Prezime I ime grupa bodovi ocjena


Download 32.51 Kb.

Sana20.07.2017
Hajmi32.51 Kb.

TERESTRIČKA NAVIGACIJA, rezultati pismenog ispita održanog 22. rujna 2016. 

 

PREZIME I IME GRUPA  BODOVI  OCJENA 

NAPOMENA 

Antolović Krešimir 19/30 


1.zad - krivo izračunati kursovi plovidbe s obzirom na kombiniranu plovidbu prema istoku; 3.zad - nije uzet u obzir i 

dodan 1 sat za ljetno vrijeme, brod ne može uploviti odmah po dolasku kada se ubroji ljetno vrijeme u račun 

Asić Dragan 18/30 


1.zad - krivo pretvoreni kursovi s obzirom na smjer plovidbe; 2.zad - kriva formula za Δλv, kriva λv, krive koordinate 

međutočki, krivo izračunati loksodromski kurs i udaljenost; 4.zad - krivo ucrtana pozicija u razmaku vremena 

Barić Lovre 0/30 


Ø 

  

Buljan Matija 0/30 


Ø 

  

Diklić Hrvoje 0/30 


Ø 

  

Franić Božidar 15/30 


Ø 

2.zad - potpuno nepotrebno izračunata ortodromska udaljenost od pozicija A do pozicije B, zadatak to nije tražio, nije 

izračunata ETA; 3.zad - nisu izračunata oba X-a, samo X2, nije dodan 1 sat za ljetno vrijeme, nije izračunato koliko 

dubine nedostaje da bi brod uplovio odmah po dolasku; 4.zad - pramčani kut nije pretvoren u ωp, a na kartu se 

ucrtava ωp, nema izračuna Kk; 5.zad - nije izračunat prijeđeni put, a bez toga nije moguće odrediti poziciju u razmaku 

vremena, potpuno pogrešno ucrtana pozicija u razmaku vremena PREZIME I IME 

GRUPA  BODOVI  OCJENA 

NAPOMENA 

Katalinić Stipe 8/30 


Ø 

1.zad - geografska dužina λ neovisno o kojoj točki na zemaljskoj kugli se radilo ne može prijeći 180°, pa tako ni λv ne 

može biti veća od 180° (λv = 257° !!!), nema postupka izračuna, nisu izračunate koordinate međutočki; 2.zad - nema 

postupka izračuna, napisani su samo rezultati koji nisu točni, a kako nema postupka nije moguće utvrditi gdje je 

greška, krive su udaljenosti, kriva ukupno prijeđeni put, slijedom čega je krivo pretpostavljeno vrijeme dolaska u luku 

B; 4.zad - ω ni u kojem slučaju ne može imati negativan predznak, za Kk prema poziciji ukrcaja peljara trebalo je 

odrediti novu UK, kako je bilo napomenuto na početku ispita; 5.zad -  nije izračunat Kp niti je ucrtan na kartu, poziciju 

u razmaku vremena nije moguće odrediti bez kursa 

Kević Paulo 

0/12 


Ø 

  

Košta Stjepan 18/30 


1.zad - nije određena λv, krivo određena Δλv, krive koordinate međutočki, zadatak jasno traži izračun loksodromske 

udaljenosti i kursa od polazne pozicije do prve međutočke, a ne od pozicije A do pozicije B; 2.zad - krivo pretvoreni 

kursovi plovidbe s obzirom na formule koje su korištene, u kursu 270° nikada nećemo ići prema istoku !!!!, krivo 

određena vremenska zona pozicije dolaska, deveti mjesec ima 30 dana !!!!!!, krivo pretvoreno LT u UT, kriva ETA; 

3.zad - zadatak je jasno tražio koliko dubine nedostaje za uplovljenje, a ne koliko će se vremena čekati na uplovljenje; 

4.zad - krivo određen Kk prema poziciji za ukrcaj peljara; 5.zad - nije izračunat prijeđeni put, bez toga nemoguće je 

ucrtati i odrediti poziciju u razmaku vremena koju zadatak traži 

Kraljev Marjan 

1/12 Ø 

1.zad - vremena najranijeg uplovljenja i najkasnijeg isplovljenja moraju biti točno izračunata koristeći formule, 

"otprilike" nije rješenje; 2.zad - ωk je zadan i pomoću njega i ukupne korekcije se dobiva ωp, ukupna korekcija se na 

uračunava dva puta, niti jedan azimut ne može imati negativan predznak; 3.zad - krivo izračunata ukupna korekcija 

3,2°-2°=0,2° !!!!!!, kriva UK, krivi svi azimuti, potpuno pogrešno i netočno ucrtana pozicija u razmaku vremena, kurs 

nigdje nije ucrtan, a bez njega je nemoguće odrediti poziciju 

Lukačić Luka 

14/30 


Ø 

1.zad - krivo dobiven rezultat za Δλv, uvrštavati predznake strana svijeta u formule, Δλv uvijek ima predznak smjera 

plovidbe, zadatak je tražio izračunati loksodromu od pozicije polaska do prve međutočke, a ne od vrha ortodrome; 

3.zad - dobivenu vrijednost plimnog vala (Y) u 13:15 potrebno je oduzeti od zahtijevanog Y kako bi se dobilo koliko 

dubine nedostaje; 4.zad - krivo određen Kk, kriva formula; 5.zad - krivo ucrtana pozicija u razmaku vremena  

 

 PREZIME I IME 

GRUPA  BODOVI  OCJENA 

NAPOMENA 

Markov Dino 7/12 


2.zad - krivo izračunat UK, nije uzet u obzir predznak devijacije, krivi ωp i krivi Kk, na kartu se ucrtava isključivo Kp, 

nikada Kk, pramčani kut nije pretvoren u azimut, kriva pozicija; 3.zad - pogrešno ucrtana pozicija u 14:15, a povrh 

toga geografska širina očitana je s greškom od 1° što u plovidbi znači 60 nautičkim milja!! 

Mujagić Luka 

11/30 Ø 

1.zad - krivo izračunate ortodromske udaljenosti, slijedom čega je kriv ukupno prijeđeni put, krivo pretvoreni kursovi 

plovidbe s obzirom na smjer plovidbe i hemisferu, krivo trajanje putovanja zbog krivog DU, krivo vrijeme dolaska; 

2.zad - nije izračunata λv, bez nje je nemoguće izračunati koordinate međutočki, krivo određena ΔλM, to nije razlika 

između dvije λ međutočke nego između λv i λM, krivi izračun loksodromske udaljenosti i kursa zbog krivih koordinata 

prve međutočke; 4.zad - nije izračunat prijeđeni put, a bez njega nije moguće ucrtati poziciju u razmaku vremena; 

5.zad - pramčani kut nije pretvoren u ωp, pramčani kut se ne ucrtava na kartu, krivo ucrtana pozicija, krivi Kk 

Negro Ante 7/12 


1.zad - krivo izračunato koliko dubine nedostaje, krivo izračunato najkasnije vrijeme odlaska; 2.zad - azimut nikada ne 

može imati negativan predznak!!!, krivo ucrtano i kriva pozicija; 3.zad - u izračunu ukupne korekcije potrebno je uzeti 

onu varijaciju koja je najbliža području plovidbe 

Nikolovski Dino 

19/30 


1.zad - krivo izračunati kursovi i tako krivi dodatno su krivo pretvoreni u kursove plovidbe vezano za smjer plovidbe i 

plovidbu po ortodromi, krivi ᵠv zbog krive α, nije izračunata ΔλM, λM nije isto što i ΔλM, krivo izračunata Δλ; 2.zad - 

λgr nije isto što i Δλgr, grčko slovo delta "Δ" označava promjenu, λ je točna geografska dužina a ne promjena, 

promjena je razlika između dvije λ, koliko smo promijenili λ od pozicije polaska do pozicije dolaska; 3.zad - zadatak 

traži koliko dubine nedostaje da bi brod mogao odmah uploviti, a ne koliko će vremena morati čekati, krivo 

izračunato vrijeme najkasnijeg isplovljenja; 4.zad - kako je moguće na karti na kojoj piše da je geografska širina 45° 

očitati 44° !!!!, ukupna korekcija mijenja se s promjenom kursa jer se mijenja devijacija, kako je spomenuto na 

početku pismenog; 5.zad - uzeta kriva devijacija  

Padovan Ivan 

11/30 


Ø 

1.zad - u izračun Δλ uvrštavaju se λgr, a ne Δλgr, zbog toga je krivi DL, krivo ukupno trajanje putovanja, krivo vrijeme 

plovidbe i očekivano vrijeme dolaska, krivo određena vremenska zona pozicije dolaska, potpuno nepotrebno 

računato Do, u zadatku jasno piše da brod plovi kombiniranom plovidbom; 2.zad - geografska dužina λ neovisno o 

kojoj točki na zemaljskoj kugli se radilo ne može prijeći 180°, pa tako ni λv ne može biti veća od 180° (λv = 257° i λ = 

357° !!!), opći loksodromski kurs kada se plovi prema zapadu može biti bilo koji iz 3 i 4 kvadranta, 270° je isključivo 

ako se plovi po paraleli; 4.zad - ne postoji sjecište azimuta tako da je potpuno nepoznato od kuda je napisana pozicija, 

potpuno pogrešno ucrtana pozicija u razmaku vremena; 5.zad - ω nikada ne može imati negativan predznak 

 

 


PREZIME I IME 

GRUPA  BODOVI  OCJENA 

NAPOMENA 

Pavić Donat-Kalito A  

11/18 


1.zad - krivo pretvoreni kursovi s obzirom na smjer plovidbe; 2.zad - krivo određena vremenska zona pozicije dolaska, 

vrijeme dolaska u luku B nije pretvoreno u lokalno vrijeme kako zadatak traži 

Šarin Antonio 18/30 


1.zad - kurs loksodrome u plovidbi po paraleli nije potrebno posebno računati jer može biti jedino 90° ako plovimo na 

istok, odnosno 270° ako plovimo na zapad; 2.zad - nije određena λv i koordinate međutočki, zadatak je tražio 

loksodromu izračunati od pozicije polaska do prve međutočke; 3.zad - nije određeno koliko dubine nedostaje po 

dolasku broda i nije određeno do kada najkasnije treba isploviti; 4.zad - nema izračuna varijacije i UK a krajnji rezultat 

je pogrešan, krivo ucrtana pozicija u razmaku vremena; 5.zad - nedostaje izračun druge UK zbog promjene kursa što 

je napomenuto na početku ispita, nema izračuna Kk  

Števanja Bruno 

11/30 


Ø 

1.zad - krivo izračunati kursovi, krivo izračunata udaljenost, u formulu za ᵠv ide α, odnosno početni kurs dobiven 

računski, a ne kurs plovidbe, samo u slučaju plovidbe prema istoku to je ista vrijednost jer je tada  Kopč = α, krive 

koordinate vrha ortodrome, zbog čega su krive koordinate međutočki i krivi izračun loksodrome; 2.zad - krivo 

izračunato trajanje putovanja, kriva ETA; 3.zad - nije dodano 1 sat zbog ljetnog vremena, zadatak nigdje ne spominje 

luku Korčula, tako da je nejasno zašto je računato vrijeme za tu luku, nije izračunato kada brod može uploviti u luku 

Dubrovnik, niti kada najkasnije treba isploviti; 4.zad - varijacija raste a ne pada, kriva ukupna korekcija, krivi sve 

vrijednosti pravih azimuta, na kartu se ucrtavaju azimuti, a ne pramčani kutovi; 5.zad - ako je azimut snimljen 

kompasom (pa bio to i magnetski kompas) to je uvijek  azimut kompasni, a ne magnetski, (za to bi bio potreban 

deklinator). 

Velić Sandro 

1/30 


Ø 

  

 
Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling