1. Manbalarda yozilishicha, XIV-XV asrlarda qaysi shaharlarda kambag‘allar qo‘zg‘olonlari bo‘lib o‘tgan?


Download 23.39 Kb.
Sana21.01.2023
Hajmi23.39 Kb.
#1106284
Bog'liq
7 j (15-21)
синх, КТП ПРАК ЛЕЧ ФАК 1-КУРС, 11-sinf 1-2 mavzu, DTM-2020 biotest, 7-lab Bobur, PAC arxitekturasi, test biznes, investitsiya xitoy, korxona.2docx, Word, 2 5303225115142526875, 2 5384174923570748402, pp[p, kurs ishi face kesim gap markazi hayadarova munisa, Obshie INFO Туризм

7 jahon 15-21
1. Manbalarda yozilishicha, XIV-XV asrlarda qaysi shaharlarda kambag‘allar qo‘zg‘olonlari bo‘lib o‘tgan?
A) Florensiya, Perudja B) Parij va Neapolda C) Kyoln va Siena D) A va C javob to‘g‘ri
2. Dastlabki monastirlar qachon paydo bo‘lgan?
A) VI asrda B) V asrda C) IV asrda D) VII asrda
3. Vеnеtsiya, Gеnuya, Flоrеnsiya, Mаrsеl, Tuluzа shaharlаri rivojiga turtki bo‘lgan omilni aniqlang.
A) bu shaharlarning Vizаntiya vа Sharq mаmlаkаtlаri bilаn sаvdо qilishi uchun qulay bo‘lgan O‘rtаyer dеngizi sohilida jоylаshgаnligi
B) bu shaharlarda demokratiya boshqa hududlarga nisbatan oldinroq paydo bo‘lganligi
C) ushbu shaharlarning Germaniya imperiyasidan erkin shahar maqomini olganligi
D) xristian dinining ushbu shaharlarda rivojlanganligi
4. Qachon Lоndоndаgi birinchi yopiq bоzоr – Blekuelхоll qurib bitkаzilgаn?
A) XIV asr oxiriB) XIV asr boshi C) XIV asr o’rtalari D) XV asr boshi
5. Bu shahar yevropada ritsarlarning jasorati bilan shuhrat qozongan , ayniqsa ritsarlar sha’niga , sadoqatiga rioya qilishga namuna bo’lishgan gap qaysi shahar haqida ?
A)Konstantinapol B) Quddus C) Klermon D) Suriya
6. O`rta asrlarda dastlab shaharlar qishloqlardan nimasi bilan farq qilgan?
A) Hududining kattaligi bian B) Ilm-fan taraqqiyoti bilan
C) Aholisining ko`pligi bilan D) Savdo-sotiqning rivojlanganligi bilan
7. O’rta asrlarda inkvizitsiya faoliyati qaysi davlatda keng tus oldi?
A) Italiya B) Germaniya C) Ispaniya D) Angliya
8. Qaysi orden a’zolari o‘zlarining jasoratlari va ishbilarmonligi bilan ajralib turgan?
A) Tampliyer B) Gospitalyer C) Tevton D) Ioanniylar
9. Noto‘g‘ri berilgan ma’lumotni aniqlang.
A) Lotin imperiyasida qolgan ritsarlar
hokimiyatni faqat o‘zlarining temir intizomi va uyushganligi bilan ushlab turadi.
B) to‘rtinchi salib yurishlari natijasida Konstantinopol asos solinganidan beri ilk bor dushman o‘ljasiga aylangan
C) Konstantinopol shahri Butun Yevropada ritsarlari jasorati bilan shuhrat qozongan.
D) Mixail III Paleolog 1258-yilda Lotinlarni Vizantiyadan quvib chiqargan
10. Salib yurishlari uchun qulay bo‘lgan xalqarovaziyat bu …*
A) Yaqin Sharqda salibchilar hujumini qaytarib qolishga qodir kuchlarning yo‘qligi.
B) Yevropa ritsarlarining yagona ittifoqqa birlashganligi.
C) pravoslav va katolik cherkovining butun Yevropani Sharq yurishiga da’vat etishi.
D) Yaqin Sharqda tinimsiz olib borilgan o‘zaro urushlar.
11. . “Autodafe” qaysi so’zdan olingan?
A) ital. B) yunon C) lot D) portugal
12. Birinchi salib yurishlarida qaysi davlatalr qatnashgan?
1.Germaniya 2. Italiya 3. Buyuk Britaniya 4.Fransiya
5.Ispaniya A) 1,2,3 B) 1,3,4 C) 1,2,5 D) 1,2,4
13. Salib yurishlarida Shaharliklar uyiga bostirib
kirgan ritsar eshikka qalqonni osib qo‘yar edi bu nimani anglatar edi?
A) bu uy barcha jihozlari bilan yangi xo’jayinga o’tganini
B) Yangi soliq joriy etilganini C) uning xristian ekanligini D) Barcha javoblar to’g’ri
14. Quyidagi atamalarning ma’nosi to‘g‘ri berilgan javobni aniqlang. 1) selebat, 2) indulgensiya,
3) interdikt,
4) inkvizitsiya, 5) avtodafe. a) cherkov ruhoniylarining uylanishini taqiqlovchi tartib,
b) mamlakatda cherkov marosimlarining vaqtincha taqiqlanishi, c) gunohlardan kechirish yorlig‘i,
d) cherkov sudi, e) cherkov dushmanlarini gulxanda yondirish.
A) 1-a, 2-c, 3-b, 4-d, 5-e B) 1-a, 2-b, 3-c, 4-d, 5-e C) 1-b, 2-c, 3-a, 4-d, 5-e D) 1-a, 2-b, 3-d, 4-e, 5-c
15. Osiyo shaharlariga xos bo’lmagan xususiyatni belgilang?
A) Arab xalifaligi, Tan imperiyasi va Dehli sultonligi singari yirik markazlashgan davlatlarning paydo bo‘lishi
savdoni yuqori daromad manbaiga aylantirdi.
B) Uzoq Sharqdan O‘rta yer dengiziga qadar hududlarda faqat karvon yo‘llari orqali savdo olib borilmagan.
C) Fors ko‘rfazi va Qizil dengiz orqali arab, hind, xitoy savdogarlarining yuzlab kemalari suzgan.
D) Osiyodon farqliroq, Afrikaning iqtisodiy
qoloqligi, undagi uzluksiz urushlar, qit’aning xomashyo,
tuz, oltin, fil suyagi, zirovorlor, qisman qullar manbaiga aylanishiga sobob bo‘lgan.
16. XI asr oxirida Kichik Osiyoni kimlar qo‘lga kiritgan?
A) saljuqiylar B) qarluqlar C) qipchoqlar D) arablar
17. Shimoliy savdo yo‘li qayerlarni bog‘lagan?
A) Boltiq dengizi orqali London, Bryugge, Lubek, Novgorod shaharlarini
B) Boltiq dengizi orqali London, Antverpen, Berlin, Bryugge shaharlaririni
C) Shimoliy dengiz orqali London, Bryugge, Amsterdam shaharlarini
D) O‘rta Yer dengizi sharqidagi Suriya, Falastin, Venetsiya va Genuya shaharlarini
18. Xristian dinidagi ruhoniylarning uylanishini taqiqlovchi tartib qanday ataladi?
A) moyorat B) interdict C) selebat D) protestant
19. Salib yurishlari uchun qulay bo‘lgan xalqarovaziyat bu …*
A) Yaqin Sharqda salibchilar hujumini qaytarib qolishga qodir kuchlarning yo‘qligi.
B) Yevropa ritsarlarining yagona ittifoqqa birlashganligi.
C) pravoslav va katolik cherkovining butun Yevropani Sharq yurishiga da’vat etishi.
D) Yaqin Sharqda tinimsiz olib borilgan o‘zaro urushlar.
20. O‘rta asrlarda Sharq shaharsozligida asosiy qurilish ashyosi nima bo‘lgan?
A) tosh B) g‘isht C) yog‘och D) A va B javob to‘g‘ri
21. Quyidagi Yevropa shaharlarida Birjalar tashkil etilgan sanani belgilang. 1) Bryugge; 2) Antverpen;
3) Lion. a) 1409-yil, b) 1462-yil, c) 1460-yil.
A) 1-a, 2-b, 3-c B) 1-a, 2-c, 3-b C) 1-b, 2-c, 3-a D) 1-c, 2-a, 3-b
22. Dastlabki banklar qayerda paydo bo‘lgan?
A) Fransiyada B) Angliyada C) Belgiyada D) Italiyada
23. Boy sexlar qaysi shaharlarda vujudga keldi?
A) Florensiya,London, Bristol B) Parij Bazel C) Florensiya,Perudja, Siyena, Kyoln D) A va B
24. Qaysi voqea xristian cherkonining rasman ikkiga ajralishiga olib keldi?
A) Sharqiy Yevropada bolgarlarni cho‘qintirishdagi raqobat
B) Rimda papalar davlatining tashkil topishi
C) Rim imperiyasining ikkiga bo‘linishi D) salib yurishlarini tashkil qilishdagi raqobat
25. Papa Inokentiy III qachon salib yurishlarini tashkil etishga kirishadi?
A) XII asr oxiri B) XIII asr boshi C) XII asr o’rtalari D) XIII asr o’rtalari
26. Yaponiyada shaharlarning vujudga kelgan o‘rni haqidagi to‘g‘ri javobni belgilang. 1) Nara, Xeyyan;
2) Otsu; 3) Xyago, Sapai, 4) Nagoya. a) budda ibodatxonasi tevaragida b) Dengiz bo‘yida c) qal’a atrofida d) aloqa bekati va yo‘l ustida.
A) 1-a, 2-d, 3-b, 4-c B) 1-a, 2-b, 3-c, 4-d C) 1-a, 2-c, 3-b, 4-d D) 1-b, 2-a, 3-d, 4-c
27. Marko polo tasvirlagan o’lkani qachon yevropaliklar o’z ko’zlari bilan ko’rdilar?
A) XVI asr B) XVII asr C) XVIII asr D) XIX asr
28. Yevropada dastlabki shaharlar qayerlarda yuksala boshlaydi?
A) Italiya va Niderlandiyada B) Italiyada va Fransiya janubida
C) Fransiya va Germaniya janubida D) Italiya va Germaniyada
29. XIV –XV asrlarda 80-100 ming aholisi bo’lgan shaharlar qaysi?
A) Parij, Konstantinapol B) Milan, Florensiya
C) Kordova, Sevilya D) Barcha javoblar to’g’ri
30. Qaysi shaharlar daryo sohillari bo‘ylarida va ko‘priklar yonida vujudga kelgan?
1) Bryugge, 2) Bremen, 3) Sen-Gallen,
4) Sveybryukken, 5) Strasburg, 6) Padeborn.
A) 1,2, 3, 5 B) 1, 3, 4, 5 C) 1, 2, 4, 6 D) 2, 4, 5, 6
31. Quyidagilardan o’rta asr Osiyo shharlariga xos bo’lmagan xususiyatni aniqlang?
A) Osiyo shaharlari yerlarida vujudga kelganidan Yevropa shaharlaridan farqliroq yirik zamindorlarga qarshi kurash olib bormaganlar.
B) Osiyo shaharlari juda ko’p marotaba chet bosqinchilar hujumiga uchragan.
C) Osiyo shaharlarida dastlab sshahar aholisi barcha soliqlardan ozod etilgan
D) Osiyo shaharsozligida asosiy qurilish ashyolari tosh va g‘ishtdan iborat edi.
32. O‘rta asrlarda qaysi shahar gazlama va kiyimlari bilan mashhur bo‘lgan?
A) Marv B) Pekin C) G‘ijduvon D) Sheroz
33. Salibchilar Venetsiya bilan dengiz orqali qo‘shinni kemalarda Falastinga olib o‘tishga kelishadi. Biroq kelishilgan pulning qancha qismini to‘lay olmaydi?
A) 1/3 qismini B) 1/5 qismini C) 1/2 qismini D) 1/4 qismini
34. Fransiya shimoli, Niderlandiya, Angliya va Germaniyada yangi shaharlar qachon vujudga kelgan?
A) IX-X asrlarda B) X-XI asrlarda C) XI-XII asrlarda D) XII-XIII asrlarda
35. Salibchilar qo‘shinining asosini kimlar tashkil etgan?
A) ritsarlar B) kambag‘al dehqonlar
C) cherkov monaxlari D) dvoryanlar va shaharliklar
36. Musulmonlar Falastinni qaytadan egallagandan bir necha asr o’tib Ioanniylar ordeni qayerga ko‘chirilgan? A) Maltaga B) Kiprga C) Rodosga D) Kritga
Download 23.39 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling