Samarqand davlat universiteti intellektual tizimlar va kompyuter texnologiyalari fakulteti


Download 280.35 Kb.
bet2/2
Sana18.06.2023
Hajmi280.35 Kb.
#1568279
1   2
Bog'liq
Achilov Javohir

1

.Dastur asosiy oynasi
2. Java test oynasi


3

.Android studio test oynasi 4.PHP test oynasi5

.C++ test oynasi 6.Natija oynasi.

Asosiy oyna java kodlari:


java.setOnClickListener ( new View.OnClickListener ( ) {


@Override
public void onClick(View v) {

selectedTopicName="java";

java.setBackgroundResource ( R.drawable.round_back_white_stroke10 );

php.setBackgroundResource ( R.drawable.round_back_white10 );


android.setBackgroundResource ( R.drawable.round_back_white10 );
C.setBackgroundResource ( R.drawable.round_back_white10 );
}
} );

android.setOnClickListener ( new View.OnClickListener ( ) {


@Override
public void onClick(View v) {

selectedTopicName="android";

android.setBackgroundResource ( R.drawable.round_back_white_stroke10 );

php.setBackgroundResource ( R.drawable.round_back_white10 );


java.setBackgroundResource ( R.drawable.round_back_white10 );
C.setBackgroundResource ( R.drawable.round_back_white10 );
}
} );

php.setOnClickListener ( new View.OnClickListener ( ) {


@Override
public void onClick(View v) {

selectedTopicName="php";

php.setBackgroundResource ( R.drawable.round_back_white_stroke10 );

java.setBackgroundResource ( R.drawable.round_back_white10 );


android.setBackgroundResource ( R.drawable.round_back_white10 );
C.setBackgroundResource ( R.drawable.round_back_white10);
}
} );

C.setOnClickListener ( new View.OnClickListener ( ) {


@Override
public void onClick(View v) {

selectedTopicName="C";

C.setBackgroundResource ( R.drawable.round_back_white_stroke10 );

php.setBackgroundResource ( R.drawable.round_back_white10 );


android.setBackgroundResource ( R.drawable.round_back_white10 );
java.setBackgroundResource ( R.drawable.round_back_white10 );
}
} );
startBtn.setOnClickListener ( new View.OnClickListener ( ) {
@Override
public void onClick(View v) {

if (selectedTopicName.isEmpty ()){


Toast.makeText ( MainActivity.this,"Please select the Topic",Toast.LENGTH_SHORT ).show ();

}
else {


Intent intent=new Intent (MainActivity.this,QuizActivity.class);
intent.putExtra ( "selectedTopic",selectedTopicName );
startActivity ( intent );
}
}
} );
}
}

2.Testlarni joylash uchun java kodi:


package com.uzdewoloper.offlinequiz;

public class QuestionsList {


private String question,option1,option2,option3,option4,answer;
private String userSelectedAnswer;

public QuestionsList(String question , String option1 , String option2 , String option3 , String option4 , String answer , String userSelectedAnswer) {


this.question=question;
this.option1=option1;
this.option2=option2;
this.option3=option3;
this.option4=option4;
this.answer=answer;
this.userSelectedAnswer=userSelectedAnswer;
}

public String getQuestion() {


return question;
}

public String getOption1() {


return option1;
}

public String getOption2() {


return option2;
}

public String getOption3() {


return option3;
}

public String getOption4() {


return option4;
}

public String getAnswer() {


return answer;
}

public String getUserSelectedAnswer() {


return userSelectedAnswer;
}

public void setUserSelectedAnswer(String userSelectedAnswer) {


this.userSelectedAnswer=userSelectedAnswer;
}
}

3.Savollar oynasi.


private static List phpQuestions() {
final List questionsLists=new ArrayList<> ( );

//Create object of QuestionsList class and pass a questions along with options answer


final QuestionsList question1=new QuestionsList ( "$Result = (true xor true) kodini bajargandan so'ng $result o'zgaruvchisida nima bo'ladi?" , "0" , "1" , "ture" , "false" , "ture" , "" );
final QuestionsList question2=new QuestionsList ( "$i=5; $natija:i++; kodini bajargandan so'ng $natija o'zgaruvchisida nima bo'ladi; $natija \\ u003d $i++;?" , "4" , "5" , "6" , "7" , "6" , "" );
final QuestionsList question3=new QuestionsList ( " $Result = kodini bajargandan so'ng $result o'zgaruvchisida nima bo'ladi 2 + 2 * 2;?" , "2" , "4" , "6" , "8" , "6" , "" );
final QuestionsList question4=new QuestionsList ( " Cookie-fayllarni qanday xususiyat bilan olib tashlash mumkin?" , "deletecookie" , "readcookie" , "getcookie" , "setcookie" , "getcookie" , "" );
final QuestionsList question5=new QuestionsList ( "Qanday qilib yangi qator yaratish kerak?" , "$a = new Array();" , "$a = null;" , "$a = [];" , "$a = array();" , "$a = null;" , "" );
final QuestionsList question6=new QuestionsList ( "$X=5 kodini bajargandan so'ng $x o'zgaruvchida nima bo'ladi; $x % 2;?" , "0" , "1" , "2" , "5" , "1" , "" );
final QuestionsList question7=new QuestionsList ( "Ushbu dizaynlarning qaysi biri tsikllarga tegishli emas?" , "while" , "isset" , "for" , "foreach" , "for" , "" );
final QuestionsList question8=new QuestionsList ( "PHP kodini HTML kodiga kiritish mumkinmi?" , "ha" , "yuq" , "faqat defalut holatda" , "htmlni phpga kiritish mumkin" , "ha" , "" );
final QuestionsList question9=new QuestionsList ( "$Result =7 % 4; natija nimaga teng?" , "2" , "3" , "4" , "7" , "3" , "" );
final QuestionsList question10=new QuestionsList ( " Faylni qanday funktsiya bilan o'qish mumkin?" , "print_r" , "file_get_contents" , "array_merge" , "print_s" , "print_s" , "" );
//add all questions to List
questionsLists.add ( question1 );
questionsLists.add ( question2 );
questionsLists.add ( question3 );
questionsLists.add ( question4 );
questionsLists.add ( question5 );
questionsLists.add ( question6 );
questionsLists.add ( question7);
questionsLists.add ( question8 );
questionsLists.add ( question9 );
questionsLists.add ( question10 );

return questionsLists;


}

4.Test yechishda javoblar haqida malumot beruvchi oyna uchun java kodi.


option1.setOnClickListener ( new View.OnClickListener ( ) {


@Override
public void onClick(View v) {
if (selectedOptionByUser.isEmpty ( )) {
selectedOptionByUser=option1.getText ( ).toString ( );
option1.setBackgroundResource ( R.drawable.round_back_red10 );
option1.setTextColor ( Color.WHITE );

revealAnswer ( );


questionsLists.get ( currentQuestionPosition ).setUserSelectedAnswer ( selectedOptionByUser );
}
}
} );
option2.setOnClickListener ( new View.OnClickListener ( ) {
@Override
public void onClick(View v) {
if (selectedOptionByUser.isEmpty ( )) {
selectedOptionByUser=option2.getText ( ).toString ( );
option2.setBackgroundResource ( R.drawable.round_back_red10 );
option2.setTextColor ( Color.WHITE );

revealAnswer ( );


questionsLists.get ( currentQuestionPosition ).setUserSelectedAnswer ( selectedOptionByUser );
}

}
} );


option3.setOnClickListener ( new View.OnClickListener ( ) {
@Override
public void onClick(View v) {
if (selectedOptionByUser.isEmpty ( )) {
selectedOptionByUser=option3.getText ( ).toString ( );
option3.setBackgroundResource ( R.drawable.round_back_red10 );
option3.setTextColor ( Color.WHITE );

revealAnswer ( );


questionsLists.get ( currentQuestionPosition ).setUserSelectedAnswer ( selectedOptionByUser );
}

}
} );


option4.setOnClickListener ( new View.OnClickListener ( ) {
@Override
public void onClick(View v) {
if (selectedOptionByUser.isEmpty ( )) {
selectedOptionByUser=option4.getText ( ).toString ( );
option4.setBackgroundResource ( R.drawable.round_back_red10 );
option4.setTextColor ( Color.WHITE );

revealAnswer ( );


questionsLists.get ( currentQuestionPosition ).setUserSelectedAnswer ( selectedOptionByUser );
}

}
} );


5.Natijani ekranga chiqarish uchun java kodi:


package com.uzdewoloper.offlinequiz;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;


import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.TextView;

import com.google.android.material.card.MaterialCardView;

public class QuizResults extends AppCompatActivity {

@Override


protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate ( savedInstanceState );
setContentView ( R.layout.activity_quiz_results );

final MaterialCardView resultTextview=findViewById(R.id.returnHome);


final TextView correctScore=findViewById(R.id.correctScore);
final TextView wrongScore=findViewById(R.id.wrongScore);

final int getCorrectAnswers=getIntent().getIntExtra("correct",0);


final int getIncorrectAnswers=getIntent().getIntExtra("incorrect",0);

correctScore.setText(String.valueOf(getCorrectAnswers));


wrongScore.setText(String.valueOf(getIncorrectAnswers));

resultTextview.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {


@Override
public void onClick(View v) {
startActivity(new Intent(QuizResults.this,MainActivity.class));
finish();
}
});
}

@Override


public void onBackPressed() {
startActivity(new Intent(QuizResults.this,MainActivity.class));
finish();
}
}

Test savollar quyiladiga oynaning xml kodi.xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:background="#0D1F6BB8"
tools:context=".QuizActivity"
android:orientation="vertical">
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="60dp"
android:background="#1F6BB8">
android:id="@+id/backBtn"
android:layout_width="50dp"
android:layout_height="50dp"
android:layout_centerVertical="true"
android:layout_marginStart="0dp"
android:src="@drawable/img_7"/>
android:id="@+id/topicName"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_centerInParent="true"
android:text="Selected Topic Name"
android:textColor="#FFFFFF"
android:textSize="18sp"
android:textStyle="bold"/>
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_alignParentEnd="true"
android:layout_centerVertical="true"
android:layout_marginEnd="10dp"
android:gravity="center"
android:orientation="horizontal">
android:id="@+id/timer"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginStart="5dp"
android:text="00:59"
android:textColor="#FAA72F"/>
android:id="@+id/vaqt"
android:layout_width="30dp"
android:layout_height="30dp"
android:layout_marginStart="15dp"
android:src="@drawable/img_8"/>android:id="@+id/questions"
android:layout_width="70dp"
android:layout_height="25dp"
android:layout_gravity="center"
android:layout_marginTop="40dp"
android:background="@drawable/round_back_light_yellow10"
android:elevation="1dp"
android:gravity="center"
android:paddingStart="15dp"
android:paddingEnd="15dp"
android:text="1/10"
android:textColor="#1F6BB8"/>
android:id="@+id/question"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginTop="-20dp"
android:layout_marginStart="20dp"
android:layout_marginEnd="20dp"
android:background="@drawable/round_back_light_yellow10"
android:gravity="center"
android:minHeight="100dp"
android:text="Questions will here..."
android:padding="20dp"
android:textColor="#CC000000"
android:textSize="16sp"/>
android:id="@+id/option1"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="50dp"
android:layout_marginStart="20dp"
android:layout_marginTop="40dp"
android:text="Option 1"
android:textAllCaps="false"
android:textColor="#1f6bb8"
android:background="@drawable/round_back_white_stroke2_10"
android:layout_marginEnd="20dp"/>
android:id="@+id/option2"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="50dp"
android:layout_marginStart="20dp"
android:layout_marginTop="20dp"
android:text="Option 2"
android:textAllCaps="false"
android:textColor="#1f6bb8"
android:background="@drawable/round_back_white_stroke2_10"
android:layout_marginEnd="20dp"/>
android:id="@+id/option3"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="50dp"
android:layout_marginStart="20dp"
android:layout_marginTop="20dp"
android:text="Option 3"
android:textAllCaps="false"
android:textColor="#1f6bb8"
android:background="@drawable/round_back_white_stroke2_10"
android:layout_marginEnd="20dp"/>
android:id="@+id/option4"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="50dp"
android:layout_marginStart="20dp"
android:layout_marginTop="20dp"
android:text="Option 4"
android:textAllCaps="false"
android:textColor="#1f6bb8"
android:background="@drawable/round_back_white_stroke2_10"
android:layout_marginEnd="20dp"/>
android:id="@+id/nextBtn"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="50dp"
android:layout_marginStart="20dp"
android:layout_marginTop="50dp"
android:text="Next"
android:textAllCaps="false"
android:textColor="#FFFFFF"
android:background="@drawable/round_back_green20"
android:layout_marginEnd="20dp"/>


Download 280.35 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling