1-kurs ona tili


Download 46.04 Kb.
Sana25.09.2020
Hajmi46.04 Kb.

1-kurs ONA TILI


Mavzu nomi

Soat

Kompeten

siya


O’qitishning tashkiliy shakli

Mustaqil ta’limKo’rgazm

li vositaUyga

Vazifa
1

Nutq uslublari


2

TK2

N

1

Rasmli topshiriq

1,2-topshiriq
2

Publitsistik uslub


2

TK2

A

1

Rasmli topshiriq

2.2-topshiriq
3

Rasmiy uslub


2

TK2

NA

1

Rasmli topshiriq

3.2-topshiriq
4

Ilmiy va badiiy uslub


2

TK2

NA

1

Rasmli topshiriq

4.2 topshiriq
5

Esse-ijodiy matn


2

TK1

NA

1

Bayon matni

6.2-topshiriq
6

Nazorat ishi. Esse yozish


2

TK1

A
Nazorat daftari

Takrorlash
7

Nutq turlari


2

TK2

NA

1

Tarqatma matnl

7.6 -topshiriq
8

Til birliklarini tanlash imkoniyati


2

TK2

NA

1

Tarqatma matnl

8.3 topshiriq
9

So’zlar bog’lanishidagi moslik


2

TK3

NA

1

Tarqatma matnl

9.3-topshiriq
10

Sinonim va antonim so’zlar uslubiyati


2

TK2

NA

1

Sinonim ro’yxati

10.2-topshiriq
11

Omonim so‘zlar uslubiyati


1

TK3

NA

1

Omonim lo’g’ati

12.2-topshiriq
12
13

Paronim so‘zlar uslubiyati

Eskirgan va o’zlashma so’zlar uslubiyati2
2

TK1TK2

NA

1
1

Paronim lo’g’ati

13.2-topshir
Matn ustida ish
14

Dunyo tillariva o’zbek tili

O‘zbek tili kompyuter tili bo‘la oladimi?


2

TK1

NA

1

Kompyuter

16.2-topsh
15

16

Ish qog’ozlari ustida ishlash


TAVSIFNOMA VA BAYONNOMA MATNLARI
2

2


TK1

TK2


NA

NA


1

Hujjatlar to’plami
TARQATMA

17,2-top

Mustahkam


17


Nazorat ishi.Matn yaratish


2

TK2

NA
Nazorat daftarlari

Takrorlash1-kurs ADABIYOTMavzu nomi

Soat

Kompeten

siya


O’qitishning tashkiliy shakli

Mustaqil ta’limKo’rgazm

li vositaUyga

Vazifa


Izoh1.

Kirish.Adabiyot – ma’naviyatni

yuksaltirish vositasi2

FK2

Naz
Proyek.qo’llanma

2-7-bet
2

“Rustamxon” dostoni

2

FK1

Amaliy
Tarqatma lo’g’at


Doston matni ustida ishlash
FK2
1

Savollar to’plami

8-26-bet
3

O‘rxun-Enasoy obidalari

2

FK1

N
Tarqatmalar

29-47-betTo’nyuquq bitiktoshi

2

FK1

A
Proyek.qo’llanma

29-47-betBitiktosh matni ustida ishlash


1


4

Ahmad Yassaviy hayoti va ijodi

2

FK1

N
Proyek.qo’llanma

49-57-bet“Devoni hikmat”asariA
Asar ustida ishlash


1


5

Atoyi hayoti va ijodi

2

FK1

N
Rasmli topshiriqlar

58-71-betAtoyi g’azallarini ifodali o’qish
FK2

A

1

Proyek.qo’llanma

58-71-bet
6

Nazorat ishi-1. Insho. “Rustamxon dostonidagi Rustam obraziga tavsif ” yoki “G`azallarni sevib o`qiyman”

2

FK2

A
Proyek.qo’llanma

mustahkamla
7.

Alisher Navoiy hayoti va ijodi

2

FK1

N
Proyek.qo’llanma

72-108-bet
8

Navoiy g’azallari

2

FK2

A

1

Savollar to’plami

72-108-bet
9

Z.M.Bobur hayoti va ijodi

2

FK1

N
Tarqatmalar

110-153-bet
10

“Boburnoma” asari matni ustida ishlash

2

FK2

A
Proyek.qo’llanma

110-153-bet
11

Nazorat ishi. Insho va uning tahlili. “Navoiy lirikasining badiyati”, “Boburnoma”dan olgan taassurotlarim
A
Nazorat daftari

must-shMustaqil o`qilgan asarlar muhokamasi
FK2

A

1

Rasmli topshiriqlar

bad. asaro’q
12

Turdi Farog‘iy hayoti va ijodi

2


Proyek.qo’llanma

13

Mahmudxo‘ja Behbudiy hayoti va ijodi

2

FK1

N
Proyek.qo’llanma

154-166-bet
14

“Padarkush” dramasi


2

FK1

N
Proyek.qo’llanma

3-22-bet
15

Abdulla Qodiriy hayoti va ijodi


2

FK2

A

1

Proyek.qo’llanma

3-22-bet
16

“O’tkan kunlar” romani

2

FK1

N
Savollar to’plami

23-70-bet
17

Hamid Olimjon hayoti va ijodi

2

FK2

A

1

Savollar to’plami

23-70-betShoir she’riyati ustida ishlash
FK1

N
Proyek.qo’llanma

70-82-bet
18

Said Ahmad hayoti va ijodi

21


19

“Qorako`z majnun” hikoyasi

2

FK1

N
slayd

70-82-bet

FK2

A
Proyek.qo’llanma

82-102-bet
20

Abdulla Oripov hayoti va ijodi

2


Proyek.qo’llanma
Shoir she’riyati
FK1

N
Proyek.qo’llanma

103-114-bet
21

O‘tkir Hoshimov hayoti va ijodi

2

FK2

A

1

Tarqatma lo’g’at

103-114-bet“Ikki eshik orasi” romani matni ustida ishlash

2

FK1

N
Savollar to’plami

115-145-bet
22

Jek London“Hayotga muhabbat” hikoyasi

2

FK2

A

1

Qo’llanmalar

115-145-bet
23

Alfons Dode “So`nggi saboq”hikoyasi

2

FK2

N
Proyek.qo’llanma

146-170-bet

FK2

A

1

Proyek.qo’llanma

171-180-bet

2-kurs ONA TILI
Darslar

Tartibi


Mavzu nomi

Soat

Kompeten

siya


O’qitishning tashkiliy shakli

Mustaqil ta’lim

Ko’rgazm

li vositaUyga

Vazifa


Izoh1

Talaffuz va imlo


2

TK2

Nazariy
Tarqatma savoll2

Nutqda o’zgaruvchi unlilar va undoshlar


2

TK2

Amaliy
Tarqatma savoll3

Urg‘u talaffuzi


2

TK2

N

1

Tarqatma lo’g’at4

Qо‘shib yoziladimi, ajratib?


2

TK2

AN

1

Tarqatma savoll5

Nutqda о‘rinli va noо‘rin sо‘zlar


2

TK2

A

1

Tarqatma savoll6

7

Nutqdagi taqiqlar .”Yumshoq” va” qattiq” ta’qiqlar


Nazorat ishi.Diktant

2

TK2

N

1

Tarqatma savoll8

Olmoshlar uslubiyati

2

TK2

A

1

Tarqatma savoll9

Nazorat ishi.Insho10

So‘z va ibora teng emas


2

TK2

N

1

11

Maqolni o‘rinli qo‘llash


2

TK2

A

1

Rasmli topshiriq12

Tasviriy ifoda – ko‘tarinki nutq vositasi


2

TK2

N

1

Tarqatma savoll13

Ortiqcha qо‘shimchalar


2

TK2

N

1

Tarqatma savoll14

Qo‘shimchalarni tanlash


2

TK2

A

1

Rasmli topshiriq15

Nutqda shakl va mazmun mosligi


2

TK2

N
Rasmli topshiriq16

Tinish belgilarini tо‘g‘ri qo‘llash me’yorlari


2

TK2

A

1

Tarqatma savoll17

Nazorat ishi. Test sinovi


2

TK2

A
Nazorat daftarlari
2-kurs ADABIYOT


Darslar

Tartibi

Mavzu nomi

Soat

Kompeten

siya

O’qitishning tashkiliy shakli

Mustaqil ta’lim


Ko’rgazm
li vosita

Uyga

Vazifa

Izoh1.

Kirish. Adabiyot – ma’naviyatni yuksaltirish vositasi

2

FK2

Nazariy
Proyek.qo’llanma

3-7-betlar
2

Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi” dostoni

2

FK2

Amaliy
Tarqatma lo’g’at

8-20-betlar
3

Dostonning badiiy xususiyatlari. Dostonning badiiy-estetik hamda tarbiyaviy ahamiyati

2

FK2

A
Savollar to’plami

Tavsif
4

Mahmud Qoshg‘ariy hayoti va ijodi

2

FK2

N
Nazorat daftari

52-54-betlar“Devonu lug‘otit-turk’’ asari ustida ishlash
FK2

A

1

Nazorat daftari

56-61-betlar
5

Yusuf Xos Hojibning hayoti vaijodi.

2

FK2

N
Proyek.qo’llanma

70-71-betlarAsar ustida ishlash
FK2

A

1

Proyek.qo’llanma

80-82-betlar
6

Nosiriddin Rabg‘uziy. “Qisasi Rabg‘uziy”asari

2

FK2

A
Proyek.qo’llanma

100-betlar
7

Alisher Navoiyning hayoti va ijodi.


2

FK2

N
Savollar to’plami

117-122-betl
8

Saddi Iskandariy” dostoni


2

FK1

A
Savollar to’plami

123-134-betl


Doston ustida ishlash

FK2
1

Nazorat daftari

152-157-betl
9

Nazorat ishi. Insho, “Saddi Iskandariy” dostonida adolatli hukmdor sifatidagi qarashlarning aks etishi


2

FK2

A
Nazorat daftari

Takrorlash
10

Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti va ijodi


2

FK2

N
Proyek.qo’llanma

158-160-betl
11

Bobur lirikasi. “Jonimdin o‘zga yori vafodor topmadim”, “Yaxshilig‘”, “Sochining savdosi tushti...”, “Xazon yaprog‘i yanglig‘ gul yuzung hajrida sorg‘ordim”, “Lola”, g‘azallari


2

FK2

A
Proyek.qo’llanma

191-170-betl
12

Mashrab hayoti va ijodi.


2

FK1

N
Proyek.qo’llanma

181-183-betl
13

Anbar Otin. “Risolayi falsafayi siyohon” asar


2

FK1

N
Proyek.qo’llanma

190-192-betl
14

Abdurauf Fitratning hayoti va ijodiy faoliyati.


2

FK1

N
Proyek.qo’llanma

3-5-betlar


Abulfayzxon”– ilk o‘zbek realistik dramasi

FK2

A
Proyek.qo’llanma

4-31-betlar


Asar ustida ishlash

FK2

A

1

Savollar to’plami

Mustahkamla
15

Nazorat ishi. Insho


2

FK2

A
Savollar to’plami

Takrorlash
16

Cho’lpon “Kecha va kunduz “ asari


2

FK2

A
Proyek.qo’llanma

Qahram.tahlil
17

Erkin Vohidov – dostonnavis “Ruhlar isyoni” dostoni.


2

FK2

A64-69-betlar


Ruhlar isyoni” dostoni ustida ishlash

FK2

A

1

Proyek.qo’llanma

70-79-betlar
18

Rauf Parfi she’riyati.


2

FK1

N
Proyek.qo’llanma

81-87-betlar
19

Mustaqillik davri she’riyati. Jamol Kamol “Asr bilan vidolashuv”, Oydin Hojiyeva “Mustaqil Vatanni baxt nuri chaysin”, Usmon Azim “Grafika”.


2

FK2

A
Tarqatma lo’g’at

88-130-betlar


Mustaqillik davri she’riyati Xurshid Davron “Men ko’ksingga boshimni qo‘ydim”, Mahmud Toir “Momo yer”, Sirojiddin Sayyid “Vatan”, Iqbol Mirzo”O‘zbek” she’rlari
AAsar ustida ishlash
A

1

Nazorat daftari

Qah-n tahlil
20

Mustaqillik davri dramaturgiyasi.


2

FK2

N
Nazorat daftari

120-121-bet
21

7-Nazorat ishi. Insho “Men sevgan ijodkor”


2

FK2

A
Proyek.qo’llanma

Takrorlash
22

A.P.Chexov rus adabiyotining taniqli vakili “Garov “ hikoyasi


2

FK2

N
Qo’llanma

152-bet
23

Rishod Nuri Guntekinning hayoti va ijodi. “Choliqushi” asari


2

FK1

N
Rasmli topshiriqlar

164-betlar


Asar ustida ishlash
N

1


Download 46.04 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling