*a shaxsǵa


Download 27.81 Kb.
Sana18.06.2023
Hajmi27.81 Kb.
#1567541
Bog'liq
АПОМ ТЕСТ жуабы менен


1. Ózbekistan respublikasınıń “Bilimlendiriw haqqinda” ǵi nizam da “Kadrlar tayarlawdiń milliy programması jámiyette jeń ulken itibardi nege qaratadı?
*A) Shaxsǵa;
2. …- bul pándi oqitiwda zárúr bolǵan buyımlar, kompyuterli qurallar, modeler hám maketlar, korgizbeli hám texnikalıq qurallar, ásbap – úskeneler hám ónimler bolıp tabıladı. Sonıń menen birge, oqitiw processinde qollanilatuǵin materiallar esaplanadi. Olar: kartshkalar, sorawlar, korsetpeler, qiziq soraw hám tapsırmalar, ámeliy jumıstı shólkemlestiriw boyinsha texnologiyalıq kartalar hám basqalar bolıp tabıladı.
*A) Didaktik qurallar hám tarqatpa materiallar
3. Ínteraktiv-sóziniń mánisi ne?
*A) Óz-ara háreket
4. Studenttiń bilimi, ilmiy tájriybesi hám sheberligin tereńlestiriwge, studenttiń uydegi xatti háreketlerine tiykarlanǵan metod?
*A) Ózbetinshe oqıwdı úyde shólkemlestiriw
5. Mektepge shekem Bilimlendiriw qaysı Bilimlendiriw mazmunı esaplanadı?
*A) Úzliksiz bilimlendiriw.
6. Laboratoriya jumısı -
*A) ásbap –úskeneler hám basqa texnikalıq úskenelerden paydalanǵan halda tájiriybeler ótkeriw, qandayda bir hádiyseni arnawlı úskeneler járdeminde úyreniw.
7. …-oqıtıw mazmunı hám nátiyjeleriniń mámleket tálim standartları talaplarına muwapıqlıǵın tekseriw.
*A) Tálim sapasın baqlaw
8. Óziniń operativliǵi menen ajralıp turadı hám jańa-jańa informaciya xızmetlerin paydalanıwshılarǵa usınıs etetuǵın qaǵazsız pochta.
*A)Elektron poshta
9. Qanday kitaplar bir tasıwshında jazılǵan hám bir sızıqta shólkemlestirilgen, yaǵnıy zárúr informaciya izbe-iz túrde sawlelengen tekst, audio, static suwret hám videolardan paydalanıladı?
*A) Multimediya kitaplar
10. Úlgili oqıw programması qaysı kúnden baslap ámelge kiritiledi?
*A) úlgili oqıw programma tastiyqlanǵan hám dizimge alınǵanınan keyin
11. Didaktika termini qaysı alim tárepinen birinshi bolip qollanilǵan?
*A) Volfgang Ratke
12. Usıllar bul qanday protsess esaplanadı?
*A) Oqıtıwshı hám student ortasındaǵı ayrıqsha protsess bolıp, onıń tiykarında ózlestiriwdiń formaları jatadı
13. Jańa oqıw materialın bayanlaw hám bekkemlewge qansha waqıt ajıratıw kerek?
*A) 50 minuta
14. Bayan etiw bul-
*A) Oqıtıwshı tárepinen úyrenilip atırǵan tema, materialdıń mazmunın izbe-iz sóylep beriw metodı.
15. …- biologiyalıq tárepten insannıń násillik hám tóplanǵan tájiriybesi tiykarında individual hám toparlıq túrde mútajliklerin qandırıwǵa baǵdarlanǵan sezim.
*A) Motivatsiya
16. - joqarı tálim orinlarinda oqıw jılınıń yarımın qurawshı óz-ara baylanısqan pánlerdiń málim kompleksin ózlestiriwge mólsherlengen hám olar boyınsha juwmaqlawshı qadaǵalaw menen tamamlanatuǵın bólegi.
*A) Oqıw semestri
17. Akkreditaciyadan ótken Joqarı bilimlendiriw orinlari pitkeriwshilerine beriletuǵın hám olardıń joqarı tálimniń tálim programmaların orinlaǵanliqlarin tastıyıqlaytuǵın mámleketlik hújjet.
*A) Joqarı maǵlıwmat haqqında mámleket hújjeti (diplom )
18. Interaktiv tálimde tiykarǵı texnologiyalarǵa neler kiredi?
*A) interaktiv, metodlar, grafikalıq organayzerlar, strategiyalar
19. …-oqitiw protsessinin' málim basqishinda oqiw maqsetlerine eriskenlik dárejesin aldinnan belgilengen kriteriyalar tiykarinda o'lsheo' nátiyjelerin anıqlaw hám analiz qiliwdan ibarat protsess.
*A) Bahalaw
20. Testlerdiń qanday túrleri bar?
*A) Hámmesi durıs
21. Bilim beriw processinde oqitiwdıń tiykarǵı formaları qaysılar?
*A) Auditoriyada hám auditoriyadan tısqarı shınıǵıw otkeriw.
22. Interaktiv sabaq ótıtıw metodları -
*A) Sabaq processinde oqıwshı, studentler hámde oqıtıwshı arasında joqarı dárejede dirge islesiw ornatılatuǵın sabaq ótiw metodları.
23. Test -
*A) hámmesi durıs
24. FSMU metodı neshe basqıshtan ibarat?
*A) 4
25. …— shólkemler, tarawlar, aymaqlar, mámleket, millet táǵdiri ushın saldamlı
áhmiyetke iye bolǵan, anıq belgilengen maqsetlerge erisiwge baǵdarlanǵan
tiykarǵı háreketlerdiń uzaq múddetli dástúri.
*A) Strategiya
26. APOM páninin' predmeti ne?
*A) Texnika tarawinda pedagogikaǵa tiyisli qanigeler tayarlaw;
27. …bu- zamanagóy informaciya texnologiyaları tiykarında maǵlıwmatlardı jıynaw, súwretlew, jańalaw, saqlaw, bilimlerdi ınteraktiv usılda usinis etiw hám qadaǵalaw etiw múmkinshiligine iye bolǵan derek esaplanadi.
*A) Elektron Oqıw ádebiyatları
28. Búgingi kúnde jáhán tálimi sistemasında keń qollanilib kiyatırǵan elektron apparatlardan biri
*A) ınteraktiv doska
29. Isshi oqıw dástúr ne tiykarında dúziledi?
*A) Úlgili pán dástúr tiykarında
30. Texnologiya -sóziniń mánisi?
*A) qandayda bir jumisda, issheńlikte, kórkem ónerde qollanılatuǵın jollar, usıllar kompleksi.
31. …- shaxstıń ózi iyelegen bilimleri tiykarında málim bir iskerlikti jańa sharayattaǵı jańalıqlar menen birge, nátiyjeli orınlaw qábileti.
*A) Ilmiy tájriybe
32. Texnologiyalıq karta-
*A) oqıw shınıǵıwınıń pútin jaǵdayda kóre biliw hám onı oyda sáwlelendiriw ushın bolajaq sabaq protsessiniń proektlestirilgen kartalı kórinisi;
33. Qandayda bir maqset jolında intellektual, fizikalıq hám basqa háreketlerdi tez hám sapalı ámelge asırıwǵa umtılıw.
*A)Aktivlik
34. Qaysı termin betleri display ekranında suwretlenetuǵın jańa markadaǵı kitaptı ańlatadı?
*A)Elektron kitaplar
35. Didaktika neshinshi ásirden baslap pedagogikanin' óz aldina tarawı sipatinda uyrenile basladi?
*A) XIX
36. Anıq maqsetti gózlep, berilgen waqıtta birdey jasdaǵı oqıwshı jaslar menen oqıtıwshı baslıqlıǵında alıp barılatuǵın shınıǵıwǵa ne dep ataladı?
*A) Sabaq
37. Mámleketlik tálim standartları -
*A) Úzliksiz tálimniń arnawlı bir basqıshında tayarlanıp atırǵan kadrlardıń minimal dárejede ıyelewi kerek bolǵan bilim hám kónlikpeler.
8. …- oqıw sabaqların shólkemlestiriw forması bolıp, pedagogtıń bashılıǵında mashqalalı jaǵday júzege keltiriledi hám onıń sheshiliwinde tálim alıwshılar aktiv óz betinshe háreket etedi.
*A) Mashqalalı oqıtıw
39. - bilimlendiriwde úyreniw ushın pán, texnika, kórkem óner, islep shıǵarıw iskerliginiń arnawlı bir tarawınan saralap alınǵan bilimler, kónlikpe hám ilmiy tájriybeler sisteması.
*A) Oqıw páni
40. Úzliksiz tálimniń joqarı tájiriybeli qánigeler tayarlawshı Ózbetinshe túri bolıp, ol Joqarı bilimlendiriw orinlarında ámelge asıriladı.
*A) Joqarı bilimlendiriw
42. Krassword sóziniń mánisi?
*A)sózler kesilisiwi
42. Ínteraktiv sabaq -
*A) oqitiwshi hám bilim aliwshilar óz ara aktiv qatnasatuǵin sabaqlar; protsess birgelikte alip bariladi.
43. Tańlaw testleri óz gezeginde qanday tańlaw testlerine bólinedi?
*A) Hámmesi durıs
44. Bilimlendiriwdiń awızeki usılları berilgen qatardı tabıń.
*A) Gúrriń, lekciya, sáwbet
45. Klaster (informaciyalardı jayıw ) metodı -
*A) keń qamtılǵan oylaw, úyrenilip atırǵan túsinik (kategoriya, hádiyse) ler, ideyalar ortasında zárúrli bolǵan baylanısıwlardı anıqlaw, keń kólemli oylaw tájriybesin qáliplestiriwge qaratılǵan metod, pedagogikalıq strategiya.
46. …- gózlengen maqsetke kóre, soraw qoyıp, oǵan bir-birine jaqın bir neshe, lekin durısi birew bolǵan juwaplar sáwlelengen tapsırma, shınıǵıwdı orınlaw arqalı pándi, temanı úyreniwge, oqıwshı -studentler bilimin sınap kóriwge qaratılǵan metod.
*A) Test metodı
47. FSMU metodınıń qollanılıwı izbe-izligin durıs jazıń.
1. Pikir bayanı, 2. Pikir bayanına sebep kórsetiw
3. Kórsetken sebebińizdi tastıyıqlap beriń, 4. Pikirińizdi ulıwmalastırıń
*A) 1, 2, 3, 4
48. Qanday usıl tiykarında oqıwshılardı oqıtıw házirgi kúnniń eń rawajlanıp baratırǵan baǵdarlarınan biri bolıp oqıtıwshı menen oqıwshılar belgili bir aralıqta jaylasqan halda tálim beriw sisteması bolıp tabıladı.
*A)Distant usıl
49. Dástúriy oqıtıw metodlarına neler kiredi?
*A) Awızeki bayan etiw, túsindiriw, sáwbetlesiw, lekciya (jańa texnologiyalar tiykarında ), oqıw ádebiyatın oqıtıw
50. Jańalaniwdi, ózgeriwlerdi ámelge asırıw, olardi engiziw procesi hám iskerligi.
*A) Innovaciya
51. APOM pániniң maqseti ne?
*A) Texnika pánlerin oqitiwǵa zamanago'y pedagogikaǵa tiyisli metodika (stilistika ) ti, oqitiw formaları hám usıllarin uyretiwden ibarat.
52. Studentlerdiń alǵan teoriyalıq bilim hám ámeliy konlikpelerdi real jaǵdaylarda qollaniw arqali olarda ilimiy tájriybelerdi qáliplestiriwge qaratilǵan tapsirma bolıp tabıladı.
*A) Oqıw ámeliyatı
53. Multimedia quralları tiykarında bilim alıw nesha procentke (%) shekem waqtın tejeydi?
*A) 30%
54. Dástúriy oqıtıw metodlarına neler kiredi?
*A) Awızeki bayan etiw, túsindiriw, sáwbetlesiw, lekciya (jańa texnologiyalar tiykarında ), oqıw ádebiyatın oqıtıw
55. Jańa materiallardı túsintiriwdiń eń nátiyjeli usılı qaysı?
*A) Sáwbet, soraw juwap
56. Isshi dástúr tiykarında dúziletuǵın normativ hújjet?
*A) Kalendar tematikalıq reje
57. …- studentti Ózbetinshe bilim alıwǵa tiykarlanǵan tálim procesin jańasha shólkemlestiriw bolıp, kóbinese yamasa hárdayım oqıtıwshıdan waqıt hám aralıq tárepinen bóleklengen halda, oqıw materialın xatlar, tapsırmalar yamasa audiovizual qurallar arqalı Ózbetinshe úyreniw bolıp tabıladı.
*A) Aralıqtan oqıtıw
58. …- joqarı tálimniń arnawlı bir baǵdarı yamasa qaniygeligi boyınsha oqıw iskerligi túrleri, oqıw pánleri hám kurslarınıń quramı, olardı úyreniwdiń izbe-izligi hám saatlardaǵı kólemin belgileytuǵın normativ hújjet.
*A) Oqıw rejesı
59. Jańalaniwdi, ózgeriwlerdi ámelge asırıw, olardi engiziw procesi hám iskerligi.
*A) Innovaciya
60. Interaktiv sóziniń mánisi qanday?
*A)Óz-ara háreket
61. Texnologiya -sózinin' mánisi-
*A) bazi bir jumista, sheberligin kórsetiwde, kórkem onerde qollanilatuǵin jollar, usillar kompleksi;
62. Bilim beriw, tárbiyalaw hám rawajlandiriw (ilimiy hám ruwxıy tárepden shınıqtırıw) wazıypalarınıń ámelge asırılıwı qaysı metodtı tańlawǵa baylanıslı esaplanadi?
*A) Oqıtıw metodın tańlawǵa
63 Bilimdi belgili bir tártipte beriw hám onı alıw procesi ne dep ataladı?
*A) Bilimlendiriw.
64. …- qollanılıp atırǵan túrli metodlar arasınnan qabıl etilgen kriteryalar boyınsha ámeldegi sharayatta eń joqarı nátiyjege erisiletuǵın metodlar.
*A) Sabaq ótiwdiń nátiyjeli metodı.
65. …-bilimlerdi iyelew menen birge kónlikpelerdi qáliplestiriwde Ózbetinshe ámelge asırilatuǵın iskerlik, wazıypa.
*A) Ózbetinshe jumıslar
66. …- tájiriybeli kadrlar tayarlawdıń tiykarı bolıp, tálimniń barlıq túrlerin, mámleket tálim standartların, kadrlar tayarlaw sisteması strukturası hám onıń iskerlik kórsetiw ortalıǵın óz ishine aladı
*A) Úzliksiz tálim
67. Joqarı maǵlıwmatlı kadrlar tayarlaw ushın bakalavriat tálimi baǵdarları hám magistratura qánigelikleriniń sistemalastırılgan dizimi.
*A) Joqarı tálim baǵdarları hám qánigelikleri klassifikatori
68. Interaktiv tálimniń tiykarǵı belgileri qanday?
*A) Kóp pikirlilik, ideyalardıń jaratılıwı, pikirlewge tiykarlanǵan iskerlik
69. Metod bul -?
*A) Oqiw materialın teoriyalıq hám ámeliy oqıtıw stilistikası bolıp tabıladı.
70. Oqıtıwshı ózbetinshe oqıwǵa qanday jantasıwı maqsetke muwapıq boladı?
*A) Student oqıp shıǵılǵan material mánisin túsiniwi hám ondaǵı tiykarǵı maqsetti ajrata biliwi kerek
71. Didaktikalıq protsess dep nege aytıladı?
*A) Bilim beriw processinde pedagog hám oqıwshınıń háreketleri bir pútin bolıp birlesedi, mine sol processti didaktikalıq protsess dep ataladı.
72. …- úyreniw nátiyjesinde qolǵa kiritilgen, qandayda bir háreketti
qadaǵalawsız, avtomatikalıq tárzde orınlaw qábiletleri.
*A) Kónlikpe
73. …- oqıw pánleriniń bakalavriat baǵdarları yamasa magistratura qánigeliklerine qoyılatuǵın ilmiy tájriybe talaplarına muwapıq kadrlardıń zárúrli hám jetkilikli dárejede tayarlıǵın támiyinleytuǵın bloklarǵa jámlengen dizimi.
*A) Tálim dástúri
74. Bakalavriat tiykarında oqıw múddeti keminde eki jıl bolǵan anıq qánigelik boyınsha joqarı tálim.
*A) Magistratura
75. Ínteraktiv texnologiyalarǵa neler kiredi?
*A) Audiokanferensiyalar, videokanferensiyalar, kórgezbeli materiallar
76. Eger oqıwshı berilgen oqıw materialların kóriw (video ) tiykarında qabıl qilsa, informaciyanı yadda saqlap qaliwi nesha procentdi ( %) quraydı.
*A) 25-30%
77. Hár bir Sabaq qanday talaplarǵa juwap beriwi kerek?
*A) Barlıq juwaplar duris
78. Dástúriy sabaq ótiw bul-
*A) sabaqtıń tiykarǵı maqseti kóbirek túsindiriwge qaratılǵan, oqıtıwshı bilim beretuǵın, oqıwshı hám student bilim alıwshı rolin orınlawshı sabaq processi.
79… - oqıw materialınıń, qandayda bir másele, tema sıyaqlılardıń izbe-iz, belgili bir sistemaǵa salınǵan bayanı.
*A) Lekciya
80. - tálim dástúrin kadrlar tayarlaw processinde anıq maqset hám wazıypalarǵa erisiw ushın arnawlı bir bilim tarawı yamasa iskerliginiń ózlestiriliwin támiyinleytuǵın oqıw pánlerin birlestiriwshi strukturalıq bólegi.
*A) Oqıw pánleri blokı
81. Shaxs tárepinen joqarı bilimlendiriwdiń arnawlı bir tálim dástúri hám sol maǵlıwmat haqqında tiyisli mámleket hújjeti berilgen halda, ózlestiriwi nátiyjesi.
*A)Joqarı maǵlıwmat dárejesi
82. Sabaq ótiwde oqitiwshiǵa qoyilatuǵin talaplardiń ámelge asırıwdaqollanılatuǵın hár túrli metodlardiń jıynaǵı ne dep ataladı?
*A) Metodika
83. Juwmaqlawshı qadaǵalaw neshe formaǵa bóladı?
*A) 2
84. Usıl dep nege aytıladı?
*A) Maqsetke etiwiwa qollanılatuǵın ilajlarǵa usıl dep ataladı.
85. Didaktika bul-
*A) (grek-didaktikos - oqıtatuǵın, uyretetuǵın) - pedagogikanıń bilim alıw, tálim hám tárbiya teoriyasına tiyisli strukturalıq bólegi. Didaktika “ne?” hám “ne ushın?” oqıtıw kerek degen sorawlar menen shuǵıllanadı.
86. …bul oqıw ámeliy jumıslarınıń formalarınan biri. Tiykarınan Joqarı bilimlendiriw orınlarında, ilimiy dógerek, jıynalıslarda qollanılatuǵın hár túrli dialog tiykarında alıp barıladı. Ádetde Joqarı bilimlendiriw orınlarında sabaqta studentlerdiń bilimi, óz ústinde isleniw dárejesi anıqlanadı, qadaǵalanadı.
*A) Seminar
87. - oqıwshı -studentlerdi Ózbetinshe , erkin pikirlew hám óz pikirin qorǵawǵa, oqıw processinde iyelegen bilimlerin bahalawǵa,baxslasıw mádeniyatın hám oǵan ámel qılıwdı uyretetuǵın metod.
*A) FSMU metodı
88. …– bul ózinde úyrenilip atırǵan pánniń xarakteristikası, maqseti hám mazmunı, temalardı qısqasha mazmunı, hár bir sabaqtıń dawam etiw waqtı, ózbetinshe jumısları tapsırmaları, máslahátlar waqıtı, oqıtıwshınıń talapları, bahalaw kriteryası hám tiykarǵı hámde qosımsha ádebiyatlardı ańlatiwshi oqıw-stilistik dástúri
*A) Sillabus
89. Grafik organayzerlerga qaysı metodlar kiredi?
*A) Insert, T- sxema, krassword, rebus, ne ushın
90. Bayan etiw bul-
* A) Oqıtıwshı tárepinen úyrenilip atırǵan tema, materialdıń mazmunın izbe-iz sóylep beriw metodı.
91. Usıllar bul qanday protsess esaplanadı?
*A) Oqıtıwshı hám student ortasındaǵı ayrıqsha protsess bolıp, onıń tiykarında ózlestiriwdiń formaları jatadı
92. Interaktiv tálimde tiykarǵı texnologiyalarǵa neler kiredi?
*A) interaktiv, metodlar, grafikalıq organayzerlar, strategiyalar
93. Arnawlı pánlerdi oqıtıw metodikası (APOM) páninin' predmeti ne?
*A) Texnika tarawinda pedagogikaǵa tiyisli qanigeler tayarlaw;
94. …-oqıtıw mazmunı hám nátiyjeleriniń mámleket tálim standartları talaplarına muwapıqlıǵın tekseriw.
*A) Tálim sapasın baqlaw
95. Pedagogika hám Arnawlı pánlerdi oqıtıw metodikası (APOM) ústinde jumis alip barǵan pedagog hám ulli alimlardi aytiń.
*A) Al-Forobiy, Al-Xorezmiy, Beruniy, Ibn Sino;.
96. Joqarı oqıw ornınıń tiyisli basqıshına muwapıq dástúrlerdi tabıslı ózlestirgen shaxslarga beriletuǵın akademik dárejeler.
*A) Bakalavr, magistr
97. Oqıtıwdıń qanday shólkemlestirilgen formaları bar?
А) individual, toparlı, frontal
98. FSMUtexnologiyasınıń tarqalıwi qanday?
А) Pikrińizdi bayan etiń, sebep kórsetiń, mısal keltiriń, ulıwmalastırıń
99. …-axborotlardı anıq, qısqa bayan etiw, waqıya, hádiyse, proccesti bir neshshe sózler menen anıqlawdan ibaeat.
*А) Sinkveyn texnologiyası
100. Elеktron metodikalıq qollanba degen ne?
*А) pеdagogikalıq tájiriybeni ulıwmalastırıw hám uzatıw hamde tá'lim iskerliginiń jańa modеllerin payda etiw hám tarqatıw forması


Download 27.81 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling