3 d моделлаштириш ва анимация


Download 22.36 Kb.
Sana14.05.2023
Hajmi22.36 Kb.
#1459625
Bog'liq
3 d моделлаштириш ва анимация


3 D моделлаштириш ва анимация
MATLAB paketi nimadan iborat?
*Texnik hisoblash uchun yuqori darajali dasturlash tili.
Arraylarni ishlash uchun yuqori darajadagi dasturlash tili.
raqamlarni qayta ishlash uchun yuqori darajali dasturlash tili.
satrlarni qayta ishlash uchun yuqori darajadagi dasturlash tili.

MATLAB sessiyasi qanday kengaytmasi yakunlandi?


*Ishchi seans kengaytmali .mat bilan faylga saqlanishi mumkin
Ishchi seans kengaytma .db bilan faylga saqlanishi mumkin
Mehnat seansini kengaytma .mdb faylga saqlash mumkin
Ishchi seans kengaytma .txt bilan faylga saqlanishi mumkin

Qaysi buyruqlar ekranni tozalaydi va kursorni bo'sh ekranning yuqori chap burchagiga qo'yadi?


* clс
home
mоrе on
echo on all

Qaysi buyruqlar derazaning yuqori chap burchagiga kursorni qaytaradi?


* home
clс
mоrе on
echo on all

Qaysi buyruq bashorat rejimini yoqadi?


* mоrе on
clс
home
echo on all

Barcha m-fayllarning matnini ko'rsatish rejimiga qaysi buyruq yoqiladi?


* echo on all
clс
home
mоrе on

MATLAB paketidagi vektor nima?


* Vektor raqamlar bo'shliq bilan ajratilgan va kvadrat qavslarga berkitilgan.
Vektor raqamlar bo'shliq bilan ajratilgan va parantezda qo'shilgan.
Vektor bo'shliq bilan ajratilgan so'zlar va kvadrat qavatlarga qo'shilgan so'zlardir.
Vektor - arifmetik operatsiyalar belgilari bo'lgan iboralar.

MATLAB paketidagi matritsa nima?


* Matritsa nuqta-vergul bilan ajratilgan va kvadrat qavslarga beriladigan sonlar satrlari.
Matrix - bu arifmetik operatsiyalarning belgilaridan iborat ifodalar majmuasi.
Matrix - nuqta-vergul bilan ajratilgan va parantez ichida qo'shiladigan raqamlar majmui.
Matrisler - nuqta-vergul bilan ajratilgan belgilar.

MATLAB to'plamida elementli operatsiyalarni bajarishda matritsaning hajmi qanday bo'lishi kerak?


*Matritsalar bir xil o'lchovga ega bo'lishi kerak.
Matrislarning turli o'lchamlari bo'lishi kerak.
Matrisler turli o'lchamlarga ega bo'lishi mumkin.
Matrislar n o'lchamiga ega bo'lishi kerak.

Matris satrlarini ajratish uchun belgini ishlating


*;(nuqta-vergul)
. (nuqta)
(bo'sh joy)
'(Apostrop')

Vektor va matritsalar bo'yicha eng oddiy arifmetik operatorlar belgilar


* +, -, *, /, ^
+, -, *, /
+, -, ^
+, -

Qaysi operator o'ngdan chapga bo'linishni anglatadi


* \
/
^
(*)

Qaysi operator elementlarning ketma-ketligini ketma-ketliklarni ko'paytirishni anglatadi


* .*
(*)
./
/

Qaysi operator massiv elementlari buyicha bo'lish amalaini bajaradi.


* ./
(*)
.*
/

MATLABda ishlatiladigan asosiy tizim o'zgaruvchilardan qaysi biri eng kichik birlikdir?


* i(j)
inf
ans
NaN

MATLABda ishlatiladigan asosiy tizim o'zgaruvchilari qaysi biri suzuvchi nuqtali raqamlardagi operatsiyalarning xatosidir?


* eps
inf
ans
i (j)

MATLABda ishlatiladigan asosiy tizim o'zgaruvchilardan qaysi biri mashinali cheksizlikdir?


* inf
eps
ans
i (j)

MATLABda ishlatiladigan asosiy tizim o'zgaruvchilari qaysi biri oxirgi operatsiyani bajarish natijasini saqlaydigan o'zgaruvchidir?


* ans
eps
inf
NaN

MATLABda ishlatiladigan asosiy tizim o'zgaruvchilardan qaysi biri ma'lumotlar sonli bo'lmaganligini ko'rsatadi?


* NaN
eps
ans
i (j)

Buyruqlar yordamida operatorlarning to'liq ro'yxati olinishi mumkinmi?


* help ops
help elfun
help specfun
clear a,b,c

Barcha uzgaruvchilarni tozalash uchun qaysi funksiyadan foydalanamiz?


* clear
ops
help ops
help

X o'zgaruvchining ta'rifini yo'q qilish uchun biz qaysi funktsiyadan foydalanamiz?


* clear х
ops
help ops
help

Ushbu ko'rsatilgan o'zgaruvchining ta'riflarini yo'q qilish uchun qasyi funktsiyadan foydalanamiz?


* clear a,b,c
ops
help ops
help

Boshlang'ich elementar funksiyalar ro'yxati qaysi buyruq bilan chaqiriladi?


* help elfun
help specfun
help ops
help

Maxsus funktsiyalar ro'yxati qaysi buyruq bo'yicha chaqiriladi?


* help specfun
help elfun
help ops
help

MATLAB paketidagi boolean o'zgaruvchilarda qaysi funktsiyalar klassida bajariladi?


*Logik funktsiyalar.
Aritmetik vazifalar.
Trigonometrik vazifalar.
To'plamlar ustida ishlash.

MATLAB paketida yozilgan funktsional argumentlar qanday?


*Ichki funktsiyalar uchun argumentlar ochiq qavsli ichida joylashgan.
Ichki funksiyalarning argumentlari to'rtburchak qavsga biriktirilgan.
Ichki funksiyalarga tegishli argumentlar jingalak qalamchalar ichiga olingan.
Ichki funktsiyalarning argumentlari tirnoq belgisida berilgan.

MATLAB paketining o'rnatilgan funksiyalari qaysi arifmetik klassga tegishli?


* plus (M1, M2), mtimes (M1, M2), rdivide (M1, M2).
fix(A), floor(A), ceil (A), sign(X).
calendar(d), clock, datestr(D, k), tic.
intersect(a,b), setdiff(a,b), union(a ,b).

MATLAB paketining o'rnatilgan funksiyalari raqamli ma'lumotlarni yaxlitlash uchun funktsiyalar sinfiga tegishli?


* fix(A), floor(A), ceil (A), sign(X).
plus (M1, M2), mtimes (M1, M2), rdivide (M1, M2).
calendar(d), clock, datestr(D, k), tic.
intersect(a,b), setdiff(a,b), union(a ,b).

MATLAB paketining o'rnatilgan funktsiyalari sana va vaqt bilan ishlaydigan funktsiyalar sinfiga tegishli?


* calendar(d), clock, datestr(D, k), tic.
plus (M1, M2), mtimes (M1, M2), rdivide (M1, M2).
fix(A), floor(A), ceil (A), sign(X).
intersect(a,b), setdiff(a,b), union(a ,b).

MATLAB paketining qaysi funktsiyalari to'plamlarni qayta ishlash funktsiyasiga tegishli?


* intersect(a,b), setdiff(a,b), union(a ,b).
plus (M1, M2), mtimes (M1, M2), rdivide (M1, M2).
fix(A), floor(A), ceil (A), sign(X).
findstr(sl,s2), lower(s), upper( s), strrep(sl,s2,s3), strncmp(S,T,n).

MATLAB paketining ichki funktsiyalari qatorlar ustidagi funktsiyalar sinfiga tegishli?


* findstr(sl,s2), lower(s), upper( s), strrep(sl,s2,s3), strncmp(S,T,n).
plus (M1, M2), mtimes (M1, M2), rdivide (M1, M2).
fix(A), floor(A), ceil (A), sign(X).
calendar(d), clock, datestr(D, k), tic.

MATLAB paketining qaysi funktsiyalari algebraik va arifmetik funktsiyalar sinfiga tegishli?


* abs(X), factor(n), log (X), mod(X, Y), ехр(Х), lcm(A,B), pow2(Y), sqrt(A).
plus (M1, M2), mtimes (M1, M2), rdivide (M1, M2).
eq (M1, M2), ne (M1, M2), lt (M1, M2), gt (M1, M2), le (M1, M2), ge (M1, M2).
and (M1, M2), or (M1, M2), not (M1), xor (M1, M2), any (M1), all (M1).

MATLAB paketining o'rnatilgan funktsiyalari mantiqiy funktsiyalar sinfiga tegishli?


* and (M1, M2), or (M1, M2), not (M1), xor (M1, M2), any (M1), all (M1).
plus (M1, M2), mtimes (M1, M2), rdivide (M1, M2).
eq (M1, M2), ne (M1, M2), lt (M1, M2), gt (M1, M2), le (M1, M2), ge (M1, M2).
abs(X), factor(n), log (X), mod(X, Y), ехр(Х), lcm(A,B), pow2(Y), sqrt(A).

MATLAB o'rnatilgan vazifalari trigonometrik va teskari funktsiyalar sinfiga tegishli?


* cos(X), sin (X), ), tan(X), asin(X), acos(X), atan(X), acot (X, acsc(X), asec(X).
plus (M1, M2), mtimes (M1, M2), rdivide (M1, M2).
eq (M1, M2), ne (M1, M2), lt (M1, M2), gt (M1, M2), le (M1, M2), ge (M1, M2).
abs(X), factor(n), log (X), mod(X, Y), ехр(Х), lcm(A,B), pow2(Y), sqrt(A).

MATLAB paketining qaysi funktsiyasi matritsalarni ko'paytirishni amalga oshiradi?


* mtimes (M1, M2).
plus (M1, M2).
rdivide (M1, M2).
times (M1, M2).

MATLAB paketining funktsiyasi matritsalarni qo'shish jarayonini bajaradi?


* plus (M1, M2)
mtimes (M1, M2)
rdivide (M1, M2)
times (M1, M2)

MATLAB to'plamining qaysi funktsiyasi elementlarning tarkibiy qismlarini chapdan o'ngga ajratish operatsiyasini bajaradi?


* rdivide (M1, M2)
mtimes (M1, M2)
plus (M1, M2)
times (M1, M2)

MATLAB to'plamining qaysi funktsiyasi elementlarning ketma-ketligini ketma-ketliklarni ko'paytirishni bajaradi?


* times (M1, M2)
mtimes (M1, M2)
plus (M1, M2)
rdivide (M1, M2)

MATLAB paketining funktsiyasi matritsani chapdan o'ngga bo'lish jarayonini bajaradi?


* mrdivide(M1,M2)
mtimes (M1, M2)
plus (M1, M2)
rdivide (M1, M2)

MATLAB to'plamining qaysi funktsiyasi matritsani darajaga o'tarishni bajaradi?


* mpower(M1,x)
power(A1,x)
mldivide(M1,M2)
ldivide(A1,A2)

MATLAB to'plamining qaysi funktsiyasi element-buyicha massivni darajaga kutarishni bajaradi?


* power(A1,x)
mpower(M1,x)
mldivide(M1,M2)
ldivide(A1,A2)

MATLAB paketining qaysi funktsiyasi matritsaning teskari (o'ngdan chapga) bo'linishini boshqaradi?


* mldivide(M1,M2)
mpower(M1,x)
power(A1,x)
ldivide(A1,A2)

MATLAB paketining funktsiyasi o'ngdan chapga elementlarning bo'linishini amalga oshiradi?


*ldivide(A1,A2)
mpower(M1,x)
power(A1,x)
mldivide(M1,M2)

MATLAB paketining qanday funktsiyasi n sonini tub sonlarga achratishni qaytaradi (massivlar uchun funktsiya amal qilmaydi)?


* factor(n)
gcd(A, В)
lcm(A,B)
pow2(Y)

MATLAB paketining qaysi funktsiyasi A va B butun sonlar qatorlarining tegishli elementlarining eng katta umumiy bo'linmasini o'z ichiga olgan qatorni qaytaradi?


* gcd(A, В)
factor(n)
lcm(A,B)
pow2(Y)

MATLAB to'plamining qaysi funktsiyasi musbat elementlarni o'z ichiga olishi va bir xil o'lchamga ega bo'lishi kerak bo'lgan A va B matrisaning o'zaro bog'langan elementlari uchun eng kichik umumiy sonni qaytaradi?


* lcm(A,B)
factor(n)
gcd(A, В)
pow2(Y)

MATLAB to'plamining qaysi funktsiyasi X ni oladi, bu erda har bir element 2Y bo'ladi?


* pow2(Y)
factor(n)
gcd(A, В)
lcm(A,B)

MATLAB to'plamining qaysi funktsiyasi har bir X elementi uchun arkkosinussni qaytaradi?


* acos (X)
acot (X)
acsc(X)
asec(X)

Qaysi MATLAB funktsiyasi har bir X elementi uchun arkkotangensni qaytaradi?


* acot (X)
acos (X)
acsc(X)
asec(X)

Qaysi MATLAB funktsiyasi har bir X elementi uchun arkkosekansni qaytaradi?


* acsc(X)
acos (X)
acot (X)
asec(X)

MATLAB to'plamining qaysi funktsiyasi har bir X uchun elementlar uchun arksekansni qaytaradi?


* asec(X)
acos (X)
acot (X)
acsc(X)

MATLAB to'plamining qaysi funktsiyasi har bir X uchun elementlar uchun arksinusni qaytaradi?


* asin(X)
acos (X)
acot (X)
acsc(X)

MATLAB to'plamining qaysi funktsiyasi har bir X uchun elementlar uchun arktangensni qaytaradi?


* atan(X)
cos(X)
cot(X)
sec(X)

MATLAB to'plamining qaysi funktsiyasi har bir X uchun elementlar uchun kosinusni qaytaradi?


* cos(X)
atan(X)
cot(X)
sec(X)

MATLAB paketining qaysi funktsiyasi har bir X elementi uchun kontangensni qaytaradi?


* cot(X)
atan(X)
cos(X)
sec(X

MATLAB paketining qaysi funktsiyasi har bir X elementi uchun sekansni qaytaradi?


* sec(X)
atan(X)
cos(X)
cot(X)

MATLAB paketining qaysi funktsiyasi har bir X elementiga sinusni qaytaradi?


* sin(X)
atan(X)
cos(X)
cot(X)

MATLAB to'plamining qaysi funktsiyasi har bir X uchun elementni qaytaradi?


* tan(X)
atan(X)
cos(X)
cot(X)

MATLAB to'plamida to'g'ri chiziqli qatorlarni qaysi jamoa rejalashtirmoqda?


* plot
bar
stairs
hist

MATLAB to'plamida qaysi guruh ustunlar jadvalini tuzadi?


* bar
plot
stairs
hist

MATLAB paketida qaysi gistogramma tuziladi?


* hist
plot
stairs
bar

Qaysi komanda MATLAB to'plamida narvon jadvalini tuzmoqda?


* stairs
plot
hist
bar

Logaritmik miqyosdagi grafikni qaysi guruh tuzadi?


* loglogx
semilogx
stem
polar

Qaysi komanda yarim logarifmik mashtabda grafik quradi?


* semilogx
loglogx
stem
polar

Funktsiyaning diskretli qiymatlarini grafikasini qaysi komanda tuzadi?


* stem
loglogx
semilogx
polar

Qaysi komanda polar koordinata tizimida grafik tuzadi?


* polar
stem
loglogx
semilogx

Qaysi komanda burchakli gistogramma yaratadi?


* rose
compass
feather
contour

Vektorli grafikalar qaysi komanda yordamida tuziladi?


* compass
rose
feather
contour

Qaysi komanda yordamida tekislikda vektorning proyeksiyasini hosil qilamiz?


* feather
compass
rose
contour

Qaysi guruh konturli grafikalar chizishmoqda?


* contour
feather
compass
rose

Qaysi komandan 3D grafikada massiv malumotlarni hosil qilish uchun foydalanamiz?


* meshgrid
quiver
plot3
mesh

Qaysi jamoa sirt grafigini yaratadi?


* plot3
meshgrid
quiver
mesh

Qaysi komanda 3D grafikada tur shaklida rang hosil qilishda yordam beradi?


* mesh
plot3
meshgrid
quiver

Qaysi komanda 3D-grafiklarda proyeksiyalarni tur hosil qilishda chiqaradi?


* meshс
meshz
surf
surfc

Qaysi komanda ayalana shaklida diagaramma hosil qiladi?


* pie
patch
fill
colorbar

Qaysi komanda uch o'lchamli shakldagi silindrni tuzadi?


* cy1inder
fill3
pie3
sphere

Qaysi komandda sfera hosil qiladi ?


* sphere
fill3
pie3
cy1inder

Qaysi komanda uchburchakda hajmiy karkasli shaklni hosil qiladi?


* trimesh
pie3
cylinder
sphere

MATLAB paketida ishlatiladigan raqamlar sinflari nima?


* Tamer, kesirli, sobit va suzuvchi nuqta tamsay?lar ishlatiladi.
To'liq va fraksiyonel raqamlar ishlatiladi.
Ruxsat etilgan va suzuvchi nuqta bilan raqamlar ishlatiladi.
Raqamlar murakkab.

Hisoblash natijalarini saqlash uchun MATLAB paketida qaysi tizim o'zgaruvchisi ishlatiladi?


* ans nomli uzgaruvchi
a nomli uzgaruvchi
pi nomli uzgaruvchi
inf nomli uzgaruvchi
MATLAB paketidagi qanday o'zgaruvchilar raqamli qatorni bildiradi?
* single
double
char
cell

MATLAB paketidagi qaysi turdagi o'zgaruvchilar kichik harflar qatorini bildiradi?


* char
single
double
struct

MATLAB paketidagi qanday o'zgaruvchilar massiv yacheykasini bildiradi?


* cell
single
char
struct

MATLAB paketidagi qaysi turdagi o'zgaruvchilar tarkibiy tuzilma hisoblanadi?


* struct
single
double
char

MATLAB to'plamida qanday ifodalar bo'lishi mumkin?


* Ekskursiya o'zgarmas, funktsiya, vektor, matris va arifmetik operatsiyalarni o'z ichiga olishi mumkin.
So'zda sobit va o'zgaruvchilar bo'lishi mumkin.
So'zda vektor va matrislar bo'lishi mumkin.
Bu ifoda sog'lom va arifmetik operatsiyalarni o'z ichiga olishi mumkin.

MATLAB paketida hisoblash natijasining chiqishi uchun qanday belgilar ishlatiladi?


* nuqta vergul
Tenglik
vergul
ikki nuqta

MATLAB paketidagi manba ma'lumotlarining kiritilishini ko'rsatish uchun qanday belgilar ishlatiladi?


*qavs
Tenglik
vergul
Nuqta-vergul
MATLAB paketidagi uzlashtirish belgisi uchun qanday belgilar ishlatiladi?
* Tenglik
qavs
vergul
ikki nuqta

MATLAB paketidagi ^ belgisi nimani anglatadi?


*darajaga kutarish amali
elementar buylab qo'shish
kenglik buyicha bulish
elementlari buyicha ko'paytirish

MATLAB paketidagi n: k: m formatida qaysi operator yoziladi?


*Ikki nuqta operatori.
Tayinlangan operator.
Shartli operator.
Pul o'tkazish operatori.

MATLAB paketidagi uzlashtirish operatorida qanday belgilar ishlatiladi?


* belgi «=».
belgi « - ».
belgi «= =».
belgi «> =».

MATLAB paketidagi sharhni ko'rsatish uchun qanday belgilar ishlatiladi?


* belgi «%».
belgi « - ».
belgi «= =».
belgi «~ =».

MATLAB to'plamida elementar tartibli operatsiya nima?


*Vektorli elementlar yoki matritsaning bir xil indekslari bilan bajariladigan operatsiya.
Matritsaning elementlarida bajariladigan operatsiya.
Vektor elementlari bo'yicha ko'paytma jarayoni amalga oshiriladi.
Vektorli yoki matritsa elementlari bo'yicha ko'paytirish amaliyoti.

MATLABda yakuniy ko'rsatmaning holati kabi qanday bayonot yozilgan?


*Shartli operator
uzlashtirish operator
ikki nuqta operatori
Transfer operatori

Qaysi operator for vаr =ifoda; kursatma ;.... kursatma end kurinishdia ifodalanadi?


* halqa operatori
uzlashtirish operator
ikki nuqta operatori
siljitish operatori

Qaysi operator while shart ko’rsatma end ko’rinishdia ifodalanadi?


* halqa operatori
uzlashtirish operator
ikki nuqta operatori
siljitish operatori

Qaysi operator quyidagi ko’rinishda :switch_ifoda case ko'rsatma ruyhati shaklida yoziladi Otherwise ko'rsatmalar ro'yxati end?


*Operatorni almashtirish
Tayinlangan operator
ikki nuqta operatori
halqa operatori

Qaysi funksiya birlik matritsasini yaratadi?


* еуе
ones
zeros
rand

Qaysi funksiya birlik elementlari bilan matritsani yaratadi?


* ones
еуе
zeros
rand

Qaysi funktsiya nol elementli matritsani yaratadi?


* zeros
еуе
ones
rand

Qaysi funksiya tasodifiy elementlar bilan matritsani yaratadi?


* rand
еуе
ones
zeros

Qaysi funksiya massivlarni birlashtiradi?


* cat
diag
prod
sum

Qaysi funktsiya berilgan diagonali bilan matritsani yaratadi?


* diag
cat
prod
sum

Qaysi funksiyasi massivida elementlarini ko'paytirishdan uchun ishlatiladi?


* prod
cat
diag
sum

Qaysi funksiyasi massivida elementlarini qushish uchun ishlatiladi?


* sum
cat
diag
prod

Qaysi funksiya matrislarning uchburchak qismlarini ta'kidlash uchun xizmat qiladi?


* tril
cat
diag
prod

Qaysi funktsiya matris normasini hisoblaydi?


* norm
det
rank
trace

Qaysi funksiya matritsaning determinantini topish uchun xizmat qiladi?


* det
norm
rank
trace

Qaysi funksiya matritsa rangini hisoblash uchun xizmat qiladi?


* rank
norm
det
trace

Qaysi funktsiya matritsaning izini qaytaradi?


* trace
norm
det
rank

"ones" funksiyasi nima?


* birlik elementli massivlarni yaratish
Nol elementlari bilan massivlarni yaratish
elementlari bilan massivlarni yaratish mos ravishda va an'anaviy taqsimot bilan
tasodifiy sonlar matrisasini yaratish

"zeros" funktsiyasi nima?


*nol elementlari bilan massivlarni yaratish
elementlari bilan massivlarni yaratish - mos ravishda va an'anaviy taqsimot bilan tasodifiy sonlar
chiziqli jadvallarni yaratish
yagona elementlar bilan massivlarni yaratish

"Rand" va "randn" funksiyasi nimadan iborat?


*bir tekisli va normal tekis taqsimlangan tasodifiy massiv yaratish elementlari bo'lgan
chiziqli grafik yaratish
matris yaratish
birlik elementlar bilan massivlarni yaratish

Satrlarni ustunlar bilan almashtirish yoki teskarisi deb ataladi?


*transposed
tarqatish
almashtirish
yuborish

Barcha birlik o'lchamlarni o'chiradigan qaytariluvchi funksiya.


* squeeze
shiftdim
cat
permute

Tuzilmalarni yaratish funktsiyasi


* struct
fieldnames
setfield
rmfield

Struktura maydonlarining nomlarini qaytaradigan funksiya


* fieldnames
struct
setfield
rmfield

Struktura maydoni qiymatlarini uzlashtirish funksiyasi


* setfield
struct
fieldnames
rmfield

Struktura maydonlarini uchirib tashlash funksiyasi


* rmfield
struct
fieldnames
setfield

Qaysi formatda massivdan tashkil topgan uchta qizil, yashil va ko'k ranglar ketma-ketligidan iborat rasmlar:


* JPG
GIF
RGB
DWG

Qaysi funksiya massiv yacheykasini yaratadi?


* cell
celldisp
cellstr
deal

Qaysi buyruqlar ekranni tozalaydi va kursorni bo'sh ekranning yuqori chap burchagiga qo'yadi?


* clс
home
mоrе on
echo on all

Qaysi buyruqlar derazaning chap burchagiga kursorni qaytaradi?


* home
clс
mоrе on
echo on all

Qaysi buyruq sahifali chiqish rejimini yoqadi?


* mоrе on
clс
home
echo on all

Barcha m-fayllarning matni uchun qaysi buyruq ekran holatini yoqadi?


* echo on all
clс
home
mоrе on

Vektor va matritsalar bo'yicha oddiy arifmetik operatorlar belgilar


* +, -, *, /, ^
+, -, *, /
+, -, ^
+, -

Vektorli va matritsalardan qaysi operatorlar +, -, *, /, ^ dir


*arifmetik uchun
mantiqiy
murakkabga
oddiy

vektorlar va matritsalar bo'yicha arifmetik operatorlar belgini o'z ichiga oladi


*+ qushish
.nuqta
,vergul
:ikki nuqta

matlab paketida tasvirlarga raqamli ishlov berish qaysi uskunalar to'plami bilan amalg oshiriladi?


*IPT
imread
IRT
ICD

matlabda tasvirni uqish va uni yozish komandasi qaysilar?


*imread, imwrite
ishow, imshow;
imread, imshow;
imhist,imread

matlabda rangli tasvirni kulrang tasvirga utkazish qaysi komannda oraqli amalga oshiriladi?


*mat2gray
rgbgray
im2gray
imread

matlabda hosil qilingan tasvirni qanday tushuniladi?


*matrisa
element
vektor
tasvir

matlab dasturida ishlashda malumotlarni nima deb tushunadi?


*matrisa elementi
sonli element
satrli element
belgili element
Download 22.36 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling