Aktiviteten i avtalepraksis


Download 445 b.
Sana22.12.2017
Hajmi445 b.



Aktiviteten i avtalepraksis

 • Aktiviteten i avtalepraksis

 • Lønnsomhetsbegrepet

 • i økonomien

 • Må en virksomhet

  • være lønnsom?
  • Kostnad /utgift ?!?
 • Principal - agent – teori

 • Den kliniske frihet



Avtalespesialistene stod for 1/3 av poliklinisk somatisk virksomhet

 • Avtalespesialistene stod for 1/3 av poliklinisk somatisk virksomhet

 • Avtalespesialistene stod for 1/4 av poliklinisk psykiatrisk virksomhet

 • Fordelingen er slik:

 • Øye står alene for ¼ av konsultasjonene

 • ØNH 20%

 • Hud 20%

 • Gynekologi 10%

 • Indremedisin 10%

 • EN BETYDELIG AKTØR I HELSENORGE









Regionale variasjoner (selvsagt)

 • Regionale variasjoner (selvsagt)

 • Høy forbruksrate i poliklinikk (Nord og Midt-Norge) gir lavere forbruksrate hos avtalespes.

 • Lav forbruksrate i poliklinikk (Vest og Sør-Øst) gir høyere forbruksrate hos avtalespesialistene

 • Det foreligger ikke data for psykiatrien før 2008

 • Antall konsultasjoner hos avtalespesialister sml med poliklinikkene

 • I somatikken 1,8 konsultasjoner i snitt gjennom en behandlingsserie hos avtalesp. og 2,4 i snitt på poliklinikkene

 • Psykiatrien er her også vanskelig å måle

  • Behandlingsserien er her mye lenger




Figuren viser et snitt på

 • Figuren viser et snitt på

  • = 959 konsultasjoner
 • Snitt konsultasjoner per pasient per år

 • = 13,2

 • Pasienter per spesialist

 • = 72,8

 • Spredningen er ikke oppgitt i tabellen i SINTEF-rapporten

 • Hva er tolkningen av disse tall?

 • 959 / 200 arbeidsdager = 4,8 pas per dag



Øye = 3484

 • Øye = 3484

 • ØNH = 3790

 • Hud = 6326

 • Indremedisin = 2050

 • Store variasjoner mellom praksisene (SINTEF)

 • Frekt gjettet tidsforbruk per pasient i snitt

 • Øye = 16 minutter

 • ØNH = 15 minutter

 • Hud = 12 minutter

 • Indremedisin = 30 minutter

 • Psykiatri = 60 minutter





Den privatpraktiserende

 • Den privatpraktiserende

 • Pasientene

 • Helseforetaket

 • Fellesskapet



Vi har bare en klode

 • Vi har bare en klode

  • Gjelder i særlig grad enkeltpersoner og firmaer
  • Aksjeloven gir økonomisk avlat
  • Selv land kan nå komme på konkursens rand (Hellas, Spania og Italia)
   • Mekanismen er redusert kredittverdighet
 • Privatpraksis er intet unntak her

  • Særlig de som driver uten driftsavtale finner raskt ut om de kan leve av praksisen
  • Driftstilskuddet er en slags manna fra himmelen
  • Lokalene kan gi en pekepinn om økonomien i praksisen




Må helsevesenet være lønnsomt på en annen måte enn et OL-arrangement?

 • Må helsevesenet være lønnsomt på en annen måte enn et OL-arrangement?

  • Nasjonens ære har en høy pris
  • Det er lett å bruke andres penger
 • Anstendigheten til et samfunn

  • Retten til å gå til grunne
  • Ikke akseptert elendighet i Norge


Med KOSTNAD menes forbruket av produksjonsfaktorer over en bestemt periode

 • Med KOSTNAD menes forbruket av produksjonsfaktorer over en bestemt periode

 • Med UTGIFT menes anskaffelse av produksjonsfaktorer som resulterer i en betalingsforpliktelse. Anskaffelsen kan skje ved kontantkjøp eller kredittkjøp.

 • I motsetning til kostnader oppstår utgifter på et bestemt tidspunkt

 • Kjøper du en varebil er utgiften lik prisen på bilen

 • Kostnaden er slitasjen på bilen

 • El-varme og forbruksutstyr har for eksempel sammenfallende utgift og kostnad



Eksempel:

 • Eksempel:

 • Bruker Norge mer eller mindre enn andre land til helseformål?

  • Direkte valutaomregning
  • PPP = Purchasing Power Parity
  • Hva er med i helsebegrepet fra land til land?
  • Helsekostnad som andel av BNP


Helsevesenet som eksempel

 • Helsevesenet som eksempel



Prinsipalen belønner agenten for å utføre en oppgave

 • Prinsipalen belønner agenten for å utføre en oppgave

 • Prinsipalen (RHF) har mål og preferanser som han ønsker realisert (får vi håpe)

 • Agenten (legen) skal oppfylle prinsipalens ønsker

  • Legen har også faglige preferanser som hun følger
 • Prinsipalen kan sikre seg at ting gjøres ved

  • Å kontrollere ved nokså detaljerte regler om hvilke medikamenter som kan brukes, spesifikasjon av oppgaver osv.
  • Å stimulere eller oppmuntre agenten til å gjøre de riktige tingene
 • Budsjettprosessene, huffoghuff



Budsjettprosessen

 • Budsjettprosessen

 • Prinsipalen har begrenset kunnskap om kostnadsforhold relatert til intensjonene

 • Agenten kan melde om høyere kostnader enn de reelle

 • Hvis prinsipalen fornemmer dette, kan han barbere budsjettene vært år med 3%

 • Agentens ønske om økte bevilgninger kan begrunnes med:



En kollega sa i NRK 25.8 at anbudsrunder vil forringe kvaliteten på de tjenester som ytes

 • En kollega sa i NRK 25.8 at anbudsrunder vil forringe kvaliteten på de tjenester som ytes

 • Har han rett i det?

 • Bruk prinsipal agent-teorien



En myte eller illusjon sett med økonomøyne

 • En myte eller illusjon sett med økonomøyne

  • Hva brukes den til?
 • Friheten til å behandle slik man ønsker og med de midler som er nødvendige er begrenset av rammene til helsevesenet

 • Du kan ikke meningsfylt fjerne to blindtarmer samtidig

 • Medikamentvalg er avhengig av tilgjengelighet

  • Norske leger har dog større frihet enn leger i andre land


Mer en frihet fra

 • Mer en frihet fra

  • Store systemers byråkrati
  • Arbeidstidstyranni
  • Kurstyranni
  • kontroll
 • Enn frihet til

  • Å velge pasienter i større grad (relativ frihet)
  • Å tjene mindre
  • Jobbe mindre eller mer
  • Å kunne bli overflødiggjort


Privatpraksis som utgangspunkt for testing av nyvinninger?

 • Privatpraksis som utgangspunkt for testing av nyvinninger?



Innovasjoner er vårt samfunns viktigste forsvarsmekanisme for å kunne bevare velferdssamfunnet (økonom Erik Reinert)

 • Innovasjoner er vårt samfunns viktigste forsvarsmekanisme for å kunne bevare velferdssamfunnet (økonom Erik Reinert)

 • Institusjonene er bundet opp i systemer som ikke lar seg endre så lett, noe privatpraksis er i mindre grad

  • Eksempler:
  • Billeddiagnostikk til datamaskin
  • Endringene i tannlegenes fyllingsmaterialer
  • Gruppeterapi i psykiatrien
  • Søvnapne – inngrep
  • ”industriell” kataraktbehandling


Selvsagt må terapeuten få nok til smør og brød

 • Selvsagt må terapeuten få nok til smør og brød

 • Samfunnet er interessert i at pasientene blir bedre

  • Antakelse: da blir samfunnets utgifter lavere
  • Pasienten bruker mindre av andre helsetjenester
  • Pasienten lever lenger ?!?
  • Likhetsprinsippet krever at alle kan få tilgang
   • Får de det?


Pasienten kommer etter behandlingen i jobb igjen

 • Pasienten kommer etter behandlingen i jobb igjen

 • Samfunnets kostnader er:

 • 1 sykmelding for pasienten

  • Variabel størrelse. Forkortelse av sykmeldingsperioden er en besparelse for samfunnet og bedriften
 • 2 refusjonsandelen

  • konstant
 • 3 andel av driftstilskuddet



Pasienten kommer ikke i jobb igjen

 • Pasienten kommer ikke i jobb igjen

 • Samfunnets kostnader er:

 • 1 sykmelding for pasienten

  • Variabel størrelse. En senere permanent ytelse er en kostnad for samfunnet
 • 2 refusjonsandelen

  • konstant
 • 3 andel av driftstilskuddet

  • Varierer med antall pasienter i praksisen
 • Skatt må hun likevel betale, så hun bidrar med trygdeandel



Det er 3 parter:

 • Det er 3 parter:

 • Pasienten

  • Pas får det ”bedre”, blir kvitt sykdommen
 • Legen

  • Legen får et levebrød
 • Samfunnet

  • Kanskje lavere fremtidige kostnader til helsetjenester
  • Kanskje økt skatteinngang


Pasienten

 • Pasienten

  • Samtidig med tilfriskning, raskt i kirurgi, øye, ønh og lignende
  • Langsomt i psykiatrien (stort sett da)
 • Legen

 • Samfunnet

  • Uforutsigbart
  • Gevinsten kommer ofte på et annet budsjett enn det som hadde utgiftene


Småskalaeffektivitet

 • Småskalaeffektivitet

 • Selektiv praksis

  • Er effektivt
  • Forfordeler
 • Private kunne utnyttet sykehusfasiliteter utenom vanlig kontortid (fy, fy, fy)

 • Kontroll av private er ikke vanskeligere enn av sykehus



Både ja og nei

 • Både ja og nei

 • I dag har vi lite ”ekte privat praksis”

  • Er det så mye som 2%?
 • Den offentlige kontrollen er omfattende

  • Hemmer den kliniske frihetsfølelsen
  • Uthuler ”privat praksis”
 • Advokat-tjenester er 95% privat.

  • Hvorfor er ikke det noe problem?
 • Bostedsstrukturen i Norge er en faktor som reduserer mulig effektivitet

 • Internett og multimedia utnyttes for lite




Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling