Nazwa: System kardiomonitoringu. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 10585-2016 z dnia 2016-01-29 r


Download 13.84 Kb.

Sana29.12.2017
Hajmi13.84 Kb.

Część NR: 1   

Nazwa: System kardiomonitoringu.

Ogłoszenie powiązane:Ogłoszenie nr 10585-2016 z dnia 2016-01-29 r.

 Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań

System kardiomonitoringu, kriostat, bronchofiberoskop. Pakiet nr 1 System kardiomonitoringu, Wariant 1:

Kardiomonitor - 17 szt., centrala, Wariant 2: Kardiomonitor - 9 szt. Pakiet nr 2 Kriostat - 1 szt. Pakiet 3

Bronchofiberoskop - 1 szt.

Termin składania ofert: 2016-02-08Poznań: System kardiomonitoringu, kriostat, bronchofiberoskop.

Numer ogłoszenia: 60727 - 2016; data zamieszczenia: 31.05.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

BZP: 10585 - 2016r.Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola

Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8691759,

faks 061 8691847.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: System kardiomonitoringu, kriostat, bronchofiberoskop..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: System kardiomonitoringu, kriostat, bronchofiberoskop. Pakiet nr 1

System kardiomonitoringu, Wariant 1: Kardiomonitor - 17 szt., centrala, Wariant 2: Kardiomonitor - 9 szt. Pakiet nr

2 Kriostat - 1 szt. Pakiet 3 Bronchofiberoskop - 1 szt...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.50.00-3, 38.00.00.00-5, 33.16.81.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=60...

1 z 2

2016-05-31 10:07Część NR: 3   

Nazwa: Bronchofiberoskop - 1 szt..

Część NR: 2   

Nazwa: Kriostat - 1 szt..

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.03.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Viridian Polska Sp. z o.o., Ul. Bielawska 6 lok. 9, 02-511 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 259259,26 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 177603,84

Oferta z najniższą ceną: 177603,84 / Oferta z najwyższą ceną: 264924,00

Waluta: PLN .

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.03.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Varimed Sp. z o.o., Ul. Karasia 16,, 64-100 Leszno, kraj/woj. wielkopolskie.IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34259,26 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 36720,00

Oferta z najniższą ceną: 36720,00 / Oferta z najwyższą ceną: 36720,00

Waluta: PLN .

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Elkabe Sp. z o.o., ul. Muszyńska 29, 02-916 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 125925,92 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 113400,00

Oferta z najniższą ceną: 113400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 133078,10

Waluta: PLN .

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=60...2 z 2

2016-05-31 10:07
Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling