1. Bo’linish belgilari: 2,3,4,5,6,8,10,25,125


Download 25.64 Kb.
Sana28.10.2022
Hajmi25.64 Kb.
#883224
Bog'liq
formulalar
2f5d7dda578297c5b889e946de77bfa4

Savollar
1.Bo’linish belgilari:2,3,4,5,6,8,10,25,125
2.Natural son Butun son Ratsional son Irratsional son haqiqiy son ta’rifini yozing
3.Tub va o’zaro tub son
4.EKUK va EKUB
5.Natural bo’luvchilar soni va ularning yig’indisini topish formulasi
6.Oxirgi raqam toppish qoidasi
7.O’rta arifmetik o’rta geometric
8.Sonni to’g’ri va teskari nisbatta bo’lish qoidasi
9.Kasrni o’nli yoki davriy ekanligini aniqlash qoidasi
10.Sonning butun qismi va kasr qismini aniqlash usuli
11.Davriy kasrni turlari va ularni oddiy kasrga o’tkazish qoidasi
12.Daraja nolga teng bo’lishi uchun asos qanday oraliqda bo’lishi shart
13.Asos bir xil bo’lganda ko’paytirish yoki bo’lish amalida …
14.Darajaning darajasi qanday hisoblanadi?
15. nechta nol bilan tugaydi?
16.Qisqa ko’paytirish formulalari (7ta)
17. yoyib bering
18.Sodda va murakkab foiz formulasi
19.
20. =
21.Ax=B bitta ildiz cheksiz ko’p yechim va bo’sh to’plam bo’lish shartlari
22.Kvadrat tenglama ishlash formulasi viyet teoremasi va ishlashdagi xususiy hol; ko’paytuvchilarga ajratish formulasi. Kvadrat tenglama ildizlariga teskari bo’lgan kvadrat tenglama
23.Bikvadrat tenglama ildizlari yig’indisi; ildizlari ko’paytmasi
24.Parametrli tenglamalar sistemasi 1ta yechimga ega; cheksiz ko’p yechimga ega va yechimga ega emas shartlari
25. modulli tengsizlik qanday ishlanadi
26. modulli tenglamalar qanday ishlanadi
27. Arifmetik va geometric progressiya n-hadi; ayirmasi maxraji; n ta hadi yig’indisi va xossalarini yozing.
28.Cheksiz kamayuvchi geometric progressiya hadlari yig’indisi formulasi va maxraji oralig’i
29. nta nuqtadan to’g’ri chiziqq o’tkazish formulasi
30.1lirt =?
31.Vaqt kamaysa yoki oshsa mehnat unumdorligi formulasi
32.Tezlik formulasi va ikki shahardan bir biriga harakatlanib kelganda uchrashsa(formulasi); bir tomonga ikki yo’lovchi chiqib quvib o’tsa (formulasi)
33.Aralashma formulasi
34.Chiziqli funksiya o’suvchi kamayuvchi. Parallel ; perpendicular; kesishish va kesishmaslik shartlari
35.Logarifm asos va darajasining xossalari ; boshqa asosga o’tkazish;musbat manfiyligi;natural va o’nli logarifm yozilishi; a va b ning aniqlanish sohasi
36.Kvadrat funksiya qiymatlar sohasi
37. funksiya Ox o’qiga nisbatan; Oy o’qiga nisbatan; y=b ga nisbatan; x=c ga nisbatan; y=x ga nisbatan simmetrik holatlari
38.Ikki nuqtadan o’tuvchi to’g’ri chiziq tenglamasi ; ikki nuqta orasidagi masofa; nuqtdan to’g’ri chiziqqacha bo’lgan masofa
39. A va B nuqtalardan o’tuvchi to’g’ri chiziqqa perpendicular va B nuqtadan o’tuvchi to’g’ri chiziq tenglamasi
40.A B va C nuqtalarning bitta to’g’ri chiziqda yotish sharti
41.Kvadrat funksiya Ox o’qi bilan 2ta;1ta nuqtada kesishish shartlari
42.Ko’rsatkichli tenglama va tengsizlik qanday ishlanadi
43.Logarifmik tenglama va tengsizlik qanday ishlanadi
44.Gradusdan radianga va radiandan gradusga qanday o’tiladi
45.
46. ishoralari
47. juft va toqligi
48. keltirish formulalari
49. Asosiy trigonometric ayinay
50. sin(x+y) sin(x-y) cos(x+y) cos(x-y) tg(x+y) tg(x-y) qo’shish formulalari
51.Ikkilangan burchak formulalari
52. sinx+siny= sinx-siny= cosx+cosy= cosx-cosy=
53. sinx*siny= cosx*cosy= sinx*cosy=
54. yarim burchak formulalari ; ; ; ; ;
55. Trigonometrik tenglamalar sinx=a cosx=a tgx=a ctgx=a
56. asinx+bcosy qiymatlari sohasi
57. sinx cosx tgx ctgx grafiklari
58. Hosila jadvali ; ko’paytmadan hosila va bo’linmadan hosila
59.Ikki parallel to’g’ri chiziqni uchinchi to’g’ri chiziq kesib o’tsa hosil bo’ladigan burchaklar va ularning xossalari
60.Uchburchak mediana bissektrisasi balandliklari o’rta chizigi tarifi ; mediana bissektrisasi balandliklari kesishgan nuqtalari nomi
61.Uchburchak bo’lishi uchun tomonlarning sharti
62.To’g’ri burchakli uchburchak formulalari(barchasi)
63. To’g’ri burchakli uchburchakda sin cost g ctg
64. Sinuslar va kosinuslar teoremalai
65. bissektrisa ni va medianani xossalari va uning toppish formualari
66.Tomonlarga ko’ra uchburchakning burchagini aniqlash
65.Uchburchak yuzasini toppish formulalari; Bissektrisa yuzani qanday nisbatda bo’lishi
66.Uchburchakka ichki va tashqi chizilgan aylanalalar formualasi
67. Uchburchak o’xshashligi
68. Uchburchakka ichki va tashqi chizilgan aylanalalar markazlari orasidagi masofa
69.To’rtburchak yuzasi
70.Kvadrat yuzasi ; ichki va tashqi chizilgan ayala radiusi
71.To’g’ri to’rtburchak yuzasi; tashqi chizilgan ayala radiusi
72.Romb yuzasi; dioganal xossalari va tomon bilan bogliqligi ; ichki chizilgan ayalana radiusi
73. paralleogram yuzasi; dioganal xossalari va tomon bilan bogliqligi ; ichki chizilgan ayalana radiusi; balandliklari orasidagi burchakka ko’ra yuzasi
74.Trapetsiya o’rta chizigi ; dioganallari o’rtasini tutashtiruvchi kesma uzunligi;yuzasi; ichki va tashqi chizilgan ayalana radiusi
75. ABCD trapetsiyaning, AC va BD diagonallarining kesishgan nuqtasi O bo'lsin.
Hosil bo’lgan uchburchaklar bog’liqligi
76.Ko’pburchak ichki burchaklari yig’indisi; diagonallarining soni; bir uchidan chiquvchi diagonallarining soni; Ko’pburchak ichki va tashqi chizilgan aylanalar radiusi; ko’pburchak yuzasi formulalari
77.Muntazam olti burchak yuzasi ; katta va kichik diagonallari; ichki va tashqi chizilgan aylanalar radiusi
78.Doira yuzasi; aylana uzunligi; yoy uzunligi; sektor va segment yuzasi; urinma va kesivchi formulasi; mos va markaziy burchak xossasi; kesuvchilar orasidagi burchak; urinmalar orasidagi burchak; kesishuvchi vatarlar xossalari; aylana tenglamasi
79.Uchburchakka ayalan ichki chizilganda uchburchak uchidan urinmagacha bo’lgan masofalarni toppish formulasi
80. Trapetsiyada diagonallar perpendicular bo’lsa balandlik topish formulasi
81. 1 dan N gacha a ga ham b ga ham bo’linmaydiganlart soni
82. Kitobning necha betligini toppish formulasi ishlatilgan raqamlar soni N bo’lsa
83.A(x;y;z) nuqtaning simmetrigini so’ralsa nimaga etibor beramiz
84.Medianalar kesishgan nuqtani toping.
85.Kesmani b nisbattda bo’lgandagi nuqta koordinatalarini toppish
86. A(x1;y1) B(x2;y2) va C (x3;y3) uchlari shu nuqtada bo’lgan uchburchak yuzasini topish formulasi


Download 25.64 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling