1. Hujayra 1-bo’lib kim tomonidan kashf etilgan?


Download 25.61 Kb.
Sana08.01.2022
Hajmi25.61 Kb.
#250492
Bog'liq
5botanika test 2bob


1.Hujayra 1-bo’lib kim tomonidan kashf etilgan?

A)nemis fizigi Robert Guk 1655-yil B)ingliz fizigi Robert Broun 1665-yil D)ingliz fizigi Robert Guk 1665-yil E)Anton Levinguk 1565-yil

2.Piyoz hujayrasiga tegishli javobni aniqlang.

1)shaklining cho’ziqligi 2)shaklining yumaloqligi 3)zich joylashganligi 4)tarqoq joylashganligi 5)plastidalarning rangsizligi 6)hujayra shirasining ko’pligi

A)1,2,3 B)1,3,5 D)1,4,6 E)2,3,5

3.Yosh va qari hujayralarni ajratish imkonini beradi…..

A)mitoxondriya B)yadro D)vakuol E)xloroplast

4.Mikroskop stol chekkasidan….. qo’yiladi.

A)3-4sm ichkariga B)0,5-1sm tashariga D)3-4mm ichkariga E)4-6mm tashqariga

5.Faqat …… hujayralargina bo’linadi?

A)oziq modda bilan to’yingan B)qari D)o’sish nuqtasiga yetgan E)noqulay sharoitdagi

6.Hayvonlarda uchramaydigan to’qima qaysi?

A) qoplovchi B)asosiy D) o’tkazuvchi E) meristema

7.Suv saqlovchi hujayralar o’simlikning qaysi qismida bo’ladi?

A)ildiz, poya B)barg , novda D)urug’, meva E)barg, ildiz

8.Urug’da to’plangan oziq moddalar …… uchun sarflanadi

A)muratak rivojlanishi B)meva hosil bo’lishi D)urug’ pishib yetilishi E)

9…….- Bu to’qima hujayralari yupqa va egiluvchan bo’ladi.

A)qoplovchi B)o’tkazuvchi D)asosiy E)meristema

10.mazkur to’qima yadro va 1qavat xlorofill donachalaridan iborat.

A)mexanik B)asosiy D)meristema E)g’amlovchi

11.Qaysi to’qimaning vazifasi modda almashinuvini amalga oshirishdan iborat.

A)g’amlovchi B)meristema D)asosiy E)o’tkazuvchi

12.qaysi to’qima xlorenxima deb ham yuritiladi?

A)meristema B)qoplovchi D)asosiy E)g’amlovchi

13.qaysi to’qimaning chiqib kelishi o’simliklarni suvli muhitdan quriqlikka moslashishidan boshlangan?

A)meristema B)qoplovchi D)mexanik E)o’tkazuvchi

14.kollenxima xillarini toping.

1)burchaksimon 2)loviyasimon 3)ovalsimon 4)plastinkasimon 5)g’ovaksimon 6)silindirsimon

A)1,4,6 B)2,3,5 D)3,5,6 E)1,4,5

15.o’simliklarning yashil rangini belgilovchi organoid qaysi?

A)plastidalar B)mitoxondriyalar D) vakuol E)lizosoma

16.to’qima tushunchasini fanga kiritgan olim kim?

A)Malpigi B) N. Gryu D)levinguk E)Robert Broun

17.periderma qaysi to’qimaning tarkibiy qismi?

A)qoplovchi B)meristema C)g’amlovchi D)ajratuvchi

18.sklerenxima nechiga bo’linadi? Ular qaysilar?

A)2ga parenxima, sklereid B)3ga kolenxima, lub tolalari, sklereid D)2ga sklereid, lub tolalari

19.qaysi to’qima hujayralari vakuollarida efir moylari, kauchik, yog’ochlik E)gul, po’stloq

22.kolenxima hujayralari bir-biridan nimasiga ko’ra farqlanadi?

A)bo’shliq hosil qilishiga ko’ra B) tosh hujayralarining borligiga ko’ra D)joylashishiga ko’ra E)oziq modda to’plashiga ko’ra

23.poyaning po’stloq qismida joylashgan sklerenxima nima deyiladi?

A)sklereid B)periderma D)ksilema E) lub tolalari

24.mag’izning tarkibi nimaning tarkibiga yaqin turadi?

A)vakuol B)sitoplazma D)mitoxondriya E)xloroplast

25.libriform nima?

A)po’stloqdan hosil bo’lgan sklerenxema B)qoplovchi to’qimaning qismi D)kambiydan hosil bo’lgan sklerenxima E)kolenxima hujayrasi

26.hujayrlarning qobig’I yoshiga qarab qanday o’zgarishga uchraydi?

A)qalinlashadi B) yupqalashadi D) yemirilib boradi E)oziq modda to’playdi

27.bo’linayotgan hujayralarda dastlab qanday hodisa ro’y beradi?

A)hujayra qobig’I yemiriladi B) vakuolasi kattalashadi D)stoplazmada to’siq paydo bo’ladi D)mag’iz kattalashadi

28.chigit tolasiga tegishli javobni toping

1)ko’p yadroli 2) 1hujayrali 3)1yadroli 4) 3-4sm 5)zich joylashgan 6)rangsiz

A)1,5,6 B)2,3,4 D)2,.5,6 E)1,2,4

29.chigit po’sti hujayralariga tegishli javobni toping

1)ko’p yadroli 2)1hujayrali 3)1yadroli 4)yumaloq 5)uzunchoq 6)rangsiz 7)ko’p qirrali

A)1,4,6, B)3,5,2 D)1,2,5, E)2,3,7

30.obyektiv prepratdan …….

A)3-4mm tepada B)0,5-1sm balandda D)4-6mm tepada E)3-4 mm ichkarida

31.mikroskopning qaysi qismi 1-bo’lib tozalanadi?

A)okulyar B) obyektiv D)buyum oynachasi E)ko’zgu

32.shtativli lupa buyumni necha marotaba kattalshtirib ko’rsatadi.

A)20-25 B)15-20 D)10-15 E) 10-25

32.mikroskopning …….. buyum stolchasining teshigi ro’parasiga keltirib 0,5-1sm balandlikda tutiladi. (nuqtalar o’rniga mos javobni qo’ying)

A)okulyarini B)obyektivini D)ko’zgusini E)buyum stolchasini

33.hujayradagi doimo harakatlanib turadigan elastik modda qaysi?

A)mag’iz B)sitoplazma D)mitoxondriya E)xloroplast

34.Qaysi turdagi to’qimadan boshqa turdagi to’qima hosil bo’ladi?

A)asosiy B)qoplovchi D)ajratuvchi E)meristema

35.piyoz hujayrasiga tegishli javobni tanlang.

A)qalin qobiqli, rangsiz, yumaloq B)uzunchoq, 1yadroli, 1hujayrali D)zich joylashgan, ko’p yadroli, 1hujayrali E)3-4sm, zich joylashgan, rangsiz

36.elodiya o’simligida sitoplazma qanday harakatlanadi?

A)soat strelkasiga teskari B)tartibsiz D)soat strelkasi bo’ylab E)harakatlanmaydi

37.mevalarning shirin nordon ta’mi nimaga bog’liq?

A)sitoplazma B)yadro D)lizosoma E)vakuol

38.bargi qor tagida qishlaydigan o’simlklar?

A)gulxayri, jag-jag B)qoqio’t, lola D)zig’ir, kanop E)sachratqi,teresken

39.hujayra shirasi tarkibida necha %suv bor?

A)75-80% B)70-95% D)80-95% E)70-80%

40.leykoplastlar qaysi to’qima hujayralari hisoblanadi?

A)meristema B)o’tkazuvchi D)g’amlovchi E)qoplovchi

41.xloroplastlar hujayraning qaysi qismlarida uchraydi?

A)faqat qobiqda B)faqat sitoplazmada D)endoplazmatik to’rga birikkan holda E)qobiq va sitoplazmada

42.qishda ham bargini to’kmaydigan o’simliklar qaysilar?A)archa, shamshod B)shamshod, ligustrum D)aylant, glidechiya E)akatsiya, tikan daraxt
Download 25.61 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling