№6 Mavzu: Qon koagulyatsion tizimi


Download 21.81 Kb.
Sana05.02.2023
Hajmi21.81 Kb.
#1167442
Bog'liq
6-tema


№ 6 Mavzu: Qon koagulyatsion tizimi

1. Qon tomir-trombotsit gemostazi kichik tomirlardan qon ketishni qanday to'xtatadi? Karpischenko-2014 p-517


1) yopishish; 2) spazm; 3) bo'linish; 4) tirnash xususiyati;
* A) 1,2 B) 3,4 C) 1,3 E) 2,4
2. Bir necha soniya ichida qon tomir jarohatlaridan keyin nima bo'ladi?
Karpischenko-2014 p-517
A) qon pıhtısının shakllanishi
* B) qon tomirlarining qisqarishi
C) qon tomirlarining birlashishi
E) lipid gormoni hosil bo'ladi
3. Qon tomirlari devorlarining shikastlanishida modulyatsiyada nima etakchi rol o'ynaydi?
Karpischenko-2014 p-517
A) adrenalin B) angiotensin C) trombin * E) endotelin
4. Endotelin qancha aminokislotalardan iborat? Karpischenko-2014 p-517
A) 12 B) 25 * C) 21 E) 17
5. Endotelin nechta izoformga ega? Karpischenko-2014 p-517
A) 1 B) 2 * C) 3 E) 4
6. Qanday endotelin konsentratsiyasi endotelial retseptorlariga ta'sir qilib, gevşeme omillarini chiqarishga olib keladi? Karpischenko-2014 p-517
A) yuqori * B) past C) normal E) A va B to'g'ri javoblar
7. Endotelin qanday konsentratsiyasida silliq mushak hujayralarida retseptorlarni faollashtiradi? Karpischenko-2014 p-517
* A) yuqori B) past C) normal E) to'g'ri A va B javoblar
8. To'g'ri javobni ayting. Karpischenko-2014 p-517
A) Endotelin 12 gormondan iborat
* B) endotelin - peptid gormoni
C) qon tomir-trombotsit gemostazi kichik tomirlardan qon ketishni to'xtatmaydi
D) musbat zaryad Z-potentsiali bilan hosil bo'ladi
9. Qon tomir-trombotsit gemostaz nima asosida amalga oshiriladi? Karpischenko-2014 p-517
A) leykotsitlarning trombotsitlar bilan o'zaro ta'siri
C) gevşeme omillarining tarqalishini keltirib chiqaradigan endotelial retseptorlariga ta'sir
* C) trombotsitlarning zararlangan joylarida qon tomir devori bilan o'zaro ta'siri
D) barcha javoblar to'g'ri
10. Trombotsitlarni faollashishi qanday sodir bo'ladi? Karpischenko-2014 p-520
A) kimyoviy moddalar ta'sirida
B) jismoniy moddalar ta'sirida
C) agonistlar ta'sirida
* D) barcha javoblar to'g'ri
11. Plazma-koagulyatsion gemostaz jarayoni qaysi bosqichda amalga oshiriladi? Karpischenko-2014 p-527
A) 1 B) 2 * C) 3 E) 4
12. Plazma pıhtılaşma gemostazining qaysi bosqichi eng qiyin va uzoq davom etadi? Karpischenko-2014 p-527
* A) birinchi B) ikkinchi C) uchinchi E) to'rtinchi
13. Protrombinaza hosil bo'lishi tashqi yo'l bilan qanday boshlanadi? Karpischenko-2014 p-527
A) VIII omil shakllanishi bilan
C) VIIIa omilni VIII * ga aylantirish * C) VII-prokonvertin omilini faollashtirish bilan
E) A va B to'g'ri javoblari
14. Qanday prokovertin borligida faol faollashadi? Karpischenko-2014 p-527
A) glikolipidlar * B) fosfolipidlar C) glikokartikoidlar E) oqsillar
15. Xeygmen omilini qanday moddalar buzadi? Karpischenko-2014 p-527
* A) serebrozidlar B) ellag kislotasi C) kollagenlar E) B va C to'g'ri javoblari
16. Rozental omil qanday omil? Karpischenko-2014 p-527
A) VIII omil B) IX omil C) X omil * E) XI omil
17. XI omil Ca2 + bilan birga IX omil nimaga aylanadi? Karpischenko-2014 p-528
A) XI * B) IXa C) X E) XII
18. IXa omilining o'ziga xos vazifasi nimadan iborat? Karpischenko-2014 p-528
* A) VIII ning majburiy ishtirokida X omilining qisman proteolizida
C) VII majburiy ishtirokida IX omilining qisman proteolizasida
C) VI ning majburiy ishtirokida XII omilning qisman proteolizida
E) VI ning majburiy ishtirokida VIII omilning qisman proteolizida
19. B-karboksiglutamil transferaza kofaktori qaysi vitamin? Karpischenko-2014 p-528
A) A B) B12 C) C * D) K
20. GPIIb-IIIa retseptorlari orqali fibrin iplari bilan bog'liq bo'lgan faol trombotsitlarning kamayishiga nima sabab bo'ladi? Karpischenko-2014 p-528
* A) trombostenin B) fibrinogen C) protrombin E) fosfolipidlar
21. Nima uchun gemostaz patologiyasini diagnostika qilish uchun qo'lda usullar tavsiya etilmaydi? Karpischenko-2014 p-540
A) takrorlanuvchanligi yomonligi sababli
C) noaniqlik sababli
C) uzoq muddatli tadqiqotlar tufayli
* E) A va B to'g'ri javoblari
22. Klinik amaliyotda trombotsitlar sonini ko'rsating. Karpischenko-2014 p-542
A) 150x109 / l dan yuqori B) 350x109 / l dan kam C) 200x109 / l * D) x109 / l dan kam
23. Vivo jonli ravishda gemostazning qon tomirlari-trombotsitlari bog'lanishining holatini aniq jarayonni to'liq faol komponentlar bilan simulyatsiya qilishga nima imkon beradi? Karpischenko-2014 p-543
A) trombotsitlar sonini aniqlash
* B) qon ketish davomiyligini aniqlash
C) trombotsitlar holatini o'rganish
D) barcha javoblar to'g'ri
24. Oddiy trombotsitning umrini ko'rsating. Karpischenko-2014 p-543
A) 1-2 kun B) 15-25 kun * C) 7-12 kun E) 12-24 soat
25. Trombotsitlar kasalliklarini tashxislash uchun fotometrik usul qachon va kim tomonidan taklif qilingan? Karpischenko-2014 p-543
A) M.G.Milian 1901 yilda
* B) G.V.R 1962 yilda tug'ilgan
C) 1910 yilda gersog
E) 1964 yilda Devi va Ratnoff
26. Qon ketish davomiyligini aniqlash uchun qancha asosiy usullar (hozirda) qo'llaniladi? Karpischenko-2014 p-543
* A) 2 B) 3 C) 4 E) 5
27. Qaysi usul membrana glikoproteidlarining sifat va miqdoriy tarkibini baholashga imkon beradi? Karpischenko-2014 p-544
A) Borna usuli B) Dyuk usuli C) PFA-100® usuli * E) oqim sitometriyasi usuli
28. Qaysi usul trombotsitlarga siljish stressining ta'sirining fiziologik sharoitlarini simulyatsiya qilishga imkon beradi? Karpischenko-2014 p-543
A) Borna usuli B) Dyuk usuli * C) PFA-100® usuli E) oqim sitometriyasi usuli
29. Kichik namunadagi trombotsitlar subpopulyatsiyasini qanday usul yordamida tahlil qilish mumkin? Karpischenko-2014 p-544
A) Borna usuli B) Dyuk usuli C) PFA-100® usuli * E) oqim sitometriyasi usuli
30. Bernard-Sulyer kasalligi bilan nima normal bo'lib qoladi? Karpischenko-2014 p-544
A) megakaryotsitlar soni B) megakaryotsitlar shakli
C) trombotsitlar hajmi * E) to'g'ri javoblar A va B
31. Bernard-Sulyer kasalligida trombotsitlar hajmi qanday? Karpischenko-2014 p-544
A) 1-2 mikron B) 1 mikrondan kam * C) 8 mikron E) 15-17 mikron
32. Quyidagilardan qaysi biri trombotsitlarning irsiy disfunktsiyasi? Karpischenko-2014 p-544
* A) Glazman-Negli trombasteniyasi B) Bernard-Sulyer kasalligi
C) afibrinogenemiya D) fon Uilbrand kasalligi
33. Gemostazning tez-tez tug'ma patologiyasi qaysi kasallik, ular tabiatida birlashtirilgan (trombotsitlar va plazma)? Karpischenko-2014 p-545
A) Glazman-Negli trombasteniyasi B) Bernard-Sulyer kasalligi
C) afibrinogenemiya * E) fon Uilbrand kasalligi
34. Koagulyatsion gemostazning buzilishi bilan bog'liq bo'lgan gemorragik namoyishlar qanday izohlanadi? Karpischenko-2014 p-545
A) plazma pıhtılaşma omillari faolligining oshishi
* B) plazma pıhtılaşma omillari faolligining pasayishi
C) trombotsitlar sonining ko'payishi
E) A va C to'g'ri javoblari
35. Ichki koagulyatsiya yo'li omillari faolligini qaysi test baholaydi? Karpischenko-2014 p-545
* A) APTT B) Trombin testi C) fibrinogen darajasi E) trombin vaqti
36. Protrombin vaqti qanday sharoitda ko'payadi (Tezlik bo'yicha foizning pasayishi, INRning ko'payishi)? Karpischenko-2014 p-546
A) VII, X, V, II omillar faolligining tug'ma pasayishi bilan
C) VII, X, V, II omillar faolligining ortgan pasayishi bilan
C) VII, X, V, II omillarning etishmasligi bilan
* D) barcha javoblar to'g'ri
37. Fosfolipidlar manbai nima bo'lishi mumkin? Karpischenko-2014 p-545
* A) quyon miyasi B) quyon qoni C) odam qoni E) lipidlar
38. Hozirgi vaqtda APTTni baholashning qancha laboratoriya usullari mavjud? Karpischenko-2014 p-545
A) 100 B) 200 * C) 300 D) 500
39. Qaysi sinov u yoki bu tarzda VII omildan tashqari barcha omillarning faolligini aks ettiradi? Karpischenko-2014 p-545
A) APTT B) Protrombin vaqti C) Trombin vaqti E) D-dimer
40. Noto'g'ri javobni ko'rsating. Karpischenko-2014 p-546
A) Trombin vaqti juda barqaror sinovdir
C) D-dimer - bu o'zaro bog'liq fibrin proteolizining yakuniy mahsuloti
C) Bilvosita antikoagulyantlarni qabul qilishda APTT ning o'rtacha darajada uzayishi kuzatilishi mumkin
* E) PT namunasidagi geparin APTTga qaraganda sezgirroq
41. Qaysi test juda muhim - bu jigarning oqsil-sintetik funktsiyasining ko'rsatkichi, yallig'lanishning o'tkir bosqichi oqsilidir?
A) APTT B) D-dimer * C) fibrinogen darajasi E) trombin vaqti
42. Trombozni tashxislash va trombozdan oldingi holatlarni aniqlash dasturida qaysi testni ko'rib chiqish maqsadga muvofiqroq? Karpischenko-2014 p-546
* A) D-dimer B) APTT C) integral baholash E) fibrinogen darajasi
43. Fibrin parchalanishining o'ziga xos yakuniy mahsuloti nima? Karpischenko-2014 p-547
* A) D-dimer B) plazmin C) domen X E) fibrinogen
44. Fiziologik sharoitda fibrinogenning necha foizi fibringa aylanadi? Karpischenko-2014 p-547
A) 0,5-1% * B) 2-3% C) 5-6% E) 7-9%
45. Koagulyatsion omillarning faolligi qanday aniqlanadi? Karpischenko-2014 p-549
* A) pıhtılaşma usullari bilan
C) fon Uilbrand omil konsentratsiyasini aniqlash
C) fon Vilbrand faktorining ristotsetin kofaktor faolligi
D) barcha javoblar to'g'ri
46. ​​Qaysi kasallik koagulyatsion omil etishmasligining eng yorqin namoyonidir? Karpischenko-2014 p-549
A) DIC sindromi B) Bernard-Sulyer kasalligi * C) gemofiliya E) afibrinogenemiya
47. Gemofiliya fon Uilbrand kasalligidan nimasi bilan farq qiladi?
A) butun tadqiqot turiga qarab patologik yoki normal natijalar berishi mumkin
C) erkaklar va ayollar kasal
C) autosomal kasallik
* E) Odatda mushaklarda, bo'g'imlarda, terida qon ketishi
48. Klauss usuli bilan nimalar aniqlanadi? Karpischenko-2014 p-547
A) protrombin * B) fibrinogen C) trombin E) plazmin
49. Fibrin qanday rezolyutsiyasi ta'sirida fibrin parchalanadigan mahsulotlar va ularning komplekslarini hosil bo'lishiga olib keladi? Karpischenko-2014 p-547
A) protrombin B) fibrinogen C) trombin * E) plazmin
50. D-dimerning molekulyar massasi qancha? Karpischenko-2014 p-547
A) 90 kDa B) 120 kDa C *) 180 kDa E) 270 kDa
51. Gemostatik tizim quyidagilarni o'z ichiga oladi:
A. Fibrinoliz omillari
B. Plazma omillari
B. Antikoagulyantlar
D. Trombotsitlar
D. * Yuqorida aytilganlarning hammasi

52. Gemostatik potentsial quyidagilarga ega:


A. plazma
B. qizil qon tanachalari
B. Trombotsitlar
D. Qon tomir endoteliyasi
D. * Yuqorida aytilganlarning hammasi

53. Qon ivishi boshlanishining tashabbuskori:


A. I omil
B. X omil
B. * XII omil
G. Prekallikrein
D. Protrombin

54. Protrombinaza hosil bo'lishida trombotsitlardan ajraladigan qism qatnashadi?


A. * 3-omil
B. omil 4
B. Aktomiyozin
G. Tromboksan
E. Yuqorida aytilganlarning barchasi to'g'ri

55. Trombotsitlar agregatsiyasining induktori:


A. Aspirin
B. AMF
B. * ADP
G. Uchevina
D. Protrombin

56. Trombotsitlar faollashtiruvchisi bu emas:


A. Trombin
B. ADF
B. kollagen
G. * ATP
D. Tromboksan

57. Jigar sintezda qatnashmaydi?


A. * III omil
B. VII omil
B. Fibrinogen
G. Protrombin
E. IX omil

58. "K" vitamini quyidagilarning sinteziga ta'sir qiladi.


A. * Protrombin
B. Fibrinogen
B. III omil
D. XII omil
D. Prekallikrein

59. Gemostazning tashqi mexanizmi aktivatsiyani o'z ichiga oladi?


A. * VII omil
B. VIII omil
B. IX omil
D. XII omil
D. Yuqori molekulyar og'irlikdagi kininogen

60. Trombin P omilining proteolizasi natijasida hosil bo'ladi:


A. I omil
B. VII omil
B. IXa omil
G. * Xa omili
E. XIII omil

61. Trombotsit-qon tomir gemostazining vazifasi:


A. Proteoliz
B. * Yopishqoq-agregatsiya
B. gidroliz
G. Evglobulinlarning lizisi
D. Fibrinoliz

62. Kefalin APTT texnikasida qanday rol o'ynaydi?


A. Fibrinogen
B. Trombin
B. * 3-omil
D. XII omil
D. Kallikreina

63. Trombotsitlar sintez qiladi:


A. Prostatsiklin
B. * tromboksan
B. "S" oqsillari
D. VII omil
D. Protrombin

64. Antikoagulyant bu:


A. plazminogen
B. III omil
B. * Antitrombin III
G. Streptokinaza
D. ADF

65. Fibrinni parchalanishi natijasida hosil bo'ladigan mahsulotlar:


A. Proteoliz
B. III omil sintezi
B. * Fibrin hosil bo'lishining blokadasi
D. XII omilning faollashishi
E. Fibrinolizning faollashishi

66. Qon pıhtısının orqaga tortilishi vazifasi bilan belgilanadi?


A. Plazma omillari
B. * Trombotsitlar
V. Kininova tizimi
D. Komplement tizimlari
E. proteolitik tizim
67. Trombin hosil bo'lishining oldini olish:
A. kaltsiy ionlari
B. Yuqori molekulyar og'irlikdagi kininogen
B. Villibrand omili
D. * Antikoagulyantlar
D. Fibrinogen

68. Protrombinaza tashqi yo'l bilan hosil bo'lishini boshqarish kerak:


A. Trombotsitlar agregatsiyasi
B. Fibrinogenni aniqlash
B. * Qisman tromboplastin vaqti faollashgan
G. Protrombin vaqti
E. qon ketish vaqti

69. Trombin vaqtini aniqlash nima uchun ishlatiladi?


A. Geparin terapiyasini nazorat qilish
B. PDF-ni kuzatish
B. Antitrombin faolligini baholash
D. Disfibrinogenemiya diagnostikasi
D. * Yuqorida aytilganlarning hammasi

70. Plazmadagi antitrombin III ni aniqlash nima uchun ishlatiladi?


A. Tarqatilgan tomir ichi qon ivishida iste'mol qilish koagulopatiyasining diagnostikasi
B. Geparin qarshiligini aniqlash
B. Irsiy trombofiliyani aniqlash
D. Og'iz orqali kontratseptivlarni qabul qilishda giperkoagulyatsiya diagnostikasi
D. * Yuqorida aytilganlarning hammasi

71. Fibrinogendan fibrin hosil bo'lish bosqichi nima?


A. * Protrombinaza hosil bo'lishi
B. "A" va "B" fibrinopeptidlarini parchalash
B. Fibrin monomerlarining hosil bo'lishi
D. Fibrin monomerlarining fibrin polimeriga polimerizatsiyasi
E. Fibrinazni fibrinaza yordamida barqarorlashtirish

72. Hageman omilining faollashtiruvchisi nima emas?


A. Shisha
B. Kaolin
B. * Silikon
D. qo'pol kollagen
D. Teri

73. Plazma omillarining faollashishi quyidagicha sodir bo'ladi.


A. * Trombotsit omil 3 (fosfolipid)
B. V omil
B. VIII omil
D. IX omil
E. XI omil

74. Tarqatilgan tomir ichi qon ivishining sababi quyidagi endogen omillarning hammasi bo'lishi mumkin, bundan tashqari:


A. To'qimalar tromboplastini
B. * Giperglikemiya
B. Endoteliy zararlanishi
D. Leykotsitlar proteazalari
E. Monotsitlarning faollashishi

75. DIC sindromining sababi quyidagi ekzogen omil bo'lishi mumkin:


A. Bakteremiya, virusemiya
B. Transfuzion suyuqliklar
B. Ilon zahari
D. Qon tomir protezlari
D. * Yuqorida aytilganlarning barchasi to'g'ri

76. Patologik holat, asosan, hipokoagulyatsiya bilan davom etadigan narsalarga quyidagilar kiradi.


A. Ateroskleroz
B. fon Uilbrand kasalligi
B. Yo'q qiluvchi endarterit
D. Malign neoplazmalar
D. * Tromboflebit

77. Trombotikgacha bo'lgan holat quyidagicha tavsiflanadi:


A. Fibrinolitik faollikning oshishi
B. * Trombotsitlar agregatsiyasi va yopishqoqligining kuchayishi
B. Gipofibrinogenemiya
D. Gipokoagulyatsiya
D. Trombotsitopatiya

78. Antitrombin III quyidagilar bilan tavsiflanadi, bundan tashqari:


A. Plazma oqsili, serin proteaz inhibitori
B. * Antikoagulyantni inhibe qiluvchi omillar Va va VIIIa
B. Plazma darajasining 30-40% gacha pasayishi tromboz xavfi bilan xavfli
D. Kamayish sababi iste'mol va jigar kasalliklari.
E. Geparin antitrombin III ning serin proteazlari bilan o'zaro ta'siri uchun kontaktor hisoblanadi.
79. Plazmadagi fibrinogenning pasayishi qachon kuzatilmaydi?
A. Fibrinogen funktsiyasining irsiy etishmovchiligi
B. Jigar sirrozi
B. DIC sindromi
D. * Yallig'lanishning o'tkir bosqichi
E. Inaktivatsiyalanmagan plazminning ko'payishi

80. Plazmadagi fibrin parchalanish mahsulotlarini (FDP) aniqlash nimada ko'rsatilgan?


A. Fibrinolitiklar bilan davolashni nazorat qilish
B, tromboembolizmni davolashda plazminogen aktivatorlaridan foydalanishni kuzatish
B. Tarqalgan tomir ichi qon ivishining diagnostikasi
D. * Yuqorida aytilganlarning barchasi to'g'ri
E. Yuqorida aytilganlarning hammasi noto'g'ri

81. Plazmadagi plazminogenning pasayishiga quyidagi omillar sabab bo'lishi mumkin:


A. Irsiy sintez nuqsonlari
B. Jigar sirrozi
B. Birlamchi fibrinoliz
D. Tarqalgan qon tomir ivish bilan iste'mol qilish
D. * Yuqorida aytilganlarning hammasi

82. Protrombinaza hosil bo'lishining tashqi yo'lini boshqarish kerak:


A. Trombin vaqti
B. XIII omil
B. Geparinga plazmaning bardoshligi
G. * Protrombin vaqti
D. Anitrombin III

83. Fibrin hosil bo'lishini boshqarish kerak?


A. * Fibrinogen
B. Protrombin vaqti
B. Qisman tromboplastin vaqti faollashgan
D. Antitrombin III
E. Protein C ni aniqlash

84. Fibrinolitik tizim faoliyatini nazorat qilish kerakmi?


A. Antitrombin III
B. Trombin vaqti
B. Protrombin vaqti
G. * Evglobulinlarning lizisi
E. Trombotsitlar agregatsiyasi

85. Fibrinolizning faollashtiruvchisi:


A. kollagen
B. Antitrombin III
B. Lipoproteinlar
G. * Streptokinaza
D. Kininogen

86. Geparin terapiyasini qanday boshqarish mumkin?


A. * Aktivlashtirilgan qisman tromboplastin vaqti
B. Evglobulinlarning lizisi
B. Qon pıhtısının tortilishi
D. Fibrinogen kontsentratsiyasi
E. Trombotsitlar agregatsiyasi
87. Bilvosita antikoagulyantlarni nazorat qilish quyidagilarni aniqlash orqali amalga oshirilishi mumkin.
A. Protrombin Tez (normadan%) bo'yicha
B. Xalqaro normallashgan munosabatlar
B. Protrombin ko'rsatkichi
G. Protrombin vaqti
D. * Yuqorida aytilganlarning barchasi to'g'ri

88. Tarqatilgan tomir ichi qon ivish sindromining o'tkir shaklida:


A. * Fibrinogen kamayadi
B. APTT qisqartirildi
B. Trombin vaqti qisqaradi
D. Fibrinning parchalanish mahsulotlari aniqlanmagan
E. trombotsitlar soni ortadi

89. DIC sindromining surunkali shakli diagnostikasi uchun eng ma'lumotli ta'rif:


A. Fibrinogen
B. Trombin vaqti
B. Protrombin vaqti
D. * Fibrinni parchalanadigan mahsulotlar
E. Evglobulin pıhtısının lizis vaqti

90. Trombotsitlarni aniqlash uchun quyidagilarni tekshirish kerak:


A. Trombotsitlarning yopishqoq-agregatsion funktsiyasi
B. * Trombotsitlar soni
B. Fibrinogen
D. Trombin vaqti
D. Beta-tromboglobulin

91. Trombotsitopatiyani aniqlash uchun quyidagilarni tekshirish kerak:


A. Trombotsitlarni birlashtirish funktsiyasi
B. Trombotsitlarning yopishqoq funktsiyasi
B. 3-trombotsitlar
D. Qon ketish vaqti
D. * Yuqorida aytilganlarning hammasi

92. Iste'mol koagulopatiyasi quyidagi hollarda rivojlanadi:


A. Gemofiliya
B. * DIC sindromi
B. fon Uilbrand kasalligi
G. Trombasteniya Glanzmann
D. Xeyeman kasalligi

93. Gemofiliya quyidagilar bilan tavsiflanadi:


A. * APTT muddatini uzaytirish
B. APTTni qisqartirish
B. Protrombin vaqtini uzaytirish
D. Fibrinogen kamayadi
E. Ijobiy etanol testi

94. Antitrombin III ning kamayishi quyidagilar bilan mumkin:


A. * Ishemik yurak kasalligi
B. katarakt
B. O'tkir rinit
D. Dispepsiya
E. Yuqoridagi holatlarning barchasi

95. Gepatotsitlarning mag'lubiyati uchun eng tipik:


A. Fibrinogenning ko'payishi
B. * II, VII, IX, X omillar faolligining pasayishi
B. VIII omil faolligining pasayishi
D. Antitrombin III ning ko'payishi
D. Trombotsitopeniya

96. K vitaminining metabolizmi qachon buziladi:


A. Menoragiya
B. Buyrak kasalligi
B. Burundan qon ketishi
D. Miokard infarkti
D. * Parenximal gepatit

97. "K" vitamin etishmovchiligi rivojlanmaydi:


A. Parenximal gepatit
B. Obstruktiv sariqlik
B. Disbakterioz
D. * Yumurtalık disfunktsiyasi
E. Og'iz orqali antibiotiklar

98. Protrombin vaqtining uzayishi qachon kuzatilmaydi?


A. "K" avitaminozi
B. Parenximal gepatit
B. Bilvosita antikoagulyantlar bilan davolash
D. * Gemofiliya A
D. Gipofibrinogenemiya

99. Iste'mol koagulopatiyasi iste'mol bilan birga bo'lmaydi:


A. I omil
B. V omil
B. Trombotsitlar
D. VIII omil
D. * Kaltsiy ionlari

100. Glanzman kasalligi bo'lsa, unga ta'sir qiladi:


A. Jigar
B. Qon tomir endoteliyasi
B. "K" vitaminini yutish
D. * Trombotsitlar
D. Kallikrein-kinin tizimi

101. Von Villebrand kasalligi quyidagilar bilan bog'liq:


A. * nuqsonli omil VIII-B antijeni
B. VIII-K faktor nuqsoni
B. Jigar patologiyasi
B. Fibrinogen kamayadi
E. Trombotsitlar granulalari nuqsoni

102. Gemofiliyada omillar etishmovchiligi mavjud?


A. * Plazma
B. Trombotsitlar
B. Leykotsitlar
D. Qon tomir endoteliyasi
D. Fibrinoliz

103. Quyidagilar antikoagulyant ta'sirga ega:


A. kollagen
B. Trombin
B. * Oqsil S
D. To'qimalarning plazminogen faollashtiruvchisi
D. askorbin kislotasi

104. Qon tomirlari endoteliyasida quyidagilar sintezlanadi:


A. Protrombin
B. * Prostatsiklin
B. Tromboksan
D. IX omil
D. K vitamini

105. Fibronektin quyidagilar bilan tavsiflanadi:


A. Fibrin matritsasini shakllantirishda ishtirok etadi
B. Koagulyatsion omillarni faollashtiradi
B. Tarqalgan tomir ichi qon ivishi bilan kamayadi
D. Komplement komponentlari bilan komplekslar hosil qiladi
D. * yuqorida aytilganlarning barchasi haqiqatdir

106. S proteinini aniqlashning diagnostik qiymati:


A. * Tromboz xavfini aniqlash
B. Bilvosita antikoagulyantlar dozasini ko'paytirish yoki kamaytirish mezonlari
B. Geparin terapiyasini nazorat qilish
D. Fibrinolizni baholash
E. Yuqorida aytilganlarning barchasi to'g'ri

107. XIII omil etishmasligi kuzatiladi?


A. nurlanish kasalligi
B. DIC sindromi
B. Jarrohlikdan keyin
D. Jigar patologiyasi bilan
D. * Yuqorida aytilganlarning barchasi to'g'ri

108. Fibrinogenni aniqlashning diagnostik qiymati:


A. Pıhtılaşma omili, qonning yopishqoqligi
B. Miyokard infarkti va qon tomirlari uchun mustaqil xavf omili
B. O'tkir fazali oqsil
D. Trombotsitlar agregatsiyasining kofaktori
D. * Yuqorida aytilganlarning barchasi to'g'ri

109. Trombotsitlarning faollashishi plazmaning ko'payishi bilan qanday dalolat beradi?


A. Fibrinogen
B. Antitrombin III
B. * Beta-tromboglobulin
G. komplement
E. Yuqorida aytilganlarning barchasi to'g'ri

110. APTT quyidagi hollarda uzaytiriladi, bundan mustasno:


A. Gemofiliya A, B, C
B. Bilvosita antikoagulyantlarning haddan tashqari dozasi
B. * VII omil etishmasligi
D. Qon pıhtılaşma inhibitörlerinin mavjudligi (geparin, fibrinogen parchalanish mahsulotlari)
E. Fibrinogen kontsentratsiyasining pasayishi

111. Protrombin vaqti quyidagi hollarda uzaytiriladi:


A. II, V, VII, X omillarining tug'ma etishmovchiligi
B. Jigarning surunkali kasalligi
B. K vitaminining etishmasligi
D. Gipofibrinogenemiya
D. * Yuqorida aytilganlarning barchasi to'g'ri

112. Qon ketish vaqtini uzaytirish quyidagilarga xosdir:


A. Har xil kelib chiqadigan trombotsitopeniya
B. Trombotsitopatiya
B. Antitrombotsitlar, aspirin, geparin bilan davolash
D. DIC sindromi
D. * Yuqorida aytilganlarning barchasi to'g'ri

113. Pıhtılaşma vaqtining uzayishi quyidagi holatlarda kuzatiladi, bundan tashqari:


A. plazma omillarining sezilarli darajada etishmasligi (II, V, VIII, IX, X)
B. 3-omil trombotsitlarining og'ir tanqisligi
B. * Antitrombin III yo'qligi
D. Geparin bilan davolash
E. Qon aylanadigan antikoagulyantlar bo'lgan bemorlarda

114. Fibrinolizning faollashishi (evglobulinlarning lizis muddati qisqaradi) quyidagi hollarda kuzatiladi:


A. DIC sindromi
B. Ommaviy tromboz
B. Prostata, o'pka to'qimalarida operatsiya
G. Shok
D. * Yuqoridagi holatlarning barchasi

115. Fibrin parchalanish mahsulotlarini (FDP) sinovi quyidagi hollarda ijobiy bo'ladi:


A. DIC sindromi
B. Massiv tromboz
B. Fibrinolitik moddalar bilan davolash
D. * Yuqorida aytilganlarning barchasi to'g'ri
E. Yuqorida aytilganlarning hammasi noto'g'ri

116. Mitral qopqoq stenozi bilan kasallangan qon, bemor rejalashtirilgan operatsiyaga boradi. Koagulogramma ko'rsatdi: trombotsitlar soni normal, qon ketish vaqti uzaygan, AVR, APTT uzaytirilgan, PT (PI), fibrinogen kontsentratsiyasi, fibrinolitik faollik, etanol testi, antitrombin III normaldir. Buzilishlar, ehtimol, gemostaz havolasida bo'lishi mumkin:


A. * Trombotsit-qon tomir va plazma
B. tashqi plazma
B. Fibrinoliz
G. antikoagulyant
E. sanab o'tilgan har qanday havolada teng darajada ehtimol

117. Qon tomir-trombotsitlar gemostazi buzilgan bemorda VIII omil antigeni etishmovchiligi va trombotsitlarning ristomitsinga yopishishi va birikishi kamaygan. Ehtimol, bemorda:


A. Gemofiliya A
B. * fon Uilbrand kasalligi
B. Verlhof kasalligi
D. Surunkali takrorlanadigan tarqalgan tomir ichi qon ivish sindromi
E. Yuqorida aytilganlarning hammasi mumkin

118. Antifosfolipid sindromi qanday namoyon bo'ladi?


A. Fosfolipidlarga antikorlarning hosil bo'lishi
B. Takroriy tromboz
B. Qizil qizil antikoagulyantning mavjudligi
D. tushish
D. * Yuqorida aytilganlarning barchasi to'g'ri

119. Plazmadagi plazminogen qachon kamayadi?


A. Fibrinolitiklar bilan davolash
B. Jiddiy jigar patologiyasi
B. DIC sindromi
D. * Yuqorida aytilganlarning barchasi to'g'ri
E. Yuqorida aytilganlarning hammasi noto'g'ri

120. Plazmadagi yuqori molekulyar og'irlikdagi kininogen:


A. Surunkali buyrak etishmovchiligi
B. Jigar sirrozi
B. DIC sindromi
D. * Yuqorida aytilganlarning barchasi to'g'ri
E. Yuqorida aytilganlarning hammasi noto'g'ri

121. Trombofilin bu:


A. Trombogenezga moyillik
B. Qon yopishqoqligining oshishi
B. Trombotsitlar agregatsiyasining kuchayishi
D. antikoagulyant potentsialining pasayishi
D. * Yuqorida aytilganlarning barchasi to'g'ri

122. Koagulogramma qanday chaqiriladi?


A. Gemostaz tizimini o'rganish yo'nalishi
B. Protrombin vaqtini aniqlash
B. Trombotsitlar agregatsiyasi xususiyatlarini o'rganish
D. * Klinisyen tomonidan qo'yilgan vazifaga javob beradigan gemokoagulologik testlar to'plami
D. Koagulometrda gemostazni o'rganish

123. Gemostazni kompleks baholash quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak.


A. Trombotsit-qon tomir bog'lanishini o'rganish
B. Plazma havolasini o'rganish
B. Fibrinolitik tizimni o'rganish
D. Antikoagulyant potentsialni o'rganish
D. * Yuqorida aytilganlarning barchasi to'g'ri

124. APTT quyidagilarni aks ettiradi:


A. Trombotsitlar gemostazining holati
B. Fibrinolitik tizimning holati
B. * Protrombinaza aktivatsiyasining ichki yo'li
D. Antikoagulyant bog'lanish holati
E. Qonning reologik xususiyatlari

125. Bilvosita antikoagulyantlarni nazorat qilish bo'yicha xalqaro talablar quyidagicha ta'riflanadi:


A. Protrombin nisbati
B. Protrombin vaqti
B. Protrombin ko'rsatkichi
G. Protrombin tezkor ravishda
D. * Xalqaro normallashgan munosabatlar

126. Gemorragik kasalliklar (sindromlar):


A. * Qon ketishi bilan kechadigan kasalliklar
B. Trombotsitlar agregatsiyasi xususiyatlarining oshishi bilan kechadigan kasalliklar
B. Fibrinolitik faollikning pasayishi
D. antikoagulyant potentsialining pasayishi
E. Fon Villebrand faktori ishlab chiqarishining ko'payishi

127. Qayta takrorlanadigan trombotik asoratlar (tromboz) yoshligida yuzaga kelganda, quyidagilar haqida o'ylash kerak:


A. Irsiy antitrombin III etishmovchiligi
B. Antifosfolipid sindromi
B. oqsil S etishmasligi
D. V omilining faollashtirilgan S oqsiliga qarshiligi
D. * Yuqorida aytilganlarning barchasi to'g'ri

128. Gemorragik kasalliklarga chalingan bemorlarni tekshirishda quyidagilarni amalga oshirish kerak:


A. Trombotsitlar agregatsiyasini o'rganish
B. Fibrinoliz bo'yicha tadqiqotlar
B. APTT, PT ni aniqlash
D. Fibrinogenni aniqlash
D. * Yuqorida aytilganlarning barchasi to'g'ri

129. APTT (faollashtirilgan qisman tromboplastin vaqti) va normal PT (protrombin vaqti) uzaygan gemorragik sindromli bemorda:


A. * Tuzatish sinovlari
B. Antitrombin III ni aniqlash
B. XIIa-ga bog'liq fibrinolizni aniqlash
D. Trombotsitlar agregatsiyasini o'rganish
E. Qonning yopishqoqligini aniqlash

130. Antifosfolipid sindromi diagnostikasiga quyidagilar kiradi.


A. APTT ta'rifi
B. Protrombin vaqtini aniqlash
B. Lupus antikoagulyantini aniqlash
D. Tuzatish testlarini o'tkazish
D. * Yuqorida aytilganlarning barchasi to'g'ri

131. Koagulometrlar quyidagi printsip asosida ishlashi mumkin:


A. Elektromekanik
B. Fotometrik
B. Ruxsat etilgan yutilishga erishish vaqtini aniqlash
D. * Yuqorida aytilganlarning barchasi to'g'ri
E. Yuqorida aytilganlarning hammasi noto'g'ri

132. Silikonlangan (taqlid qiluvchi silikon) idishlardan quyidagi hollarda foydalanish kerak:


A. Qonni to'plash, saqlash va santrifüjlash
B. Trombotsitlar kambag'al va trombotsitlarga boy plazmani saqlash
B. Trombin eritmasini saqlash
D. Trombotsitlar agregatsiyasi va yopishishini aniqlash
D. * Yuqorida aytilganlarning barchasi to'g'ri

133. Koagulologik tadqiqotlar yo'nalishi bo'yicha quyidagilarni ko'rsatish kerak:


A. to'liq ism, bemorning yoshi
B. Klinik diagnostika
B. Gemorragik yoki trombotik ko'rinishlarning mavjudligi
D. davolash
D. * Yuqorida aytilganlarning barchasi to'g'ri

134. Gemostazni o'rganishda xatolik quyidagicha bo'lishi mumkin:


A. Gemoliz
B. Geparin mavjudligi
B. Antikoagulyantning qonga nisbati noto'g'ri
G. Barqaror bo'lmagan harorat
D. * Yuqorida aytilganlarning barchasi to'g'ri
Download 21.81 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling