Jami fan bo’yicha ta topshiriq xar bir topshiriq balldan Topshiriq-1


Download 154.06 Kb.
Sana06.04.2023
Hajmi154.06 Kb.
#1330010

Talabalarni baholash
Talabalar bilimini baholash semestr va yakuniy nazorat davomida o‘quv materiallarini o‘zlashtirganlik ko‘rsatkichi (test, topshiriq va yozma ish natijasi) asosida amalga oshiriladi.
Dars davomida talabalar 100 balllik tizimda baholanadi. Shundan 50% yakuniy nazorat, 50% joriy va oraliq natijalar uchun ball. Joriy va oraliq umumiy ball 30 balldan past bo‘lgan talabalar yakuniy nazorat imtihoniga kiritilmaydi. Yakuniy nazoratda 30 va undan ortiq ball to‘plagan talaba fanni o‘zlashtirgan hisoblanadi.
Joriy oraliq va yakuniy nazorat ballari quyidagicha taqsimlanadi:
Jami fan bo’yicha 5 ta topshiriq xar bir topshiriq 6 balldan


Topshiriq-1

1.Insoniyat taraqqiyotining dastlabki bosqichlarida pedagogikaning vujudga kelishini o’rganish (Esse, Bumerang usullari asosida)


2.Sharq mutafakkirlarining pedagogik g'oyalari bilan tanishish (Case study, Kichik guruhlarda ishlash usullari asosida)
3. Shaxs rivojlanishining yoshga bog’lik xususiyatlari haqida ma’lumot olish (Kichik gurhlarda ishlash, Bildim.Bilishni hohlayman.Bilmoqchiman. usullari asosida)

Topshiriqni topshirish tartibi
1.Ism, familya, guruh raqami, topshiriq nomeri, bajarilish muddati yoziladi.
2.Berilgan har bir vazifalar xisobot tartibida bajarib PDF ko‘rinishida tizimga yuklanadi.
3.Maksimal ball 6

Bajardi: Abdug’aniyev Abdulaziz
1.Insoniyat taraqqiyotining dastlabki bosqichlarida pedagogikaning vujudga kelishini o’rganish (Esse, Benn usullari asosida)
2.Sharq mutafakkirlarining pedagogik g'oyalari bilan tanishish (Case study, Kichik guruhlarda ishlash usullari asosida)

Sharq mutafakkirlarining pedagogik g'oyalari bilan tanishish

Beruniyning pedagogik
qarashlari

Ibn Sino ning o’qituvchilarga bolgan pedagogik qarashlari

Abu Nasr Forobiyning
Pedagogik qarashlari

1.O’quvchini zeriktirmaslik
2.Bilim berishda bir xil narsani yoki bir xil fanni o’rgatavermaslik;
3.Uzviylik, izchillik;
4.Tahlil qilish va taqqoslash;
5.Ma’lumdan noma’lumga, yaqindan uzoqqa, soddadan qiyinga qarab borish;
6.Takrorlash;
7.Yangi mavzularni qiziqarli, asosan, ko’rgazmali bayon etishga e’tibor berish kerakligini uqtiradi.

1.  Bolalar bilan muomalada bosiq, jiddiy bo’lish;
2.  Berilayotgan bilimlarni talabalar qanday o’zlashtirib olayotganiga e’tbor berish;
3.  Ta’limda turli metod va shakllardan foydalanish;
4.  Talabalarni xotirasi, bilimlarni egallash qobiliyati, shaxsiy xususiyatlarini bilish;
5.  Fanga qiziqtira olish;
6.  Berilayotgan bilimlarning eng muhimini ajratib bera olish;
7.  Bilimlarni talabalarga tushunarli, uning yoshi va aqliy darajasiga mos ravishda berish;
8.  Bilimlarni talabalarga tushunarli, uning yoshi va aqliy darajasiga mos ravishda berish;

1. matematika,
2.mantiq,
3.tibbiyot,
4.ilmi nujum,
5.musiqa,
6.tabiiyot,
7.huquq,
8.tilshunoslik,
9.poetika
bilan shug’ullandi va o’chmas iz qoldirib pedagogika sohasiga kata hissa qo’shgan.

Таълим-тарбия жараёнида талабаларни мустакил фикрлайдиган, юксак интеллектуал ва маънавий салоҳиятга эга булиб, дунё миқёсида ўз тенгдошларига ҳеч қайси соҳада бўш келмайдиган кадр бўлиб камол топиши, педагогика сирларини ўрганиши ва кундалик турмуш юмушларини ҳал этишга тайёрлаб бориш масаласи асосий муаммолар тариқасида таълим жараёнида асосий вазифа бўлиб келган. Маълумки, “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”да келтирилган узлуксиз таълим тизимининг барча бўғинларида ушбу муаммони ҳал этишда ўқитиш жараёни субъектларининг ўзига хос ўрни мавжуд. Худди шу сабабли, педагогика таълим жараёнида ўқитувчи билан ўқувчилар ўртасидаги коммуникатив муносабатларни янги бир босқичга ўтмоқда. Педагог кишилар билан нормал муносабатларни ўрната олмаслик, айниқса, педагогик соҳасида ўқувчилар ва унинг ички кечинмалари ва ўзига бўлган муносабатини аниқ тасаввур қила олмаслик амалий психологияда коммуникатив ўқувсизлик ёки дискоммуникация ҳолатини келтириб чиқаради. Шунинг учун ҳам талабаларни коммуникатив билимдонликка ўргатиш, уларда зарур коммуникатив малакаларни ҳосил қилишга катта аҳамият берилмоқда. Ҳар бир зиёли киши бошқалар билан ҳамқорлик қилиш маҳорати ва санъатига эга бўлиши керак. Бу вазифа одамларни муомала ва мулоқот этикасига ўргатишни ҳар қачонгидан долзарб қилиб кўймоқда.


3. Shaxs rivojlanishining yoshga bog’lik xususiyatlari haqida ma’lumot olish (Kichik gurhlarda ishlash, Baliq skeleti usullari asosida)

O'rta maktab yoshi (o'smirlik 12—15 yosh).

6. Katta yoshdagi maktab o'quvchilari (o'spirinlar) - 16-18 yosh.

5. O'rta maktab yoshidagi o'quvchilar (o'smirlar) — 14—15 yosh.

4. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilar (bolalar)—7 yoshdan 11,12 yoshgacha.

3. Maktabgacha bo'lgan yosh davri — 3 yoshdan 7 yoshgacha.

2. Bog'chagacha bo'lgan yosh davri — 1 yoshdan 3 yoshgacha.

1. Go'daklik davri — chaqaloqlik (1 oy) davri tugagandan to bir yoshgacha boigan davr.Bolaning jismoniy va psixik kamoloti quyidagi davrlarga bo'linadi:

Download 154.06 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling