1. Quyidagilardan qaysi biri kompyuter degan obyektning tavsifi bo’la oladi?


Download 70.36 Kb.
bet1/4
Sana31.01.2024
Hajmi70.36 Kb.
#1833257
  1   2   3   4
Bog'liq
9-10-11-SINF INFORMATIKA


9-sinf.IXTA..I-variant

1. Quyidagilardan qaysi biri kompyuter degan obyektning tavsifi bo’la oladi?


A.4Gb B. Hotira hajmi. D. 128 kbit/sek. E. 3 Megagerrs.
2. Quyidagilardan qaysi biri inson degan obyektning tavsifi bo’la oladi?
A. 36,6gradus. B. 60kg. D. qora soch. E. aqliy koeffitsiyenti.
3. Quyidagilardan qaysi biri inson degan obyektning tavsif qiymati bo’la oladi?
A. issig’i. B. 60kg. D. soch rangi. E. aqliy koeffitsiyenti.
4. Quyidagilardan qaysi biri modelning turi bo’la oladi?
A. kimyoviy. B. iqtisodiy. D. Fizik. E. astronomik.
5. Quyidagilardan qaysi biri modelning turi bo’la oladi?
A. kimyoviy B biologik D.fizik E.b va d
6.Algoritmning xossalarini aniqlang .
A. Aniqlik. B. Natijaviylik. D. Diskretlilik. E. Barchasi.
7. Quyidagilardan qaysi biri algoritm bo’lmaydi?
A. “Ko’chada chap tomondan yuring” B. “Sakralsin” D. P=a+b+c E. Barchasi.
8. Algoritmni tasvirlash usullarini aniqlang.
A. So’zlar yordamida. B. Formula yordamida. D. Dastur yordamida. E. Barchasi
9. Quyidagilardan qaysi biri algoritm bo’ladi?
A. Mikrovolnovkadan foydalanish qoidasi. B Bo’lish qoidasi. D. S=a*h E. barchasi
10. Algoritmni tasvirlash usullarini aniqlang.
A. Blok-sxema yordamida. B. Jadval yordamida. D. Dastur yordamida. E. Barchasi
1 1. blok qanday ko’rsatmani bildiradi?
A. Shart tekshiradi. B. Oddiy harakatni. D. Boshlanishni. E. Qiymat kiritishni
12. Algoritmni asosiy turlarini aniqlang.
A. Dasturli. B. Jadvalli. D. Takrorlanuvchi. E. Barchasi.
1 3. blok qanday ko’rsatmani bildiradi?
A. Shart tekshiradi. B. Oddiy harakatni. D. Boshlanishni. E. To’g’ri javob yo’q.
14. Algoritmni asosiy turlarini aniqlang.
A. Chiziqli. B. Tarmoqlanuvchi. D. Takrorlanuvchi. E. Barchasi.
15. Dasturlash tillari shartli ravishda necha guruhga ajraladi?
A. 1 B. 3 D. 4 E. 6
16. Obyektning tavsifi deganda nimani tushunasiz?
17. Masalani kompyuterda yechish nechta bosqichdan iborat?
18. 8 lik sanoq sistemasidagi raqamlarni aytib bering.
19. Kompyuterning qo’shimcha qurilmalarini nomini yozing.
20. Axborotning qanday turlari bor?

9-sinf.IXTA..II-variant


1. Algoritm ijrochisi deganda qanday obyekt tushunilishi mumkin?


A. Inson. B. Robot. D. Kompyuter. E. Barchasi.
2. Algoritmning xossalarini aniqlang.
A. Cheklilik. B. Tushunarlilik. D. Uzluklilik. E. Barchasi.
3.Algoritmning xossalarini aniqlang .
A. Aniqlik. B. Natijaviylik. D. Diskretlilik. E. Barchasi.
4 . blok qanday ko’rsatmani bildiradi?
A. Shart tekshiradi. B. Oddiy harakatni. D. Tugallashni . E. Qiymat kiritishni
5. Algoritmda shart tekshirilmasa qanday turga kiradi?
A. Chiziqli. B. Tarmoqlanuvchi. D. Takrorlanuvchi. E. A va D.
6. Dasturlash tillariga mos guruhni ajrating
A. Chiziqli. B. O’rta. D. Tushunarli. E. Barchasi.
7. Birinchi dasturlash tili nomi qanday?
A. BASIC. B. PASKAL. D. PLANKALKYUL. E. C
8. Paskal dasturlash tili qaysi muhandis tomonidan ishlab chiqarilgan?
A. N.Viner. B. V.Shikkard. D. N.Virt. E. Leanardo da Vinchi.
9. Paskal dasturlash tilida dasturga nom berish qaysi javobda betilgan?
A. Program 9-sinf. B.Uses Crt. D. Var a21: intejer; E. Label K-L.
10. Paskal dasturlash tiliga aloqador papkalarni ko’rsating.
A. BGI, SOURCE. B. BIN, DOC. D. UNITS, EXAMPLES.
E. Barchasi.
11. Paskal dasturlash tilini ishga tushiruvchi fayl joylashgan papkani ko’rsating.
A. BGI. B. BIN. D. UNITS. E. barchasi.
12. Paskal dasturlash tilida faylni ochish tezkor klavishi ko’rsatilgan javobni aniqlang.
A. F6 B F3 D. F2 E. barchasi.
13. Paskal dasturlash tilidagi munosabat belgilarini ko’rsating.
A. =,≠, <, ≤, >, ≥. B. AND,OR,NOT. D. =, <>, <,<=, >,>= E. ^, v, ך
14. Paskal dasturlash tilidagi mantiqiy amallarni ko’rsating.
A. VA,YOKI,EMAS. B. AND,OR,NOT. D. TRUE,FALSE.
E. ^, v, ┐
15. Paskal dasturlash tili alifbosiga tegishli belgilarni ko’rsating.
A. A,B,C,D,E,F,J,K. B. 0,1,2,3,4,5. D. (,), [,], {,}. E. barchasi
16. Qanday mantiqiy amallar bor?
17. Birinchi marta Paskal dasturlash tili qachon ishlab chiqarilgan?
18. Fayl kengaytmasi ko’pi bilan nechta belgidan iborat bo’ladi?
19. Paskal dasturlash tilida joriy vaqtda ishlanayotgan oyna qanday ataladi?
20. Paskal dasturlash tilidagi mantiqiy o’zgarmaslarni yozing.

9 -sinf.IXTA. I-variant. Kalit.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

B

D

B

D

E

E

D

E

A

E

A

D

E

E

B

16. o’rganilayotgan narsa yoki harayon. 17. 6ta 18. 0,1,2,3,4,5,6,7 19. sichqoncha,printer,… 20. Uzlukli va uzluksiz
9-sinf.IXTA. II-variant. Kalit.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

E

E

E

D

A

B

D

D

A

E

B

B

D

B

A

16. AND, OR,NOT,XOR. 17.1969 18. 4ta 19. Faol oyna 20. True, False

Информатика ва хисоблаш техникаси асослари


10–синф  1. Tezkor xotira qurilmasi nimalardan tashkil topgan?

a) Tranzistor b) Mikrosxema c) Translyator d) Registor

  1. Operatsion sistemani faollashtiruvchi dastur qaysi?

a) Boot Record b) BIO. com c) DOS.com d) Command.com

  1. Magnit disk sirti qaysi moddadan iborat?

a) Temir ikki oksidi b) Kremniy sulfat c) Kumush oksidi d) Bariy Nitrat

  1. .bat kengaytmasi qanday faylni bidiradi?

a) BASIC da tuzilgan fayl b) Eski fayl c) Buzuq fayl d) Buyruqlarni o`z ichiga olgan fayl

  1. “Interfeys” so`zining ma`nosi nima?

a) O`z aro bo`lanish b) Xalqaro xamkorlik c) Tashqi qurilma d) Dunyo ma`lumotlari ombori

  1. 720 kbt li diskka “Informatika fani” junlasini necha marta yozish mumkin?

a) 22340 b) 30105 c) 46080 d) 50023

  1. Kerakli shriftni tanlash uchun Word da qaysi menyuga kiramiz?

a) файл b) правка c) формат d) сервис

  1. Jadvaldagi ma`lumotlarga ko`ra Word da uning diogrammasini xosil qilish uchun qaysi paneldan

foydalaniladi?
a) стандарт b) вид c) сервис d) создать

  1. Jadval ko`rinishidagi miqdorlar bilan ishlovchi beysik burug`I qaysi?

a) MID b) RND c) DIM d) CNX
10. Quyidagilarni qaysi biri to`g`ri?
a) 10 bod=80 bit/sek b) 10 bod=100 bayt/sek c) 10 bod =10 bayt/min d) 10 bod= 600 bayt/sek
11. Alihida qismga joylashgan mikrosxemalar nima deb ataladi?
a) Stek b) Plata c) Shina d) Chip
12. Teskari aloqa ikki xil bo`ladi?
a) To`g`ri va noto`g`ri b) Chap va o`ng c) Manfiy va musbat d) Quyi va yuqori
13. Ma`lumotlarni xotiraga kiritish – chiqarish dasturi qaysi?
a) Boot Record b) BIO. com c) BIOS d) DOS.com
14. Matematik va Iqtisodiy modellar qaysi model tarkibiga kiradi?
a) Abstrakt b) Fizik c) Biologik d) Konstruktiv
15. Axborotni ifodalovchi vositalar majmui nima deb ataladi?
a) Ma`1umotlar modeli b) Texnik ko`rsatma c) Axborot texnologiyasi d) Ma`lumotlar ombori
16. Sistemada bor drayverlarni o`zgartirish uchun qaysi fayldan foydalanamiz?
a) IBMBIO.com b) CONFIG.SYS c) DRV.com d) FORMAT.CON
17. Elektron model qaysi modellar guruhjiga kiradi?
a) Fizik b) Abstrakt c) Iqtisodiy-matematik d) Kibernetik
18. Obyektlat tizimining obrazi bu…
a) Profil b) Obyektiv c) Model d) To`g`ri javob yo`q
19. Konfet o`lchaganda 5.31 kg chiqdi. Tarozining xatoligi 2 gramm bo`lsa nisbiy chegarasini toping?
a) 25.61% b) 13.204% c) 2.405% d) 0.038%
20 Nechanchi yildan boshlab O`zbekistonda internet provayderlar xizmat ko`rsata boshlagan?
a) 1996 b) 1997 c) 1998 d) 1999
21. Kompyuterlar orasida ma`lumotlarni uzatish tartibi, formatini belgilovchi qoidalar majmui nima?
a) Texnologiya b) Tarmoq c) Protokol d) Kodlash
22. Absolyut xatolkning taqribiy son moduliga nisbati nima deb ataladi?
a) taqribiy son b)xatolik c) nisbiy xatolik d) nisbiy xato chegarasi
23. Bayannomani bir turdagi muhitdan ikkinchi turdagi muhitga o`tkazuvchi tarmoq qurilmasi nima?
a) Shlyuz b) Translyator c) Modem d) Registr
24. Ushbu 199916+2…16=40 DА16 Ifodadagi nuqtalar o`rniga qanday raqamlar bo`1ishi kerak?
a) 4А1 b)741 с) F21 d) 5B1
25. 10110002 * 11012 ikkilikda ko`paytmani xisoblang.
a) 100001111002 b) 110011110002 c) 100011110002 d) 100011100002
26. Quyidagi ifoda natijasioni 10 lik sanoq sistemasida yozing. FOR I=-11 TO 11: NEXT I
a) 22 marta b) 21 marta c) 23 marta d) bajarilmaydi
27. Ikki nuqta orasidagi masofani topish formulasi qaysi qatorda to`g`ri yozilgan?
a) P= SQR((X1-Y1)^2+(X2-Y2)^2) b) P=SQR(X2-X1)^2+(Y2-Y1)^2
c) P= SQR(X2-Y1)^2+(X1-Y2)^2 d) barchasi to`g`ri
28. Qaysi dasturdan asosiy dasturga qaytish qwaysi buyruq bilan bajariladi?
a) RESTORE b) RUN c) RETURN d) GOSUB
29. Ushbu dastur bajarilishi natijasida ekranda nima paydo bo`ladi?
10 SCREREN 2: CLS
20 FOR X=100 TO 150
30 LINE (X,100) – (X,150)
40 NEXT X
a) Aylana b) To`g`ri to`rtburchak c) Bo`yalgan to`g`ri to`rtburchak d) Toza ekran
30. Ushbu dastur ekranda qanday sonni chiqaradi?
10 X=5; Y=16
5 X=X+Y
40 Y=Y-X
30 PRINT X
20 END
a) 0 b) 5 c) 21 d) dastur xato
31 DIM X(7,6) buyrug`I bilan xosil qilingan jadvalda nechta xad (element) bor?
a) 13 b) 42 c) 56 d) Javob boshqacha
32. DATA va READ operatorlarini qanday operatorlar bilan almashtirish mumkin?
a) RESTORE b) INPUT c) REMARK d) GOTO
33. Tenglamani yeching: 316 *x16+1516=4516
a) 9 b) F c) 15 d) 20
34. Algoritm nechta xossaga ega?
a)4 b) 3 c) 5 d) 6
35. Quyidagi ifoda natijasini o`nli sanoq sistemasida yozing: 258*208+3008=?
a)528 b) 616 c) 520 d) 1020Download 70.36 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling