Xirurgiyani rivojlanish empirik davri oxunov alisher oripovich


Download 33.87 Kb.

Sana06.11.2017
Hajmi33.87 Kb.

XIRURGIYANI RIVOJLANISH EMPIRIK DAVRI  

OXUNOV ALISHER ORIPOVICH 

alisher.oxunov@tma.uz 

Umumiy va bоlalar xirurgiya kafеdrasi 

XIRURGIYANING RIVOJLANISH TARIXI 

Empirik davr, eramizdan — oldingi 6-7 ming yillikdan to eramizning XVI asrigacha vaqtini o‘z ichiga oladi.  

 

Ilk  odamlarning  tibbiyot  borasidagi  bilimlari  ularni  ilk    tajribalaridan  kelib chiqqan bo’lib ular nixoyatda cheklangan edi. Ilk insonlar uni o’rab turgan  ta-

biyatda yuz berayotgan xodisalarini tushinmas edilar. Ilk odamlar jamoasiga 

tegishli bo’lgan davolash  bosqichlari va usullari sifatida,  aniq maqsadlarga 

yo’naltirilgan  jamoaviy davolash, gigeenik   talablarini  rivojlanishi  (teridan  ki-

yim tikish) va  turlixil hayvonlarni muqaddas sanab ulaning turli xil a’zolarini, 

suyaklarini,  terisini  va  turli  giyohlar,  toshlarni  ilohiylik  ruxini  berib  ular 

yordamida  insonlarni  davolashga  urinishda  ko’rishimiz  mumkin.  Qadimgi  in-

sonlarni kasalligiga e’tibor qarataydigan bo’lsak ularda suyaklarni snishi juda 

ko’p  uchrashini  ko’rishimiz  mumkin  bo’ladi.  Bujaroxatlarni  qadimgi  odamlar 

asosan ov vaqtida va turli tabiiy hodisalar vaqtida olishar edi. 

 

Qadimgi  Xitoyning  yirik  xirurgi  vakili  Xua  To  (141-208)  xisobdanadi.  U  sinishlarni davolagan,  boshda,  ko‘krak  qafasidada  va  qorin  bo‘shlig‘ida  operatsiyalar 

o‘tkazgan.  Qadimgi  xitoyning  bir  kitobida  Xua  To  bemor  talog‘ining  bir  qismi  olib 

tashlangandan  keyin  sog‘ayganligi  yozilgan.  Operatsiya  vaqtida  og‘riqsizlantirish 

uchun  Xua  To  mafusan,  mandrogoru  qo‘llagan,  yana  igna  sanchib  davolash  usul-

larini  bir  yoki  ikkita  nina  kirg‘azib  kutilgan  natijalarga  erishgan.  Tug’ma  nuqson 

«quyon  lab»ni  tuzatish  uchun  operativ  aralashuvni  o‘tkazishda  turli  plastik  oper-

atsiyalarning  to‘liq  tavsif  yozib  qoldirgan.Saqlanib  qolgan  xujjatlarda  Qadimgi 

Xitoyda  eramizdan  oldingi  V  asrda  yashagan  davolovchi  Byan  Syue  ko‘zda  va 

quloqda operatsiyalar o‘tkazgani yozilgan.  

 

  

 

  

 

  

 

Qadimgi  Xindiston  xaqida  mashxur  tarixchilar,  faylasuflar  va  sayyoxlar  yozishgan:  grek tarixchilari  Gerodot,  Strabon  va  Diodor,  Aleksandr  Makedonskiy  yurishi  qatnashchilari, 

SHox  CHandragupti-Megasfen    saroyidagi  elchi  Selevkidli,  xitoylik  tarixchi  Syan, 

ziyoratchi  Fa  Syan  va  boshqalar.  «Sushrut-Semixt»  asosan  operativ  davlashga 

bag‘ishlangan:  unda  300  operatsiyalar,  120  dan  ortiq  instrumentlar  va  650  tadan  kam 

bo‘lmagan  dori  vositalari  yozilgan.  Xindistonda  eramizdan  oldingi  800  yilda  buruni 

to‘g‘rilash  uchun  plastik  operatsiyalar  qilishni  boshlashgan,  bu  teri  uchun  peshona  yoki 

lunjdan foydalanishgan. 

 

Qadimgi Misrda eng qadimgi operatsiyalar qilingan. Odam tanasi xirurgiyasi aks ettirilgan Edvin Smit papirusi (m.a. XVI asr)  17 ta tub-dan iborat. Unda bosh suyagi, bosh miya, bo‘yin 

umurtqasi,  o‘mrov,  elka,  ko‘krak  qafasi  va 

umurtqa  pog‘onasidagi  travmatik  shikastlanish-

lar va ularni davolash xaqida yozilgan. Sinishlar-

ni davolash uchun misrliklar qadimmy  taxtakach 

(shinalar)dan foydalanganlar va shi-

kastlangan  qo‘l-oyoqlarni  saqichga 

shimdirilgan zig‘ir tolasidan to‘qilgan 

mato bilan tarang qilib bog‘lashgan. 

 

Elinizim  davri  jaroxligi  birinchi navbatda  travmatalogiya  va  jarrox-

likning keskin suratlar bilan rivojlari-

shi  bilan  etirof  etiladi.  Bu  boradagi 

ko’pgina 

yutuqlar  Aleksandriya 

shifokorlik maktabini bilan bog’likdir. 

Aleksandirning  yurishlari  natijasida 

yunon  va  qadimgi 

sharq  maktablarini 

qo’shilishi yuz berdi. 

Elinizim  davri  tib-

biyoti bir tomondan qa-

dimgi  yunon  falsafasi  va  ikkinchi  tomondan  qadimgi  sharq  maktabini  o’zida  qamrab  oldi.  Gip-

pokrat  bizgacha  «genikologiya»    «jaroxatlar»  to`g`risidagi  asarlari  qadimgi  yunon  tibbiyotining 

merosidir. Ushbu asarlar orqali biz o’sha qadim zamonlarda Yunonistonda jarroxlikning ahvolini, 

jarroxlik asboblarini, jarroxlik usullarini va turli xil dorilarni bilib olishimiz mumkin.  

 

Rim  imperiyasi  davrida  rim  imperiyasini  qurilishini  biz  ulkan  shifokorlar armiyasini qurilishiga o’xshatishimiz mumkin. Ulkan sarxatlarni egallashni 

o’z  oldiga  maqsad  qilib  qo’ygan  Rim  imperiyasi  albbatda  juda  katta  mi-

qdorda tabiblarga extiyoj sezar edi. Shifokorlar Rim ipreriyasi armiyasinig 

xar bir bo’linmasida bor edi, bundan tashqari xar bir askar o’zi bilan birga 

tibbiyot    uchun  kerak  bo’lgan  narsalarni  olib  yurishi  shart  edi.    Jangdan 

so’ng  jaroxatlanganlarni  maxsus  tibbiyot  chodirlariga  olib  borishar  va  u 

yerda ularga maxsus  shifokor, uning ikki tabiblari va ikki yordamchisidan iborat maxsus gurux biriktirib qo`yilar 

edi. O`sha davrlarda jaroxatlanganlarga  yaxshi xizmat ko`rsatganlarni Rim shahriga taklif qilishar va ular u yer-

da tish doktori, jarrox va shunga o’xshash kasblar bilan shug`ullanishar edi. 

 

Rim imperiyasi davridagi jaroxat olgan askarlaga yordam berish san’ati Vizantiya im-periyasi  tomonidan  ko`p  o`zgartirishlar  kiritgan  va    qabul  qilindi.  SHunday  tarizda 

oltinchi asr ga kelib Vizantiya armiyasida 8-10 kishidan iborat bo’lgan sanitar kaman-

dalar tashkil etila boshlandi, ular oz novbatida 200-300 kishilik maxsus guruxlardan 

iborat bolgan edi. Ular jang vaqtida jangda yurib yaralanganlarni jang maydonlaridan 

olib  chiqar edilar. Vizantiya imperiyasida to`rtinchi asrga  kelib   cherkovlarda    tibbiy 

yordam korsatish markaziga aylana boshladi. U esa o`z navbatida  tibbiyot olamida 

tibbiyot  bilimlari bilan boy ta’lim olgan roxiblarni olib kela boshladi. Bunday jarayon-

lar dast avval Misrdan boshlandi va u keyinchalik butun Vizantiya olami bo`ylab tar-

qala boshladi. 

 

  Abul Qosim al-Zaxraviy musulmon olamida eng 

kuchli  jarrox  sifatida  tanilgan  olimlardan  biri 

bo`lib  sanaladi.  Birinchilardan    bo`lib  jarroxlik 

operatsiyalarini  o`tkazgan  olimlardan  biridir.  U 

o’zing kashfiyotlari orasiga 150 dan ortiq jarrox-

lik asboblari kiritgan. 

Ar-Razi  bo`lsa  xozirgi  kunda  xar  birimiz  uchun 

tanish  bo’lgan  gipislarni  tibbiyot  olamiga  olib 

kelgan  olimlardan  biri  bo`lib  sanaladi  uning  bu 

kashfiyoti  xozirgi  kunga  qadar  xam  juda  keng 

qo`llaniladi.  

Ibin Sino  o’zing yozgan asarlari bilan uyg`onish davri tibbiyotiga asosan yaratib berdi. Uning asarlari o’n yettinchi 

asrgacha yevropa tibbiyot inistitutlarida eng asosiy o`quv manbasi bo’lib kelgan. 

 

Amerika  mamlakatlarida  Kolumbga  qadar  yevropaga  nisbatan  ancha  taraqqiy  etgan  tibbiyot  maktablari  bor  edi:  astetstek,  inklar.  Qadimgi  astetsteklarda  armiyalarida  jaroxlik  bilan  shug`ullanadigan  maxsus  bo`linmalar  xam 

bo`lgan.  

E.Kortesning guvoxlik berishicha astetsteklarning 150 ming kishilik armiyasida maxsus jarox-

atlanganlarni  jang  maydonidan  olib  chiqadigan  va  ularga  tibbiy  yordam  ko’rsatayotgan 

maxsus  tibbiyot  bo`linmalari  bo`lgan  va  bu  armiya  o’sha  davrning  xar  qanday  yevropa 

armiyasidan zo’rroq bo’lgan.  

Asteteklarning  ko’pgina  shaxarlarida  faqatgina  tibbiy  ishlar  bilan  shug`ullanayotgan  davlat 

organi  bo’lgan.  Ammo  ularning  tibbiyot  borasidagi  ko`pgina  yutuqlari  Amerika  qitasiga 

konkistadorlar kelganidan so’ng yo’qotildi.  

Qadimgi  rusda  to  xristiyanlikni  qabul  qilgungacha  ruslarda    davolash  ishlari  bilan  valxvalar 

shug`ullanganlar.  

Volxvalarga  qo`yilgan  talablardan  biri    ular  birinchi  navbattda  atrofdangi  o’tlarni  dorivor 

xususiyatlarini  ichishlari  shart  bo’lib  xissoblanar  edi.Ular  birinchi  navbatda    qadimgi  rusda 

olib  borilgan  diniy  marosimlarda  qatnashishi  va  kasalliklarni  oldini  olish  uchun  turli  xil 

giyohlardan foydalanishlari shart bo`lib xissoblangan ularning xayotlari butunlay xalqni ichida 

ularni davolash bilan birga o’tgan.   

Valxvalar    yordamidan  davolanish  to  XVII  asrning  o`rtalarigacha  rus  yerlarida  saqlanib  qol-

gan.  


 

Xua To


 

 

Byan Syue  

quyon lab

 

 

Sushrut-Semixt kitobi 

Sushruta


 

 

EDVIN  SMIT  PAPIRU-SI  — qadimgi Misrning 

eng  muxim  tibbiyot 

matnlardan  xisobla-

nadi.  Qadimgi  tibbiyot 

adabiyotlaridan  biri 

xisoblanadi.  Bu  pa-

pirusning  kelib  chiqish 

m.a.  XVI  asrga  tug’ri 

keladi.  Ming  yillar 

davomida  yig’ilgan 

ma’lumotlar yig’indisidir. Papirus nomi amerikalik 

arxeolog  Edvin  Smitga  bag’ishlangan.  Tarixiy 

manbalarga kura Edvim papirusni 1862 yili Luk-

sorda Mustafa  og’a  degan sotuvchidan sotib ol-

gan.  

 

  

Axiles Patrokol jaroxatini bog’lab quymoqda 

(Gomerning  “Odisseya” asaridan freska rasmi 

GIPPOKRAT 

 

Qadimgi Rim imperi-yasi jarroxi CELS — 

experimental vivi-

sektsiya asoschisi

 

Ibin Sino   

TIBB QONUNLARI

 

 

Abul Qosim al-Zaxraviy   

 

Ar-Razi  

 

 GALEN

 

  

 


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling