Pedagogik konfliktologiya fanidan test savollari


Download 92 Kb.
bet1/4
Sana09.04.2023
Hajmi92 Kb.
#1346323
  1   2   3   4
Bog'liq
Pedagogik konfliktologiya fanidan test savollari


Pedagogik konfliktologiya fanidan test savollari


1. Tana zaboning necha tarkibiy qismi mavjud?
A. 3
B. 5
S. 4
D. 7 *
2. Shaxsiy makonning uchinchi tarkibiy qismi berilgan qatorni belgilang.
A. Shaxsiy zona ( do‘stlar, dugonalar, aka-uka, opa-singillar)
B. Intim zona ( eng yaqinlar kira oladigan zona)
S. Jamoat zonasi(ma’ruza va nutqlar)
D. Ijtimoiy zona (ish yuzasidan bo‘ladigan muomala)*
3. Nutq texnikasi necha xil korinishga ega?
A. 7
B. 4
S. 5
D. 2 *
4. Quyidagi fikrlar javoblarning qaysi biriga tegishli? “O‘quvchilarga quvonch bag‘ishlashi, ularda hayotiy ko‘nikma va malakalarni shakllantirishga xizmat qilishi, o‘quvchilarga o‘quv materiallaridan erkin tanlov asosida foydalanish imkoniyatining berilishi, o‘quv materiallari o‘quvchilarning ehtiyojlari, izlanishlari, xohishlariga mos kelishi, o‘quvchilarga har bir darsda yangi bilimlar bilan uchrashish imkoniyatini berishi, o‘quv materiallari yordamida o‘quvchilarning dunyoqarashlari va tassavvurlari kengayishi, o‘quv materiallari tarkibiga ta’limiy o‘yinlarning singdirilishi, o‘quv materiallari o‘quvchilar ma’naviyatini yuksaltirishi, ularni mustaqil va tanqidiy fikr yuritishga o‘rgatishi lozim.”
A. O‘quvchilar shaxsiga nisbatan insoniy yondoshuvni ta’minlash.
B. O‘quvcilarni faollashtiruvchi, rivojlantiruvchi didaktik majmualarga ega bo‘lish.*
S. Inson parvarlikka asoslangan hamjihatlik muhitini qaror toptirish.
D. Barcha javoblar to‘g‘ri.
5. O‘zaro kelishuvga asoslangan birgalikdagi hamkorlik, hamjihatlik, o‘zaro do‘stlik ma’nolarini anglatatuvchi so‘zni belgilang.
A. inergetika
B. sinergetika *
S. kibernitetika
D. fonetika
6. Nizoli vaziyatlarni boshqarishning strategik usullari to‘gri berilgan qatorni belgilang.
A. O‘qishga bo‘lgan talabni tushuntirish, muvofiqlashtirish va integratsiyalash, umumtashkiliy kompleks maqsadlar, rag‘batlattirish tizimini takomillashtirish.
B. Uzoqlashish, silliqlashish, majburlash, kelishuv,muammoni hal qilish *
S. O‘qishga bo‘lgan talabni tushuntirish, muvofiqlashtirish va integratsiyalash, , majburlash, kelashuv.
D. Uzoqlashish, silliqlashish, umumtashkiliy kompleks maqsadlar, rag‘batlattirish tizimini takomillashtirish
7. Nizoli vaziyatlarni boshqarishning strategik usullariga oid quyidagi ma’lumot qaysi usulga tegishli?
“Kelishmovchilik avjiga chiqqanda u muhokamaga qatnashmaydi. Bunday usul nizoli vaziyatning yechilishiga manfaatdor bo‘lmagan va o‘zaro munosabatlarning zoxiriy yaxshiligicha qolishini istashgan hollarda tomonlar tarafidan qo‘llaniladi”.
A. Uzoqlashish *
B. Silliqlashish
S. Majburlash
D. Kelishuv,muammoni hal qilish
8. 5. Ushbu fikr pedagogik hamkorlikning qaysi tamoyilga mos keladi?
“G‘oyaning asosini qarama-qarshilik rivojlanishning negizi sifatida o‘zaro bir-birini to‘ldirish asosida o‘quvchilarning bilimlarini boyitishni tashkil etadi.”
A.Insoniylik xarakteriga ega bolgan shaxsiy bilishga asoslangan onglilik tamoyili
B. Toldiruvchilik tamoyili *
S. Ta’lim-tarbiyaviy axbototlarning ochiqligi tamoyili
D. Barcha javoblar to‘g‘ri
9. Tog‘ri fikrni belgilang.
A. Konfliktlarda aybdor shaxs bolmaydi! Konfliktlarda ikki qarama-qarshi manfaat bo‘ladi xolos.*
B. Konfliktlarda aybdor shaxs bolib, ikki tomon o‘zaro kelishgan holda manfaatdor bo‘ladi xolos.
S. Konfliktlarda aybdor shaxs bo‘lmaydi! Konfliktlarda ikki qarama-qarshi manfaat bo‘lmaydi.
D. To‘g‘ri javob berilmagan.
10. “G‘oliblik strategiyasi”ga oid fikrlar to‘g‘ri berilgan qatorni belgilang.

  1. Hamsuhbatdoshni tinglamaslik, uning so‘zlari va fikrlariga bepisandlik, e’tiborsizlik;

  2. Ochiq samimiy muloqotga tayyorlik ;

  3. O‘tgan ishlarni yuziga solish;

  4. Boshqalarning fikrlari, qarashlari va xulosalari biznikidan o‘zgacharoq bo‘lishi mumkinligini tushunish va qabul qilish;

  5. Boshqalarning so‘zlarini eshitmaslik, ular so‘zini qo‘pol ravishda bo‘lish;

  6. Tahdid qilish, qo‘rqitish, nafsoniyat va hayotga havf solish;

  7. Boshqalarning manfaatlarini aniq belgilashga harakat qilish;

A. 1,3,4,6
B. 2,4,7 *
S. 2,5,6,7
D. 1,3,5,6
11. Quyidagi qaysi soxaning asosiy qoidalari hisoblanadi?
1. Konflikt yechimini qidirishga xohish va iroda; 2.Faqat xaqiqatni so‘zlash; 3.Gapni bo‘lmasdan eshitish; 4.Birovning nuqtainazariga hurmat e’tibor, hech qachon uni yerga urmaslik; 5. Ikki tomonlama shartnomaning qarorlarini amalga oshirish uchun majburiyatni o‘z zimmasiga olish;
A. Shartnomaning asosiy qoidalari
B. Mediatsiya (vositachilikning) besh asosiy ustunliklari
S. Mediatsiya– vositachilikning asosiy qoidalari *
D. Barcha javoblar to‘g‘ri
12. Davomini toping.
Tolerantlik tafakuriga ega bo‘lgan adam..............
A. o‘z hayoti va atrofidagi o‘ziga yaqin insonlar hayotini turli ziddiyatlardan muntazam muhofaza qilish imkoniyatiga ham ega bo‘ladi. *
B. o‘z hayoti va atrofidagi o‘ziga yaqin insonlar hayotini turli ziddiyatlardan muntazam muhofaza qilish imkoniyatiga ega bo‘lmaydi.
S. muammoni kelishuvga olib keladigan yo‘llarni o‘rganib, bahslashuvchi tomonlarga birgalikda ikkala tomonni ham qanoatlantiruvchi hamda ikkala tomon ham o‘zini g‘alabaga erishgan deb hisoblovchi yagona to‘g‘ri yo‘lni topishiga yordam beruvchi shaxs
D. To‘g‘ri javob berilmagan.
13. Pedagogik sinergetika nima?
A. O‘quvchilarning o‘zaro do‘stona munosabatlarga asoslanib hamkorlikda faoliyat ko‘rsatishlari *
B. Dunyoni yangicha izohlash
S. O‘quvchilarga xos bo‘lgan xislatlar
D. O‘quvchiga xos bo‘lgan o‘lchovlar
14. Egoizm so‘zining ma’nosi?
A. Faqat o‘z manfatlarini ko‘rish qobilyati *
B. Hasadgo‘ylik
S. Manmanlik
D. Agressiv holat
15. ....... – bu konfliktlarning yuzaga kelishi, rivojlanishi va tugallanishiga doir umumiy qonuniyatlardir.
A. Pedagogik konfliktologiya fanining predmeti. *
B. Pedagogik konfliktologiya fanining obyekti.
S. Pedagogik konfliktologiya fanining maqsadi.
D. Pedagogik konfliktologiya faniningvazifasi.
16. “Xudbinlik ustidan qozonilgan g‘alaba eng sharafli g‘alabadir” ushbu fikrlar muallifi?
A. P. Buast *
B. S. Segyur
S. Deyl Kornegi
D. Suqrot
17. Agressiya so‘zining ma’nosi nima?
A. Lotincha – yaratuvchanlik
B. Lotincha – hujum qilish *
S. Yunoncha – xayrixohlik
D. Yunoncha – zo‘ravonlik
18. Bu nizolarni asta-sekin belgilangan fursatda portlaydigan minaga o‘xshatsa bo‘ladi. Agar nizo “yetilmagan” yoki ularni odamlar nigohidan yashirilsa, boshqacha qilib aytganda nizo kishilar “ichida” bo‘lsa, bilingki, bu nihoyat xavfli va uni boshqarish juda qiyin.
A. Ochiq nizo
B. Obyektiv nizo
S. Yopiq nizo *
D. Ichki nizo
19. ............ hayotda uchrab turadigan turli nizo va ziddiyatga bog‘liq bo‘lgan voqealar bo‘lib, osuda va tinchlik vaqtida siz ularga e’tiborsiz bo‘lasiz.
A. Insidentlar *
B. Diskomfortlar
S. Hasadgo‘ylar
D. Melanxoliklar
20. Agressiya turlari to‘g‘ri ko‘rsatilgan qatorni aniqlang.
a) tasoddifiy tajovvuz; b) mantiqiy usul; c) passiv usul; d) ekspressiv tajovvuz;
g) faol usul; v) dushmanlik tajovuz; r) instrumrntal tajovvuz.
A. a, b, r, c
B. a, d, v, r *
S. c, b, g
D. r, c, d, a
21. 13-14 yoshli o‘g‘il yoki qiz bolaga istemol qilgan bir qadah vino organizimga qanday ta’sir etadi?
A. 2 qadah vino kabi
B. Bir shisha aroq kabi *
S. Bir sisha pivo kabi
D. Hech qanday ta’sir qilmaydi
22. Donishmandlarning fikricha “Janjal bo‘lgan yerda...........” ushbu fikirlarni davom ettiring.
A. Omad ketadi
B.Baraka qochadi*
S. Janjal chiqadi
D. hech narsa bo‘lmaydi
23. Odamlar ongida muloqotlar mobaynida shakllanib o’rnashib qolgan, ko’nikib qolgan obrazlardan shablon sifatida foydalanish. Bunday muloqotni to’g’ri yo’nalishini ta’minlansa ba’zan xatoliklarga sabab bo’ladi – bu..........
A. Stereotoifaizatsiya *
B. Refleksiya
S. Pozitsiya
D. Interaktiv
24 .............. bu o’z fikrlarini kayfiyatini, holatini, hissiyotini qosh, ko’z va chehra muskullarining harakati bilan bayon qilish san’tidir.
A. Imo-ishoralar
B. Muloqot
S. Pantomimika
D. Mimika *
25. Ijtimoy hayotning tashkil etilganlik darajasiga ko’ra konflikt turlari nechta?
A.7 ta B. 5 ta *C. 8ta
26. L.Fereybaxning fikrini davom ettiring. ”Insonni bilish uchun, uni.... ”
A. Tinglash kerak
*B. Sevish kerak
C. Tushunish kerak
27. O’quvchining ichki dunyosiga kira bilish,psixologik kuzatuvchanlik, o’quvchining psixik holatlarini tushuna bilishdan iborat pedagogik qobiliyat turini belgilang.
A. Akademik qobiliyat *B. Perseptiv qobiliyat C. Didaktik qobiliyat.
28. ......- ular asosida odamlarning jamiyat,davlat hayotining turli muammolariga bo’lgan qarashlaridagi ziddiyatlar yotadi. Nuqtalar o’rnini to’ldiring.
A. Sotsial-siyosiy konfliktlar
B. Sotsial-maishiy konfliktlar
*C. Mafkuraviy konfliktlar.
29. Muloqat jarayonidagisuhbatdoshning pozitsiyasida turib,o’zini tassavur qilishi,o’ziga birovningko’zi bilan qarashga intilishi nima deb ataladi?
A.Refleksiya*
B. O’xshatish
D.Faoliyat
C.Bilish
30. Muomala madaniyati nima bilan belgilanadi
A. oiladagi holat bo’yicha
B. o’zga insonga bulgan munosabat madaniyati bilan*
D. o’zaro salom-alik qilish
C.Muloqat bilan
31. uzoq ishlash qobiliyatiga ega bo’lishi bu?
A. chidamlilik*
B. keng diapazonlik
D. jarangdorlik
C.Pauza
32. “Qanday Bo’lishimiz kerakligini qiyoslab ko’rsak, biz hali mudrab yotibmiz. O’z jismoniy va aqliy imkoniyatlarimizning arzimas qismidangina foydalanib kelmokdamiz. degan fikr kimga tegishli
A. Uilyam Jeyms*
B. Umar Xdyyom
D. Alisher Navoiy
C.Beruniy
33. Kim nutqda «maksadga muvofiqdir»ni muxim xisoblaydi
A. Dionis Galikarnas*
B. Aristotel
D. Mark Tuliy Sitseron
C.Beruniy
34. Ta'sirli nutq bu
A. andozali nutq
B. tasvirli nutq*
D. foydali nutq
C.chiroyli nutq
35.Pedagogik hamkorlikning dastlabki tamoyili
A. shaxsiy bilishga asoslangan onglilikdir*
B. to‘ldiruvchilik tamoyili
D. ta’lim-tarbiyaviy axborotlarning ochiqligi tamoyili
C.Onglilik tamoyili
36. Nizoli vaziyatlarni boshqarishning Strategik usullar nechta
A.3 ta
B.4 ta
D.5 ta*
C.6 ta
37. Muammoni anikdash quyidagilardan qaysi biriga to'g'ri keladi
A. Muammoni avval o’zingiz aniq idrok etib olishga xarakat kiling. Muammoni anglash jarayonida sabrli va bosiq harakat olib boring. Konfliktli jarayondagi haqiqatni anglashga sayi-harakat kiling. *
B. ko’chada avariya bo’lib, ikki mashina bir- biriga urilsa, darrov xaydovchilar o’zaro kelishishga xarakat kilishadi.
D. konflikt yechimi har ikkala tomondan faol tinglash, o’zgani eshitish, uning o’ylari, fikrlari, emotsiyalarini, shuningdek mushoxadalari, ya'ni argumentlari qandayligini bilishni talab etadi.
C. yechimi har ikkala tomondan faol tinglash, o’zgani eshitishni talab etadi.
38. U kishga bulgan talabni tushuntirish; Muvofiqdashtirish va integratsiyalash qanday usullarga kiradi
A. Strategik
B. tarkibiy - tashkiliy*
D. kompleks
C.Interfaol

Download 92 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling