T o'g'ri chiziqda koordinatalar boshi deb ataluvchi o, birlik nuqta deb ataluvchi e nuqtalar tanlangan bo'lsa, bunday to'g'ri ch iziq Dekart o ’qi d eb ataladi


Download 361.76 Kb.
Pdf ko'rish
Sana15.06.2023
Hajmi361.76 Kb.
#1483217
Bog'liq
taqdimot 4Kordinatalar.


T o'g'ri chiziqda koordinatalar boshi deb ataluvchi o , 
birlik 
nuqta deb ataluvchi E nuqtalar tanlangan bo'lsa, 
bunday to'g'ri 
ch iziq Dekart o ’qi d eb ataladi. Dekart o'qining
musbat yo'nalishi deb 
nuqtadan chiquvchi va £ nuqtani o 'z ichiga oigan nur 
yo'nalishiga 
aytiladi. Teskari yo'nalish m anfiy yo'nalish deb 
ataladi. OE kesma 
masshtab yoki birlik kesm a deyiladi.


Uchlari m a'lum tartibda olingan kesma yo'nalishga 
ega bo'lgan 
kesma yoki vektor d eb ataladi. Birinchi nuqta vektor 
boshi Jkkinchi
nuqta vektor oxiri d eb ataladi. Uchi Mt, oxiri м г 
bo'lgan vektor
М гМг k o’rinishida yoziladi. Vektorlar biita harf 
yordam ida ham 
belgilanadi (â,è,c...).


tenglik bilan aniqlanadigan x soniga aytiladi v a OE 
vektorlar 
bir xil yo'nalishda bo'lsa, kasr oldida musbat ishora , 
qarama — qarshi
yo'nalishga ega b o ’lsa manfiy ishora olinadi. Deinak, 
w,A/jVektor
koordinatasining absolyut qiymati kosm a uzunligining
inasshtab kesmasi nisbatiga teng ekan
vektor kooTdmatasi
x = x , - x 2 (1)


Bir to'g'ri chiziqda yotgan va ma’lum tartibda 
olingan a,B,C
AC nuqtalarning sodda nisbati deb, quyidagi A = 
± — tenglik bilan
CB
aniqlanadigan A soniga aytiladi. C nuqta a ,B 
nuqtalar orasida b o ’lsa, 
kasr oldida musbat ishora, c nuqta tashqarida 
yotsa manfiy ishora 
olinadi.
A{xl),B{xî),C{x}) nuqtalarning sodda nisbati
¿ = (3)


Ikki Dekart sistem asi bir xil yo'nalishga va bir 
xil masshtab 
birligiga, ya'ni O E^O'E' ega bo'lsa, bu 
sistemalarning biri ikkichisini
k o chirish natijasida hosil bo'lgan deyiladi. M 
nuqtaning yuqorida 
aytilgan sistem alardagi koordinatalar x,x' b o 
’lsa, ular o'zaro
x = x'+a (6)
yoki
x = x'-a (7)


Dekart sistemasining um um iy 
almashtirishi deb, yangi 
boshlang'ich 0' nuqtaga va yangi birlik Er 
nuqtaga o ’tishga aytiladi. 
O ’qdagi U nuqtaning x,x‘ koordinatalari 
o'zaro bir qiymatli
x'= ax + ß (8)
chiziqli ifoda bilan bog'langan.


Agar B almashtirish M (x) nuqtaga M'(x') nuqtani, A 
almashtirish 
esa M'(x') nuqtaga M "(x") nuqtani m os qo'ysa, AB 
almashtirish A,B
almashtirishlarning ko'paytm asi deyiladi. A~' (teskari) 
almashtirish 
deb M'(x') nuqtaga M(x) nuqtani m os q o’yadigan alm
ashiirishga
aytiladi.


A,ß,C,... dan iborat, ch ekli yok i cheksiz 
almashtirishlar to'plam i 3? 
berilgan bo'lsin; bu 3? to'plam almashtirishlar 
gruppasini tashkil 
qiladi, agar:
1) A almashiirishga teskari A~' almashtirish 
ham shu to'plam ga
tegishli bo'lsa,
2) ikkita A,B almashtirishlar ko'paytm asi AB 
ham shu to'plam ga
tegishli bo'lsa, bu 9* to'plam alm ashtirishlar
gruppasi deyiladi.


Etibor uchun 
raxmat!!!

Download 361.76 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling