Toshkent Axborot texnologiyalari unversiteti


Download 23.32 Kb.
bet1/2
Sana19.06.2023
Hajmi23.32 Kb.
#1619154
  1   2

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent Axborot texnologiyalari unversiteti
024-19 gururh talabasi Qurbonov Doston
Ehtimollik va statistika fanidan yakuniy nazorat ishi
14 – Variant


  1. Tasodifiy hodisalarning turlari.

  2. Bayes formulalari.

  3. Tanlanmaning statistik taqsimoti.

  4. Talaba 30 ta savoldan 25 tasini biladi. Talabaga berilgan 5 ta savoldan 4 tasini bilish ehtimolini toping?

5. Imtihondan muvaffaqiyatli o'tish ehtimoli birinchi talaba uchun 0.8 ga,
ikkinchi talaba uchun 0.9 ga teng. Imtihonni muvaffaqiyatli topshirgan talabalar sonidan iborat Х- tasodifiy miqdorning taqsimot qonunini tuzing.
М(Х), Д(Х) va σ (Х) ni toping

1.Tasodifiy hodisa deb, tajriba natijasida ro’y berishi ham, ro’y bermasligi
ham mumkin bo’lgan hodisaga aytiladi. Tasodifiy hodisalarni A, V, S, … katta
lotin harflari bilan belgilaymiz.
Misol: O’yin kubigi bir marta tashlanadi. Bu holda
Ω = { tushgan ochko 6 dan katta emas} – muqarrar hodisa;
∅ = {tushgan ochko 10 ga teng} – mumkin bo’lmagan hodisa;
A = {tushgan ochko juft son} – tasodifiy hodisalardir.
Albatta bu tajribaga mos bo’lgan boshqa ko’plab hodisalarni ta’riflashimiz
mumkin.
Elementar hodisa deb, tajribaning har qanday natijasiga aytiladi, hamda ω
harfi bilan belgilanadi. Tajriba natijasida ro’y berishi mumkin bo’lgan barcha
elementar hodisalar to’plami elementar hodisalar fazosi deyiladi. Elementar
hodisalar fazosi Ω kabi belgilanadi.
Misollar:
1 Tajriba tangani ikki marta tashlashdan iborat bo’lsin. Bunda elementar
hodisalar quyidagicha bo’ladi:
ω1=(gg), ω2=(gr), ω3=(rg), ω4=(rr).
Elementar hodisalar fazosi Ω to’rt elementdan iborat:
2 Agar tanga uch marta tashlansa, u holda
ω1=(ggg), ω2=(ggr), ω3=(grr), ω4=(rrr)
ω5=(rrg), ω6=(rgg), ω7=(rgr), ω8=(grg).
3 Tajriba o’yin kubigini ikki marta tashlashdan iborat bo’lsin. Bu holda
ωij=(i,j) bo’lib, i-birinchi tashlashda tushgan ochkoni bildiradi.
Ω={ωij}, i=1,6, j=1,6
va elementar hodisalar soni n=36 ga teng.
4 Tajriba nuqtani [a;b] kesmaga tashlashdan iborat bo’lsin. Bunda Ω=[a;b]
to’plamidan iboratdir.
Biz yuqorida hodisalarni uch turga bo’lgan edik. O’z navbatida tasodifiy
hodisalarni ham quyidagi turlarga ajratamiz.
Birgalikda bo’lmagan hodisalar deb, bitta tajribada birining ro’y berishi
qolganlarining ro’y berishini yo’qqa chiqaradigan hodisalarga aytiladi.
Agar tajriba natijasida bir nechta hodisalardan bittasi va faqat bittasining
ro’y berishi muqarrar hodisa bo’lsa, u holda bu hodisalar yagona mumkin bo’lgan
hodisalar deyiladi.
Agar bir nechta hodisalardan hech birini boshqalariga nisbatan ro’y berishi
mumkinroq deyishga asos bo’lmasa, ular teng imkoniyatli hodisalar deyiladi.
Bizni qiziqtirayotgan hodisaning ro’y berishiga olib keladigan elementlar
hodisalarni bu hodisaning ro’y berishiga qulaylik tug’diruvchi deb ataymiz.
Ehtimol tushunchasi asosiy tushunchalardan biri bo’lib, uning bir nechta
ta’rifi mavjud.
Umumiy qilib aytganda, ehtimol - tasodifiy hodisaning ro’y berish
imkoniyatini miqdoriy jihatdan xarakterlovchi sondir. Quyida ehtimolning klassik
ta’rifini keltiramiz.
Ta’rif. A hodisaning ehtimoli deb, bu hodisa ro’y berishiga qulaylik
tug’diruvchi elementar natijalar sonining tajribaning yagona mumkin bo’lgan va
teng imkoniyatli elementar natijalari jami soniga nisbatiga aytiladi hamda R(A) =
m
n
formula bilan aniqlanadi.
Ehtimolning klassik ta’rifidan bevosita quyidagi xossalar kelib chiqadi.
1-xossa. Muqarrar hodisaning ehtimoli 1 ga teng.
Haqiqatan ham, bu holda m=n va demak.
m
n
P(Ω) =
= = 1
n
n
2 .Agar olingan mahsulotning yarokli bo`lishini A hodisa deb belgilasak, u holda bu hodisaning turli gipotezalar shartlari ostidagi ehtimollari quyidagicha bo`ladi: ( ) ( ) ( ) . 2 1 ; / 4 3 ; / 6 5 / P A H1 = P A H2 = P A H3 = Yuqorida topilganlarni to`la ehtimol formulasi (23.10) ga qo`yamiz: ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) . 36 29 2 1 18 1 4 3 9 1 6 5 6 5 / / / 1 1 2 2 3 3 = ⋅ + ⋅ + ⋅ = P A = P H P A H + P H P A H + P H P A H = 10 Aytaylik, birgalikda bo`lmagan N1, N2, …, Np hodisalarning to`la gruppasi berilgan bo`lib, tajribani o`tkazishga qadar ularning har birining ( ) P Hi , i =1, n ehtimollari tayin qiymatga ega bo`lsin. Tajriba natijasida A hodisa ro`y berdi degan shart ostida Hi (i =1, n) hodisalarning ehtimollari tajribadan so`ng qanday bo`lishligi kuyidagicha topiladi: Hi va A hodisalarning ko`paytmasi uchun ushbu ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) P AHi P A P Hi A P Hi P A Hi = / = / formuladan ( ) ( ) ( ) P( ) A P H P A H P H A i i i / / = munosabatga ega bo`lamiz. Bu munosabatga to`la ehtimol formulasini qo`llanib, quyidagini topamiz: ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ∑ ( )( ) = = + + = n i i i i i n n i i i P H P A H P H P A H P H P A H P H P A H P H P A H P H A 1 1 1 / / / ... / / / Bu formula Bayes formulasi deyiladi. Misol. Yuqoridagi misolda tavakkaliga olingan mahsulotning yaroqli ekanligi ma`lum bo`lsa, uning birinchi korxonada tayyorlangan bo`lish ehtimolini toping. echish. Masalada R(N/A) shartli ehtimolni topish talab qilinmoqda. Bu ehtimolni Bayes formulasidan foydalanib topamiz: ( ) ( ) ( ) P( ) A P H P A H P H A 1 1 1 / / = Endi ( ) 36 29 P A = , ( ) 6 5 P H1 = va ( ) 6 5 / P A H1 = bo`lganligidan talab qilinayotgan ehtimollik quyidagiga teng: ( ) ( )( ) ( ) . 29 25 36 29 6 5 6 5
3 .
Download 23.32 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling