Ishlab chiqarish resurslari hech qachon jamiyat a`zolarining ehtiyojlarini to’la kondirish uchun zarur mikdorda ne`matlar yaratishga va xizmatlar ko’rsatishga yetarli bo’lmaganligi


bir birlik tovarni sotishdan tushgan daromad


Download 28.66 Kb.
bet2/2
Sana04.02.2023
Hajmi28.66 Kb.
#1158194
1   2
Bog'liq
Иқтисод

bir birlik tovarni sotishdan tushgan daromad. 1. Buxgalteriya foydasi ... farqqa teng:?

Buxgalteriya foydasi (BP) miqdori mahsulotni sotishdan tushgan daromad (B) va aniq xarajatlar (NI) o'rtasidagi farqga teng.

 1. Agar mahsulotning bozor narxi oʻrtacha xarajatlardan kam bo'lsa, u holda kompaniya...? 1. Investitsiyalar va investitsiya faoliyatining asosiy prinsiplari?

qonuniylik;
oshkoralik va ochiqlik;
investitsiya faoliyatini amalga oshirish erkinligi;
adolatlilik va investitsiya faoliyati sub’ektlarining tengligi;
investorlarga nisbatan kamsitishga yo‘l qo‘ymaslik;
investorlarning vijdonliligi prezumpsiyasi.
O‘zbekiston Respublikasining qonun hujjatlariga zid bo‘lmagan investitsiya faoliyatini erkin amalga oshirishga, investitsiya qilishni amalga oshirish hajmlarini, turlarini, shakllarini, sohasini va yo‘nalishlarini mustaqil ravishda belgilashga;
investitsiya faoliyatini amalga oshirish uchun yuridik va jismoniy shaxslar bilan shartnomalar tuzishga;
o‘z investitsiyalariga va investitsiya faoliyati natijalariga egalik qilishga, ulardan foydalanishga hamda ularni tasarruf etishga, shuningdek investitsiya faoliyati natijalarini sotishga va olib chiqishga;
investitsiya faoliyati natijasida olingan daromadlarni soliqlar, yig‘imlar va qonun hujjatlarida nazarda o‘zi qabul qilgan barcha turdagi majburiyatlarning, shu jumladan qarz mablag‘larini jalb etishga qaratilgan majburiyatlarning ta’minoti sifatida o‘ziga mulk huquqi asosida tegishli bo‘lgan mol-mulk va har qanday mulkiy huquqlardan foydalanishga;
o‘z investitsiyalari va boshqa aktivlari rekvizitsiya (ekspropriatsiya) qilingan taqdirda munosib kompensatsiya olishga;
kreditlar va qarzlar tarzidagi pul mablag‘larini jalb etishga;

 1. Oila a'zolari tarkibida nogiron boʻlgan oilalar, boquvchisini yoʻqotgan oilalar, bolaning ota-onasi kvotalar boʻyicha mintaqalarga ishga yuborilgan ijtimoiy soha xodimlari boʻlgan oilalar qanday oilalar deyiladi? 1. Milliy valyutaning qadrsizlanishi kimga ijobiy ta'sir qiladi? 1. Eksport va import operatsiyalari bo'yicha tovarlarning kelishini kafolatlaydigan qanday bank toʻlov turlarini bilasiz? 1. Muayyan korxona uchun xarajatlar deganda nima tushuniladi? 1. Iqtisodiyotni modernizatsiya qilishda innovatsion jarayonlarning muhim yoʻnalishlarini ko'rsating? 1. Quyidagilardan qaysi biri ishchi kuchiga boʻlgan talab va taklifni ifodalovchi bozorni bildiradi 1. Iqtisodiyotning intensiv rivojlanishiga quyida keltirilganlardan qaysilari xos? 1. Respublika importining qiymati milliy eksportdan sezilarli darajada oshganda bu omil qanday xavflarni keltirib chiqaradi? 1. Xukumat qaysi xollarda inflyatsiya boʻyicha holatni tez yomon holatga olib kelishi mumkin? 1. Bozorda davlat obligatsiyalarini sotishdan tushgan mablagʻlar moliyalashtirishning quyidagi manbaasi hisoblanadi:? 1. Yalpi hududiy mahsulot hajmlarining yig'indisi yalpi ichki mahsulot hajmiga teng boʻlmasligining asosiy omili to'g'ri ko'rsatilgan qatorni aniqlang:? 1. Quyida keltirilgan variantlardan qaysi biri mintaqaviy rivojlanish strategiyasini shakllantirishdagi tashqi omil sifatida baholanadi? 1. “Import o'rnini bosish samarasi” tushunchasiga quyidagi qaysi javobda toʻg'ri ta'rif berilgan? 1. Mamlakat iqtisodiyotida, asosan inqiroz davrida ishlab chiqarish hajmining kamayishi nimaga olib kelishi mumkin? 1. Sheriklik asosida tuzilgan firmaning foydasi ...? 1. Agar narxlar o'rtacha 2596 ga ko'ʻtarilsa, pulning xarid qobiliyati qanday oʻzgaradi? 1. Yalpi talab hajmi va narx umumiy darajasi oʻrtasida qanday bog'liqlik mavjud? 1. Tabiiy monopoliyaga ... misol boʻla oladi? 1. Oʻzbekistonda iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishda narxlarni erkinlashtirishning qaysi yo'lidan foydalanildi?
 1. O'zbekistonning jahon bozoriga kirib borishiga nima toʻsqinlik qilishi mumkin? 1. Ma'muriy-boshqaruv tuzumidan farqli o'laroq, bozor iqtisodiyoti sharoitida davlat:? 1. Bozor iqtisodiyoti sharoitida davlat:? 1. Agar jon boshiga hisoblanganda Yalpi ichki mahsulot koʻrsatkichi kamaysa, demak:? 1. Pul massasining tovar massasi hajmidan ortib ketishi natijasida nima sodir bo'ladi? 1. Tovar narxi quyidagi qaysi holatlarda oshadi? 1. Aytingchi, 2 gektar yer maydonini necha kishiga 5 sotixdan boʻlib berish mumkin? 1. Iqtisodiy siklning qaysi fazalari inflyatsiya birga amal qiladi? 1. Ishchi kuchi 6,7 mln. kishi, ishsizlar 0,5 mln. kishini tashkil etsa, ishsizlik darajasi necha foizni tashkil qiladi? 1. O'zbekistonda ishsizlikni bartaraf etishning qanday tadbirlari amalga oshirilmoqda? 1. Tovarlar hajmiga nisbatan pul miqdorining muomalada ko'payishi qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? inftyatsiyadan kimlar yutadi? 1. Quyida keltirilgan qaysi omillar inson resurslarini rivojlanishiga sharoit yaratishga xizmat qiladi? 1. Quyida sanab o'tilgan koʻrsatkichlarning qaysi birida inson kapitali salohiyatini xarakterlaydigan ko'rsatkich birida inson kapitali salohiyatini xarakterlaydigan ko'rsatkich oʻz aksini topmagan ? 1. Agar real ish haqi oʻrta darajadan yuqori boʻlsa, unda mehnat taklifi:? 1. Agar odamlar barcha daromadlarining iste'mol va xarajat qilinmagan qismini bankka joylashtirishsa, iqtisodiyotda bu:? 1. Qaysi bir tamoyil tadbirkorlikka xos boʻlmaydi? 1. Mehnat unumdorligi foydaga qanday ta'sir etadi? 1. Firma qachon maksimum foyda koʻradi? 1. Tovarning hayotiy sikli nima? 1. Korxonaning bankdan kredit olish shartlariga qaysi holat toʻg'ri kelmaydi? 1. Muomala uchun zarur pulning miqdori nimalarga bog'liq? 1. Quyidagilarning qaysi biri aholi daromadining eng katta qismini tashkil etadi? 1. Davlat tomonidan tartibga solishning bevosita usullari - bu...? 1. Aholi moddiy farovonligini oshirishda davlat qanday vositalardan foydalanadi? 1. Bozor iqtisodiyoti sharoitida davlat quyidagi muammolarning qaysi biri bilan shug'ullanishi kerak? 1. Respublikada ijtimoiy himoyalashning asosiy yo'nalishini ko'rsating:? 1. Aholi daromadlarini aniqlang? 1. Aholi daromadlarining asosiy manbai nima? 1. Qaysi vaqtda ishchining real ish haqi oshadi? 1. Aholi real daromadining oʻsishi qaysi holda sodir bo'ladi? 1. iqtisodiy faoliyat nima? 1. Rivojlangan mamlakatlarda iqtisodiy o'sishning asosiy sababi nimada? 1. Sof monopoliya sharoitida tarmoqqa kirish uchun to'siqlar qanday ko'rinishda namoyon bo'ladi? 1. Jadallashayotgan inflyatsiya davrida foiz stavkasi:? 1. Iste'mol samaradorligini maksimallashtirishga qachon erishiladi? 1. Quyidagi hollardan qaysi birida pulning taklifi ko'payadi? 1. Bozor mexanizmining tarkibiy qismlaridan qaysi biri tadbirkorlarga ishlab chiqarish hajmini oʻzgartirish zarurligini, uy xoʻjaliklariga esa mavjud daromadlariga qancha mahsulot iste'mol qilishi mumkinligini koʻrsatib beradi? 1. Mamlakatning Import hajmi 350 mln dollarni, Eksport hajm esa 400mln dollarni tashkil qildi. Bu holatda:? 1. Ma'lum bir mamlakatga investitsiya kiritishda xorijiy investor tomonidan hisobga olinadigan omillar yig'indisi qanday ataladi? 1. Jismoniy shaxslardan olinadigan soliqlar soliqqa tortish obyekti boʻyicha guruhlarini ko'rsating? O'zbekistonda ishsizlikning qaysi bir turi ko'proq uchraydi? 1. Iqtisodiy o'sishga toʻsqinlik qiladigan omilni aniqlang? 1. Aholi real daromadlarining oʻsishi qaysi holda roʻy beradi? 1. Narx siyosati nimalarni e'tiborga olishi kerak? 1. O'zbekiston Respublikasining “Davlat xaridlari to'g'risida” gi Qonuniga koʻra, ushbu qonun maqsadlari uchun davlat buyurtmachilari deganda quyidagilardan qaysi biri nazarda tytunapn? 1. bo'yicha amalga oshirayotgan tadbirlarining maqsadga yoʻnaltirilgan tizimi”. Ta'rif nima haqida bormoqda? Erkin iqtisodiy zonaga aylantirilgan shahar va tumanlar...? 1. Aholining real pul daromadlari nominal pul daromadlaridan nimasi bilan farqlanadi? 1. Turmush sifatining obyektiv ko'rsatkichlari toʻg'ri keltirilgan javobni aniqlang? 1. “Obod mahalla” Davlat dasturi qabul qilinishiga sabab bo'lgan omillardan birini koʻrsating? 1. Inson taraqqiyotining asosiy koʻrsatkichlari to'g'ri keltirilgan javobni aniqlang? 1. Iqtisodiyotni siklli va to'lqinsimon rivojlanishining sababi nimada? 1. Iqtisodiyot 1. Ishsizlik darajasi qanday aniqlanadi? 1. Aksiyadorlar nazarida daromadlarni oshirish uchun ...? 1. Real foiz stavkasi deganda nimani tushunasiz? 1. Quyidagi qaysi omillar investitsiyalar dinamikasini belgilab beradi? “Inflyatsion targetlash” atamasiga to'g'ri berilgan ta'rifni aniqlang? Aholining real daromadlari qanday hisoblanadi? 1. Agar narxlar oʻssa, unday holatda nima yuz beradi? 1. Innovatsion mahsulot nima? 1. Iqtisodiyotda yalpi talab ishlab chiqarilgan mahsulot va xizmatlar hajmiga nisbatan yuqori boʻlgan holatda quyidagilarning qaysi biri yuzaga kelishi mumkin? 1. Iqtisodiyotni kreditlash hajmining haddan ortiq oʻsishi quyidagilarning qaysi biriga olib kelishi mumkin? Quyida keltirilgan chora-tadbirlarning qaysilari iqtisodiyotda yalpi talab oʻsishini rag'batlantiradi? 1. Milliy valyutani mustahkamlash uchun nima qilish kerak?

Mamlakat tashqi qarzi tushunchasi to'g'ri izohlangan qatorni belgilang? Mamlakatning umumiy tashqi qarzi – mahalliy iqtisodiyotning xorijliklar (xorijiy davlatlar, xalqaro moliyaviy institutlar va boshqalar) oldidagi amaldagi, (ya'ni hali to'lovlari amalga oshirilmagan) kelajakda ma'lum bir muddatda qaytarilishi talab qilinadigan majburiyatlarini o'zida aks ettiradi.


Tashqi qarz, davlat tashqi qarzi hamda xususiy sektor tashqi qarziga bo'linadi. Davlat tashqi qarzi, hukumat tomonidan jalb qilingan yoki uning kafolati ostida olingan tashqi qarzlarni o'z ichiga olsa, xususiy sektor tashqi qarzi, o'z navbatida, davlat majburiyat olmagan qarzlardan iborat.

 1. Davlat xaridlari jarayonining bosqichlari ketma-ketligi toʻg'ri ko'rsatilgan javobni aniqlang? 1. Korporativ boshqaruv nimalarni inobatga olgan holda tashkil etiladi? 1. Markaziy bank monetar siyosatni yuritishda asosan qaysi instrumentlardan foydalanadi? 1. Iqtisodiy oʻsishning intensiv omillari natijasida ...?

Iqtisodiy oʻsishning intensiv turi sharoitida mahsulot chiqarish miqyoslarini 
kengaytirishga ishlab chiqarish omillarini sifat jihatidan takomillashtirish, yanada ilgʻor 
ishlab chiqarish vositalarini va yangi texnikani qoʻllash, ishchi kuchi malakasini oshirish, 
Shuningdek mavjud ishlab chiqarish potentsialidan yaxshiroq foydalanish yoʻli bilan 
erishiladi. Intensiv yoʻl ishlab chiqarishga jalb etilgan resurslarning har bir birligidan olinadigan 
samaraning, pirovard mahsulot miqdorining oʻsishida, mahsulot sifatining oshishida oʻz ifodasini 
topadi.


 1. Daromadlar ortib borishi bilan soliqlarning o'rtacha stavkasi pasayib borsa-bu:?


Regressiv soliq stavkasi
Download 28.66 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling