2. Alkanlar [ ] 1


Download 0.5 Mb.
bet1/11
Sana31.01.2024
Hajmi0.5 Mb.
#1830553
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Bog'liq
alkanlar 2023


2.Alkanlar [ ]
1

Metan CH4

11

Undekan C11H24

2

Etan C2H6

12

Dodekan C12H26

3

Propan C3H8

13

Tridekan C13H28

4

Butan C4H10

14

Tetradekan C14H30

5

Pentan C5H12

15

Pentadekan C15H32

6

Geksan C6H14

16

Geksadekan C16H34

7

Geptan C7H16

17

Geptadekan C17H36

8

Oktan C8H18

18

Oktadekan C18H38

9

Nonan C9H20

19

Nonadekan C19H40

1 0

Dekan C10H22

20

Eykozan C20H421. "Parrum affinus”- qanday ma’noni anglatadi?
A) to‘yingan, siklik B) to‘yinmagan, asiklik
C) yog‘ hosil qiluvchi D) kam aktiv
2.O‘n oltita birlamchi va oltita to‘rtlamchi uglerod atomi saqlagan alkan molekulasida nechta uchlamchi uglerod atomi bo’ladi? A) 2B)3 C)4 D)5
3.O‘n beshta birlamchi va beshta to'rtlamchi uglerod atomi saqlagan alkan molekulasida nechta uchlamchi uglerod atomi bo’ladi? A) 2 B)3 C)4 D)5
4.. O‘n to‘rtta birlamchi va to‘rtta to‘rtlamchi uglerod atomi saqlagan alkan molekulasida nechta uchlamchi uglerod atomi bo’ladi?A) 2 B)3 C)4 D)5
5. O‘n uchta birlamchi va uchta to‘rtlamchi uglerod atomi saqlagan alkan molekulasida nechta uchlamchi uglerod atomi bo’ladi?A) 2B)3 C)4 D)5
6.103,2 g alkan tarkibida 24 mol atom bo’lsa, “n” ning qiymatini hisoblang.A) 4 B) 5 C)6 D) 7
7.5,4 g alkan tarkibida 1,275 mol atom bo’lsa, “n” ning qiymatini hisoblang.A) 4 B) 5 C)6 D) 7
8.28,8 g alkan tarkibida 6,8 mol atom bo’lsa, “n” ning qiymatini hisoblang.A) 2 B)3 C)4 D) 5
9.2,2,3,6-tetrametilgeptan molekulasida uglerod atomlari soni nechta?A) 8 B)9 C)10 D) 11
10.Tarkibida 40% (massa jihatdan) vodorod bo’lgan organik modda bo’lishi mumkinmi? Bo’lsa, u qaysi modda?
A) deyterometan B) metan
C) bunday modda yo‘q D) deyteroetan
11.O‘nta birlamchi va oltita uchlamchi uglerod atomi saqlagan alkan molekulasida nechta to‘rtlamchi uglerod atomi bo’ladi?
A) 1 B)2 C)3 D) 4
12. O’n bitta birlamchi vabeshta uchlarnchi uglerod atomi saqla­gan alkan molekulasida nechta to’rtlamchi uglerod atomi bo’ladi?
A) 1 B) 2 C)3 D) 4
13.O‘n ikkita birlamchi va to‘rtta uchlarnchi uglerod atomi saqla­gan alkan molekulasida nechta to‘rtlamchi uglerod atomi bo’ladi?
A) 1 B) 2 C)3 D) 4
14. O‘n uchta birlamchi va uchta uchlamchi uglerod atomi saqla­gan alkan molekulasida nechta tortlamchi uglerod atomi bo’ladi?
A) 1 B) 2 C)3 D) 4
15. M = 128 g∙mol-1 bo’lgan to‘yingan uglevodorod nomini toping.
A) 2,2-dietilgeksan B) 2,3-dimetilbutan
C) 5-etildekan D) 3-metil-3-etilgeksan
16.Quyidagi struktur formulalar orasidan uchlamchi uglerod atomiga ega bo’lgan birikmani tanlang.
А) СН3(СН2)2СН(СН3)СН3 В) СН3СНВrСН3
С) СН3(СН2)2С(СН3)3 D) СН3СН2СНСН3
17.Quyidagi moddalar orasidan ikkilamchi uglerod atomiga ega bo’lgan birikma formulasini tanlang.
А) (СН3)3СС(СН3)3 В) (СH3)2СНСН2СН(СН3)2
С) (СН3)3ССН(СН3)С(СН3)3
D) (СН3)2СНСН(СН3)СН(СН3)2
18.Propan molekulasidagi s- va sp3-orbitallar sonini hisoblang.1) s-6 ta; 2) s-7 ta; 3) s-8 ta; 4) sp3-8 ta;
5) sp3-10 ta; 6) sp3-12 ta.
A) 3, 5 B) 3, 6 C) 1,4 D) 2, 6
19.2,9 g to‘yingan uglevodorod normal sharoitda 1,12 litr hajmni egallaydi. Bu uglevodorodning molekulasida faqat birlamchi va uchlamchi uglerod atomlari borligi ma’lum bo’lsa, u qanday nomlanadi?
A) izobutan B) izogeksan
C) izopentan D) izopropan
20. Etilenga alkan qo‘shilganda uglerod atomlari soni 3 marta, vodorod atomlari soni 5 marta ortgan bo’lsa, olingan aralashmaning molyar massasini (g/mol) aniqlang.А) 18,4 В) 19 С) 40 D) 40,8
21.Etilenga alkan qo‘shilganda uglerod atomlari soni 2 marta, vodorod atomlari soni 3 marta ortgan bo’lsa, olingan aralashmaning molyar massasini (g/mol) aniqlang.A) 20 B) 22 C) 36 D) 38,(6)
22.Etilenga alkan qo‘shilganda uglerod atomlari soni 4 marta, vodorod atomlari soni 5 marta ortgan bo’lsa, olingan aralashmaning molyar massasini (g/mol) aniqlang.A) 20 B)22 C)36 D) 38,(6)
23.Etilenga alkan qo‘shilganda uglerod atomlari soni 7 marta, vodorod atomlari soni 9 -marta ortgan bo’lsa, olingan aralashmaning molyar massasini (g/mol) aniqlang.A) 18,4 B) 19 C) 40 D) 40,8

Download 0.5 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling