Қуйидаги оксидлардан қайсилари кислотали оксид? Co; Na


Download 50 Kb.
bet1/2
Sana04.02.2023
Hajmi50 Kb.
#1157366
  1   2
Bog'liq
PROBA 16


PROBA 16
1. Қуйидаги оксидлардан қайсилари кислотали оксид?
1) CO; 2) Na2O; 3) SO3; 4) PbO; 5) CrO3; 6) MnO; 7) NO2; 8) NiO; 9) Al2O3
A) 1,2,3 B) 4,5,6 C) 7,8,9 D) 3,5,7
2. Qaysi qatordugi barcha moddalar ishqor eritmasi bilan reaksiyaga kirishadi?
A) BaCl2, BaO, Ba(OH)2, HCl B) ВeО, BeCl2,Be, HClO
C) H2SO4, Al(OH)3 HCl, FeO D) NaCl, NaClO, HCl, НСlO
3. 80 г 10 % ли натрий гидроксид (ρ=1 г/ мл) эритмасидан 2,24 л водород сульфид ўтказиш натижасида қандай туз ва қандай массада (г) ҳосил бўлади?
A) NaHS, 5,6 B) Na2S, 5,6 C) NaHS, 7,8 D) Na2S, 7,8
4. Беш моль сувга бир моль сульфат кислота қўшилишидан ҳосил бўлган эритмадаги кислотанинг масса улуши нечага тенг?
A) 0,52 B) 0,45 C) 0,60 D) 0,65
5. 374 gr 14% li kaliy gidroksid eritmasiga necha gr kaliy ishqori qo'shilganda 26% li eritma hosil boiadi?
A) 20 B) 205 C) 55 D) 60
6. 600 gr 40 % li NaCl eritmasini tayyorlash uchun necha gr suv va tuz kerak?
A) 240; 360 B) 300; 300 C) 360; 240 D) 400:200
7. 20°C NaNO3 ning 60 gr miqdorini 300 gr suvda eritib to'yingan eritma hosil qiladi. To'yingan eritmaning 20°C dagi eruvchanligini toping? A) 20 B) 25 C) 30 D) 35
8. A(g)+B(g)⇆C(g)+D(g) системада моддаларнинг мувозанат ҳолатдаги консентрасиялари (моль/л) тенгламага мос равишда 6, 3,2,9 га тенг. Системага B моддадан 3 моль қўшилгандан кейин, А ва C моддаларнинг янги мувозанат консентрасияларини (моль/л) ҳисобланг (реакция ҳажми 1 л бўлган идишда олиб борилди).
А) 2,78; 2,64 B) 4,87; 9,78 C) 4,36; 8,54 D) 5,22; 2,78
9. Масса улуши 0,1 бўлган натрий карбонатнинг эритмасидан 300 г тайёрлаш учун неча грамм сода Na2CO310H2Oва сув олиш керак?
A) 286; 114B) 40; 360 C) 108; 292 D) 81; 219
10. HCN вa BeF2 молекулалар учун қуйидаги қайси ҳусусият(лар) умумий.
1) марказий атомнинг гибридланиши; 2) марказжй атомнинг валентлиги; 3) молекуланинг фазовий тузилиши; 4) марказий атомнинг оксидланиш даражаси.
А) 2 В) 1, 3, 4 C) 2, 3, 4 D) 3
11. Масса улуши 0,12 бўлган эритма тайёрлаш учун 450 мл сувда неча литр (н.ш.) аммиак эритиш керак? A) 61,4 B) 81 C) 76 D) 44,8
12. . Қайси модда молекуляр кристалл панжарага эга?
A) йод B) олмос C) графит D) ишқор
13. Кальций карбидда углероднинг валентлиги ва оксидланиш даражаси қанчага тенг бўлади?
A) 4; -2 B) 1; -1 C) 4; -1 D) 2; -1
14. Таркибида қўшимчаларнинг масса улуши 0,15 бўлган 200 г оҳактошнинг юқори температурада парчаланишидан қанча масса карбонат ангидрид олиш мумкин?
A) 18 B) 28 C) 22,4 D) 74,8
15. Таркибида Ca, Cl ва O бўлган бирикманинг 7 грамида 1,6 г Ca ва 0,08 моль хлор атоми бўлса, унинг формуласини топинг.
A) CaCl2 B) Ca(ClO2)2 C) Ca(ClO3)2 D) Ca(ClO)2
16. Таркиби 43.39% натрий, 11.33% углерод ва 45.28% кислороддан иборат бўлган моддадаги атомлар нисбати қан-дай бўлади? А) 2:1:3 В) 1:1:3 С) 2:1:2 Д) 1:2:3 Е) 2:1:2
17. Реакцияларнинг бирида 10 секунд давомида 3,4 г водород сульфид, иккинчисида 3,6 г сув, учинчисида 17 г фосфин, тўртинчисида 3,4 г аммиак, бешинчисида 16 г олтингугурт(IV)оксиди ҳосил бўлса, реакциялардан қайси бирининг тезлиги каттароқ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
18. Реакциянинг тезлигини 1024 марта ошириш учун температурани неча °C га кўтариш керак (γ= 4)?
А) 60 В) 40 C) 50 D) 80
19. Қуйидаги тенглама билан ифодаланувчи жараёнда СО+Н2О↔СО22 моддаларнинг концентрациялари (моль/л) [СО]=0,3; [Н2О]=0,4; [СО2]=0,4 ва [Н2]=0,05 га тенг бўлган системанинг мувозанати ўнгга силжитилди ва бунда углерод(II) оксиднинг 1/2 қисми реакцияга киришди. Шунда моддаларнинг концентрациялари қандай бўлади?
А) 0,15 : 0,25 : 0,55 : 0,200 В) 0,10 : 0,20 : 0,20 : 0,025
С) 0,20 : 0,30 : 0,30 : 0,100 D) 0,25 : 0,35 : 0,45 : 0,250
20. [Pt(NH3)4Cl2]Cl2; H2[BeF4] birikmalaridagi markaziy atomning oksidlanish darajasi va koordinatsion son qiymatini aniqlang.
A) +4, 6; +2, 4 B) +4, 6; +4, 4 C) +2, 6; +4, 4 D) +6, 6; +4, 5
21. Калций фосфат молекуласида нечтадан σ- вa π- боғлар бўлади?
А) 21; 3 В) 7;1 C) 28; 4 D) 14; 2
22. Қайси моддалар водород боғланиш ҳосил қилмайди?
1) аммиак; 2) метанол; 3) водород фторид; 4) глицин; 5) чумоли альдегид; 6) ацетон; 7) глюкоза;
8) водород йодид;
A) 1,3,5 B) 2,4,7 C) 5,6,8 D) 4,6,7
23. Қутбсиз ковалент боғли молекулалар жуфтини кўрсатинг.
A) MgI2, SO2 B) NaBr, HBr
C) HBr, PH3 D) S8, F2
24. Протактиний изотопи парчаланганда 41,6 мг қўрғошин ва 6,02•1020 дона электрон ҳосил бўлди. Реакцияга қатнашган протактиний изотопининг нисбий атом массасини кўрсатинг.
А) 239 В) 235 С) 231 Д) 236
25. Олтин атомидаги s- ва d- электжонлар сонини ҳисобланг.
А)11;30 В) 12;29 C) 11;28 Д) 12; 30
26. Qaysi qatorda elementlar elektrmanfiyligi ortib borish tartibida joylashgan?
A) C; Si; Ge; Pb; Sn B) Li; Na; K; Rb; Cs C) I; Br, Cl; F; H D) Na; Mg; Al; P; Cl
27. Таркиби 3CO+2CO2 дан иборат 100 г газлар аралашмасининг 50 оС ва 98,6 кПа босимдаги ҳажмини ҳисобланг.
A) 66 B) 72 C) 75 D) 79
28. 7,75 г фосфорнинг ёниши натижасида ҳосил бўлган фосфор(V)оксиддан қанча масса (г) ортофосфат кислота олиш мумкин?
A) 24,5 B) 9,8 C) 4,9 D) 0,49
29. 410 г алюминий нитрид қиздирилган сув буғлари билан реакцияга киришганда, неча грамм аммиак олиш мумкин?
A) 150 B) 340 C) 85 D) 170
30. Ushbu kvant sonlari asosida elektronni toping. n=5; l=0; m=0; s=-1/2;
A) 5s1 B) 5s2 C) 5p1 D) 5p4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Download 50 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling