Harbiy atamalarning qisqacha izohli lug'ati (Shokir Dolimov).pdf [Harbiy unvonlar]


Download 5.01 Kb.
Pdf просмотр
bet6/10
Sana20.10.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 (

 (,


.
 – 
.
 – 

.
 – 
.


.
 (
-

.

 (
   5 

 10 

,
.
 (
) – 

.
 (
) 1) 
  
  


  
  (1895); 2) 

186
.
 (

  

 “

.
-

.
.

 (

 (

 (


 (

 (

.
.  . 
 1895 
 7 
.
 (


,


.

 (
).
:
 (

;
;
.,
.
 1936 – 1938 
.
 (
)
 (
)) 
 (

,
.
:

187


.


,

.
 – 

 – 
:
 – 


;
 – 


;
 – 
;
 – 

,
;
 – 
.

.
).

.
.
  
 (

),
.
 (
) 1)
; 2) 
;
3) 


188
; 4) 

; 5) 
.
)


.
 (

.

.
 – 
 (


 (

,

.
 (

 (  
.
 (


,.

-
 (.
 (

.
 70 – 100 
 (


 (
 40-60 
)

 – 10 000 


 (
); 
 (
); 
.
1935 
.
 (

-


,


,


189
 (


:
 –

,
;
 –;
 –

,
;
 –
 (100 
),
(1 
),
 (1 
),
(1 

..  . 
 1898-1904 
.
),

.
 (


.
 (
)
 (


:
 – 
 150 – 200 
;
 – 
;
 – 

 – 
;
 – 
 – 
.
) 1) 
(6·10
12
190
; 2)
,


,

:


;
;
;
 (;

.
)


.

 – 
.

 (
)
.
 (

 6000 
 100 

.
:
 (  >10 
);
 (1000 – 100  );
 (100 – 10  );
 (:
;
;
;

191
;
.


 (
).

-
 – 
 (


.
.
  
,  

.

.:
;
 (

.
 (


,


.,
.
:
;
;
;
.
 (


.
 (.

192
 (
) (
-
 (
)) 

.
 (
) (
 (
)) 
.
 (
)  (
)) 
.,


.
.

 (
)
  
.

- – 
.
.


:


.
:

193
 (

);
;
;
 (

,
).
.
 (


.
.
 (

.
:


.
 – 

.
.
 (


:
;
;
.
 (

  


.,
.
-194

:
 – ;
;;
 – 
;
.
 (
).
.
  


.
 (

,

:
;
.
)

:
;
 (
);
.

.

 (

.
 (

). 

,
.
 (


195
 (IV) – 


 (

 (

.

,
 – 
 (


:
;
;
.
 – 


:
 – 

;
;


 –
;
:
;
 (
)
;
 (
)
.


,
 (

)

:
 – 

;
;
;
.
” 
:
 (500 
);
 (1000 
);
 (5000 
)
 (5000 

.
  (
)
  

196:
;
;
;

:
 – 
;
 – 
;

 – 
.

 (
), 

:
 – 
;
 – 
 (
), 
 (
 – 
), 

.
XVIII 

 1932-1933 
.

  
.-:
;
;
.
 – 
.
 –.

,.

197
:
”;”;
”;
”;
”;
” 
.
(10 
), 
 (10 – 100 
), 
 (100 – 500 
), 
, 5500 

.
 50 – 70 
.
 (


:
;
;
.
 (
)
, “
”, “
-
” 
 “
” 
.


 – 
.
.
:
;
;
.
 (
), 

 – 

:
;
;
;
;
;
.


198
– 
.
 (

,


 – 
.
 ( (

. “
” 
  
 50 - 

.

. 1960 

.
 (


.
  (
) (

 (
), 
 (
 – 1 
) 1-, 2- 
 3-
 (

).
 (


.

 (


 (

.
.
) (

.


.
 – 
.

,

.


199

.
 (

 (


.


 (
 6, 8, 10, 12, 16, 32 
.  . 

.
.

 10 – 45 


 15 – 20 


 II  
  “
” 
.  
 30-

.
 (375 

 45 

 45-50 
.
) (
 (
)) 


.

 – 
 (

.
 1941 
.
 ( (


 (

200

 (

 (

 (

.
 (

:
 – 

,
;
 – 

 (

.
 30-
.
) (
 - 

 (

)

.
 (


.


.
 – 

 – 
.
 (
) 1) 


; 2) 
; 3) 


.
 (


 (
).
 (
) 100 

,
 (

. XVI 
,
XIX 
 30- 
. XIX 


201
.
 (
) 1) 

,
;
2) 

; 3) 
 (
, 1915 
).
 (
) (
) 1) 


,

; 2) 
 (
)
 (
)
; 3) 

. XIX 
 2- 
  –
XX 
,


,
.
 (

 (
.
 (
) 1) 
; 2) 

;
3) 
; 4) 

.
 (.
 (
) 1) 
; 2) 
.
 (
.
 (


.
) (


.
 (

.
 (


:
 – 


;

202
 – 

.
 (

.


,  

.
 (
) 1) 
 – 
; 2) 
 – 
  
.
 (,
.
 (
) 1) 
 – 
 (

; 2) 
 – 
;
3) 
 – 

.
 (
 (


:
;
;
;
 (

;
.
 (
)
  (
  
  
  


 3 

.
.
 («
» 
)  

 – 
.

203

) (
)
 (

).
,
.
.
(
) (

 (
 – 


:
 (

 –
;
 –
;
 –
;
 –
;
 –
.
 (


.
:
 –    

-

 – 


.
:


-


.


,-
.
 (


,
.
 (

 (
,
.
 (


  

:
 –  
;
 – 

  
;
 – 
;
 – 
;

204
 – 

.
,
.


.
 (
-

.
 (

  

.
:
;
;
.


.

.
 (


.
 (


.
).
 (


.
 XV 


205

 1940 
.
 1- 
  
.
 (

.,
:
 25 
;
. (
)

  
.


.
 (
,

.,.
 (.
:
;
 (

;
;

206
.
 (

 (
). 
.
 (
) (
)
.
 (
)
. XIX 
 (


. XX 

 (
 – 


.
 ( (“
”, “
”, 

.
 (

.
  (
 1 – 1,2 
 15 - 18 
.,

.

..

207
 (


:
;
;
;
.
, XVI  (

.
)

 (.
 (

 (

.

.


.

.


.
.

 “
.
)


.
)
).

208
 (

 ( – 

.


 – 

,
  
  
  
.
 (
) 1) 
;
2) 


.
 (


.
 – 

.

,


.
.
 ( - ;
.


 – .


-
.

.

209

 XIX 
 – XX 
 (

.
36 
 (
 66,7 

.
 (

,
.

. 1938 
.

 (6 

.
 (
)

.
 – 


,


,

 (
), 
,,-

.

  


 (

-
210

.
 10 – 16 

 50 

 – 
 70 

:
;
 – 

;
 – 
;
 – 


.
 (  (

.
 (,
.
 – 

.
 (

 (

 (


.
 (,

 (


.:
 – 
;
 – 


;
 – 
,211
.
.
)


.
 (


.:
 (

  
;
;
;
;
.

.
 10 

 1 
.
)
.
:
 – 
;
  
 – 


.,

.
 (


.
 (


,
.
:
 – 
;
 – 
 6 
;
.

212
 (
)


 (
)

,
.
:

;
.

 (
)
:
;
;
;

;
. (

,
:
;
;
 (

;
.
 ( (

.
 (

.

,


 – 

 – 
.
 (

  
 (

)
.


213
.
 (

,
.
.
).
 – 

,
-

,
.
 (
)

 (:
;

;
 (

;
;
 (

.
 (
)

,
.
500 
.
) 1) 
; 2) XIII 

. XVI - XVII 
.
 (


  
.

214

-
 (

..
 (
)
 (,

 (

.
 – 

 – 
.
 (
)


 (.
 (

.
 (


;

. (

), 
,

 (


), 

-

215

,
 (
).
 (
 – 

.
 (
-
), 
 (

,

),.


 – 

 – 

,
.

 (
)
 (


 (
).
 – 
 (
)
.
 ( (
, 4-5 
).
 – 
,  
.


,
.
  
  3-4 

105 
 152 

 – 
 41-70 

 35-55  . 

.
 I 
 (1916)
. XX 
 60- 

216

.
 (
) 1) 

; 2) 
 (
,

.) 
  
.
 (


.
 (
.
 600-1000 
  
.
 ( 8-10 

.
 (

 (

.  
 (
) 500 
 (1977 
).
  (
 (
))

:
;
;
;

:
 – 

;
 – 
.
 – 4 

 – 550  
.
 (


217
 (5-7  ), 
 2 


.
 (
)

:
;
;
.
   (


.

,
.
 (
-
)
 5 
  

:
;
;
;
;
.
.
 (

 (

.
 (

 (
,
), .


.
,  


218
.
1942 
. 1960 
.
.
 (
) 1)  (
)
. (

;
2) 
.
 (
) 1) 

; 2) 


; 3) 

 (

; 4) 
,  
; 5) 
  
.
-


.

.,
,

.
:

219


,
;
;
;
;

.
 (


,


..
.
 (.

.
.
 (
 (
), 
.


 (

.

220

,

 – 
.
.
 (:
;
:
;
 (

;
.
:
 – 


;
 – 
;
 – 
;
;
.
.

..:
 – 30-45 
;
 – 10 
;

221
.
:
;
;
  
;
.

.
.
.
 (


.


)  
.
 (

 (

.
.
 – 
,


.
 – 

.
  
..
 (
.

 (

.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling