Alishyer navoiy nomidagi samarqand davlat univyersityeti


FUQAROLIK  JAMIYaTI  INSTITUTLARI  –


Download 8.06 Mb.
Pdf просмотр
bet76/81
Sana14.02.2017
Hajmi8.06 Mb.
1   ...   73   74   75   76   77   78   79   80   81

FUQAROLIK  JAMIYaTI  INSTITUTLARI  –  fuqarolik  jamiyatini  shakllantirish 

uzoq  davom  etadigan  murakkab  jarayon  bo’lib,  bu  bevosita  jamiyatda  fuqarolik 

jamiyati institutlarining nechog’lik rivojlanganiga bog’liq bo’ladi. Fuqarolik jamiyati 

institutlari orqali fuqarolar davlat va jamiyat siyosiy hayotida bevosita ishtirok etadi. 

Fuqarolik jamiyatining eng muhim institutlari sirasiga nodavlat-notijorat tashkilotlari, 

jamoat birlashmalari, OAVlari, mahalla, oila kabilar kiradi.  XUSUSIYLAShTIRISh  –  “jismoniy  shaxslarning”  va  davlatga  taalluqli  bo’lmagan 

yuridik shaxslarning ommaviy mulki obyektlarini yoki davlat aksiyali jamiyatlarining 

aksiyalarini davlatdan sotib olishidir.  

HISOB  PALATASI  –  davlatdagi  oliy  moliyaviy  (moliyaviy-iqtisodiy)  nazorat 

organining dunyoda eng keng tarqalgan  nomi.  Xuddi shu  nomda Vengriya, Gresiya, 

Ispaniya,  Portugaliya,  GFR,  RF  va  qator  boshqa  mamlakatlarda  ishlatiladi.  AQShda 

Bosh hisobot boshqarmasi, Braziliya, Jazoir, Fransiya, Ruminiyada – hisob sudi deb 

ataladi.  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2002  yil  27  iyunda  “Hisob  

palatasini  tashkil  etish  to’g’risida”gi Farmoni  qabul  qilindi. Bu  farmonga  ko’ra,  

Hisob palatasi o’zining  faoliyati  to’g’risida O’zbekiston  Respublikasi Prezidenti va  


 

519 


                                                                                                                                                                                        

Oliy  Majlisga    hisobot  beradi.  Hisob    palatasining    asosiy  vazifasi  davlat    byudjeti 

ijrosini nazorat qilish, davlat aktiv  va passivlarni holati va  harakatini nazorat  qilish  

kabi  vakolatlarni  amalga  oshiradi HUQUQIY  DAVLAT  –  davlat  konstitusiyaviy-huquqiy  maqomining  tavsifi 

sifatida  amal  qiladi  va  davlatning  quyidagi  tamoyillarga  so’zsiz  bo’ysunishini 

nazarda  tutadi:  xalq  suvereniteti,  inson  huquqlari  va  erkinliklarining  davlat 

tomonidan  buzilmasligi,  davlatning  konstitusiyaviy  tuzum  bilan  bog’liqligi, 

konstitusiyaning  boshqa  barcha  qonunlar  va  qonunosti  hujjatlaridan  ustunligi, 

hokimiyatlarning  bo’linishi,  huquqiy  davlatning  tashkiliy  negizi  bo’lgan 

hokimiyatning    organlari  va  davlat  xizmatchilarining  javobgarligi  instituti,  milliy 

huquq normalaridan xalqaro huquq normalarining ustunligi. ChET  EL  INVESTISIYALARI  –  chet  ellik  investorlar  asosan  daromad  (foyda) 

olish  maqsadida  tadbirkorlik  faoliyati  va  qonun  hujjatlarida  taqiqlanmagan  boshqa 

turdagi  faoliyat  obyektlariga  qo’shadigan  barcha  turdagi  moddiy  va  nomoddiy 

boyliklar  va  ularga  doir  huquqlar,  shu  jumladan  intellektual  mulkka  doir  huquqlar, 

shuningdek O’zbekiston Respublikasi hududida chet el investisiyalaridan olingan har 

qanday daromadga aytiladi.  EKOLOGIK  NAZORAT  –tabiiy  muhitni  muhofaza  qilish,  tabiiy  resurslardan 

oqilona  foydalanish  va  ekologik  xavfsizlikni  ta’minlash  qoida-talablarini  barcha 

vazirlik,  davlat  qo’mitalari  va  idoralari,  korxonalar,  tashkilotlar,  muassasa, 

mansabdor  va  jismoniy  shaxslar  tomonidan  bajarilishini  tekshirish,  tabiiy  muhit 

holatini  o’rganish  va  kuzatish,  chora-tadbirlarni  qo’llash  bilan  bog’lik  siyosiy-

huquqiy,  ijtimoiy-iqtisodiy  va  ma’naviy-ma’rifiy  chora-tadbirlar  yig’indisini  o’z 

ichiga oladi.  

 

  

 

  

 

520 


                                                                                                                                                                                        

 

ШАРҚДА Авесто  китобининг ўрганилиш 

тарихи: 

1.С.П.Толстов (Россия 1948-1954) 

2. Я.Ғуломов  (Ўзбекистон, 1957) 

3. А.М.Маковельский (Боку, 1964) 

4. М.Стеблин-Каменский (Душанбе, 

1990, «Яшт») 

5. А.Маҳкам (Ўзбекистон, 1991) 

6. Жалил Дустхох (Эрон, 1991) 

7. А.Асқаров (Ўзбекистон, 1994) 

8. М.Исҳоқов, Ҳ.Ҳомидий 

(Ўзбекистон, 2001) 

 

  

 

«АВЕСТО» 

ҒАРБДА 

Авесто  китобининг ўрганилиш 

тарихи: 

 

1.Г.Лорд (Англия, 1630, «Форслар дини») 

2. Ж.Буче (Англия, 1723, «Видевдат»

3. А.Дюперрон (Франция, 1771)

4. Кленкер (Рига, 1778,  «Авестонинг 

немисчача нашри») 

5. Ф.К.Гелднер (Германия, 1889)

6. М.Бойс (Москва. 1987 

Зароастрийцы) 

 

 

  

 

 

АвестоАвесто

Қадимги

Қадимги

Эрон

Эрон

ва

ва

Ҳинд

Ҳинд

манбалари

манбалариХвадай

Хвадай

намак

намакАбулқосим

Абулқосим

Фирдавсий

Фирдавсий

«

«

Шоҳнома

Шоҳнома

»

»«

«

Маҳобҳарата

Маҳобҳарата

»

»

Юнон

Юнон

ва

ва

Рим

Рим

манбалари

манбалари

:

:Херадот

Херадот

«

«

Тарих

Тарих

»

»Квинт

Квинт

Курций

Курций

Руф

Руф

«

«

Буюк

Буюк

Искандар

Искандар

тарихи

тарихи

»

»Арриан

Арриан

Флавий

Флавий

«

«

Искандарнинг

Искандарнинг

юришлари

юришлари

»

»Помпей

Помпей

Трог

Трог

«

«

Филипп

Филипп

тарихи

тарихи

»

»Гай

Гай

Плиний

Плиний

Секунд

Секунд

«

«

Оддий

Оддий

тарих

тарих

»

»Полибий

Полибий

«

«

Умумий

Умумий

тарих

тарих

»

»Страбон

Страбон

«

«

География

География

»

»Птоломей

Птоломей

Клавдий

Клавдий

«

«

География

География

»

»

Хитой

Хитой

манбалари

манбалари

:

:Сима

Сима

Цянь

Цянь

«

«

Ши

Ши

Цзи

Цзи

»

»

-

-

(

(

«

«

Тарихий

Тарихий

эсдаликлар

эсдаликлар

»

»

)

)Бянь

Бянь

Гу

Гу

«

«

Цянь

Цянь

Хань

Хань

шу

шу

»

»

-

-

(

(

«

«

Аввалги

Аввалги

хан

хан

сулоласининг

сулоласининг

тарихи

тарихи

»

»

)

)Ли

Ли

Янь

Янь

-

-

шоу

шоу

«

«

Бэй

Бэй

шу

шу

»

»

(

(

«

«

Шимолий

Шимолий

сулолалар

сулолалар

тарихи

тарихи

»

»

)

)Фань

Фань

Хуа

Хуа

«

«

Хоу

Хоу

Хань

Хань

шу

шу

»

»

(

(

«

«

Кейинги

Кейинги

хан

хан

сулоласи

сулоласи

тарихи

тарихи

»

»

)

)

Ўзбекистон тарихига оид асосий ёзма манбалар

 

  

 

521 


                                                                                                                                                                                        

Гигиена, қатрон

усули, микробларни

оташ, иссиқлик ва

совуқлик йўли билан

йўқотиш

Баданнинг қуввати

1.Жон 2.Виждон, 

3.Равон (тан), 

4.Идрок 5. Азалий

(қадимий) руҳдан

ташкил топган

12 000 ҳўкиз

терисига зарҳал

ҳарфлар билан

битилган

Иқтисодий, сиёсий

билимлар манбаи. 

География, фалакиёт,  

фалсафа, биология, 

экология, тиббиёт ва

бошқа билимлар

манбаи

Ташреҳ (анатомия), 

мижоз (физиология), 

касалликлар ва

уларнинг олдини

олиш, даьво усуллари

манбаи

Уйланиб яхши насл

қолдирмаганлар

занжирланган, 

тамғаланган, қопга

солиб жазоланган. Кўп

болали оналар давлат

муҳофазасига олинган

Кимёвий усул: кул, 

сирка, шароб, турли

гиёхлар воситасида

микробларга қарши

курашиш усули

Ов итини ўлдирган киши

1000 тадан эчкемар, сув

қўнғизи, пашша ўлдириши

лозим саналган

Операциядан олдин

беморлар нашага

шароб аралашириб

хушсизлантирилган

Илон заҳар

сочаётган идиш

илк бор шу

китобда

тасвирланган

Зардуштийлик

динининг

муқаддас китоби

“Авесто”-

билимлар

манбаи

 

««

Авесто


Авесто

»

»китобида

китобида


қадимий

қадимий


давлатчилик

давлатчилик

тарихига

тарихига


оид

оид


маълумотлар

маълумотлар««

Авесто


Авесто

»

»да

да

жамижами

16 


16 

мамлакат


мамлакат

санаб


санаб

ўтилган


ўтилганКатта

Катта


Хоразм

Хоразм


(

(

милмил

.

.авв

авв


VIIVII

аср


аср

)

)ҚадимгиҚадимги

Бақтрия


Бақтрия

(

(мил

мил


.

.

авваввVII

VII


аср

аср


)

)Марғиёна


Марғиёна

(

(м

м

..

а

аVIIVII

аср


аср

)

) 

 

522 


                                                                                                                                                                                        

Илк


Илк

давлатлар

давлатлар

пайдо


пайдо

бўлиши


бўлиши

арафасида

арафасида

Ўрта


Ўрта

Осиё


Осиё

жамияти


жамиятиоила

оиланмана

нманауруғ

уруғ

жамоаси

жамоаси

вис

висқабила

қабила

занту

зантувилоят

вилоят

даҳю

даҳюҳукмдор

ҳукмдор

-

-

кави

кавиҚоҳинлар

ҚоҳинларҲарбийлар

ҲарбийларДеҳқонлар

ДеҳқонларЧорвадорлар

ЧорвадорларҲунармандлар

Ҳунармандлар

Ижтимоий


табақалар

Маъмурий ҳудудий

бошқарув

Ўрта


Ўрта

Осиёда


Осиёда

форслар


форслар

ҳукмронлиги

ҳукмронлиги

(

(мил

мил


.

.

аввавв

. 540/530

. 540/530

-

-330 

330 


йиллар

йиллар


)

)Мил


Милавв

авв


.  VI 

.  VI 


аср

аср


ўрталарида

ўрталарида

Мидия

Мидия


(

(

ЭронЭрон

тоғлигининг

тоғлигининг

шимолий


шимолий

-

-ғарбий

ғарбий


қисмидаги

қисмидаги

тарихий

тарихий


вилоят

вилоят


)

)

дада

аҳамонийлар

аҳамонийлар

давлатининг

давлатининг

ташқи


ташқи

юришлари


юришлари

кучаяди


кучаяди

;

;ММ

ил

илаввавв

. 530 


. 530 

йилда


йилда

Форс


Форс

подшохи


подшохи

Кир


Кир

II 


II 

нинг


нинг

Ўрта


Ўрта

Осиёга


Осиёга

юриши


юриши

ва

ваунинг

унинг


саклар

саклар


маликаси

маликаси


Тўмарис

Тўмарис


томонидан

томонидан

мағлубиятга

мағлубиятга

учраши

учраши


ММ

ил

илаввавв

.  519


.  519518 

518 


йилларда

йилларда


Доро

Доро


ЎртаЎрта

Осиёдаги


Осиёдаги

сак


сак

қабилалари

қабилалари

устига


устига

юриш


юриш

қилиб


қилибуларни

уларни


мағлубиятга

мағлубиятга

учрат

учрат


ган

ган


;

;Широк


Широк

жасорати


жасорати

;

;ФорсларФорслар

томонидан

томонидан

истило


истило

қилинган


қилинган

барча


барча

мулклар


мулклар

сатрапликларга

сатрапликларга

бўлиниб


бўлинибуларни

уларни


сатраплар

сатраплар

бошқарган

бошқарганСатрапларСатраплар

аҳамоний


аҳамоний

подшолари

подшолари

томонидан

томонидан

тайинланган

тайинланганЎрта

Ўрта


Осиё

Осиё


мулклари

мулклари


тўртта

тўртта


сатрапликдан

сатрапликдан

иборат

иборат


бўлган

бўлган


жумладанжумладанКаспий

Каспий


бўйида

бўйида


яшовчи

яшовчи


кўчманчи

кўчманчи


қабилалар

қабилалар

XI 

XI 


сатраплик

сатрапликБақтрияБақтрия

XII 


XII 

сатраплик

сатрапликСаклар

Саклар


ўлкаси

ўлкаси


XV 

XV 


сатраплик

сатрапликХоразмХоразмСўғд

Сўғд


ва

ва

ПарфияПарфия

XVI 


XVI 

сатрапликни

сатрапликни

ташкил


ташкил

қилган


қилган

;

;ММ

ил

илаввавв

. 540


. 540

-

-530 

530 


йиллардан

йиллардан

мил

мил


аввавв

. 330 


. 330 

йилга


йилга

қадар


қадар

Ўрта


Ўрта

Осиё


Осиё

мулклари


мулклари

Қадимги


Қадимги

Форс


Форс

подшолиги

подшолиги

таркибида

таркибида

бўлган


бўлган

;

;ОО

ромий


ромий

алифбосига

алифбосига

асосланган

асосланган

ўз

ўзёзувларига

ёзувларига

асос

асос


сол

сол


инган

инган


.

.

  

 

523 


                                                                                                                                                                                        

 

САТРАПЛИКЛАР 16-ўлка 

15-ўлка 

12-ўлка 

Баºтрийлар, 

мар¼иёналиклар, эгллар 

Саклар,  

каспийлар 

Парфияликлар, хоразм-

ликлар, с¢¼длар, арийлар 

СОЛИªЛАР ТУРИ ВА ²АЖМИ 

300 талант 

кумуш 

250 талант  

кумуш 

360 талант  

Каталог: mexmat -> books -> I%20blok%20fanlari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari kafedrasi
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti umumiy huquqshunoslik
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti ekologiya va tabiatni muhofaza qilish
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti mexanika-matematika fakulteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat un


Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   73   74   75   76   77   78   79   80   81


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling