Terapevtik stomatologoiya kafedrasida “pulpit” mavzusi bo’yicha


Download 62.06 Kb.

Sana08.03.2017
Hajmi62.06 Kb.

Terapevtik stomatologoiya kafedrasida “PULPIT” mavzusi bo’yicha  

3-kurs talabalarining VI-semestr bilimlarini oraliq nazorat qilish uchun 

savollar 

1.

 Tish pulpasining tuzilishi. 

2.

 Pulpaning hujayraviy tarkibi. 

3.

 Pulpaning qon bilan ta’minlanishi. 

4.

 Pulpaning innervatsiyasi. 

5.

 Pulpaning asosiy vazifalari. 

6.

 Pulpaning petrifikatsiyasi. 

7.

 Pulpitning etiologiyasi. 

8.

 Pulpitning patogenezi. 

9.

 Pulpitning patologik anatomiyasi. 

10.


 

Pulpitning tasnifi (MMSI). 

11.

 

O`tkir o`choqli pulpitning klinik belgilari. 12.

 

O`tkir diffuz pulpitning klinik belgilari. 13.

 

Surunkali fibroz pulpitning klinik belgilari. 14.

 

Surunkali gangrenoz pulpitning klinik belgilari. 15.

 

Surunkali gipertrofik pulpitning klinik belgilari. 16.

 

O`tkir o’choqli pulpitda pulpaning elektrqo`zg`aluvchanligi. 17.

 

O`tkir diffuz pulpitda pulpaning elektrqo`zg`aluvchanligi. 18.

 

Surunkali fibroz pulpitda pulpaning elektrqo`zg`aluvchanligi. 19.

 

Surunkali gangrenoz pulpitda pulpaning elektrqo`zg`aluvchanligi. 20.

 

Surunkali gipertrofik pulpitda pulpaning elektrqo`zg`aluvchanligi. 21.

 

O`tkir o`choqli pulpitda ob’ektiv ko`rik ma’lumotlari (status localis). 22.

 

O`tkir diffuz pulpitda ob’ektiv ko`rik ma’lumotlari (status localis). 23.

 

Surunkali fibroz pulpitda ob’ektiv ko`rik ma’lumotlari (status localis). 24.

 

Surunkali gangrenoz pulpitda ob’ektiv ko`rik ma’lumotlari (status localis). 25.

 

Surunkali gipertrofik pulpitda ob’ektiv ko`rik ma’lumotlari (status localis). 26.

 

O`tkir o`choqli pulpit bilan chuqur kariesning qiyosiy tashxisi. 27.

 

O`tkir o`choqli pulpit bilan o`tkir diffuz pulpitning qiyosiy tashxisi. 28.

 

O`tkir o`choqli pulpit bilan surunkali fibroz pulpitning qiyosiy tashxisi. 29.

 

O`tkir diffuz pulpit bilan o`tkir cho`qqi periodontitning qiyosiy tashxisi. 30.

 

O`tkir diffuz pulpit bilan surunkali periodontitni o’tkirlashuv davrining qiyosiy tashxisi. 

31.


 

O`tkir diffuz pulpit bilan uch shoxli nerv nevralgiyasining qiyosiy tashxisi. 

32.

 

O`tkir diffuz pulpit bilan gaymoritning qiyosiy tashxisi. 33.

 

O`tkir diffuz pulpit bilan tish katakchasidagi o`g`riqning qiyosiy tashxisi. 34.

 

Surunkali fibroz pulpit bilan chuqur kariesning qiyosiy tashxisi. 35.

 

Surunkali fibroz pulpit bilan surunkali gangrenoz pulpitning qiyosiy tashxisi. 36.

 

Surunkali fibroz pulpit bilan o`tkir o`choqli pulpitning qiyosiy tashxisi. 37.

 

Surunkali gangrenoz pulpit bilan surunkali fibroz pulpitning qiyosiy tashxisi. 38.

 

Surunkali gangrenoz pulpit bilan surunkali cho`qqi periodontitning qiyosiy tashxisi. 

39.


 

Surunkali gipertrofik pulpit bilan milk so`rg`ichini o`sib ketishining qiyosiy 

tashxisi. 

40.


 

Surunkali gipertrofik pulpit bilan periodontdan, ildiz bifurkatsiyasi 

(trifurkatsiyasi) dan granulyatsion (donador) to`qimani o`sib ketishining 

qiyosiy tashxisi. 

41.

 

Pulpitni davolashda biologik usulning olib borilishi. 42.

 

Vital amputatsiya usulining olib borilishi. 43.

 

Vital ekstirpatsiya usulining olib borilishi. 44.

 

Devital amputatsiya usulining olib borilishi. 45.

 

Devital ekstirpatsiya usulining olib borilishi. 46.

 

Pulpitni davolashda kombinirlashgan usulining olib borilishi. 47.

 

O`tkir o`choqli pulpit. Davolash usullari. 48.

 

O`tkir diffuz pulpit. Davolash usullari. 49.

 

Surunkali fibroz pulpit. Davolash usullari. 50.

 

Surunkali gangrenoz pulpit. Davolash usullari. 51.

 

Surunkali gipertrofik  pulpit. Davolash usullari. 52.

 

Margimushli malhamning tarkibi. 53.

 

23-tishni davolashda margimushli malham qancha vaqtga qo`yiladi? 54.

 

Karpulli anestetiklarni sanab o`ting. 55.

 

Yuqori  jag`da qo’llaniladigan og’riqsizlantirish turlarini sanab o`ting. 56.

 

Pastki  jag`da qo’llaniladigan og’riqsizlantirish turlarini sanab o`ting. 57.

 

16-tish pulpitini davolashda og’riqsizlantirishning qanday turlari qo`llaniladi? 58.

 

36-tish pulpitini davolashda og’riqsizlantirishning qanday turlari qo`llaniladi? 59.

 

47-tish pulpitini davolashda og’riqsizlantirishning qanday turlari qo`llaniladi? 60.

 

21-tish pulpitini davolashda og’riqsizlantirishning qanday turlari qo`llaniladi?  

TTA terapevtik stomatologiya  

kafedrasi mudiri, professor                                               Kamilov X. P. 

 

Javobgar, dotsent                                                              Melkumyan T. V.  

 

  

 

  

 

Terapevtik stomatologoiya kafedrasida  

“PULPIT” mavzusi bo’yicha 3-kurs talabalarining VI-semestr 

 bilimlarini oraliq nazorat qilish uchun 

 

 

biletlar 

 

 

 

 Bilet №1 

1.

 Tish pulpasining tuzilishi. 

2.

 O`tkir o`choqli pulpitda ob’ektiv ko`rik ma’lumotlari (status localis). 

3.

 Pulpitni davolashda biologik usulning olib borilishi. 

Bilet №2 

1.

 

Pulpaning hujayraviy tarkibi. 2.

 

O`tkir diffuz pulpitda ob’ektiv ko`rik ma’lumotlari (status localis). 3.

 

Vital amputatsiya usulining olib borilishi. Bilet №3 

1.

 Pulpaning qon bilan ta’minlanishi. 

2.

 Surunkali fibroz pulpitda ob’ektiv ko`rik ma’lumotlari (status localis). 

3.

 Vital ekstirpatsiya usulining olib borilishi. 

Bilet №4 

1.

 

Pulpaning innervatsiyasi. 2.

 

Surunkali gangrenoz pulpitda ob’ektiv ko`rik ma’lumotlari (status localis). 3.

 

Devital amputatsiya usulining olib borilishi. Bilet №5 

1.

 Pulpaning asosiy vazifalari. 

2.

 Surunkali gipertrofik pulpitda ob’ektiv ko`rik ma’lumotlari (status localis). 

3.

 Devital ekstirpatsiya usulining olib borilishi. 

Bilet №6 

1.

 

Pulpaning petrifikatsiyasi. 2.

 

O`tkir o`choqli pulpit bilan chuqur kariesning qiyosiy tashxisi. 3.

 

Pulpitni davolashda kombinirlashgan usulining olib borilishi. Bilet №7 

1.

 Pulpitning etiologiyasi. 

2.

 O`tkir o`choqli pulpit bilan o`tkir diffuz pulpitning qiyosiy tashxisi. 

3.

 O`tkir o`choqli pulpit. Davolash usullari. 

Bilet №8 

1.

 

Pulpitning patogenezi. 2.

 

O`tkir o`choqli pulpit bilan surunkali fibroz pulpitning qiyosiy tashxisi. 3.

 

O`tkir diffuz pulpit. Davolash usullari. Bilet №9 

1.

 Pulpitning patologik anatomiyasi. 

2.

 O`tkir diffuz pulpit bilan o`tkir cho`qqi periodontitning qiyosiy tashxisi. 

3.

 Surunkali fibroz pulpit. Davolash usullari. 

Bilet №10 

1.

 

Pulpitning tasnifi (MMSI). 2.

 

O`tkir diffuz pulpit bilan surunkali periodontitni o’tkirlashuv davrining qiyosiy tashxisi. 3.

 

Surunkali gangrenoz pulpit. Davolash usullari. Bilet №11 

1.

 O`tkir o`choqli pulpitning klinik belgilari. 

2.

 O`tkir diffuz pulpit bilan uch shoxli nerv nevralgiyasining qiyosiy tashxisi. 

3.

 Surunkali gipertrofik  pulpit. Davolash usullari. 

Bilet №12 

1.

 

O`tkir diffuz pulpitning klinik belgilari. 2.

 

O`tkir diffuz pulpit bilan gaymoritning qiyosiy tashxisi. 3.

 

Margimushli malhamning tarkibi. Bilet №13 

1.

 Surunkali fibroz pulpitning klinik belgilari. 

2.

 O`tkir diffuz pulpit bilan tish katakchasidagi o`g`riqning qiyosiy tashxisi. 

3.

 23-tishni davolashda margimushli malham qancha vaqtga qo`yiladi? 

Bilet №14 

1.

 

Surunkali gangrenoz pulpitning klinik belgilari. 2.

 

Surunkali fibroz pulpit bilan chuqur kariesning qiyosiy tashxisi. 3.

 

Karpulli anestetiklarni sanab o`ting. Bilet №15 

1.

 Surunkali gipertrofik pulpitning klinik belgilari. 

2.

 Surunkali fibroz pulpit bilan surunkali gangrenoz pulpitning qiyosiy tashxisi. 

3.

 Yuqori  jag`da qo’llaniladigan og’riqsizlantirish turlarini sanab o`ting. 

Bilet №16 

1.

 

O`tkir o’choqli pulpitda pulpaning elektrqo`zg`aluvchanligi. 2.

 

Surunkali fibroz pulpit bilan o`tkir o`choqli pulpitning qiyosiy tashxisi. 3.

 

Pastki  jag`da qo’llaniladigan og’riqsizlantirish turlarini sanab o`ting. Bilet №17 

1.

 O`tkir diffuz pulpitda pulpaning elektrqo`zg`aluvchanligi. 

2.

 Surunkali gangrenoz pulpit bilan surunkali fibroz pulpitning qiyosiy tashxisi. 

3.

 16-tish pulpitini davolashda og’riqsizlantirishning qanday turlari qo`llaniladi? 

Bilet №18 

1.

 

Surunkali fibroz pulpitda pulpaning elektrqo`zg`aluvchanligi. 2.

 

Surunkali gangrenoz pulpit bilan surunkali cho`qqi periodontitning qiyosiy tashxisi. 3.

 

36-tish pulpitini davolashda og’riqsizlantirishning qanday turlari qo`llaniladi? Bilet №19 

1.

 Surunkali gangrenoz pulpitda pulpaning elektrqo`zg`aluvchanligi. 

2.

 Surunkali gipertrofik pulpit bilan milk so`rg`ichini o`sib ketishining qiyosiy tashxisi. 

3.

 47-tish pulpitini davolashda og’riqsizlantirishning qanday turlari qo`llaniladi? 

Bilet №20 

1.

 

Surunkali gipertrofik pulpitda pulpaning elektrqo`zg`aluvchanligi. 2.

 

Surunkali gipertrofik pulpit bilan periodontdan, ildiz bifurkatsiyasi (trifurkatsiyasi) dan granulyatsion (donador) to`qimani o`sib ketishining qiyosiy tashxisi. 

3.

 21-tish pulpitini davolashda og’riqsizlantirishning qanday turlari qo`llaniladi? 

 

TTA terapevtik stomatologiya  kafedrasi mudiri, professor                                                          Kamilov X. P. 

 

Javobgar, dotsent                                                                        Melkumyan T. V.  

 

 

ГРАФИК проведения промежуточного контроля  знаний у  студентов 

 3 курса VI семестра 

в 2010-2011 учебном году 

 

 № 

п\п 


 

Группа 


 

Дата 


 

Время 


 

Ответственные 

 

Примечание  

 301 

30.05.11.  14

00

 -15


00

 

 Проф. Камилов Х.П. 

Доц. Мелькумян Т.В. 

 

 

  

302 27.05.11.  9 

30

   -11 30

 

  

Проф. Камилов Х.П. 

Доц. Ибрагимова М.Х. 

 

  

 303 

24.05.11.  9 

30

   -11 


30

 

  

 

Проф. Камилов Х.П. Доц. Хасанова Л.Э. 

 

  

 304 

28.05.11.  12 

40

- 15 


00 

 

Проф. Камилов Х.П. Доц. Бекжанова О.Е. 

 

  

 305 

25.05.11.  9 

30

   -11 


30

 

 Проф. Камилов Х.П. 

Доц. Ибрагимова М.Х. 

 

 

  

 

Зав.кафедрой терапевтической стоматологии ТМА, профессор                                                   Камилов Х.П. 

 

Ответственный за 3 курс, доцент                                                                                             Мелькумян Т.В. 

 


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling