Harbiy atamalarning qisqacha izohli lug'ati (Shokir Dolimov).pdf [Harbiy unvonlar]


Download 5.01 Kb.
Pdf просмотр
bet3/10
Sana20.10.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 (
) (
 (
))

.
 ( (
),
 (.


.
 XIV – XVII 


.
 I 


. XX 
 30 – 

 II 
  
.   
   
   
   
   50 – 
.
 (


69:

;
);
;
;
.

,.


.
 –
  
,.
 (

.
 “
” 
.
 –

.


.
 –

:
 – 
;
 – 
;
 – 


.

,.

70
 –


.
XVIII – XIX ,
 (


.


,

,
.
 –
 (

.
 –
,.

 (


.
 (
) (
)
,
.

.


.
 (
)

.
.

71.
 (


..
 (
)
 (

.


 – 

.
 (

)
  
 ()
 (

 (
).
 (


,

.
 (


 (
,


.
  ,


.
 (
) (
)
 (
 – 

 (

.

.
 (


,

:
;

72
;
;
;
;
.

.
 (
)
.

.
 – 
.
 (


. (

)
 – 
.
 (

,
. “
” 

.
.

.


.
 (

 (

 (


73

 (


:
;
;

.

.

 (
)
.
 (

 (.

,


 (


.

-
.
 (


), 
 (


,

 ( – .


 (


.
 (

 (

  
.
 (


,

.

 (

.

74
.
 (

.


.


.


.

.
 (
-
.
)
 (
 –,

 (
)
,

.
 –
.
 –


.
.

75
 –

.
 –


.
 –
  

.
 (

.


-.
 (

 (
)
 (


,

.
.
 (.

. – 
.
 (


 (
 –.
 – 


76
.


.
 “
” 

.:

;

;
.


 – 


.
 (
)


 –
.
 (


.  .) 
.


 (

...
 (

 (

.
 “
” 
 ( (

), 

77
.

 (

.
 (


 (

.
 (


.
 (


 3 

:
1- 
 – 
 (

; 2- 
 – 
; 3- 
 – 
.

 (

.
 (
)
.
..
 (

 (


:
;
;
;
;
;
;
.

,


78
.
.


.


.
 – 
.

 – 


.
 (.
.
 – 

.
 – 
,
,
.
 (


.


.), 


.
 (

 – .
 (


79


.

.


,

-
.

 – 
 (

), 
.
 (

 (

 (

.
 (
) 1) 
 (
)

 (

; 2) 

 (
 – 

 (

).

.
)


.
 – 
.

.
  

80
.
 (


.


,
.
.

.

 (

.
.
 (

,
.
.
(
)  (
(
)) 

.

.

 (
-1), 

 (
-2), 
 (
-3), 
 (
-4), 
-5) 
 (
-6) 
.
 (

.
.

,
.
.
) 1) 


81

 – 
 “
” 
; 2) 
 (
.


.
 (
), 
.  
.
 (

 (


,


:
 (
);
;
;
.
)

.

.
)

 (


.
:
 (

;
;

82
;
.
:
;
;
;
.
 (


.
 (
), 
.

.
 ( (

,
).
)


,  

.
 (
) 1) 

; 2) 
.:
 (
);
 (
);
 (
);
.
 – 
.


83

.
 (.

,

.


 – 
  
.

.
-

.

,

.

.
), (
 (
)) 

 S 
.


,
 (2800 
).
 1911 

.
 (
) 1) 


 (
),  (


 (
). 
 (

,
 (
); 2) 

84
 (
).


  
.
,
.


 – 
.
 (
), 

.– .

 (
). 

.
 (
)

.
  
  
  -  
  

  
  
  
  
  
.
  
   
  
   
  
  
  
.
  
  
  
  
  
,  
  
.
.
.
 (.


85
.
  (
-


.
  (
-.
 (

,

,  
  
  
  
 (
  
)  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


  
  

  
;  
  
;  
;  
  
.
 (.
 (

 (


). 

.
 (


.

.
.
 (

 (,


.
 (
)


86

.

:
;
;


,
:
;
;
;

:
;
;
;
.

.
 (-
.
 (
) (

 (
)
.
-

.
 (

 (

.

87
 (

 (

,

 (

.


,
.
 (
), 


 (

..
 (

.
 (
) 1) 


 (
)


; 2) – 
; 3) 
 “
” 

.
 (

 (

 – 

  

 – 

 – 


 (
 20 
 210 

35 

 0,1 
 130 
.
 (


-
  
.
 (
), 
 (
), 
 (
)
.
 (88

 (
)
.
 (
,.
 (

.
 (

)
.
) 1) 
.;
2) 
.
.
 (

  
.  
.
 (

.
 (
), 

 (

), 


 (

.
 (

 (
)

 – 

, 1- 
2-  – 
.
.
 (


89

.


.
) (
)
.
) 1) 
 – 


 – 
; 2) 
 – 
 (


 (

; 3) 
 – 
 (
).
 (
)

.
)
1) 
;
2) 
 (

 (

.
)  
  (

 (


:
 – 


 – 


;
 – 

,
.
 (
) (
 (
))


 (

.


 (

.

90

.


.
.

 (

),
.
 (

.


 (

).

.


,


.

.
 I 
.
  
,.
1925 
.
 (
)
)) 

 – 
.
 I 
.


,

 – 


91
:
 – 

, V 
;
 – 

;
 – 


;
 – 

;
 – 
 (
)
BZ  (
 - 
);
 – 


;
 (
) – 


 –   (CS) 
 – 
 (CR) 
.

.
 – 

.
 – 

.
 – .
 – 

 (

)

 – 
.
 – 

,

.
 – 

.
 (
) 1) 
(3-4 
); 2) 
(2-3 
); 3) 
 20-30 
.
(

 (


.
.

92

,
,

 – 
.


.

 – 
.
 I 
.

 12,7 
.  . 
.  . 
.
1944 
 14,5 
.  . 
.
 (
)
 (
)) 
 (
 2 
 4) 
.


 (


 20 

 14,5 
.
 (
 (
))
,


.
.


.
.93
 – 
.


.


 – 
.

.
 (


.
 I 


 76 
 1915 
. 50- 
.
,

 – 

,
.
 (


 (

 (


:..94
.
 (

.
 XIX 
60 

.


.
 (
)
,
. 2-6 
. – 
.
 (
) (


 (
), 
.
 (


  

  
  
  
.  
  1 – 3  
57 – 85 
.
 (
) (
-
 (
))
.

 65 – 100 

 6 – 8 

 500 – 750 

 4 – 5 


 ( – 
.
 (
)
.
 – .

,


95


.

.
 (
)
  (
)) (
), 


 (


.
 20 ,

110 

 65 – 70 

400 – 1000 
.
 1918 
.


.


 (
), 
 (.
.

 (
)
 (


.
-


..


,


,

96
  
.
) (1939-
45 
), 
,
 – 


.


.
 (
.


 (
)

:
 – 
,

;
 – 
.
  –
.
 (

 (
). 
,

.
  (


 ( ) 

.
)
 (


.
 (
) 1) 
 (

; 2) 
 (
). 
.
 (

,

97
.
 (.


 (

,
.
  (
-


 (

) (


:


 (.
  (.
-.


-
.

 – 
.
)
.

.

98

.
 (

.
)
.
.

:
 – 
,

;
 – 
  

 (

), 
 – 5 
.


.
 (
)
 (


:
;
;
.
  
 (
)
 (

.

.

99

 “
” 
 (

).
 (
) ( (

 (

 (

.
 (


), .
 (

,
  
.
 (


.

  

 – 


.


.
 (

.


.


,100
.
 (
) 1) 

 (
   
   
   
   
   
   
   
;
2) 
 (

;
3) 
.
  (
-
) 1) 

-

-
:
;
;

;
.
; 2) .
 (


.


,
.
:
;
;
;
.


.


:
 – 
,


;
 – 


101.
 (


..

.
 (


 200 

.
 (
) 1) 
; 2) 


-
.
.
)
1)
 (

 (
)
; 2) 
 – 
 (
,
,
.
)1) 
. 1 
 0,1 
 185,2 
; 2) 
 182,87 
;
3) 
.
  (

)

.


102
:
;
 (

;
;
;;
;
.


,


.

.
)
 (
).

 (
.
-2, 
-7 
-2 
-7 
.
 (
)
..

 (
).

 (
). 
.
) 1) 

 (

); 2) .);
3) 
 (
).
) 1) 


; 2) 
-

103
); 3) 
 (
).

.
 (
)..


.

 1935 
 22 

 – 
 4 
.
 – 
.
)
) 1) 
 (

.

; 2) 
 – 


.

 (:
;
.
XIX 

 – 

.
 (
)

104

.

 (

 (,
.


.
XV 


. XIX 
 (

.
.
 (
) 1) 
.
 XIV 
 (


  
;
2) 


,
  

.  .; .
)

 (
)
..

.


.
)
.


105.
 (
)
 (
 (

..
(
) (
)

,


 1758 
. 1939 
 –
.


,
.


 – 
.
) 1) 
.
 (50-90  ) 
170 – 250 
; 2) 

; 3) 
. XV 
.
 (
) 1) 

; 2) 
; 3) 
.
) 1) 

10-400 


:
 – ,

;
 – 
;
 – 

,
;
 – 
;
2) 
 40 


106

; 3) 

 10 
 16 
.

 – 
 (

,


 (


 – 
.
,

.

 (

 (.
 (
.
.
.
.
 (
 (

,

.
.
 W – 

 0
0
 90
0
.
 V – 

 0
0
 180
0
,
 0
0
 180
0
.
 (

, 150-300
0

 0,80-0,85 
3

 46 


,
.

 (
.
 (
)

107

 (

.


 – 

.
 (

), 
 – 


.


 (
).

 (

.
 (


.

.
.
 – 

:
;
;
;
;
;
.
 – 
  
,

.
– 
,

.
 – 
  


.
 – 
.
  
 – 

.
 – 
.

108 - 
.
)

:
;
;
;
;
;
.


.
 (
,
.


.
 (
-.
 – 
.

.
 (

 (

,

:
;
;
;
.
 (


.

109

,
..
 (

), :
;
;
;
;
;
;
.
 I 
.


.,


,
.
1992 
,


.


.
 (
) (
)
-

 – 
,

110
.
-

 20-75 
.

 1000 
), 

 – 
.
  (

 6,5 


.
, II 
.
.

. 1940 
.
 2- 
.
)
 (


.


 (
).


.
 (
)
.


.
 (
) 1) 

 (
,

); 2) 
 (
).
 (
)

 –

 (

.
 (
)
 (


 (
)) 
.
) (

 (111
 (


.


.
) 1) 
,
 (


 (
,

 – 
; 2) 
;
3) 
.
 (
) 1)


 (

. – 


.
 – 
;
2) 
 (

.


 (

 – 
.

 (

.

,,  
.
.
 – 

.
-

 (

 (

)


:
;

;

;
 (

;

112
.

.
)
 ( (
)

 (.

,
 (

.
 (

.
 XVI 
.

,.

.

.

.
.


.
 (
)
 (

.

.

113


 (
:
;
;

;
;
.
 (
) 1) 
 (


  

 – 


;
2) 


; 3) 
  
.
.
 (

,
 (

,
).

 (
), 

.

.
 (

 (

 ( (
), 
,
.
 – 
.
 – 
.
 – 

 (

0,1-0,2
0
.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling