

# сунъий нафас бериш.


37. ХФХ нинг 1-аксиомасида нима дейилган?
#1-аксиома. Ҳар қандай фаолият потенциал хавфлидир. Инсоният тажрибаси шуни кўрсатадики фаолиятнинг ҳар қандай турида потенциал хавф мавжуддир.
38. ХФХ нинг 2-аксиомасида нима дейилган?
#2-аксиома. Ҳар бир фаолият тури учун унда максимал самарага эришишга ѐрдам берувчи қулай (камфорт) шароитлар мажмуи мавжуд.
39. Ўзбекистон Республикасининг Конституциясинининг 40-моддаси қайси жавобда тўғри талқин қилинган?
#ҳар бир инсон малакали тиббий хизматдан фойдаланиш ҳуқуқига эга.
40. Тероризм турларига нималар киради?
#Терроризм турларига қуйидагилар киради: 1. Миллий. 2. Диний. 3. Сиёсий. 4. Анъанавий (бомбали). 5. Телефон. 6. Ядровий. 7. Кимёвий. 8. Биологик. 9. Кибертерроризм.
41. Хавфлар номенклатураси нима?
#хавфлар номининг альфавит тартибида тузилган рўйхати
42. Чангнинг ўпка йўлига кириши қандай касалликларни келиб чиқишига олиб келади?
#пневмония, сил, ўпка раки
43. “Тероризмга қарши курашиш тўғрисида”ги қонун неча боб ва моддадан иборат?
#6 бўлим, 31 моддадан иборат
44. Эвакуация қилишнинг қандай турларини биласиз? (ФВ миқёси ва кўчириладиган аҳоли сонига караб)
#

3. Артериадан қон кетганда жгут қанча вақтга қўйилади?


Javob :2 соат
4. Жарохатланишни ва касб касалликларини ўрганиш усуллари қайси жавобда тўғри берилган?

8. Синиш турлари қайси жавобда тўғри кўрсатилган?


суякларнинг очиқ ва ёпиқ синиши.
10. Сув тошқини (дарё мисолида) талафот даражаси кӯпроқ нимага боғлиқ бўлади?
сув сатҳининг баландлигига
15. Ёнғин-портлаш хавфи мавжуд бўлган объектлардаги авариялар фавқулодда вазият қайси турига киради?
Техноген
20. Чанг қандай гуруҳларга бўлиб қаралади?
йирик чанг, майда чанг, ультрамикроскопик
26. Табиий ёритиш манбаларига нималар киради?
қуёш, ой, юлдуз
Меҳнат қобилияти – бу..
. инсоннинг жисмоний ёки ақлий ишида унга юклатилган ҳажмдаги бажариш қобилияти
Чанг деб нимага айтилади?
ҳавода айланиб юрадиган қаттиқ ёки суюқ моддаларнинг жуда майда заррачаларидир.
29. Ўзбекистон Республикаси “Меҳнатни муҳофаза қилиш” тўғрисидаги қонуни қачон қабул қилинган?
1993 йил 6 май
7. Ишнинг тугаши билан кейинги куни иш бошланиши ўртасидаги дам олиш муддати неча соатдан кам булмаслиги керак?
12 соатдан
11. Техноген тусдаги фавқулотдаги вазият турлари қайси жавобда тўғри берилган
тошқинлар, транспорт, кимёвий объектлардаги ва ёнғин чиқарадиган фавқулотдаги вазиятлар.
2. Тошқин тушунчасига берилган таъриф қайси жавобда тўғри келтирилган?
дарёлар, сойлар, денгизлар, кулларда сув сатхининг кескин кутарилиши окибатида ер юзасининг катта майдонларини вактинча сув босишига тошқин дейилади
8. Жароҳатлангандан сўнг уч соат мобайнида ёрдам кўрсатилмаса ўлим сабаби неча % ошади?
60%
12. Инфрақизил нурлар инсонга қандай таъсир кўрсатади?

тана қизиши, тана ҳароратининг ўзгариши


14. Терроризмга қарши курашни амалга оширувчи давлат органлари қайси жавобда тўғри кўрсатилган?
Ўзбекистон Республикаси Миллий хавфсизлик хизмати, Ички ишлар вазирлиги, Давлат божхона қўмитаси, Мудофаа вазирлиги, Фавқулодда вазиятлар вазирлиги.
12 Жарохатланиш деб нимага айтилади?
инсон танасининг тери ёки айрим қисмлари ташки механик, кимёвий, иссиклик ва электр таъсири натижасида шикастланса жарохатланиш дейилади.
6. Тероризм турларига нималар киради?
барча жавоблар тўғри.
121.Пандемия тушунчаси қайси жавобда тўғри талқин қилинган?
юқумли касалликнинг бир неча мамлакатларда бир пайтда ўзида кенг микёсида тарқалишига пандемия дейилади.
29. Санитар-ҳимоя зонасининг ўлчамлари неча синфга бўлинади?
5 синфга (1-синф-1000м, 2-синф-500м, 3-синф-300м, 4-синф-100м, 5-синф 50 м)
28. “Терроризмга қарши кураш тўғрисида”ги қонун қачон қабул қилинган?
2000 йил 15 декабрда
27. Меҳнат муҳофазаси нимани таъминлайди?
Kуқуқий, ижтимоий-иқтисодий технологик ва санитария меъёрлари системаси бўлибмеҳнаткашларни ишлаш шароити ва хаёт хавфсизлдигини таъминлай
26. Ўзбекистон Республикасининг Конституциясинининг 39-моддаси қайси жавобда тўғри талқин қилинган?
ҳар ким қариганда, меҳнат лаёқатини йўқотганда, шунингдек боқувчисидан махрум бўлганда ва қонунда назарда тутилган бошқа холларда ижтимоий таъминот олиш ҳукукига эга”
23. Қуйидагилардан қайси бири терроризмдан муҳофазаланиш усулларига кирмайди?
ахборот, ижтимоий-иқтисодий

  1. Терроризмнинг қандай ҳаракат турлари мавжуд?

якка ва уюшган гуруҳли терроризм

  1. Кукунли ўт ўчиргичлар маркалари қайси жавобда тўғри кўрсатилган?

ОП-1, ОП-2, ОП-10
13. Ишлаб чиқаришда содир бўлган бахтсиз ҳодиса қанча вақт давомида текширилади?
3 кун давомида
14. Реал хавфга олиб келувчи учлик қайси жавобда тўғри кўрсатилган?
оқибат – сабаб – хавф
15. инсоннинг сув ресурсларидан фойдаланишдаги кескин вазиятлар, сув танқислиги, сув манбаларининг ифлосланишига боғлиқ.
инсоннинг кўл, ариқ, қудуқлардан нотуғри фойдаланишидаги кескин вазиятлар ва сув манбаларининг ифлосланишига боғлиқ.
16. Ёнғин-портлаш хавфи мавжуд бўлган объектлардаги авариялар фавқулодда вазият қайси турига киради?
Техноген
18. Ўзбекистон Республикасида меҳнат муҳофазасини назорат килувчи ташкилотлар қайси жавобда ўз аксини топган?
Касаба уюшмаси қумитаси; Молия вазирлиги; Давлат статистика қумитаси; Соғлиқни сақлаш вазирлиги; Энергетика вазирлиги.
. Ёритилганлик нимани характерлайди?
ёритилаётган юзанинг қанақа рангга бўялганини
26. Меҳнат кодексига асосан 15-16 ёшдаги болаларнинг меҳнат ҳафталиги неча соат қилиб белгиланган?
24 соат
28. Тошкент шаҳар қутқарув хизмати телефон рақами қайси жавобда келтирилган?
1050
30. Вазифасига кўра сунъий усулда ёритиш нечта турга бўлинади?
умумий, маҳаллий, аралаш
Download 129.11 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling