Bufer sistemalar ma’ruzaning maqsadi Ko’pchilik organizmlarda, shu jumladan


Download 445 b.
Sana12.12.2017
Hajmi445 b.


BUFER SISTEMALAR


Ma’ruzaning maqsadi

 • Ko’pchilik organizmlarda, shu jumladan

 • odam organizmida bufer sistemalar

 • biologik jarayonlar borayotgan muhitning

 • pH ko’rsatkichini doimiy saqlanishini

 • ta’minlaydi. Shuning uchun bufer

 • sistemalarning turlari, tuzilishi, ularning

 • ta’sir etish mehanizmi, sig’imini aniqlash,

 • pHini hisoblash yollarini o’rganish muhim

 • ahamiyatga egadir.KORILADIGAN MASALALAR

 • Bufer sistemalarning tuzilishi va turlari

 • Bufer sistemalarning pHini hisoblash

 • Bufer sistemalarning ta‘sir etish mehanizmi

 • Bufer sig’imi

 • Odam organizmining bufer sistemalari

 • Bufer sistemalarning tibbiyot va biologiyadagi ahamiyatiBufer sistemalarning turlari

 • Bufer sistemalar ikki turga bo’linadi:

 • 1. Kuchsiz kislota va shu kislotaning kuchli

 • asos bilan hosil qilgan tuzining aralashmasi.

 • Masalan: CH3COOH + CH3COONa - atsetatli

 • bufer eritma

 • 2. Kuchsiz asos va shu asosning kuchli kislota

 • bilan hosil qilgan tuzining aralashmasi.

 • Masalan: NH4OH + NH4Cl - ammiakli bufer

 • eritmaKo’riladigan bufer sistemalar

 • CH3COOH + CH3COONa - atsetatli bufer sistema

 • NH4OH + NH4Cl - ammiakli bufer sistema

 • H2CO3 + NaHCO3 - gidrokarbonatli bufer sistema

 • NaH2PO4 + Na2HPO4 - fosfatli bufer sistema

 • PtCOOH + PtCOONa - oqsilli bufer sistema

 • HHb + KHb - gemoglobinli bufer sistema

 • HHbO2 + KHbO2 - oksigemoglobinli bufer sistemaKislotali bufer sistema uchun Genderson-Gasselbah tenglamasi

 • CH3COOH CH3COO- + H+

 • CH3COONa CH3COO- + Na+

 • [H+][CH3COO-]

 • Kislota uchun: Kdis.=------------------- yoki:

 • [CH3COOH]

 • [CH3COOH]

 • [H+] = Kdis.-----------------

 • [CH3COO-]Kislotali bufer sistema uchun Genderson-Gasselbah tenglamasi

 • [CH3COOH] -lg [H+] = -lgKdis.- lg---------------- [CH3COO-] C tuz pH = pKk-ta + lg ----------- C k-taAsosli bufer sistema uchun Genderson-Gasselbah tenglamasi

 • NH4OH NH4+ + OH-

 • NH4Cl NH4+ + Cl-

 • [NH4+][OH-]

 • Asos uchun: Kdis.=------------------- yoki:

 • [NH4OH]

 • [NH4OH]

 • [OH-] = Kdis.-----------------

 • [NH4+]Asosli bufer sistema uchun Genderson-Gasselbah tenglamasi

 • [NH4OH] -lg [OH-] = -lgKdis.- lg---------------- [NH4+] C tuz pOH = pKasos + lg --------- Casos

 • C tuz pH = 14 - pKasos - lg --------- CasosBufer ta’sirining mehanizmi

 • CH3COOH CH3COO- + H+

 • CH3COONa CH3COO- + Na+

 • Oz miqdorda kuchli kislota qo’shganda:

 • H+ + CH3COO- = CH3COOH

 • ya’ni muvozanat kuchsiz elektrolit CH3COOH hosil bo’lish tomonga siljiydi.

 • Oz miqdorda kuchli asos qo’shganda:

 • OH- + H+ = H2O

 • ya’ni muvozanat kuchsiz elektrolit H2O hosil bo’lish tomonga siljiydi.BUFER SIG’IMI

 • C

 • B = -------------- mmol

 • pH1 - pH0

 • Bu yerda:

 • B - bufer sig’imi; mmol

 • C - qo’shilayotgan kuchli kislota yoki

 • asosning mmoldagi miqdori

 • pH0 - boshlang’ich muhit pHi

 • pH1 - ohirigi muhit pHiBUFER SIG’IMI

 • N ·V

 • B = -------------- mmol

 • pH1 - pH0

 • Bu yerda:

 • B - bufer sig’imi; mmol

 • N - titrlovchi eritmaning molar

 • ekvivalent konsentratsiyasi; mmol/l

 • V - titrlovchi eritmaning hajmi; l

 • pH0 - boshlang’ich muhit pHi

 • pH1 - ohirigi muhit pHiOrganizmning bufer sistemalari

 • Gidrokarbonatli bufer sistema - qonning asosiy bufer sistemasi:

 • H2CO3 H+ + HCO3-

 • NaHCO3 Na+ + HCO3-

 • Oz miqdorda kuchli kislota qo’shilganda kuchsiz elektrolit H2CO3 hosil bo’ladi:

 • H+ + HCO3- = H2CO3

 • Oz miqdorda kuchli asos qo’shilganda

 • kuchsiz elektrolit H2O hosil bo’ladi:

 • OH- + H+ = H2OOrganizmning bufer sistemalari

 • Fosfatli bufer sistema - hujayra ichidagi

 • suyuqliklarning asosiy bufer sistemasi:

 • NaH2PO4 Na+ + H2PO4-

 • Na2HPO4 2Na+ + HPO42-

 • Oz miqdorda kuchli kislota qo’shilganda kuchsiz elektrolit H2PO4- hosil bo’ladi:

 • H+ + HPO42- = H2PO4-

 • Oz miqdorda kuchli asos qo’shilganda

 • kuchsiz elektrolit H2O va HPO42- hosil bo’ladi:

 • OH- + H2PO4- = H2O + HPO42-Organizmning bufer sistemalari

 • Oqsilli bufer sistema - barcha

 • to’qimalardagi bufer sistema

 • PtCOOH PtCOO- + H+

 • PtCOONa PtCOO- + Na+

 • Oz miqdorda kuchli kislota qo’shilganda kuchsiz elektrolit PtCOOH hosil bo’ladi:

 • H+ + PtCOO- = PtCOOH

 • Oz miqdorda kuchli asos qo’shilganda

 • kuchsiz elektrolit H2O hosil bo’ladi:

 • OH- + H+ = H2OOrganizmning bufer sistemalari

 • Oqsilli bufer sistema - aminikislotaning

 • bipolar ioni sifatida:

 • COO- COOH

 • Pt + HCl Pt

 • NH3+ NH3Cl

 • COO- COONa

 • Pt + NaOH Pt

 • NH3+ NH3OH
Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling