Alkogolli mahsulotlar bilan chakana savdo qilish huquqini


Download 44.3 Kb.
Pdf просмотр
Sana19.06.2017
Hajmi44.3 Kb.
    Навигация по данной странице:
  • " \ z a c

Alkogolli  mahsulotlar  bilan  chakana  savdo  qilish  huquqini 

beradigan  ruhsat guvohnomasini  olish  interaktiv xizmati

reglamenti.

1

.  Interaktiv  xizm at  tavsifi  (pasport)1

.

1

.

  Interaktiv xizm at  nomi:

Alkogolli  mahsulotlar  bilan  chakana  savdo  qilish  huquqini  beradigan  ruhsat 

guvohnomasini  olish  uchun  arizalar  qabul  qilishni  tashkil  qilish  interaktiv 

xizmati.


1

.

2

.

  Interaktiv xizm at  natijasi:

Veb-saytning  ushbu 

interaktiv  xizmat 

bo’limiga 

kirganda  “Alkogolli 

mahsulotlar 

bilan 

chakana 


savdo 

qilish 


huquqini 

beradigan 

ruhsat 

guvohnomasini  olish”  interaktiv  xizmati  bo’yicha  m a’lumotlami  olishi,  yoki murojaat  qilish  imkoni  yaratilgan.

1

.

3

.

  Interaktiv  xizm atni  ko’rsatuvchi  tashkilot  va  korxonalar  va  xizm at  ko’rsatish 

m anzili:

Jizzax  viloyat  hokimligining  rasmiy  veb-saytida  Interaktiv  xizmatlar 

xavolasida  mavjud.  Veb-saytdagi  xavolasi:

http://iizzax.uz/uz/onlineservice/alkogolli-mahsulotlar-bilan-chakana-savdo-

qilish-huquqini-beradigan-ruhsat-guvohnomasini-olish/

1.4.  Q onuniy asosi:

1.  O ’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2007  yil  16  martdagi  “Alkogolli 

mahsulotlar  bilan  chakana  savdo  qilishni  yanada  tartibga  solish  chora- 

tadbirlar to'g'risida”gi  PQ-605-sonli  qarori.

1

.

5.  Xizm atdan  foydalanuvchilar:

Yuridik  shaxslar.

1

.

6

.

  Bajarilish  m uddati:

Ariza  qabul  qilingan  kundan  e’tiboran  15  ish.kunigacha.1.7.  S o ’rovnom ani  qabul  qilinganligini  tasdiqlash  m uddati:

Murojaat  va 

hujjatlarning  nusxalari 

qabul 


qilinganligi  to’g ’risidagi 

tasdiqnoma  arizachiga  24  soat  muddat  ichida  taqdim  etiladi.

2.  Xizm atdan  fo yd alanuvch ilarga  m a’ium o tlarni  taqdim   etish.

2.1.  Axborot  tarkibi  va  xajmi:

Alkogolli  mahsulotlar  bilan  chakana  savdo  qilish  huquqini  beradigan 

ruhsat  guvohnom asini  olish  uchun  arizalar  qabul  qilishni  tashkil  qilish.

2.2.  So ’rovga  asoson  beriladigan  axborotlar:

Jizzax  viloyat  hokimligining  rasmiy-veb  saytiga  kirib  bir  lahzada  m a’lumot 

olish  hamda  ariza  yuborish  mumkin.

2.3.  Xizm at  ko ’rsatish joyi:

Jizzax  viloyat  hokimligining  rasmiy-veb  sayti  orqali  m a’iumotlarni  olish  va 

murojaat  yuborish  mumkin.  Yakuniy  hujjat  murojaatchining  istiqomat  qilish 

manzilidagi  “Yagona  darcha”  markazlari  orqali  taqdim  etiladi

2.4.  Talab qilinadigan  hujjat  blankalari  (forma):

Talab  qilingan  hujjatlar  nusxalari  Jizzax  viloyat  rasmiy  veb-saytining 

interaktiv  xizmatlar  bo’limidagi  "Alkogolli  mahsulotlar  bilan  chakana  savdo 

qilish  huquqini  beradigan  ruhsat  guvohnomasini  olish”  interaktiv  davlat  xizmati 

bo’limi,  quyi  qismida  keltirilgan.

3.  Xizm at  ko'rsatish

3.1.  Ish  vaqti:

Murojaatchilar  o’z  murojaatlarini  dushanba  kunidan  juma  kuniga  qadar 

soat  09:00  dan  18:00  gacha  oralig’ida  Jizzax  viloyati  rasmiy  veb-sayti  orqali 

yuborishlari  mumkin.  Tushlik  soat  13:00  dan  14:00  gacha.

4.  Xizm at  ko'rsatish  jarayo ni

4.1.  Zaruriy  hujjatlar:

-

  Yuridik  shaxsning  nomi  va  tashkiliy-huquqiy  shakli,  u  joylashgan  joy 

(pochta  manzili),  bank  muassasasi  nomi  va  bankdagi  xisob  raqamining  tartib 

raqami  ko'rsatilgan  holda  ruxsat  guvohnom asi  berilishi  to'g'risida  ariza;

Yuridik 

shaxs 


davlat  *  ro'yxatidan 

o'tkazilganligi 

to'g'risidagi 

guvohnom aning  nusxasi;

-  Shaharlarda  —   eng  kam  oylik  ish  haqining  kamida  100  barobari  miqdorida 

va  qishloq  joylarda  hamda  chekka  tog'li  tumanlarda  —   eng  kam  oylik  ish 

haqining  50  barobari  miqdorida  shakllantirilgan  ustav  fondi  mavjudligini 

tasdiqlaydigan  hujjatning  nusxasi.  Ustav  fondi  pul  mablag'larida  shakllantirilgan 

taqdirda  tasdiqlovchi  hujjat  xizmat  ko1rsatuvchi  bank  tomonidan  beriladi.  Ustav 

fondi  boshqa  mol-mulk  bilan  shakllantirilgan  taqdirda  yuridik  shaxs  ushbu  mol-mulkka  egalik  huquqi,  uning  qiymati  va  u  ustav  fondiga  qo'shilganligi  haqidagi 

tasdiqnomani  taqdim  etadi.

Chakana  savdo  qilish  huquqi  uchun  mahalliy  yig'im  to'langanligini tasdiqlaydigan  bank  hujjatining  nusxasi.

4.2.  Xizm at  uchun  to ’lov:

Alkogolli  mahsulotlar  bilan  chakana  savdo  qilish  huquqini  beradigan  ruhsat 

guvohnomasini  berilishi  bepul  amalga  oshiriladi.

Alkogolli  mahsulotlar  bilan  chakana  savdo  qilish  huquqini  beradigan  ruhsat 

guvohnomasini  ‘ 

olingandan 

so’ng, 


tadbirkorlik 

faoliyati 

davrida: 

bir  oylik  savdo-sotiq  uchun  eng  kam  oylik  ish  xaqining  5  barobari  miqdorida 

mahalliy yig’im  to ’lanadi.

4.3.  Interaktiv xizm at  ko’rsatish  bosqichlari:1

.

 

Jizzax  viloyatidagi  shahar  va  tuman  hokimliklari  huzuridagi  yuridik shaxslardan  barcha  talab  qilinadigan  alkogolli  mahsulatlar  bilan  chakana  savdo 

qilish  huquqini  beradigan  ruxsat  guvohnomalarini  olish  uchun  hujjatlarni  ko'rib 

chiqish  bo'yicha  komissiya  raisi  nomiga  ariza  -  bir  ish  kuni  davomida.

2. 


'  Jizzax  viloyatidagi  shahar va  tuman  hokimliklari  huzuridagi  alkogolli 

mahsulatlar 

bilan 

chakana 


savdo 

qilish 


huquqini 

beradigan 

ruxsat 

guvohnomalarini olish 

uchun 


hujjatlarni 

ko'rib 


chiqish 

bo'yicha 

komissiya  alkogolli  mahsulatlar  bilan  chakana  savdo  qilish  uchun  taqdim 

qilingan  ariza  asosida  hamma  hujjatlarni  amaldagi  qonun  hujjatlariga  mosligini 

ko'rib  chiqadi  -   o’n  ish  kuni  davomida.

3. 


Jizzax  viloyatidagi  shahar  va  tuman  hokimliklari  huzuridagi  alkogolli 

mahsulatlar 

bilan 

chakana 


savdo 

qilish 


huquqini 

beradigan 

ruxsat 

guvohnomalarini  olish  uchun  hujjatlarni  ko'rib  chiqish  bo'yicha  maxsus komissiya  talabgorning  alkogolli  mahsulatlar  bilan  chakana  savdo  qilish  uchun 

taqdim  qilingan  hujjatlarini  hamda  komissiyaning  Jizzax  viloyatidagi  shahar  va 

tuman  hokimliklari  huzuridagi  alkogolli  mahsulatlar  bilan  chakana  savdo  qilish 

huquqini  bera_digan  ruxsat  guvohnomalarini  olish  uchun  hujjatlar  bo'yicha 

xulosasini  ko'rib  chiqadi  va  ruhsatnoma  beriladi  -   bir ish  kuni  davomida;

4.4.  Xizm at  ko'rsatish  uchun  ichki  idoraviy jarayonlar:

Ishchi  organ  5  ish  kuni  mobaynida  murojaatchi  tomonidan  taqdim  etilgan

*

hujjatlarni  o’rganadi  va  alkogolli  mahsulatlar  bilan  chakana  savdo  qilish huquqini  beradigan  ruxsat  guvohnomasini  berish  bo’yicha  mazkur  Nizom  bilan 

belgilangan  talablariga  muvofiqligini  aniqlaydi.

4.5.  Natijani  olish  usullari:

Shaxsan  yoki  pochta.4-6.  Xizm at  natijasi:

Alkogolli  mahsulatlar  bilan  chakana  savdo  qilish  huquqini  beradigan  ruxsat 

guvohnomasini  taqdim  etish.

4.6.  Rad  etish  sabalari:

Tegishli  hujjatlar taqdim  etilmagan  va  qo’yilgan  talablarga  javob  bermagan 

hollarda,  jumladan: 

о  Qayd  etilgan  barcha  hujjatlar to ’liq  bo’lmaganda; 

о  Arizachi  talab  etilgan  qonun-qoidalarga  rozi  bo’lmaganda; 

о  Talab  etilgan  form alar  noto’g ’ri  to ’ldirilganda.

5.  Sifatni  ta'm inlash

5

.

1

.

  Sifat  ko’rsatkichlari:

Rasmiy  veb  saytdagi  virtual  murojaat  orqali  o’z  baxolarini  q o ’yishi  mumkin.

5.2.  K o’rsatilgan  xizm atga  oid  shikoyatlar:

Xizmatdan 

norozi 

bo’lgan 


shaxslar, 

rasmiy 


veb-saytdagi 

virtual 


murojjat  orqali  o ’z  shikoyatlarini  qoldirishlari  mumkin.

Eslatm a  !

1. 

Yuridik  shaxsdan  Nizomda  nazarda  tutilmagan  hujjatlarni  talab qilinishiga  yo ’l  qo’yilmaydi;

2. 


Hujjatlar  yuridik  shaxslar  tomonidan  ishchi  organga  bevosita  yohud 

olinganligi  m a’lum  qilingan  holda  pochta  aloqasi  vositasi  orqali  yetkazib 

beriladi;

3. 


Qonun  hujjatlarida  belgilanga.n  taqdim  etilayotgan  m a’lumotlarning 

ishonchliligi  uchun  yuridik  shaxs  -  ariza  beruvchi  javob  beradi.flova

I n t e r a k t i v   x i z m a t   k o ' r s a t i s h   t a r t i b i

A ri z a  b e  n r ./с 1i i I a г n m g rr ■

 и t ■


:jj a a t  lari J izzax

v  i! l  

1

 у o i l   г a гг-i у 

0 L

у t I 


О 

гq a l i   a r i z a  с h i d i n g

is't i q o m a t   rna n z i 1

 i d ag i ,fV a g ’□ n a   d a r c  h a "

! ! a f  к a z Id г  iCJ 

~

, У. £

 ’.0a It ic i 1

 g a n

I  u m a ri  v  a  s hi a hi a r  h-jkirr liklaj'

 i  h 


i j z l i

 rid a g i

1’  1

  4 d 


.i "  [  -j f 

i, 


а Г I  :e nti

A l k o g o l l i   c r' a h su  1a t l a r   bil a n   с h a k a n a s a v d o

q ilish  f a o l i y a t i n  i a m a l g a о s h ir i s h g a

g u v о  h n о  rr" a  b e f i s h  Ь о'

 у i с h a s h a h а г у  о

 к i


t u  m a n   к о  m m  isi\

' <С$ -Z-

 1

JA 1

 k o g o  11 i  m a h s u lo t la r  bi 1

 a n  с hi a к a r i a  s a v d о

q ilis h   f a o l i y a t i n i a rn a 1

 g a о  s hr ir is hi g a

g u у  о  h n о  m  a  b e r ish  b*j  v ic h a v i l o y a t

к о  m  m i si у  a s i

Ku h r . - t n o n - a m   a" \ z a c

 b in ing  i;■

>

t i q о m a tm  a  ci z i 1

 i d  a g i  ,v Y a g о  r t a  d a r li ci

r n a r k a z l a r i

о r q a  1

 i  t a q d  i rn  e ti 1 i s h i

\

4Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling