0 sinf uchun fizikadan chorak testlari


Download 27.34 Kb.
bet1/2
Sana08.01.2022
Hajmi27.34 Kb.
#235923
  1   2
Bog'liq
10-SINF TESTLARI
maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik xususiyatlari, Doc1, Doc1, Doc1, Doc1, 10-SINF TESTLARI, kompleks ozgaruvchili funksiyalar nazariyasi, kompleks ozgaruvchili funksiyalar nazariyasi, 348-Article Text-1439-1-10-20201112 (1), 348-Article Text-1439-1-10-20201112, текст песни зажигалки, Тугарак режаси-2020-21, Kampyuter texnologiyalarining rivojlanish tarixi, 16323988975791160


10 sinf uchun fizikadan 1 chorak testlari. 1.Kuzatishlardan ko’pgina hodisalar uchun ma’lum bir qonuniyatlar mavjud ekanligi taxmin qilinadi.Bunday taxminlar nima deyiladi? a) model b) Ilmiy gipoteza c) tajriba d)ideallashtirish 2.Fizik jarayonlar borishi haqidagi gipoteza tasdiqlansa,u nimaga aylanadi? a)Fizik sistema b) fizik jism c)fizik qonun d)fizik jarayon 3.Mexanikaning klassik nazariyasini qaysi qonunlar tashkil etadi? a)Nyuton qonunlari b) Om qonuni c)Broun qonuni d)Arximed qonunulari. 4.Izojarayonlar nechta ? a) 4ta b) 2ta c) 3ta d)5ta 5.Aylanish qanday harf bilan belgilanadi? a) V b) S c)A d) T 6.Erkin tushish tezlanashi g= nechchiga teng? a) 10 m/s2 b)6,02N/kg c)1,38 kg d) 24 m 7.Jismning vertikal harakat qonuniyatlarini birinchi bo’lib qaysi olim o’rgangan? a)Nyuton b)Galiley c)Maksvell d)Aristotel 8.Aylana bo’ylab harakatlanayotgan jismning burchak tezligi vaqt davomida o’zgarib turadigan harakat qanday harakat deyiladi? a)Aylanma harakat b)O’zgaruvchan aylanma harakat c) Ilgarlanma harakat d)tekis harakat. 9.Harakatni o’zaro uzatish necha usulda bo’ladi? a) 2 b) 5 c)4 d)3 10.Gorizontga otilgan jism bir vaqtning o’zida gorizontal yo’nalishda tekis va vertical yo’nalishda qanday harakat qilib , erkin tushadi? a)tekis tezlanuvchan b)tekis sekinlanuvchan c)tekis aylanuvchan d)tekis tebranuvchan 11.Moddaning eng kichik zarrasi nima? a)atom b)molekula c)neytron d)elektron 12.Zaryadlar necha xil bo’ladi? a) musbat,manfiy b)parallel va ketma ket c)3 xil d)4xil 13.Aylanma harakatda 50ta tishi bo’lgan g’ildirakdan 150 ta tishi bo’lgan g’ildirakka uzatilmoqda.Birinchi g’ildirak 2s davomida bir marta to’liq aylanib chaqsa,ikkinchi g’ildarakning aylanish davri qancha? a)3s b)7s c)5s d)6s

14.125 m balandlikdagi minoradan jism 30m/s tezlik bilan gorizontal yo’nalishda otildi. Jismning uchish uzoqligini aniqlang. a)300 m b)120m c)240m d)150m 15.Massalari 100g va150g bo’lgan ikki metall sharcha bir xil tezlik bilan tik yuqoriga otildi.Ularning qaysi biri balandroq ko’tariladi? a)massasi katta bo’lgan sharcha b)massasi kichik bo’lgan sharcha c)ikkalasi bir xil d)to’g’ri javob yo’q. 16.Tangensial tezlanish formulasi qanday? a)a=v+v0 b)v=s/t c)at= v/t d)W= a=at 17.G.Galiley jism harakatining o’zgarish sabablarini nechanchi asr boshlarida ilk bor o’rgangan? a) XVII b) XV c) XVI d)XIX 18.Agar jismga boshqa hech qanday jismlar ta’sir etmasa,jism Yerga nisbatan o’zining tinch holatini yoki to’g’ri chiziqli tekis harakatini saqlaydi. Bu Nyutonning nechanchi qonuni? a) II qonuni b) IIIqonuni c)Butun olam tortishish qonuni d) I qonuni 19.Jismlarning bir biri bilan o’zaro ta’sirlashish jarayoni nima deyiladi? a)tajriba b)aks ta’sir c)o’zaro ta’sir d)ta’sirlashish 20.Inert massa deb nimaga aytiladi? a)Jismga tegishli F/a nisbat bilan o’lchanadigan kattalikka b)F/m kattalikka c)v=s/t kattalikka d)F=m*a kattalikka. 21.Barcha inersial sanoq sistemalarida hamma mexanik jarayonlar bir xil kechadi.Bu kimning prinsipi ? a)Beruniy b)Galiley c)Nyuton d)Maksvell. 22.Birinchi kosmik tezlik nechchiga teng? a)7,91km/s b)11,2km/s c)16,7km/s d) 6,6km/s 23.Balandligi h=6,6*RYer ga teng bo’lgan orbita qanday orbita deyiladi? a)kosmik orbita b)statsionar orbita c)geostatsionar orbita d)yo’ldosh orbitasi. 24.Insoniyat tarixida birinchi marta nechanchi yilda Yerning sun’iy yo’ldoshi uchirildi? a)1959 y b)1960 y c)1957 y d)1961 y 25.Yuklama formulasi qanday ifodalanadi?Test kaliti

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2 5 5

J

b

S

a

s

d

a

b

b

d

a

b

a

d

d

b

s

s

d

s

a

b

a

s

a

a

t/j


10- sinflar uchun II chorak testlari

1.Dinamika so’zi qaysi so’zdan olingan va qanday ma’noni anglatadi? a) grekcha dynamis - kuch b) lotincha dinamik - harakat c) fransuzcha dinamika - bosim d) yunoncha dinamikos-ish 2. Barcha inersial sanoq sistemalarida hamma mexanik jarayonlar bir xil kechadi.Bu kimning prinsipi edi? a) Nyutonni b)Galileyni c)Joulni d)Arximedni 3.Yer radiusi nechchiga teng? a) R=6000 km b) 3200 km c)890 km d)6400km 4.Birinchi kosmonavt kim bo’lgan? a)Aleksandr b) Jonubekov c)Gagarin d)Kopeknik 5.Yerning sun’iy yo’ldoshi qancha vaqtda yer atrofini bir marta aylanib chiqadi? a) 84 m 12s b)20m 25s c) 65m 15s d)84m 10s 6.Jismning tayanchga yoki osmaga ko’rsatadigan kuchi nolga teng bo’ladigan,ya’ni og’irligi yo’qoladigan holat nima deyiladi? a) yuklama b) kuchlanish c) harakat d)vaznsizlik 7.Massasi 10 kg bo’lgan jism 20N kuch ta’sirida qanday harakat qiladi? a) 2m/s tezlik bilan tekis b) 2m/s tezlik bilan notekis c)2m/s2 tezlanish bilan sekinlanuvchan d)2m/s2 tezlanish bilan tezlanuvchan 8.Energiya qaysi so’zdan olingan ? a) kuch b) ta’sir c) harakat d) bosim 9.Ish birligi nima? a) Joul b) Paskal c) Volt d) Nyuton 10.Kuchning kuch yelkasiga ko’paytmasiga nima deyiladi? a) kuch yelkasi b) juft kuch c) o’zaro ta’sir d)kuch moment 11.Kuch birligi nima? a) Nyuton b) Joul c)Paskal d) Amper 12.Kuch momenti birligi nima? a) N b) J c) N m d) K 13.Massasi 6.6 tonna bo’lgan kosmik kema orbita bo’ylab 7.8 m/s tezlik bilan harakatlanayotgan bo’lsa ,uning kinetik energiyasi nimaga teng bo’ladi? a) 250GJ b)200GJ c) 300GJ d) 320 GJ 14.Muvozanat turlari nechta ? a) 3 ta b) 2 ta c) 5 ta d) 4 ta 15.Laminar oqim so’zining ma’nosi nima? a) uyurma b) qatlamli c) tekis d) notekis 16.Suyuqlik bosimining oqim tezligiga bog’liqligining matematik ifodasini kim , qachon aniqlagan ? a)1870 y Rezerfort b)1658 y Nyuton c)1728 y Om d)1738 y Bernulli 17.Bloklar necha xil bo’ladi? a)1yelkali va 2yelkali b) tekis va notekis c)ko’char va ko’chmas d) manfiy va musbat 18.Dinamometr qanday asbob? a) kuchni o’lchaydigan b)bosimni o’lchaydigan c) hajmni o’lchaydigan d)temperaturani o’lchaydigan 19.Jismlarning to’qnashishini qanday turlari bor? a) o’zaro ta’sirlashish b) elastik va noelastik c) qarama qarshi d) manfiy va musbat 20.Turg’un muvozanat deb nimaga aytiladi? 21.Impuls so’zining ma’nosi nima? 22.Turli shakldagi harakatlar va o’zaro ta’sirlarning miqdoriy o’lchovi nima? 23.Ikkinchi kosmik tezlik nechchiga teng? 24. Bo’yi 5m bo’lgan sisterna tagiga jo’mrak o’rnatilgan. Jo’mrak ochilsa undan suyuqlik qanday tezlik bilan otilib chiqadi? 25.Energiya birligi nima ?S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2 5 5

J
t/j


Download 27.34 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling