Mesleki akciĞer hastaliklari (Tedavi-Prognoz-İzlem) Doç. Dr. İbrahim akkurt


Download 446 b.
Sana25.07.2017
Hajmi446 b.


MESLEKİ AKCİĞER HASTALIKLARI (Tedavi-Prognoz-İzlem)


GENEL PRATİK YAKLAŞIM

 • GENEL PRATİK YAKLAŞIM

 • PNÖMOKONYOZLAR

  • KİP
  • SİLİKOZİS
  • ASBESTOS’A BAĞLI HASTALILAR
 • MESLEKİ ASTIM

 • HSP

 • BİSSİNOSİS

 • TOKSİK İNHALANLAR

DÜNYADA DURUM

  • YILDA :
 • 125 MİLYON İŞ KAZASI

 • 160 MİLYON MESLEK HASTALIĞI

 • KANSER -ÖLÜMLERİN % 6-10’UNUN,

 • KVS NEDENLİ ÖLÜMLERİN % 5 -10’UNUN,

 • KRONİK SOLUNUM HAST. NEDENLİ ÖLÜMLERİN % 10’UNUN MESLEKİ...ABD

 • ABD

 • MESLEK HASTALIKLARI NEDENLİ

 • DOĞRUDAN ( Tıbbi bakım ve sigorta harcamaları gibi) YA DA DOLAYLI KAYIPLAR

 • YILLIK 26 MİLYAR DOLAR...BEKLENİLEN MH SAYISI ?

 • Dünyada;

 • her bin işçi için 4-12/yıl

 • yeni meslek hastalığı olgusu beklenmeli...

 • Ülkemizde;

 • 2000 yılında her bin işçi için : 0,16 yeni meslek hastalığı olgusu SAPTANMIŞTIR

Mesleki  İşçi Tıbbi  Yasal tanı-izlem süreç ???Değişik ülkelerde MA tanı-maluliyet-maliyetMESLEK HASTALIĞI = MALULİYET ???

Sonuçta; Ülkemizde maluliyet yaklaşımı*Toraks Derneği Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu: -09.05.1998: “Akciğer Hastalıklarında Maluliyet Değerlendirme Rehberi” hazırlanması kararı... - 13.04.99, İstanbul : Çalışma grubu tarafından hazırlanan taslak metin’in diğer Çalışma Grubu Bşk. bilgisine sunulması kararı...AKCİĞER HASTALIKLARINDA MALULİYET DEĞERLENDİRME REHBERİ  ( Taslak Metin ve Ekleri )      TORAKS DERNEĞİ ÇEVRESEL VE MESLEKİ AKCİĞER HASTALIKLARI ÇALIŞMA GURUBUDEĞERLENDİRME PROTOKOLÜ 1.Değerlendirmeyi isteyen kurumun isteğinin açıkça belirtilmesi 2.Anamnez: Kişisel, çevresel ve mesleki 3.Fizik muayene 4.Laboratuvar testleri    Ekstrapulmoner testler : Rutin biyokimya, tam kan sayımı,EKG    Pulmoner testler: Akciğer grafisi, Spirometre, Diffüzyon kapasitesi, Arter kan gazları analizi (gereğinde), Pulmoner egzersiz testi (gereğinde)5. Teşhis 6. Yorum:    Saptanan patolojinin kişinin çalıştığı işle ilgisi    Saptanan patolojinin geçici mi, kalıcı mı olduğunun yorumlanması    Mevcut patoloji ile kişinin çalışmakta olduğu işte veya başka bir işte çalışıp çalışamayacağının belirtilmesi    Tedavi ve prognoz hakkında görüş sunulması

Genel solunumsal etkilenmeye göre maluliyet derecesi

GENEL PRATİK YAKLAŞIM

 • GENEL PRATİK YAKLAŞIM

 • PNÖMOKONYOZLAR

  • KİP
  • SİLİKOZİS
  • ASBESTOS’A BAĞLI HASTALILAR
 • MESLEKİ ASTIM

 • HSP

 • BİSSİNOSİS

 • TOKSİK İNHALANLAR

KİP-Fonksiyonel etkiler

 • Hava giriş-çıkışına etkiler:

  • Büyük HY bronşitik değişiklikler,
  • HY distorsiyon, KHY da dilatasyon hiperenflasyon ve air-traping’e...
  • Bronşiol ve alveol seviyesindeki elastik doku destruksiyonu HY rezistans  Obst.  Rest.


KİP Komplikasyonların tedavisi

 • obstrüksiyon,

 • solunum enfeksiyonları,

 • hipoksemi,

 • solunum yetmezliği,

 • kor pulmonale,

 • aritmiler ve

 • pnömotoraks

 • tbKomplikasyonların tedavisi

 • Sigaranın bıraktırılması

 • Kategori B ve C’ye giren ileri, komplike pnömokonyozda hipoksemi ve onun komplikasyonları... USOT

 • İnfluenza ve pnömokok aşıları

 • TB

 • NİMVPrognoz

 • KİP’te prognozu etkileyen faktörler :

  • Maruziyet süresi/yoğunluğu,
  • Maruziyet yaşı,
  • Radyolojik bulgular ?


SilikosisTedavi:

 • Korunma,

 • Erken tanı,

 • Komplikasyonların tedavisi,Korunma

 • Havalandırma ve lokal vakum teknikleri,

 • İşlemin kapalı ortamda sürdürülmesi,

 • Islak temizleme teknikleri,

 • Kişisel korunma (uygun respiratör seçimi)

 • Silikadan daha az tehlikeli maddelerin kullanımı

 • İşçi ve işveren eğitimiErken tanı

 • Silika - kuvars içeren tozlara maruziyet sonucu ortaya çıkan ilk radyolojik değişiklikler çoğunlukla yuvarlak 3-10 mm çapındaki “r” opasiteleridir.

 • Bu opasiteler öncelikle üst ve orta zonlarda periferde lokalize olurlar ayrıca hiluslarda kalsifikasyonların belirmesi yerleşmiş silikosisdeki yumurta kabuğu(eggshell) tipi kalsifikasyon örneğiKomplikasyonların tedavisi

 • Aerosilize alüminyum, polivinil piridin-N-oxide, tetranidine...

 • Hava akımı obst.,

 • Enfeksiyon,

 • Hipoksemi,

 • Solunum yetmez.Prognoz

 • Prognozu olumsuz olarak etkileyen faktörler;

  • Genç yaş,
  • Radyolojik yaygınlık
  • Tb
  • KOAH
  • Pnömoni


Maluliyet almış KİP ve Silikosisli kişilerde yaşam süresini etkileyen faktörler

 • Maluliyet almış, ölümü saptanmış KİP ve silikosisli olgularda(n:29)

  • yaşam süresi ...ilk tanı konulduğundaki fonksiyonel etkilenme derecesi ile kuvvetli negatif ilişkilidir
  • r: - 0.851, p < 0.005


İzlem

 • Öncelikle küçük opasitelerin erkenden(1/0 yoğunluk kategorisinde) fark edilmeleri gerekmektedir

 • Tb gibi komplikasyonların dikkatle değerlendirilmesi gerekirASBESTOS’A BAĞLI HAST. ASBESTOZİS

 • Tedavi:

  • Korunma (çevresel, bireysel, erken tanı araştırmaları),
  • Erken tanı,
  • Komplikasyonların tedavisi


Korunma

 • Endüstriyel hiyjen çalışmaları ile asbestle karşılaşılan işlem süreçlerinin izolasyonu,

 • Havalandırma,

 • Islak işleme teknikleri,

 • Respiratör kullanımı,

 • Asbeste alternatif materyellerin seçilmesi,

 • Asbestin sprey formunda kullanımıKomplikasyonların tedavisi

 • Semptomatolojik yaklaşım

 • Belirli bir tedavi yok

 • Akciğer Ca ve mezotelyoma riski dolayısıyla tıbbi takipPrognoz

 • Uzun süreli takipte SFT hızlı bozulma:

  • Ortalama 30 yıllık izlemde;
   • FVC: 92 ± 28 ml/yıl  ,
   • FEV1 : 66± 22 ml/yıl  ,
 • Asbeste bağlı mortalitede spesifik belirleyicileri:

  • radyolojik parankimal ve plevral fibrozis,
  • erkenden efor dispnesinin varlığı


İzlem

 • Akciğer grafisi: Asbestos’a bağlı radyolojik değişiklikler: öncelikle bilateral-diffüz-bazallerde düzensiz opasiteler(s,t), plevral kalınlaşma-kalsifikasyon

 • SFT (DLCO dahil)

 • Radyolojik değişiklikler malign dejenerasyonun da habercisiMalign mezotelyoma

 • Tedavi: ?, 

 • Korunma: asbestoz’dan korunma.

 • Prognoz:

  • Ortalama survi 8-12 ay, Hastaların %20’sinden azı 2 yıllık sağkalım gösterir
 • İzlem: radyolojik

  • bilateral, bazallerde, “s,t” tipi opasiteler + plevral kalınlaşma-kalsifikasyonlar
Tüm Pnömokonyozlarda

 • Tanı ve izlem için:

  • Meslek öyküsü
  • Uygun radyolojik görünüm
  • Bu görünüme yol açabilecek başka patolojinin 


1900’lerin başından itibaren yoğun pnömokonyoz olgularının görülmesi ve bu olguların çoğununun hızla PMF ile kaybedilmesi nedeniyle; erken tanı için her ülkede ulusal önlemler

 • 1900’lerin başından itibaren yoğun pnömokonyoz olgularının görülmesi ve bu olguların çoğununun hızla PMF ile kaybedilmesi nedeniyle; erken tanı için her ülkede ulusal önlemler

Ana kurallar:

 • Akciğer radyografisinde toz maruziyeti için patognomonik olabilecek bir görüntü 

 • İncelenen grafideki bulguların standart radyografilerle ve metinle kesin bir uyum göstermesi...

Pnömokonyozda maluliyet tayini kriterleriGENEL PRATİK YAKLAŞIM

 • GENEL PRATİK YAKLAŞIM

 • PNÖMOKONYOZLAR

  • KİP
  • SİLİKOZİS
  • ASBESTOS’A BAĞLI HASTALILAR
 • MESLEKİ ASTIM

 • HSP

 • BİSSİNOSİS

 • TOKSİK İNHALANLARMESLEKİ BRONŞİYAL ASTIM

 • Erken tanı... riskli olguların saptanması

  • Sorumlu çevreden uzaklaşma ve
  • Uygun işe yerleştirme, en kesin tedavi yaklaşımıdır uzaklaşma sağlanamadığında
 • koruyucu respiratörler ve

 • astım tedavisiSorumlu çevreden uzaklaşma

 • MA diğer meslek hastalıklarından farklı olarak en düşük düzeydeki allerjene/irritana maruziyetle geliştiği için tam uzaklaşma en kesin çözümdür

 • Çift kartuşlu respiratörler, tüm yüz maskeleri...Tedavi prensipleri mesleki olmayan astımla aynıdır

   • Tedavi prensipleri mesleki olmayan astımla aynıdır
   • Fırıncı astımında kromolin Na gibi antiinflamatuar ilaç grubu tercih edilmektedir


Prognoz

 • Maruziyetin sonlandırılması ile olguların %50’sinde birkaç ayda düzelme

 • MA da kötü prognostik göstergeler ;

  • Semptomlar ortaya çıkmadan önce uzun süreli maruziyet,
  • Tanıdan önce uzun süre semptom varlığı,
  • Tanı sırasında hastalığın şiddetinin ağır olması,
  • Provakasyon testine dual yanıt varlığı


SSK-SİT-1985: C-5: Mesleki Bronşiyal astmaA Cetveli-VI Liste- Göğüs Hastalıkları : Pnömokonyozlar dışında kalan solunum, dolaşım hastalıklarıI. BD sonrası FEV1II. Reversibilite veya BPTIII. Tedavi gereksinimiEtkilenme derecesine göre maluliyetGENEL PRATİK YAKLAŞIM

 • GENEL PRATİK YAKLAŞIM

 • PNÖMOKONYOZLAR

  • KİP
  • SİLİKOZİS
  • ASBESTOS’A BAĞLI HASTALILAR
 • MESLEKİ ASTIM

 • HSP

 • BİSSİNOSİS

 • TOKSİK İNHALANLARHipersensitivite pnömonileri

 • Tedavi:

  • Sorumlu etkenden uzaklaşma,
  • Hava temizleme sistemleri,
  • Çevre düzenlenmesi,
  • Endüstriyel tekniklerin değiştirilmesi,
  • Kişisel koruyucu ekipmanlar
  • Tıbbi tedavi


HSP

 • Sorumlu etkenden uzaklaşma:

  • Akut HP’de semptomların ve fizyolojik anormalliklerin birkaç günde, subakut formda bir ay içinde gerilemesini sağlar.
 • Hava ve çevre temizliği:

  • Uzaklaşmanın sağlanamadığı durumlarda filtreler uygulanabilir.


HSP

  • Endüstriyel işlem süreçlerinin değiştirilmesi
  • Kişisel koruyucu ekipman:
   • Laminer akımlı yüksek etkili partikül tutucu helmet ( miğfer) başlıkların kullanımı önerilmektedir.
  • Tıbbi tedavide;
   • Akut HP’de kısa dönem steroid tedavisiyle (2-4 hafta, prednizon 0,5 mg/kg/gün) düzelme gözlenirken,
   • Subakut HP’de daha yüksek doz ve aylar süren tedavi önerilmektedir.
   • Ancak steroidlerin HP’nin uzun dönemdeki prognozu üstüne etkisi ?


Prognoz

  • Erken tanı ve maruziyetten uzaklaşmayla 1-6 ayda düzelme gözlenir
  • Prognoz HP tipine ve coğrafik lokalizasyona göre de değişebilmektedir
  • Bazı hastalarda maruziyet kesilse bile DLCO ve TAK düşüklüğü ilerlemektedir
  • Çiftçi akciğerinde mortalite %20 üstünde bildirilmiştir


İzlem

 • Radyolojik,

 • Spirometrik tetkikler (DLCO’yu içerecek şekilde) ve

 • Arter kan gazları ileGENEL PRATİK YAKLAŞIM

 • GENEL PRATİK YAKLAŞIM

 • PNÖMOKONYOZLAR

  • KİP
  • SİLİKOZİS
  • ASBESTOS’A BAĞLI HASTALILAR
 • MESLEKİ ASTIM

 • HSP

 • BİSSİNOSİS

 • TOKSİK İNHALANLARBİSİNOSİS-KLİNİK SINIFLAMASI

Fonksiyonel etkilenmeTedavi

 • Pamuk tozu kontrol önlemleri koruyucu tedavi yaklaşımıdır:

  • Pamuğun henüz balya içindeyken buharla temizlenmesi işlemi en önemli kontrol önlemlerindendir
 • En önemli tedavi yaklaşımı bireyin sorumlu iş çevresinden uzaklaşmasıdır

 • Bissinosisin tıbbi tedavisinde BD, inh.steroid

 • Hastalığın kronik formunda inhale steroidler sodyum kromoglikattan daha başarılıdırBissinosis-TakipPrognoz

 • Pamuklu tekstil işçilerinin 15 yıllık izlemde yıllık FEV1 ve FVC azalmasının, ipek tekstil işçilerinden fazla

 • Pamuk işçilerindeki FEV1 azalmasının daha çok kümülatif endotoksin maruziyetine bağlı

 • Fonksiyonel bozukluğu belirleyen faktörler:

  • maruziyet süresi,
  • bissinosis semptomları ve göğüste sıkışıklık hissinin varlığıdır
GENEL PRATİK YAKLAŞIM

 • GENEL PRATİK YAKLAŞIM

 • PNÖMOKONYOZLAR

  • KİP
  • SİLİKOZİS
  • ASBESTOS’A BAĞLI HASTALILAR
 • MESLEKİ ASTIM

 • HSP

 • BİSSİNOSİS

 • TOKSİK İNHALANLARTOKSİK İNHALANLAR

 • ÜSY Hasarı - Tedavide;

   • maruziyet alanından uzaklaşma,
   • hayati tehlike yaratan obstrüksiyonda aspirasyon,
   • O2 uygulaması,
   • epinefrin uygulaması,
   • gereğinde entübasyon
   • bulaşmış maddenin bol suyla yıkanması ve
   • gereğinde steroid uygulaması


Pnömonitis, ARDS

 • - Pnömonitisde destek tedavi uygulanır:,

 • - O2 ,

 • - Steroidler

 • - Gereğinde mekanik ventilasyon

 • - ARDS’de hemodinamik izlem ve MVBO, BOOP

  • BO’da tedavide yararı kanıtlanamasa da 6 aylık steroid tedavisi önerilir
  • BOOP’un steroide dramatik klinik yanıt verdiği gözlenmektedir ( > 6 ay kullanım)


Obstrüktif Akciğer Hastalığı

  • Tedavi, izlem ve prognoz
  • genel KOAH gibidir


RADS

 • RADS tedavisinde bronkodilatatörler ve steroid kullanımı önerilir

 • Bu tedaviye rağmen maruz kalmış çoğu bireyde sürekli astmatik semptomların sürdüğü belirtilmektedirKRONİK BERİLYOZİS

  • Tedavi: KBH’nın tedavisi sarkoidozis tedavisi gibi steroidleri içerir. Steroid direnci veya terminal hastalık gelişmesi durumunda genel destek tedavisi
  • akciğer transplantasyonu ?


KRONİK BERİLYOZİS:

  • Prognoz: KBH’nın uzun dönemdeki prognozu belirsizdir, hastaların izleminde mortalite
  • %30


AĞIR METAL HASTALIKLARI

 • Ağır metal temelde tungsten, karbid ve kobalt içeren bir alaşımdır

 • Ağırlıklı olarak pnömonitis tablosuna yol açar

 • Tedavi steroid

 • Kobalta bağlı mesleki astım görülebilir


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling