Investitsion faoliyating iqtisodiy mohiyati va uning o’zbekiston iqtisodiyotida tutgan o’rni


Download 137.27 Kb.
bet1/3
Sana21.06.2023
Hajmi137.27 Kb.
#1639506
  1   2   3
Bog'liq
investitsion-faoliyating-iqtisodiy-mohiyati-va-uning-o-zbekiston-iqtisodiyotida-tutgan-o-rni (1)"Science and Education" Scientific Journal

Volume 1 Issue 4


INVESTITSION FAOLIYATING IQTISODIY MOHIYATI VA UNING O’ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA TUTGAN O’RNI


Nuranov Ilxam Baxadir og’li ilxamnuranov@gmail.com


Toshkent davlat agrar universiteti Nukus filiali
Sayfullayeva Shahzoda Orif qizi shakhzodasayfullaeva@gmail.com
O’zMU


Annotatsiya: Ushbu maqolada investitsiya faoliyatining iqtisodiy mazmun- mohiyati, uning barqaror iqtisodiy yuksalishni ta’minlashda muhim omil sifatida ahamiyati va faol investitsiya siyosatini yurgizishda davlat boshqaruvi, shuningdek O’zbekiston iqtisodiyotida investitsion jarayonlar to’g’risida malumotlar keltirilgan.
Kalit so’zlar: Investitsiya, investitsion faoliyat, investitsiya jarayoni, ob’yekti, sub’ekti, investitsion siyosat, davlat investitsiya dasturi.


THE ECONOMIC SIGNIFICANCE OF INVESTMENT ACTIVITY AND ITS ROLE IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN


Nuranov Ilxam Baxadir o’gli ilxamnuranov@gmail.com


Nukus branch of Tashkent State Agrarian University
Sayfullayeva Shahzoda Orif qizi shakhzodasayfullaeva@gmail.com
NUU


Abstract: This article provides information on the economic content of investment activities, its role as an important factor in ensuring sustainable economic growth and public administration in pursuing an active investment policy, as well as investment processes in the economy of Uzbekistan.
Keywords: Investment, investment activity, investment process, object, subject, investment policy, public investment program.

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida investitsiya faoliyati muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir mamlakatning rivojlanish darajasi, ya’ni iqtisodiyotning rivojlanishi va iqtisodiy o’sishi ko’p jihatdan mamlakatdagi investitsion jarayonlarga bog’liq. Har qanday jamiyatning baraqaror iqtisodiy jivojlanishini investitsiyalarsiz tasavvur etib bo’lmaydi. Ayniqsa, bugungi kunda bu narsa yaqqol namoyonbo’lmoqdaki, har qanday mamlakatning bundan keying yuksalishi investitsiyalarni jalb etish holatiga bog’liq.
«Investitsiya» atamasi lotin tilidagi «invest» so`zidan kelib chiqqan bo`lib
«qo`yish», «mablag`ni safarbar etish», «capital qo`yilmasi» ma`nosini beradi. Keng ma`noda investitsiya mablag`ni ko`paytirib va qaytarib olish maqsadida kapitalni safarbar etishni bildiradi. Ko`pgina hollarda «investitsiya» tushunchasi iqtisodiy va boshqa faoliyat ob`ektlariga kiritiladigan moddiy va nomoddiy ne`matlar hamda ularga doir huquqlar tarzida ta`riflanadi. Investitsiya deganda barcha turdagi milliy va intelektual boyliklar tushunilib, ular tadbirkorlik faoliyati ob`ektlariga yo`naltirilib daromad keltirishi yoki birorbir ijobiy samaraga erishishi zarur. Investitsiya kiritishdan asosiy maqsad daromad olish va ijobiy ijtimoiy samaraga erishishdir.
Investitsiyalarning iqtisodiyotdagi o’rni beqiyosligi uning aniq mohiyatini o’rganib chiqishni talab qiladi. Iqtisodiy log’atda “Investitsiyalar – kapitalni uzoq muddatli qoyilmalar tariqasida sanoatga, qishloq xo’jaligiga va boshqa tarmoqlarga sarf qilinadigan xarajatlar yig’indisini aks ettiradi”,-deb tariflangan.
Ishlab chiqarish nazariyasi va, umuman, maqroiqtisodiyotda investitsiyalar yangi kapitalni (ishlab chiqarish vositalarini hamda inson kapitalini qo’shib hisoblaganda) yaratish jarayonidir. Moliya nazariyasida esa investitsiya deganda real yoki moliyaviy aktivlarni olish tushiniladi, ya’ni bugungi sarf-xarajatlarning maqsadi kelajakda daromad olishdir. Demak, bizningcha, “Investitsiyalar – bo’sh turgan kapitalni iqtisodiy-ijtimoiy samara olish maqsadida harakatga keltirishdir”
Bizga ma’lumki, iqtisodiy o’sish investitsiya resurslarisiz bo’lishi mumkin emas, bu resurslar o’z mohiyati bilan ishlab chiqarishni rivojlantirishga qaratilgan mablag’dir. Pul mablag’lari shaklidagi investitsiyalar nominal investitsiyalardir. Bu investitsiyalar moddiylashib, amalda ishlab chiqarishga jalb etilgandan so’ng real investitsiyalarga aylanadi va iqtisodiy o’sishni ta’minlaydi.
O’zbekiston Respublikasining “Investitsiya faoliyati tog’risida”gi qonunida investitsiyalar tayinlangan ob’yekti bo’yicha tabaqalashtirilgan. Shunga muvofiq investitsiyalar quyidagi turlarga ajratilgan. (1-rasm)

1-rasm. Investitsiyalarning tasniflanishi


Iqtisodiy kategoriya sifatida investitsiya quyidagicha tasniflanadi:

  • Birlamchi (avaylangan) jamg’arilgan kapitalni ko’paytirish maqsadida kapitalni tadbirkorlik ob’ektlariga joylashtirish;

  • Investitsion loyihalarni amalga oshirish jarayonida investitsiya faoliyati ishtirokchilari o’rtasida vujudga keladigan iqtisodiy munosabatlar.


Download 137.27 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling