2- topshiriq bilish falsafasi (Gnoseologiya)


Download 15.34 Kb.
Sana15.12.2022
Hajmi15.34 Kb.
#1007679
Bog'liq
2 topshiriq


2- TOPSHIRIQ
Bilish falsafasi (Gnoseologiya)
Ong ontologik muammo sifatida. Ong mohiyati haqidagi asosiy konsepsiyalar. Ong va ongsizlik muammosi. Ong strukturasi. Sharq falsafasida ong muammosi. Ong-tafakkur va borliqning birligi. Ong va ijod. Ong va o‘zlikni anglash. Milliy ong. Tafakkur va til.
Bilish nazariyasining predmeti va o‘ziga xos xususiyatlari. Gnoseologiyaning mazmuni va mohiyati. Empirizm, ratsionalizm va epistemologiyaning uyg‘unligi. Bilimning asosiy turlari va shakllari. Noilmiy bilim shakllari. Bilishda sub’ekt va ob’ektning o‘zaro aloqasi. Hissiy, empirik, nazariy, mantiqiy va intuitiv bilish darajalari. Tafakkur uslubining asosiy jihatlari. Hissiy, empirik va ratsional bilishning birligi va farqlari. Bilishda haqiqat va amaliyot uyg‘unligi. Haqiqatning asosiy shakllari va konsepsiyalari. Haqiqatni anglashda isbotlash va rad etish emotsiya, ideal, iroda, ishonch va shubhaning roli. Amaliyotning tarkibiy qismlari.

  1. Bilish mavzusiga Klaster tuzish

  2. Nazorat savollatiha javob yozish

1. Ontologiya qandayta’limot?


2. Borliq tushunchasi nimani ifodalaydi?
3.Borliqning kanday turlarinibilasiz?
4.Materiya tushunchasi to’g’risida nimalarni bilasiz?
5.Harakat va uning asosiy shakllari to’g’risida so’zlab bering
6.Fazo va vaqt nima?
7.Qanday koidalar borliq kategoriyasining mazmunini ochib beradi?
8.Ontologiya qanday ta’limotlar bilan aloqada?
9.Falsafa tarixida borlik muammosiga qanday yondoshuvlar mavjud?
10.Yunon olimlarining fikricha borlik 11.Shark mutafakkirlarining fikricha borliq
12.Borliqning qanday shakllari mavjud?
13. Substansiya tushunchasining mohiyatiniizohlang
14. Falsafa tarixida substansiya haqida qanday qarashlar mavjud?
15.In’ikosnima? 16.Hozirgi davrda materiyaning nechta tarkibiy darajasi farqlanadi?
17.Harakat nima?
18. Falsafa tarixida harakat haqida qanday tasavvurlarmavjud?
19. Hozirgi zamon falsafasida «Harakat» tushunchasi qanday izohlanadi?
20.Individuallashgan ma’naviy borliq – bu nima

Izoр: Tposhiriqlar kreativ yondoshuv asosida bajariladi. Internetdan kuchirilgan materiallar baholanmaydi.
Download 15.34 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling