1-Laboratoriya ishi. 941-19-gurux talabasi Sarvar Maxmudov Om qonuninig tajribada tasdiqlanishi Birinchi qism


Download 218.1 Kb.
Sana06.11.2021
Hajmi218.1 Kb.

1-Laboratoriya ishi.

941-19-gurux talabasi Sarvar Maxmudov
Om qonuninig tajribada tasdiqlanishi

Birinchi qism

Omqonunigamuvofiqelektrzanjiridagitokzanjirningqismlaridagikuchlanishningushbuqismlardagielektrqarshiliklarningnisbatigateng:
- rasm. Elektrzanjiriqismidatokvakuchlanish

Hisoblashnirezistiorqarshiligininguchqiymatida R=70 Om, R=100 Om va R=200 Om vakuchlanishnimanbakuchlanishiningboshqaqiymatida E2=2V, E2=4V, E2=6V, E2=8V va E2=10V larda amalgam oshiring.

Hisoblashnatijalarini1, 2 va3 jadvallargakiriting1-jadval

R = 70 Om bo'lganda resistor orqalio'tuvchitokninghisoblanganqiymatiUR; V

2

4

6

8

10

I, mA

1/35

2/35

3/35

4/35

1/7

R = 100 Om bo'lganda resistor orqalio'tuvchitokninghisoblanganqiymati2-jadvai

uR,v

2

4

6

8

10

I, mviA

1/50

1/25

3/50

2/25

1/10

R = 200 Om bo'lganda resistor orqalio'tuvchitokninghisoblanganqiymati3-jadval

uR,v

2

4

6

8

10

I, тмА

1/100

1/50

3/100

1/25

1/20


Tajribaqismi
Tajribaqismidaquyidagilarbajariladi:

PV2 voltmetryordamidaURkuchlanisho'lchanadi;

PV1 voltmetrvaRIHresistor yordamida I tokaniqlanadi;

OlingannatijalardanfoydalanidEkanligigaishonchhosilqilingO'lchashlarningprinsipialsxemasi2- rasmdakeltirilgan

2 - rasm.O'lchashningprinsipialsxemasi.


Eslatma.

PV1vaPV2 voltmetrlarningichkiqarshiligiRvaRmrezistorlarningichkiqarshilik- laridanmingmartakatta.Shuninguchunvoltmetrlardanoqibo'tayotgantoklarnie'tiborgaolmasahambo'ladi.JudayuqoridarajadagianiqlikbilanaytishmumkinkiRvaRmrezistor- lardanbirxilтокIoqibo'tadi. Uningqiymatiquyidagimunosabatbilanhisoblabtopiladi:

BuyerdaUpv2 - PV2 voltmetrningko'rsatishi; Rm- shuntlovchi resistor qarshiligi.

O'lchashnio'tkazishtartibi3- rasmga muvofiq o'lchash sxemasini yiging.
Xulosa: Labaratoriya ishida om qonuning tajribada tasdiqlanishini o’rgandim. Elektr qarshilik ortsa tok kuchi kamayadi.
Download 218.1 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling