7- sinf ona tili fanidan 1-chorak uchun test savollari Boshqa so'zlar o rnida almashinib qo llanuvchi so'z turkumi qanday


Download 67 Kb.
Sana08.01.2022
Hajmi67 Kb.
#241192
Bog'liq
7- sinf ona tili fanidan 1-chorak uchun test savollari


7- sinf ona tili fanidan 1-chorak uchun test savollari
1. Boshqa so'zlar o rnida almashinib qo"llanuvchi so'z turkumi qanday nomlanadi?

A)fe'l V)ot S) olmosh D) son E) sifat

2. Asos bilan qo'shimcha orasida o zgarish bo Igan so'zlar qatorini toping.
A) unday V) bunaqa S) shuncha D) A.V.S.javoblar E) To'g'ri javob yo'q


3. Qaysi qatordagi so'zlar to'g'ri yozilgan?

A)manavi V)anavi S)anabu D) mana bu E) barchasi to'g'ri

4. Uch shaxsdan biriga ishora qiluvchi olmoshlar qanday nomlanadi?
A) ko'rsatish olmoshi V) kishilik olmoshi S) so' roq olmoshi D) o' zlik olmoshi E) gumon olmoshi


5. Qaysi qatordagi so'zlarga qo'shimcha qo'shilganda tovush tushish holati yuz beradi?

A) meni V) sening S) meniki D) seniki E) barcha javoblarda
6. O'zlik olmoshi qaysi olmosh o rnida qo llanadi?
A) ko'rsatish V) kishilik S) so'roq D) gumon E) hammasi
7.0 zlik olmoshlariga deyarli 1-chi qaysi qo'shimcha qo'shiladi?
A) egalik V) kelishik S) shaxs son D) so'z yasovchi E) barcha javob to'g'ri


8. Oimoshlarning qaysi turida tinish belgisi albatta qo'yilishi kerak?
A) kishilik V) ko'rsatish S) so'roq D) o'zlik E) barcha javob to'g'ri


9. Shaxs, narsa, belgi harakatni jamiab ifodalaydigan olmosh qaysi?
A) hamma V) barcha S)bari D) butun E) barcha javob to'g'ri


10. Belgilash olmoshlarini qaysi so zturkumi o rnida ishlatish mumkin?
A) ot V) sifat S)son D) ravish E) fe'l


11. Gumon olmoshlari qaysi qo'shimlar yordamida hosil qilinadi?
A) alia, -va V)-alla, -dir S)-alia,-niki D) -alia, -ing E) barcha javob to'g'ri


12. Qaysi qatordagi so'z faqat -alia qo'shimchasi yordamida gumon olmoshiga aylanadi?

A) birov V) agar S) narsa D)bu E)bari

13. Qaysi olmosh ishtirok etgan gaplarning kesimi inkor shaklida bo'ladi?

A) o'ziik V) gumon S)so'roq D) bo'lishsiziik E) kishilik

14. eski o'zbek tilida kamina, faqir, qulingiz so zlari o rnida qaysi olmosh qo'llanadi?

A) men V)sen S)u D)biz E)sizlar

15. Qaysi qatorda yasama olmosh berilgan?

A) kirndir V) qaysidir S) allakim D) aiiaqanday E) barchasi to'g'ri

16. Qo'shma cimoshni toping.

A) u-bu V) siz-biz S) ana bu D) shu-shu ,- E) u

17. Gumon mazmuni bildirgan so zni toping?

A) vatandir V) yimondir S) otdir D/so'zdJr E) kimdir

18. Har, bir, hech nima tuzilishiga ko ra qanday oimosh deb qaraladi?
A) sccida V) qo'shma S) juft D) takroriy


19. Kimdjr gumon olmoshi bilan erkin almasha oladigan so zni toping?
Ai narsa V) qaysi S) kishi D) birov E)o'zim


20. -im, -m qanday qo'shimcha?

A) egalik V) kelishik S) shaxs-son D) so'z yasovchi

21. Ixki, olti, etti sonlariga qaysi qo'shimcha qo'shilsa o'zgarish bo'ladi?

A) ov, ovlon, ala V) ta, tadan, lab S) -cha, -ta, -inchi D) barachis

22. Orfografiya nimani o'rgatadi?

A) chiroyli yozishni V) chiroyti so'zlashni S) to'g'ri yozishni D) gap bo'laklarini E) so'zlarning kelib chiqishini

23. Bilimsizlantirmoq so'zining asosini toping?

A)bilim V)bil S) biiimsiz D) moq E) tirmoq

24. - Siz qo'shimchasiga zid ma noli qo'shimchani toping
A) ning V) cha S) gacha D} li E) sen


25. Daraja ko'rsatgichiga ega bo Igan sifatlar?
A) asliy V) nisbiy

Download 67 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling