Davlat va huquq asoslari


Download 47.2 Kb.
Sana08.10.2019
Hajmi47.2 Kb.

8-sinf “DAVLAT VA HUQUQ ASOSLARI”

(haftasiga 1 soatdan, jami 34 soat)


Bo’lim va mavzular

Soat

Rejalashtirilgan sana


O’tish muddati

Mashg’ulot turiTa’lim metodlariTa’lim vositalari

Fanlararo aloqadorligi


Foydalanilgan asosiy manba va qo’shimcha adabiyotlarUyga vazifa


A


B


V

I BOB. JAMIYAT VA DAVLAT.(6 soat)

1

Mustaqillik bu - huquqdir

1

Umum

lashtiruvchi“aqliy huj”, “kich ma’r”, “xotira” m

Xarita, tarqat. mater,

doska


Milliy g’oya

I.Karimov “Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch” T, “O’zbekiston”, 2008

1-§. 4-8-betlar

2

Jamiyat

1

BKM larni rivojlantiruvchi

“aqliy huj”,

“tush tahlili”

“debat”


Rasmlar, tarqat. mater,

Doska


Milliy g’oya

Саидов А., Тожихонов У. "Давлат ва ҳуқуқ назарияси", 2 - том, Т. 2001йил

2-§. 10-14-betlar

3

Davlat

1

BKM larni rivojlantiruvchi

“aqliy huj”, “kich ma’r”,

“klaster”Xarita, tarqat. mater,

Doska, plakatGeogra

fiya


O’zbekiston xalqlari tarixi.1-jild.T, 1992

3-§. 15-19-betlar

4

Davlat funksiyalari

1

BKM larni rivojlantiruvchi

“aqliy huj”,

“klaster”

“xotira” m


Xarita, tarqat. mater,

doska


Geografiya, tarix

Саидов А., Тожихонов У. "Давлат ва ҳуқуқ назарияси", 2 - том, Т. 2001йил

4-§. 20-24-betlar

5

Davlatning boshqaruv shakli

1

BKM larni rivojlantiruvchi

“aqliy huj”,

“zanjir”


“xotira” m,

jadval


Rasmlar , tarqat. mater,

doska


Milliy g’oya, tarix

Каримова О., Ғаффоров З. «Давлат ва ҳуқуқ асослари». Т., «Ўқитувчи», 1995 й.

5-§. 25-29-betlar

6

Davlatning tuzulish shakli

Nazorat ishi -11

Nazorat

BKM larni rivojlantiruvchiTest ,“aqliy huj”,

“tezkor savollar”

“debat”


Testlar banki, Rasmlar , tarqat. mater,

doska


Geogra

fiya, tarixКаримова О., Ғаффоров З. «Давлат ва ҳуқуқ асослари». Т., «Ўқитувчи», 1995 й.

6-§. 30-34-betlar.

8

Siyosiy tartibot. Davlat organlari. Davlat mexanizmi

1

BKM larni rivojlantiruvchi

“aqliy huj”,

“zanjir”


“xotira” m

Rasmlar , tarqat. mater,

Doska, slaydGeogra

fiya


Тожихонов У., Саидов А. "Ҳуқуқий маданият назарияси", 2-том.

7-§. 35-42-betlar.


II BOB.FUQAROLIK JAMIYATI VA HUQUQIY DAVLAT. (5 soat)

9

Huquqiy davlat

1

BKM larni rivojlantiruvchi

“aqliy huj”,

“klaster”

“zanjir”


Xarita, tarqat. mater,

doska


Tarix

Каримова О., Ғаффоров З. «Давлат ва ҳуқуқ асослари». Т., «Ўқитувчи», 1995 й.

8-§. 44-48-betlar.

10

Fuqarolik jamiyati

1

BKM larni rivojlantiruvchi

“aqliy huj”,

xotira”m,

“blits test”


Rasmlar , tarqat.mater, slayd

Milliy g’oya

Тожихонов У., Саидов А. "Ҳуқуқий маданият назарияси", 2-том

9-§. 49-53-betlar.

11

O‘zbekiston Respublikasida fuqarolik jamiyatini barpo etish asoslari.

1

BKM larni rivojlantiruvchi

“aqliy huj”, “kich ma’r”,

“debat”


Rasmlar , tarqat.mater,

slayd


Milliy g’oya

I.Karimov "Адолат – қонун устуворлигида".

(Халқ сўзи.2002 30 август)10-§. 54-59-betlar.


12

O‘zbekiston Respublikasida huquqiy islohotlar. Shaxsning huquqiy madaniyati

1

BKM larni rivojlantiruvchi

“aqliy huj”,

“zanjir”


“xotira” m

Rasmlar , tarqat.mater,

Slayd


Milliy g’oya

Тожихонов У., Саидов А. "Ҳуқуқий маданият назарияси", 2-том

11-§. 60-65-betlar.

Huquqiy vaziyatlar bilan ishlash.III BOB.O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DAVLAT BOSHQARUVI VA HUQUQ (6 soat)

13

O‘zbekiston Respublikasida davlat boshqaruvi

1

BKM larni rivojlantiruvchi

“aqliy huj”, “kich ma’r”,

“debat”


Rasmlar , tarqat.mater,

Slayd


Milliy g’oya

Тансиқбаева Г., Мухаммеджанов О. "Конституция ва биз", Т. 1996 йил

12-§. 68-72-betlar.

14

Davlat boshlig‘i

1

BKM larni rivojlantiruvchi

“aqliy huj”,

“xotira” m

“kich ma’ruza”


Rasmlar , tarqat. mater,


Tarix

Каримова О., Ғаффоров З. «Давлат ва ҳуқуқ асослари». Т., «Ўқитувчи», 1995 й.


13-§. 73-77-betlar.

Jadval bilan ishlash.15

O‘zbekiston Respublikasida qonun chiqaruvchi organ

1

BKM larni rivojlantiruvchi

“aql hujum”, “kich ma’r”,

“blits test”
Xarita, tarqat. mater,


Tarix

Каримова О., Ғаффоров З. «Давлат ва ҳуқуқ асослари». Т., «Ўқитувчи», 1995 й.

14-§. 78-82-betlar.

Huquqiy vaziyatlar bilan ishlash.16

O‘zbekiston Respublikasining ijro etuvchi hokimiyat organlari.

1

BKM larni rivojlantiruvchi

“aqliy huj”,

“zanjir”,

“debat”


Rasmlar , tarqat. Mater, plakatlar

Tarix

Каримова О., Ғаффоров З. «Давлат ва ҳуқуқ асослари». Т., «Ўқитувчи», 1995 й.

15-§. 83-87-betlar.


17

O‘zbekiston Respublikasida sud tizimi.

1

BKM larni rivojlantiruvchi

“aqliy huj”,

“xotira” m

“debat”


Rasmlar , tarqat.mater,

Marker, vatman qog’ozMilliy g’oya

Каримова О., Ғаффоров З. «Давлат ва ҳуқуқ асослари». Т., «Ўқитувчи», 1995 й.

16-§. 88-62-betlar.


18

Nazorat ishi -2

1

Nazorat

test

Testlar bankiTakrorlash

IV BOB. AXLOQ VA HUQUQ (5 SOAT)

19

Huquq

1

BKM larni rivojlantiruvchi

“aqliy huj”,

“zanjir”,

“sana izoh”


rasmlar, tarqat.mater,

Milliy g’oya

Тансиқбаева Г., Мухаммеджанов О. "Конституция ва биз", Т. 1996 йил

17-§. 98-102-betlar.

Jadval bilan ishlash.20

Huquq normalari

1

BKM larni rivojlantiruvchi

“aqliy huj”,

“xotira” m

“debat”


Rasmlar , tarqat. mater, slaydalr


Milliy g’oya

Каримова О., Ғаффоров З. «Давлат ва ҳуқуқ асослари». Т., «Ўқитувчи», 1995 й.

18-§. 103 -107-betlar.

Jadval bilan ishlash.21

Huquq tarmoqlari (sohalari).

1

BKM larni rivojlantiruvchi

“aqliy huj”,

“zanjir”,

“debat”


Rasmlar , plakatlar tarqat. mater,


Milliy g’oya

Восиқова М. «Ҳуқуқ асослари». Т., «Ўқитувчи», 1992 й.

19-§. 108-112-betlar.

Jadval bilan ishlash22

Huquqiy munosabatlar va ularning tuzilishi

1

BKM larni rivojlantiruvchi

“aqliy huj”,

“zanjir”,

“debat”


Rasmlar , plakatlar tarqat. mater,


Milliy g’oya

Каримова О., Ғаффоров З. «Давлат ва ҳуқуқ асослари». Т., «Ўқитувчи», 1995 й.

20-§. 113-117-betlar.

Huquqiy vaziyatlar bilan ishlash.23

O‘zbekiston Respublikasining qonun manbalari

1

BKM larni rivojlantiruvchi

“aqliy huj”,

“sana izoh”

“B B B”


Xarita, tarqat. mater,

Slayd


Tarix

Тансиқбаева Г., Мухаммеджанов О. "Конституция ва биз", Т. 1996 йил

21-§. 118-124-betlar.

V BOB. HUQUQBUZARLIK VA YURIDIK JAVOBGARLIK. (6 SOAT)

24

Huquqbuzarlik.

1

BKM larni rivojlantiruvchi

“aqliy huj”,

“klaster”

“blits test”


Xarita, tarqat. mater,


Milliy g’oya

Каримова О., Ғаффоров З. «Давлат ва ҳуқуқ асослари». Т., «Ўқитувчи», 1995 й.

22-§. 126-130-betlar.

25

Huquqiq javobgarlik

1
BKM larni rivojlantiruvchi


“aqliy huj”,

“debat”


“3x3”

Xarita, tarqat. mater,

Slayd, plakatlarTarix

Каримова О., Ғаффоров З. «Давлат ва ҳуқуқ асослари». Т., «Ўқитувчи», 1995 й.

23-§. 131-135-betlar.

Huquqiy vaziyatlar bilan ishlash.26

Huquqni muhofaza qiluvchi davlat organlari. Prokuratura va tergov idoralari

1

BKM larni rivojlantiruvchi

“aqliy huj”,

“zanjir”,

“B B B”


Rasmlar , tarqat mater, plakatlar


Milliy g’oya

Каримова О., Ғаффоров З. «Давлат ва ҳуқуқ асослари». Т., «Ўқитувчи», 1995 й.

24-§. 136-140-betlar.

Huquqiy vaziyatlar bilan ishlash.27

Ichki ishlar va Adliya vazirligi. Notarial idoralar va advokatura

1

BKM larni rivojlantiruvchi

“aqliy huj”, “sana izoh”

“kichik ma’ruza”Rasmlar , tarqat. mater, plakatlar


Milliy g’oya,


Каримова О., Ғаффоров З. «Давлат ва ҳуқуқ асослари». Т., «Ўқитувчи», 1995 й.

25-§. 141-145-betlar.

Huquqiy vaziyatlar bilan ishlash.28

Qonuniylik va huquqiy tartibot

1

BKM larni rivojlantiruvchi

“aqliy huj”,

“xotira” m

“3x3”


Xarita, tarqat. mater, rasmlar


Milliy g’oya

Каримова О., Ғаффоров З. «Давлат ва ҳуқуқ асослари». Т., «Ўқитувчи», 1995 й.

26-§. 146-152-betlar.

Huquqiy vaziyatlar bilan ishlash.29

Nazorat ishi -3

1

Nazorat

test

Testlar bankiTakrorlash

VI BOB. VOYAGA YETMAGANLAR HUQUQLARI, BURCHLARI.(6 soat)

30

Fuqarolik qonunchiligida voyaga yetmaganlarning huquqlari.

1

BKM larni rivojlantiruvchi

“aqliy huj”,

“debat”


“3x3”

rasmlar, tarqat. mater, slayd


Milliy g’oya

O’z. Res. “Bola huquqlari kafolatlari to’g’risida”gi Qonun 2008, 7 yanvar

27-§. 154-158-betlar.

Huquqiy vaziyatlar bilan ishlash.31

Jinoyat qonunchiligida voyaga yetmaganlarning huquq va majburiyatlari.

1

BKM larni rivojlantiruvchi

“aqliy huj”,

“zanjir”,

“xotira” m


Rasmlar , tarqat. mater,

Slayd


Milliy g’oya

O’z. Res. “Bola huquqlari kafolatlari to’g’risida”gi Qonun 2008, 7 yanvar

22-§. 108-110-betlar.

32

Jinoyat qonunchiligida voyaga yetmaganlarning huquq va majburiyatlari.

1

BKM larni rivojlantiruvchi

“aqliy huj”,

“3x3”


“debat”

Rasmlar , tarqat. mater, plakatlar


Milliy g’oya

O’z. Res. “Bola huquqlari kafolatlari to’g’risida”gi Qonun 2008, 7 yanvar

28-§. 159-163-betlar.

Huquqiy vaziyatlar bilan ishlash.33

Oila qonunchiligida voyaga yetmaganlarning huquq va majburiyatlari.

1

BKM larni rivojlantiruvchi

“aqliy huj”,

“zanjir”,

“xotira” m


Rasmlar , tarqat. mater, plakatlar


Milliy g’oya

O’z. Res. “Bola huquqlari kafolatlari to’g’risida”gi Qonun 2008, 7 yanvar

29-§. 164-168-betlar.

Huquqiy vaziyatlar bilan ishlash.34

Mehnat qonunchiligida voyaga yetmaganlarning huquqlari

Nazorat ishi-41

Nazorat

BKM larni rivojlantiruvchitest

“aqliy huj”,

“sana izoh”

“debat”


Testlar banki

Xarita, tarqat. mater,
Milliy g’oya

O’z. Res. “Bola huquqlari kafolatlari to’g’risida”gi Qonun 2008, 7 yanvar

30-§. 169-174-betlar.

Huquqiy vaziyatlar bilan ishlash
Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling