Malein-anhidrid


Download 23.16 Kb.
Pdf просмотр
Sana05.02.2018
Hajmi23.16 Kb.

MALEIN-ANHIDRID

ICSC: 0799

október 2005CAS szám

108-31-6

ENSZ szám

2215

EK Annex 1 Index

607-096-00-9

EINECS szám

203-571-6

2,5-Furándion

Dihidro-2,5-dioxofurán

Maleinsav-anhidrid

cisz-Butándion-anhidrid

C

4

H

2

O

3

Molekula tömeg: 98.1

VESZÉLY / EXPOZÍCIÓ 

TÍPUSA

AZONNALI VESZÉLYEK / 

TÜNETEK

MEGELÕZÉS

ELSÕSEGÉLY / TÛZOLTÁS

TÛZ

Éghetõ.


TILOS a nyílt láng használata!

Vízpermettel, alkohol-

rezisztens habbal, 

széndioxiddal.

TILOS: por.

ROBBANÁS

A finoman eloszlott 

részecskék robbanó keveréket 

képeznek a levegõben.

Meg kell elõzni a porképzõ-

dést; zárt rendszer, porrob-

banás-biztos elektromos 

berendezés és világitás.EXPOZÍCIÓ

SZIGORÚ HIGIÉNE!

A KIPORZÁST MEG KELL 

AKADÁLYOZNI!

Belégzés

Égõ érzés. Köhögés. 

Torokfájás. Légszomj. Zihálás.

Helyi elszívás vagy 

légzésvédelem.

Friss levegõ, nyugalom.

Fél-ülõ helyzet.

Orvosi ellátás szükséges.Bõr

Száraz bõr. Vörösség. 

Fájdalom.

(Lásd Megjegyzések).

Védõ kesztyû. vagy Hõ ellen 

védõ kesztyû. Lásd 

Megjegyzések. Védõ ruházat.

Elõször öblítsen bõséges 

vízzel, majd a szennyezett 

ruházatot vegye le és öblítsen 

újra.

Szem

Vörösség. Fájdalom. Égések.

Szemvédõ vagy szemvédelem 

légzésvédelemmel 

kombinálva, ha por.

Elõször öblítés bõséges vízzel 

néhány percig (kontaktlencsé-

ket eltávolítani, ha könnyen 

lehet), azután orvoshoz vinni.

Lenyelés

Hányinger. Hasi fájdalom. Égõ 

érzés. Hányás. Hasmenés.

Nem szabad enni, inni, vagy 

dohányozni munka közben.

A szájat ki kell öblíteni.

Egy-két pohár vizet kell itatni.

TILOS hánytatni!

Orvosi ellátás szükséges.

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN

CSOMAGOLÁS ÉS CIMKÉZÉS

(Extra személyi védelem: P3 szûrõbetétes légzõkészülék 

mérgezõ részecskékhez). Vegyvédelmi öltözet. Arcvédõt kell 

használni.

Hõvédõ kesztyû. Lásd Megjegyzések.

A kiömlött anyagot fedett edényekbe kell söpörni.

Légmentes.

Élelmiszerrel és takarmánnyal együtt nem szállítható.

Európai Unió szerinti osztályozás

   Szimbólum: C

   R: 22-34-42/43

   S: (2-)22-26-36/37/39-45

ENSZ szerinti osztályozás

   ENSZ Veszély Osztály: 8

   ENSZ Csomagolási Csoport: III

VÉSZHELYZETI TENNIVALÓK

BIZTONSÁGOS TÁROLÁS

NFPA Kód:  H3; F1; R1; 

Száraz helyen. Elkülönítve erõs oxidáló szerektõl, erõs 

bázisoktól, élelemtõl és takarmánytól.IPCS

International

Programme on

Chemical Safety

Készült a Kémiai Biztonság Nemzetközi Programja és az Európai Közösség Bizottsága közötti 

együttmûködés értelmében. © IPCS, CEC 1999FONTOS TUDNIVALÓKAT LÁSD A 

HÁTOLDALON.

ICSC: 0799

MALEIN-ANHIDRID

FONTOS ADATOK

FIZIKAI ÁLLAPOT; MEGJELENÉS

SZINTELENVAGY FEHÉR KRISTÁLYOK, SZÚRÓS SZAGÚ.KÉMIAI VESZÉLYEK

A vizes oldat közepesen erõs sav.

Reagál erõs bázisokkal és erõs oxidáló szerekkel.

FOGLALKOZÁSI EXPOZÍCIÓS HATÁRÉRTÉKEK

TLV: 0.1 ppm mint TWA;

A4 (nem osztályozható emberi rákkeltõként);

SEN;


(ACGIH 2005).

MAK: 0.1 ppm, 0.41 mg/m

3

;

szenzibilizálja a légutakat és a bõrt (Sah);Csúcs korlátozási kategória I(1);

Terhességi kockázati csoport: C;

(DFG 2005).

EXPOZÍCIÓS UTAK

Az anyag bejuthat a szervezetbe aeroszoljának belégzésével, a 

bõrön keresztül és lenyeléssel.

BELÉGZÉSI KOCKÁZAT

Az anyag párolgása következtében 20°C-on a levegõ veszélyes 

szennyezõdése meglehetõsen gyorsan kialakulhat.

RÖVID IDEJÛ EXPOZÍCIÓ HATÁSAI

Az anyag súlyosan irritálja/izgatja a szemet, a bõrt és a 

légzõrendszert.

Az anyag belégzése asztmás reakciót okozhat (lásd 

Megjegyzések).

HOSSZANTARTÓ VAGY ISMÉTELT EXPOZÍCIÓ HATÁSAI

Ismétlõdõ vagy tartós érintkezés bõr szenzibilizálódást okozhat.

Ismétlõdõ vagy tartós inhalációs expozíció asztmát okozhat.

FIZIKAI TULAJDONSÁGOK

Forráspont:                     202°C

Olvadáspont:                     53°C

Sûrûség:                          1.5 g/cm

3

Oldékonyság vízben:                reakcióba lépGõznyomás, Pa 25°C-on:       25

Relatív gõz sûrûség (levegõ = 1): 3.4

Lobbanáspont:                       102°C z.e.

Öngyulladási hõmérséklet:         477°C

Robbanási határok, térf% levegõben:     1.4-7.1

KÖRNYEZETI ADATOK

MEGJEGYZÉSEK

Hevesen reagál az alábbi tûzoltó anyagokkal: por.

Az expozíció mértékétõl függõen, idõszakos orvosi vizsgálat indokolt.

Az asztma tünetei gyakran csak néhány órával késõbb jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos 

a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.

Akin ezen anyag asztmás tüneteket okozott, kerüljön el minden további érintkezést ezzel az anyaggal.

A Malein-anhidridet forró (70°C-os) folyadék formájában is szállítják; a bõr érintkezést el kell kerülni.

Az anyag szaga alapján nem itélhetõ meg az expozíciós határérték meghaladása.KIEGÉSZÍTÕ INFORMÁCIÓK

MAGYARORSZÁGON BEJELENTETT VESZÉLYES ANYAG.

Azonosítási jel: B-000717

MAGYAR SZABÁLYOZÁS a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet szerint.

1. sz. Melléklet: munkahelyi levegõben megengedett határértékek: (Sorszám: 208.)

ÁK: 0,4 mg/m

3

;

CK: 0,4 mg/m3

;

Jellemzõ tulajdonságai: m (maró hatású anyag), sz (szenzibilizáló tulajdonságú anyag), I. kategória (Helyileg irritáló anyagok).JOGI KÖZLEMÉNY

Sem az Európai Közösség Bizottsága (CEC), sem a Kémiai Biztonság Nemzetközi Programja (IPCS), sem a 

CEC és IPCS nevében eljáró bármely személy nem felelõs ezen információk felhasználásáért.

© IPCS, CEC 1999

Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling