1 curxondaryo viloyati xalq ta’limi xodimlarini qayta tayy


Download 1.88 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/8
Sana17.09.2020
Hajmi1.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

 

CURXONDARYO VILOYATI XALQ TA’LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMIZ -2020 

 

 

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA’LIMI VAZIRLIGI 

 

SURXONDARYO VILOYATI XALQ TA’LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISH HUDUDIY MARKAZI 

 

  

 

 

 

 

 

 

ANIQ VA TABIIY FANLAR METODIKASI KAFEDRASI 

 

BIOLOGIYA FANIDAN AMALIY MASHG’ULOTLAR VA LABORATORIYA 

ISHLARINI O’TKAZISH TEXNOLOGIYASI

  

moduli bo‘yicha 

 

O‘ Q U V –U S L U B I Y M A J M U A 

 

 

 

 

 

 

  

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI 

XALQ TA’LIMI VAZIRLIGI 

 

SURXONDARYO VILOYATI XALQ TA’LIMI  

XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING  

MALAKASINI OSHIRISH HUDUDIY MARKAZI 

 

TERMIZ -2020  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI 

XALQ TA’LIMI VAZIRLIGI 

 

SURXONDARYO VILOYATI XALQ TA’LIMI HODIMLARINI 

QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI 

OSHIRISH HUDUDIY MARKAZI 

 

ANIQ VA TABIIY FANLAR METODIKASI KAFEDRASI  

 BIOLOGIYA FANIDAN AMALIY 

MASHG’ULOTLAR VA LABORATORIYA 

ISHLARINI O’TKAZISH TEXNOLOGIYASI

” 

 

moduli bo‘yicha 

 

O‘ Q U V –U S L U B I Y M A J M U A 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

TERMIZ -2020  

 

Malaka toifa 

yo‘nalishi: 

biologiya fani o‘qituvchilari 

Tinglovchilar 

kontingenti: 

umumiy  o‘rta  ta’lim  maktablari,  ta’lim 

DTS asosida olib borilayotgan imkoniyati 

cheklangan 

bolalar 

ixtisoslashtirilgan 

maktablari, 

maktab-internatlari 

va 

imkoniyati  cheklangan  o‘quvchilarning 

uyida  yakka  tartibda  ta’lim  beruvchi 

biologiya fani  o‘qituvchilari 

 

  

 

Mаzkur  majmua  Хаlq  tа’limi  2020  yil  3  yanvаrdаgi  2-sоn  buyrug’i  bilаn tаsdiqlаngаn tаyanch o’quv rejаlаri hamda 2020 yil 3 yanvardagi 2-sonli buyrug’i 

bilan  tasdiqlangan  o’quv  dasturlari  asosida    ishlab  chiqilgan  o’quv  reja  va 

dasturlariga muvofiq yaratildi. 

 

  

 

  

Tuzuvchilar: 

S.Raxmatova- Surxondaryo viloyati xalq ta’limi 

xodimlarini qatra tayyorlash va ularning 

malakasini oshirish hududiy markazi “Aniq va 

tabiiy fanlar metodikasi” kafedrasi katta 

o’qituvchisi 

 

 

Taqrizchi: 

   A.Xurramov- Termiz Davlat Universiteti       

                                             “Tabiiy fanlar” fakul’teti dekani, biologiya fanlari    

doktori 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

O`quv-uslubiy  majmua Surxondaryo viloyat xalq ta’limi  xodimlarini qayta 

tayyorlash  va  ularning  malakasini  oshirish  hududiy  markazining  2020  yil  5 

yanvardagi 1-sonli qarori bilan tasdiqlangan.   

3.2 MODU

L

 

  

 

 

MUNDARIJA 

I. 


ISHCHI DASTUR ............................................................................................. 7 

II. 


MODULNI O‘QITISHDA FOYDALANILADIGAN 

        INTERFAOL TA’LIM METODLARI .......................................................... 11 

III. 

AMALIY MASHG‘ULOT MATERIALLARI ............................................. 21 IV. 

GLOSSARIY ............................................................................................... 65 

V. 

ADABIYOTLAR RO‘YXATI ................................................................... 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

KIRISH Mazkur  majmua  O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2017  yil                 

7  fevraldagi    “O‘zbekiston  Respublikasini  yanada  rivojlantirish  bo‘yicha 

Harakatlar  strategiyasi  to‘g‘risida”gi  PF-4947-sonli  Farmoni,  2018  yil                      

5  sentyabrdagi    “Xalq  ta’limi  tizimiga  boshqaruvning  yangi  tamoyillarini  joriy 

etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3931-sonli Qarori, shuningdek O‘zbekiston 

Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 apreldagi “Umumiy o‘rta va o‘rta 

maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 

187-sonli  Qarori,  O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2019  yil  29  apreldagi 

“O‘zbekiston  Respublikasi  Xalq  ta’limi  tizimini  2030  yilgacha  rivojlantirish 

konsepsiyasini  tasdiqlash  to‘g‘risida”gi  PF-5712-conli  farmonida  belgilangan 

ustuvor  vazifalar  mazmunidan  kelib  chiqqan  holda  tuzilgan  bo‘lib,  u  zamonaviy 

talablar  asosida  fan  o‘qituvchilari  malakasini  oshirish  jarayonlarining  mazmunini 

takomillashtirish hamda ularning kasbiy kompetentligini oshirishni nazarda tutadi.  

 Majmua  mazmuni  O‘zbekiston  Respublikasining  ta’lim-tarbiya  sohasidagi 

davlat  siyosati,  ta’lim-tarbiya  jarayonini  tashkil  etishning  huquqiy-me’yoriy 

hujjatlari,pedagogning kasbiy kompetentligi va mahorati, ta’lim-tarbiya jarayoniga 

psixologik 

yondashuv, 

o‘quv 

jarayonida axborot-kommunikatsiya 

texnologiyalarini  qo‘llash,  amaliy  xorijiy  til,  biologiya

 

fanini  o‘qitishda innovatsion  yondashuvlar,  biologiya  fanini  o‘qitish  metodikasi  o‘quv  jarayonini 

tashkil  etishning  zamonaviy  usullarini  o‘z  ichiga  oladi  va  ular  bo‘yicha  tegishli 

yangi  bilim,  ko‘nikma,  malaka  va  kompetensiyalarni  shakllantirishga 

yo‘naltirilgan.  

Majmua  doirasida  berilayotgan  mavzular  xalq  ta’limi  tizimi  pedagog 

kadrlarini  qayta  tayyorlash  va  malakasini  oshirish  mazmuni,  sifati  va  ularning 

tayyorgarligiga  qo‘yiladigan  malaka  talablari  va  o‘quv  rejasi  asosida 

shakllantirilgan  bo‘lib,

 

biologiya 

fani  o‘qituvchilarini  zamonaviy  ta’lim  va 

innovatsiya  texnologiyalari,  ilg‘or  xorijiy  tajribalardan  foydalanish,  axborot-

kommunikatsiya  texnologiyalarini  o‘quv  jarayoniga  keng  tatbiq  etish  darajasini 

oshirish hisobiga ularning kasb mahorati va o‘quv-uslubiy faoliyatini sifatli tashkil 

etish kompetensiyalarini muntazam yuksaltirishni nazarda tutadi.  

“Amaliy  mashg‘ulotlar  va  laboratoriya  ishlarini  o‘tkazish  texnologiyasi”

 

modulining  o’quv-uslubiy  majmuasi    biologiya  fani  o’qituvchilari  malakasini oshirish  modulning  o’quv  dasturi  asosida  tuzilgan  bo’lib,  u  biologiya  fani 

o’qituvchilariga o’qitishning  zamonaviy  metodlari mazmuni va mohiyatini ochib 

beradi.  

                                        

 

 


 

 TAYANCH O‘QUV REJASI 

 

 

  

   


 

 

 № 

O`quv modullari 

Umum

iy

 s

o

a%

 

   

J

a

mi  

a

ud

it

o

riy

a

  

        

so

a

ti

 

Jumladan 

M

us

ta

qi

l t

a

`lim

 

Haftalar bo`yicha soatlar 

taqsimoti 

   

M

a’

ruza

 

    

a

ma

liy

  

ma

shg

’uloK

o

`chma

 

ma

shg

`ulo1 -  

 

hafta 

2 - 

 

hafta 

3 - 

 

hafta 

4 - 

 

hafta 

Kunlar bo`yicha soatlar 

taqsimoti 

36 

36 

36 

36 

iIjtimoiy modullar   

14 

9,72 

10 1. 


O`zbekiston 

Respublikasining  

ta’lim  va  tarbiya  sohasidagi 

davlat siyosati 

  

 

 

2. Ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil 

etishning 

huquqiy-me’yoriy 

asoslari  

  

 

 

II Umumkasbiy modullar 

46 

31,94 

40 34 

20 

16 

10 

1. 


Pedagogning 

kasbiy 


kompitentligi va mahorati 

14 


 

12 


10 


  2. 

Ta’lim-tarbiya jarayoniga   

psixologik yondashuv 

10 


  

 

3. 


O’quv jarayonida axborot -

komunikatsiya texnologiyalarini 

qo’llash 

14 


 

12 


10 


  4. 

Amaliy xorijiy til 

  

   

 

III Mutaxassislik modullari 

78 

54,17 

70 

10 

54 14 

26 

30 

1. 


Biologiya 

fanini 


o’qitishda 

innovatsion yondashuvlar 

22 

 

18 14 


 

2. 

Biologiya 

fanini 

o`qitish metodikasi 

50 


 

46 


34 
10 

18 


18 

3.  


Biologiya 

fanidan 


amaliy 

mashg’ulotlar  va  laboratoriya 

ishlarini o’tkazish texnologiyasi 

   

 

  

 IV 

Ta’lim  muassasasi 

ixtiyoridagi soatlar 5,55  

 

 

 

 Jami: 

144 

100 

126 

22 

98 18 

36 

36 

36 

36 

 

   

 

 

    

 

  

 


 

ISHCHI DASTUR 10 

 

Modulning maqsadi va vazifalari Modulning  maqsadi:  umumiy  o‘rta  ta’lim  maktablari  biologiya  fani 

o‘qituvchilari  biologiya  fani  boyicha  laboratoriya  mashg’ulotlariga  qo’yilgan 

zamonaviy  talablarni,    fan  kabineti  va  laboratoriya  xonasini  tegishli  o’quv-

laboratoriya  anjomlari  bilan  jihozlash  bo’yicha  mey’orni  va  laboratoriya 

mashg’ulotlarini  tashkil  etishni,  biologiya  fanini  o‘qitish  shakllarini 

kompetensiyaviy  yondashuv  asosida tashkil etish ko‘nikmalarini rivojlantirishdan 

iborat. 

Modulning vazifalari: o‘qituvchilarning biologiya fanini o‘qitishda 

o‘quvchilarda kompetensiyalarni shakllantirish uchun laboratoriya va amaliy 

mag’ulotlarni qo‘llash haqidagi bilim, ko‘nikma va malakalarini rivojlantirish; 

biologiya  darslarini  zamonaviy  talablar  asosida  tashkil  etish  ko‘nikmalarini 

rivojlantirish. 

Biologiya fani o’qituvchilari: 

1.  Mazkur  kursni  muvafaqqiyatli  tugatgan  tinglovchi  quyidagilarni 

bilishi zarur: 

- -umumiy o’rta ta’lim davlat ta’lim standarti (umumiy qoidalar), shuningdek, 

biologiya  fani    bo’yicha    laboratoriya  mashg’ulotlariga  qo’yilgan  zamonaviy 

talablarni; 

-fan  kabineti  va  laboratoriya  xonasini  tegishli  o’quv-laboratoriya  anjomlari 

bilan jihozlash bo’yicha talablarini; 

- belgilangan sanitariya-gigiyena normalari va texnika xavfsizlik qoidalarini

- laboratoriya va amaliy mashg’ulotlarni tashkil etish va o’tkazishni; 

- laboratoriya  mashg’ulotlarini  o’tkazishda    mahalliy  materiallardan 

foydalanishni; 

- laboratoriya mashg’ulotlarini  baholash va nazorat qilishni; 

2. Quyidagi ko’nikmalarga ega bo’lishi lozim: 

- Umumiy o’rta ta’lim davlat ta’lim standarti (umumiy qoidalar), shuningdek, 

o’qitilayotgan  predmet  bo’yicha  o’quv  dasturi  asosida    laboratoriya  ishlarini 

o’tkazish; 11 

 

- o’quvchilarning  laboratoriya  mashg’ulotlari  o’tkazish  jarayonida  egallagan  bilim, ko’nikma, malakalarini baholash;  

- laboratoriya mashg’ulotlarini kuzatish, tahlil qilish.  3. Quyidagi malakalarni egallagan bo’lishi shart:  

-fan  kabineti  va  laboratoriya  xonasini  tegishli  o’quv-laboratoriya  anjomlari 

bilan jihozlash bo’yicha talablarni bajara olish; 

-ta’lim  jarayoni  sifatini  oshirish  va  o’quvchilarning  o’quv  ehtiyojlarini 

qondirish  maqsadida  AKTning  turli  vositalaridan  laboratoriya  va  amaliy 

mashg’ulotlarni o’tkazish jarayonida qo’llash; 

-fanni o’qitishda iqtidorli o’quvchilar bilan ishlash; 

-belgilangan  texnika  xavfsizlik  qoidalari  va  sanitariya-gigiyena  normalariga 

rioya qilish; 

4. Quyidagi kompetensiyalarni egallagan bo’lishi shart: 

-o’zini-o’zi rivojlantirish, o’z ustida ishlash kompetentligi ko’rsatkichlari: 

- ilg’or pedagogik texnologiyalardan kasbiy faoliyatda foydalanish

- zamonaviy talablar darajasida darslarni tashkil qilish va o’tkazish.

 

 

Mas’uliyat va moslashuvchanlik kompetensiyasi  turli xil yangi vazifalar va mas’uliyatlarni qabul qila olish; 

o’ziga, jamoada va hamjamiyat miqyosida mas’uliyatli bo’lish; 

-o’quvchilarning  muvaffaqiyatli  o’zlashtirishini  nazorat  qilish  mas’uliyatini 

o’z zimmasiga olish. 

 

Modulning o‘quv rejadagi boshqa modullar bilan bog‘liqligi va 

uzviyligi 

Mazkur  modul  mazmuni  o‘quv  rejadagi  “Pedagogning  kasbiy  kompetentligi 

va  mahorati”,  “O’quv  jarayonida  axborot-kommunikasiya  texnologiyalarini 

qo‘llash”,  bloklari,  “Biologiya  fanini  o‘qitishda  innovatsion  yondashuvlar”  va 

“Biologiya  o’qitish  metodikasi”  moduli  bilan  uzviy  bog‘langan  holda 

pedagoglarning kasbiy pedagogik tayyorgarlik darajasini orttirishga xizmat qiladi  

12 

 

Modulning uslubiy jihatdan uzviy ketma-ketligi 

Mazkur  modul  “O‘zbekiston  Respublikasining  ta’lim  va  tarbiya  sohasidagi 

davlat  siyosati”,  “Ta’lim-tarbiya  jarayoniga  psixologik  yondoshuv”  va  “O’quv 

jarayonida  axborot-kommunikasiya  texnologiyalarini  qo‘llash”  va  “Biologiya 

o’qitish  metodikasi”  bloklaridan  keyin  o‘rganiladi.  Unda  yuqoridagi  bloklarda 

o‘rganilgan  mazmun  yo‘nalishlari  va  uslubiy  jihatlarini  biologiya  faniga  tatbiq 

etish imkoniyatlari ochib beriladi.    Modulning ta’limdagi o‘rni 

Amaliy  mashg’ulotlarda  tinglovchilar  o’quv  bloklari  doirasidagi  ijodiy 

topshiriqlar, keyslar, o’quv loyihalari, texnologik jarayonlar bilan bog’liq vaziyatli 

masalalar asosida amaliy ishlarni bajaradilar. 

Amaliy  mashg’ulotlar  zamonaviy  ta’lim  uslublari  va  innovatsion 

texnologiyalarga  asoslangan  holda  o’tkaziladi.  Bundan  tashqari,  mustaqil  holda 

o’quv  va  ilmiy  adabiyotlardan,  elektron  resurslardan,  tarqatma  materiallardan 

foydalanish tavsiya etiladi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

3.3.  Biologiya fanidan laboratoriya mashg’ulotlarini o’tkazish texnologiyasi  bloki bo’yicha soatlar taqsimoti 

№ 

Modul mavzulari 

Ha

m

m

a

si

 

Ja

m

i o‘q

uv

 

y

ukl

a

m

a

si

 

Download 1.88 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling