Масъулияти Чекланган Жамияти Низоми (Устав ооо)


Download 24.16 Kb.
bet1/2
Sana17.12.2022
Hajmi24.16 Kb.
#1025609
  1   2
Bog'liq
Масъулияти Чекланган Жамияти Низоми


Масъулияти Чекланган Жамияти Низоми (Устав ООО)

Узбекистон Республикаси
Тошкент шахар
Юнусобод тумани
Хокимининг

2008 йил «_____»__________ даги
_______-сонли карори билан
РУЙХАТДАН УТКАЗИЛГАН
____________________________Узбекистон Республикаси
Тошкент шахар
Юнусобод тумани
«Моя фирма»
Масъулияти Чекланган Жамияти

2008 йил «_____»__________ даги
ТАСДИКЛАНГАН
____________________________


«Моя фирма»
Масъулияти Чекланган Жамияти

НИЗОМИ
Тошкент 2008 йил.
1. УМУМИЙ КОИДАЛАР:
1.1 Бундан буен Жамият деб юритилувчи «Моя фирма» Масъулияти Чекланган Жамияти, муассиснинг 2008 йил «____»__________ №1 карорига асосан таъсис этилди;
1.2 Жамият муассиси Узбекистон Республикаси фукароси:
1. Иванов Иван Иванович, паспорти: СА №111111, Тошкент шахар, Юнусобод тумани 1-чи ШМБ томонидан 01.01.1980 йил берилган. Уй манзили: Тошкент шахар, Юнусобод тумани, 01-мавзе, 01-уй, 01-хон.;
1.3 Жамиятнинг давлат тилидаги фирма номи:
«Моя фирма» Масъулияти Чекланган Жамияти;
Кискартирилган фирма номи: «Моя фирма» MChJ
1.4 Жамиятнинг жойлашиш манзили:
Узбекистон Республикаси, Тошкент шахар, Юнусобод тумани;
1.5 Жамиятнинг манзили:
Узбекистон Республикаси, Тошкент шахар, Юнусобод тумани, 01-мавзе, 01-уй, 01-хон.;
1.6 Масъулияти Чекланган Жамияти конун хужжатларида белгиланган тартибда давлат руйхатидан утказилган пайтдан эътиборан юридик шахс макомига эга булади;
1.7 Жамият конун хужжатларида белгиланган тартибда бошка юридик шахсларнинг муассиси булишга еки уларнинг устав фондида бошкача тарзда иштирок этишга, ваколатхоналар ва филиаллар тузишга хаклидир;
1.8 Жамият муддатга тузилади. Жамият тулик фирма номи давлат тилида ифодаланган ва Жамиятнинг жойлашган манзили курсатилган думалок мухрга эга булиши керак;
1.9 Жамият узининг фирма номи езилган штампларига ва бланкларига, уз эмблемасига, шунингдек белгиланган тартибда руйхатга олинган товар белгисига ва бошка уз белгиларига эга булишга хаклидир;
1.10 Жамият узининг мустакил балансида хисобга олинадиган алохида мол-мулкка эга булади, уз номидан хукукларни олиши, мажбуриятларга эга булиши, судда даъвогар ва жавобгар булиши мумкин;
1.11 Жамият конун хужжатларида такикланмаган хар кандай фаолият турларини амалга ошириши мумкин;
1.12 Руйхати конунларда белгиланадиган айрим фаолият турлари билан Жамият факат лицензия асосида шугулланиши мумкин;
1.13 Жамият уз мажбуриятлари юзасидан узига карашли барча мол-мулк билан жавобгар булади;
1.14 Жамият уз иштирокчилари мажбуриятлари юзасидан жавоб бермайди;
1.15 Давлат ва унинг органлари Жамиятнинг мажбуриятлари юзасидан жавобгар булмайди, худди шунингдек Жамият хам давлат ва унинг органлари мажбуриятлари юзасидан жавобгар булмайди;
1.16 Жамият Узбекистон Республикасининг «Масъулияти чекланган хамда кушимча масъулияти Жамиятлар тугрисида» Конуни ва Ушбу Низом асосида фаолият юргазади;
1.17 Жамият иштирокчисининг, аудиторнинг еки исталган манфаатдор шахснинг талабига биноан Жамият уларга Жамиятнинг таъсис хужжатлари билан, шу жумладан унга киритилган узгартиришлар билан танишиш имкониятини бериши шарт. Жамият иштирокчисининг талабига биноан Жамият унга Жамиятнинг таъсис шартномаси ва устави нусхаларини бериши шарт;
1.18 Жамият конунда белгиланган муддат мобайнида куйидаги хужжатларни саклаши шарт:
Жамиятнинг таъсис хужжатлари, шунингдек Жамиятнинг таъсис хужжатларига киритилган хамда белгиланган тартибда руйхатдан утказилган узгартириш ва кушимчалар;
Жамият муассислари йигилишининг Жамиятни ташкил этиш ва Жамиятнинг устав фондига кушиладиган пулсиз хиссаларнинг пул бахосини тасдиклаш тугрисидаги карорни, шунингдек Жамиятни ташкил этиш билан боглик бошка карорларни уз ичига олган баенномаси;
· Жамият давлат руйхатидан утказилганлигини тасдикловчи хужжат;
· Жамиятнинг уз балансида турган мол-мулка булган хукукни тасдикловчи хужжатлар;
· Жамиятнинг филиаллари ва ваколатхоналари тугрисидаги низомлар;
· Жамиятнинг облигациялар чикариши билан боглик хужжатлар;
· Жамият иштирокчилари умумий йигилиши комисияси мажлисларининг баенномалари;
· Аудитор ташкилотининг хулосалари;
· Конун хужжатларида назарда тутилган бошка хужжатлар;
Жамият хужжатларни узининг ижро этувчи органи жойлашган ерда еки Жамият иштирокчиларига маълум булган ва улар учун кулай булган бошка жойда саклайди.
2. ЖАМИЯТНИНГ ФАОЛИЯТ ТУРЛАРИ:
2.1 Жамият урнатилган тартибда куйидаги фаолият турларини амалга оширади:
· Авиа ва темир йул чипталарини ташкилотлар ва ахолига етказиб бериш;
· Ахоли учун маиший хизматлар;
· Баддий-безак ишлари;
· Бино ва иншоотларини ишлатиш, фойдаланиш ва ижарага бериш;
· Бино ва иншоотларини куриш ва тиклаш, ободончилик ва кукаламзорлаштириш ишлари;
· Боулинг, дискотекаларни ташкил килиш;
· Ваколатчилик, реклама, агентлик, менежмент, маркетинг (шу жумладан кимматли когозлар бозорида), маслахат ва ердам курсатиш, хамда хужжатларни таржима килиш ва купайтириш;
· Воситачилик хизматлари;
· Дизайн;
· Дискларни, аудио, видео ва бошка кассета ва дискларни купайтириш, ижарага бериш, сотиб олиш ва сотишни ташкил этиш;
· Дуконлар очиш;
· Екилги-мой ва нефть-газ махсулотларини келтириш, ишлаб чикариш, гамлаш, кайта ишлаш, кадоклаш ва сотиш;
· Ердамчи (иккиламчи) ва темирсозлама материаллар ишлаб чикариш;
· Заргарлик ва антиквар буюмларини тиклаш, тузатиш ва сотиш;
· Интернет-кафеси, компьютер уйинларини ташкил килиш;
· Ишлаб чикаришни ташкил этиш;
· Кимевий тозалаш хизматлари;
· Кишлок хужалик, гушт, сут, тери, жун махсулотларини ишлаб чикариш, тайерлаш, кайта ишлаш, сотиш ва саклаш;
· Компьютер системалари ва дастурларини ишлаб чикариш ва тадбик этиш, компьютерлар ва ташкилий техника воситаларини, хамда программа махсулотлари, йулдош молларни етказиб бериш, сервис хизматларини курсатиш;
· Курилиш материалларини ишлаб чикариш ва сотиш;
· Маданий-уйин кулгу тадбирлари буйича хизматлар килиш;
· Маиший, электрон-хисоблаш, электр ускуна ва жихозларини таъмирлаш буйича хизматлар ва уларни ижарасини ташкил килиш;
· Маркетинг, консалтинг, инжиниринг, лизинг, дилер хизматлари;
· Мебел жихозларини ишлаб чикариш ва сотиш;
· Модалар ательеси хизматлари;
· Нон ва кондитер махсулотларини ишлаб чикариш ва сотиш;
· Озик-овкат махсулотларини ишлаб чикариш ва сотиш;
· Оптика, фармацевтика ва доривор усимликларини ишлаб чикариш, сотиш ва сотиб олиш, дорихоналар очиш;
· Пойфазал ишлаб чикариш ва сотиш;
· Полиграфия хизматлари;
· Пуллик медицина, стоматология ва косметология хизматларини курсатиш;
· Савдо-сотик ва савдо-воситачилик фаолияти;
· Сартарошхона хизматлари, гуззалик салонларини очиш;
· Спорт-согломлаштириш хизматлари (бассейн, сауна, тренажерлар);
· Суратхона хизматлари;
· Ташки иктисодий фаолият;
· Телевизион дастурлар, хамда аудио-видео махсулотларни ишлаб чикариш, купайтириш, намойиш этиш, ижарага бериш, сотиш ва ретрансляция килиш, сурат хизматлар;
· Тикувчилик, тукимачилик махсулотларини ишлаб чикариш ва сотиш;
· Транспорт воситаларига техник хизмат, сервис хизматини, шунингдек автомобилларни ювишни ташкил килиш;
· Транспорт хизматлари ва транспорт воситаларини сотиш;
· Туризм ва мехмонхоналарни ташкил килиш;
· Узбекистон Республикаси худудида ва ундан ташкарида, биржа ва нобиржавий бозорларда кимматли когозлар билан операциялар утказиш;
· Улгуржи савдо;
· Умумий овкатланиш шохобчаларини, ресторан, кафе, барларни очиш;
· Уяли алока, факсимиль, почта ва курьер алокаси хизматларини курсатиш;
· Фукароларини чет элга укитиш ва ишлаш учун юбориш ва кабул килиш;
· Халк ижодиети, Амалий ва бадиий санъат буюмларини ишлаб чикариш ва сотиш;
· Хорижий инвестиция ва технологияларни олиб келиш ва ундай фойдаланиш;
· Чакана савдо;
· Чет тилларга укитиш, бухгалтерия хисоби ва ишлаб чикариш, хунарларига ургатиш;
· Чорвачилик, паррандачилик, ассаларичилик, баликчилик ва иссикхоналарни ташкил килиш ва ердамчи хужаликни ривожлантириш билан шугулланиш;
· Шиша, фарфор, керамика, мрамор буюмлари ишлаб чикариш ва сотиш;
· Экспорт-импорт операциялари;
· Электр асбоб ускуналарни (двигатель ва моторларни) созлаш ва уларни йулга куйиш;
· Юкларни ташишда экспедиторлик хизматлари;
· Узбекистон Республикаси конунчилиги билан такикланмаган бошка фаолият турлари;
3. УСТАВ ФОНДИ:
3.1 Жамиятнинг устав фонди жамият муассисининг мол-мулки ва товар моддий бойликлар хисобига тузилган ва 660.000 (олти юз олтмиш минг) сумни ташкил этади: Иванов Иван Иванович

Download 24.16 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling