Vårt bidrag til – Samarbeid om utsatte barn og unge 0-24 år


Download 36.81 Kb.

Sana22.12.2017
Hajmi36.81 Kb.

Vårt bidrag til   

Samarbeid om utsatte barn og unge 0-24 år

 

 

 

 

Per Inge Langeng 

Kunnskapsstaben 

Arbeids- og velferdsdirektoratet 

Fagsamling 29.10.2015 NAV, 29.10.2015 

Side 2 


 

 

NAVs forpliktelser overfor  barn og unge 

Lov om sosiale tjenester - formålsparagrafen «bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud» 

Ungdomsgarantiene unge under 20 år som er uten skoleplass eller arbeid, skal få tilbud om et arbeidsrettet tiltak i samarbeid med den fylkeskommunale 

oppfølgingstjenesten ungdom i alderen 20-24 år med vedtak om situasjonsbestemt innsatsbehov skal få en godkjent aktivitetsplan innen en måned etter at 

oppfølgingsvedtaket er gjort Unge i alderen 20-29 år med vedtak om spesielt tilpasset innsatsbehov for å komme i arbeid skal 90 prosent til enhver tid ha en godkjent 

aktivitetsplan 

 

 

 

 

 NAV, 29.10.2015 

Side 3 


Noen hovedtall -  barn i familier med lavinntekt Andel barn i familier med vedvarende 

lavinntekt : 8,6 prosent  sterk vekst fram til 

2006 (økning med 1,0 

prosent fra 2011 til  

2013) Barnefamilier med innvandrerbakgrunn 

med vedvarende 

lavinntekt har økt: 

fra 26 100 i 2004-2006 til 

42 300 i 2011-2013.  For andre grupper holder antallet barn i 

lavinntektsfamilier seg 

konstant Bosatt i Oslo og byer i østlands-området    

Andelen barn som lever i husholdninger med 

vedvarende lavinntekt. Prosent 

0

12

3

45

6

78

9

10Barn under 18 år, EU-60

Barn under 18 år, OECD-50NAV, 29.10.2015 

Side 4 


Noen hovedtall - unge 25 000 arbeidsledige under 30 år  (september) Nesten 5 000 under 30 år på tiltak Økning på ca. 1 900 ledige og på tiltak fra i fjor Over 40 000 unge under 30 år er registrert med 

nedsatt arbeidsevne (økt fra i fjor) Ca 28 000 mottar arbeidsavklaringspenger (økt fra i fjor)  

NAV, 29.10.2015 

Side 5 


Utfordringsbildet Frafall fra videregående gir flere fattige 71 000 unge 15-29 år var hverken i arbeid, utdanning eller opplæring i 2014  Ofte sammensatte problemer Innvandrere, barn fra barnevernet og foreldre som mottar sosialhjelp er 

overrepresentert Unge uten fullført utdanning er ikke etterspurt i arbeidsmarkedet Framskriving 10 år: overskudd på 100.000 uten fullført videregående skole 

som arbeidslivet ikke har bruk for Vekst i etterspørsel etter yrkesfaglig Skolen må forebygge og fange opp problemer  og be om hjelp Skolen i viktig nøkkelposisjon 

 inngå forpliktende samarbeid Mer bruk av arbeidsplassen som læringsarena Kombinasjon praktisk  teoretiske tiltak Finne (sam-)arbeidsmåter overfor lavinntektsfamilier  

* Kilde: SSB 15.4.2015 

 


NAV, 29.10.2015 

Side 6 


Hva gjør NAV Prioriterer ungdom i alle sammenhenger 

 i oppfølging, for tiltak 

og i samarbeid med andre aktører Andelen oppfølging høyere overfor unge Høyere tiltaksintensitet Vrir ressurser til oppfølging ved å overføre effektiviseringsgevinster fra telefon/digitale løsninger Ungdomsteam og ungdomskontakter Forsøker å komme tidlig inn, avklaring og fokusere på aktivitet Samarbeider med skole, oppfølgingstjeneste og helse Er i økende grad tilstede på videregående skoler Egne prosjekter  

 

 

 

 

 

Oppfølging av lavinntektsfamilier 

 

Overordnet mål 

Hindre at fattigdom og dårlige levekår går i arv 

Mål for familiearbeidet Forsørgelse av foreldre gjennom arbeid Stabil bosituasjon og håndtering av egen 

økonomi Øke barnas deltakelse og sosiale inkludering 

 

Målgruppe 

Familier med inntil fire barn under 18 år som 

er langtidsmottakere av sosialhjelp / 

gjengangere på sosialhjelp / mottar andre 

stønader og supplerende

 

Innhold 

Utvikle en helhetlig modell for samarbeid om / 

oppfølging av lavinntektsfamilier 

 

Samarbeid på alle forvaltningsnivåer Bufdir, Helsedir, Udir, Imdi og Husbanken Fylkesmannen, NAV fylke 

NAV-veileder i videregående skole 

 

Mål 

1.

Forebygge frafall i vgo og integrere 

ungdom i arbeidslivet 

2.

Prøve ut modell for tverrsektorielt 

samarbeid

 

Målgruppe 

Elever som står i fare for å falle ut av vgo og 

unge 15-21 år

 

 

Innhold 

Veileder fra NAV-kontoret har arbeidssted i 

skolen noen dager i uken og leverer NAVs 

tjenester som en del av elevtjenesten 

Samarbeid på alle forvaltningsnivåer Udir, Avdir og Hdir Fylkesmannen, NAV fylke og 

fylkeskommunen  Videregående skole og NAV-kontor   

Mer informasjon på nav.no 

Noen erfaringer fra prosjektene så 

langt 

 Vi vet mye fra forskning og erfaringer  - men må bli bedre på å ta i bruk det vi vet 

 Unge med sammensatte livsutfordringer trenger helhetlig og koordinert hjelp fra 

flere sektorer 

 Oppgavene og samarbeidet må være godt forankret på alle forvaltningsnivåer  

 Arbeidet i prosjektene styrker det forebyggende arbeidet og forhindrer 

fremtidige NAV brukere samtidig som det 

bedrer samarbeidet mellom tjenestene 

 Vi må ikke sette inn sektorinterne tiltak som ikke samtidig bidrar til bedret 

samarbeid 

 Fortsatt behov for å øke kompetansen om egne og andres tilbud/tjenester i etatene 

og utvikle en felles problemforståelse 

 

 

 

 

Foto fra Velferd (5:2015) 
Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling