Elastik jismlarga tashqi kuch ta’sir qilganda jism bo’ylab to’lqinlar tarqaladi


Download 391.47 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/4
Sana18.06.2023
Hajmi391.47 Kb.
#1563348
  1   2   3   4
Bog'liq
1081-1085ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES 
VOLUME 2 | ISSUE 2 | 2021 
ISSN: 2181-1385 
Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 
DOI: 10.24411/2181-1385-2021-00303 
Academic Research, Uzbekistan 1081 www.ares.uz 
BO'YLAMA KUCH TA'SIRIDA STERJINDA TO'LQIN TARQALISHI 
Jaxongir Ruziqulovich Butunov 
 Toshkent viloyati Chirchiq davlat
pedagogika instituti o’qituvchisi 
jaxongir.butunov@mail.ru
 
ANNOTATSIYA 
Elastik jismlarga tashqi kuch ta’sir qilganda jism bo’ylab to’lqinlar tarqaladi. 
Bu maqolada qistirib mahkamlangan elastik sterjinga bo’ylama kuch ta’sir qilganda 
jismda hosil bo’ladigan bo’ylama to’lqin tarqalishi tenglamasi va uning yechimi 
qaralgan. Bu yechim hozirgi kunda juda katta ahamiyatga ega bo’lib, elastik 
jismlarga ko’plab kuchlarning tasirida hosil bo’lgan to’lqinlar jismni tezda yemirilish, 
yorilish va sinishga olib kelishi mumkin. 
Kalit so‘zlar: Bo’ylama to’lqin, elastik jismlarga tashqi kuch ta’siri, to’lqin 
tarqalishi, sterjinlarda to’lqin tarqalishi. 
WAVE DISTRIBUTION IN STERGIN UNDER LEGAL FORCE 
 
Jakhongir Ruzikulovich Butunov 
Teacher, Chirchik State pedagogical institute of Tashkent region 
jaxongir.butunov@mail.ru
 
ABSTRACT 
When an external force acts on an elastic body, waves propagate through the 
body. This paper discusses the equation of longitudinal wave propagation in a body 
under the action of a longitudinal force on a clamped elastic rod and its solution. This 
solution is of great importance today, as waves generated by many forces on elastic 
bodies can cause the body to rapidly collapse, crack, and break. 
Keywords: Longitudinal wave, the effect of external forces on elastic bodies, 
wave propagation, wave propagation in rods. 
KIRISH 
Elastik jismlarga tashqi kuch ta’sir qilganda bizga sezilar sezilmas darajada 
elastik jism bo’ylab har xil to’lqinlar tarqaladi. Bu maqolada qistirib mahkamlangan 
elastik sterjinga bo’ylama kuch ta’sir qilganda jismda hosil bo’ladigan bo’ylama 
to’lqin tarqalishi tenglamasi va uning yechimi keltirib chiqarilgan. Elastik Download 391.47 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling